SON DAKİKA

DPB, 36 Bin Atamadan 1217’sinin Dağılımını Açıkladı!

Bu haber 19 Ocak 2015 - 16:14 'de eklendi.

Bütçe Kanunu ile tahsis edilen 36 bin adet kadronun 1.217 adedinin kurumsal dağılımı belli oldu.

Bilindiği üzere, tüm kamu kurumlarına, 2015 yılında tahsis edilen atama izni sayısı 36 bindir. Çalışma Bakanı ve Maliye Bakanının önerisi doğrultusunda,36 Bütçe Kanunu ile tahsis edilen 36 bin adet kadronun 1.217 adedinin kurumsal dağılımı belli oldu.

Bilindiği üzere, tüm kamu kurumlarına, 2015 yılında tahsis edilen atama izni sayısı 36 bindir. Çalışma Bakanı ve Maliye Bakanının önerisi doğrultusunda,36 bin adet kadronun 1.217 adedinin kurumlara dağılımı bugün itibariyle açıklandı.

Kalan kadroların dağılımı, muhtemelen, geçen yıl olduğu gibi önümüzdeki ay içerisinde yapılacaktır.

İŞTE DAĞITILIMA DAİR ONAY

BAŞBAKANLIK MAKAMINA

13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 7 nci maddesinde; bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kamu idare, kurum ve kuruluşlarının serbest memur kadrolarına yapabilecekleri açıktan atama sayıları ve diğer kamu idare, kurum ve kuruluşlarından yapabilecekleri nakil sayıları toplamının merkezi yönetim bütçe kanununda gösterileceği, bu sayının kamu idare, kurum ve kuruluşları itibarıyla dağılımı, kullanımı ve diğer hususların Devlet Personel Başkanlığının bağlı olduğu Bakan ile Maliye Bakanının birlikte teklifi üzerine Başbakan onayı ile belirleneceği hükme bağlanmış; aynı maddede bu hükümde yer alan sınırlamalardan istisna tutulacak atamalar da belirtilmiştir.

22/12/2014 tarihli ve 6583 sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun (İ) cetvelinde; 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 7 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında 36.000 adet açıktan ve nakil suretiyle atama yapılabileceği hüküm altına alınmıştır.

Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde;

a) Atama izin sayılarının kamu idare, kurum ve kuruluşları itibarıyla dağılımının ekli (I) sayılı cetvelde belirtilen şekilde yapılması,

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 uncu ve 92 nci maddelerine göre, açıktan atama izni talep edilen her bir personel için; daha önceki hizmetlerine ilişkin hizmet belgesi ile kadronun teşkilatı, sınıfı, unvanı, derecesi ve adedini gösteren cetvellerin doldurularak atama izni alınması amacıyla Devlet Personel Başkanlığına intikal ettirilmesi,

c) 2014 yılında verilmiş bulunan atama izinleri dahilinde 31/12/2014 tarihi itibarıyla;

– Naklen atama işlemlerinde, muvafakat talebi söz konusu personelin görev yaptığı kamu idare, kurum veya kuruluşa gönderilmiş olan,

– Açıktan yapılacak atamalarda sınav ilanı yapılan,

– Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarına göre yerleştirme yapılması Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından talep edilen,

ve 2014 yılında sonuçlandırılamayan atama işlemlerinin, 2014 yılında verilmiş bulunan söz konusu atama izinlerinden kullanılması kaydıyla, ekli (I) sayılı cetvelde belirtilen sayılara bağlı kalınmaksızın, 2015 yılında tamamlanabilmesi,

ç) Atama yapılabilecek boş kadroların kullanılmasında, 2015 Yılı içinde Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre ilk defa kamu hizmeti görevlerine yapılacak atamalar ile diğer kamu idare, kurum ve kuruluşlarından yapılacak naklen atamaların tespit edilen sayıya dahil edilmesi gerektiğinden, bu mahiyette yapılacak atamalar için hiçbir merciden ayrıca izin alınmaması,

d) Ekli (I) sayılı cetvelde kamu idare, kurum ve kuruluşlar itibariyle dağılımı belirtilen sayılara, yargı kararlarının yerine getirilmesi amacıyla yapılacak atamaların dahil edilmemesi,

e) Kamu idare, kurum ve kuruluşlarının; genç işgücünün kamu yönetimine kazandırılması için Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde personel alımına öncelik vermelerini sağlamak amacıyla;

-657 sayılı Kanunun 92 nci maddesi uyarınca yapılacak atamalarda, verilen atama izin sayılarının yüzde 2’sine kadar olanını kullanabilmeleri, atama izin sayıları 50 adedin altında kalan kurumlarda bu sayının (1) adet, olmak üzere tesbiti, (Daire Başkanı ve daha üst yönetici kadroları ile kariyer meslek kadrolarına yapılacak atamalarda yüzde 2 oranı uygulanmaz.)

-Sözü edilen madde uyarınca ataması yapılanların isimlerinin Aralık ayının ilk haftasında Devlet Personel Başkanlığına bildirilmesi,

f) Personel giderlerinin izlenebilmesi amacıyla, belirlenen sayılar dahilinde yapılan atamaların sayı, unvan, sınıf ve dereceler itibarıyla; Mart, Haziran, Eylül, Aralık ayları sonuna kadar e-uygulama sisteminden Devlet Personel Başkanlığına ve e-bütçe sisteminden Maliye Bakanlığına gönderilmesi, hususları arz ve teklif olunur.

İŞTE RESMİ DAĞILIM

(I) SAYILI CETVEL
2015 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU GEREĞİNCE AÇIKTAN ATAMA VE NAKİL SAYILARININ KAMU İDARE KURUM VE KURULUŞLARA DAĞILIMI
Sıra NoKurum AdıUygun Görülen
A-KAMU İDARE, KURUM VE KURULUŞLARI
1ADALET BAKANLIĞI20
2ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI10
3AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI10
4AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI20
5ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI10
6ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANLIĞI2
7ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI2
8ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BAŞKANLIĞI2
9ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ2
10AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI10
11BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ10
12BAŞBAKANLIK20
13BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI20
14ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI20
15ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANLIĞI3
16ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI20
17DANIŞTAY BAŞKANLIĞI10
18DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2
19DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ10
20DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI10
21DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ10
22DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ3
23DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI20
24DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI10
25DOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI3
26DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI3
27EKONOMİ BAKANLIĞI15
28EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ10
29ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI15
30GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI3
31GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI10
32GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI20
33GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI20
34GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ10
35GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI20
36HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BAŞKANLIĞI10
37HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI10
38İÇİŞLERİ BAKANLIĞI20
39JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI10
40KALKINMA BAKANLIĞI20
41KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU10
42KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI5
43KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ10
44KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI3
45KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI20
46M.S.B AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI3
47MALİYE BAKANLIĞI20
48MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ10
49METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ10
50MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ10
51MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI20
52ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ10
53ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI20
54ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI10
55ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI10
56SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI60
57SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI10
58SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI10
59SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI10
60SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ3
61SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI10
62SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ10
63TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ10
64TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI10
65TÜRK DİL KURUMU BAŞKANLIĞI2
66TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI BAŞKANLIĞI10
67TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI10
68TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI2
69TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI3
70TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU BAŞKANLIĞI10
71TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU BAŞKANLIĞI5
72TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI10
73TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ10
74TÜRKİYE VE ORTA-DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2
75TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI5
76ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI20
77ÜNİVERSİTELERARASI KURUL BAŞKANLIĞI2
78VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ10
79YARGITAY BAŞKANLIĞI10
80YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLARI BAŞKANLIĞI5
81YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI10
82YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ10
83YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI10

Sıra NoKurum AdıUygun Görülen
B-YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI
1ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ3
2ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ3
3ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ3
4ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ3
5ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ3
6AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ3
7AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ3
8AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ3
9AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ3
10AKSARAY ÜNİVERSİTESİ3
11AMASYA ÜNİVERSİTESİ3
12ANADOLU ÜNİVERSİTESİ3
13ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ3
14ANKARA ÜNİVERSİTESİ3
15ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ3
16ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ3
17ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ3
18BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ3
19BARTIN ÜNİVERSİTESİ3
20BATMAN ÜNİVERSİTESİ3
21BAYBURT ÜNİVERSİTESİ3
22BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ3
23BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ3
24BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ3
25BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ3
26BOZOK ÜNİVERSİTESİ3
27BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ3
28BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ3
29CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ3
30CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ3
31ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ3
32ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ3
33ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ3
34DİCLE ÜNİVERSİTESİ3
35DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ3
36DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ3
37DÜZCE ÜNİVERSİTESİ3
38EGE ÜNİVERSİTESİ3
39ERCİYES ÜNİVERSİTESİ3
40ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ3
41ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ3
42ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ3
43FIRAT ÜNİVERSİTESİ3
44GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ3
45GAZİ ÜNİVERSİTESİ3
46GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ3
47GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ3
48GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ3
49GİRESUN ÜNİVERSİTESİ3
50GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ3
51HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ3
52HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ3
53HARRAN ÜNİVERSİTESİ3
54HİTİT ÜNİVERSİTESİ3
55IĞDIR ÜNİVERSİTESİ3
56İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ3
57İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ3
58İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ3
59İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ3
60İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ3
61İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ3
62KAFKAS ÜNİVERSİTESİ3
63KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ3
64KARABÜK ÜNİVERSİTESİ3
65KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ3
66KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ3
67KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ3
68KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ3
69KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ3
70KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ3
71KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ3
72MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ3
73MARMARA ÜNİVERSİTESİ3
74MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ3
75MERSİN ÜNİVERSİTESİ3
76MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ3
77MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ3
78MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ3
79MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ3
80NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ3
81NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ3
82NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ3
83NİĞDE ÜNİVERSİTESİ3
84ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ3
85ORDU ÜNİVERSİTESİ3
86ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ3
87OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ3
88PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ3
89RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ3
90SAKARYA ÜNİVERSİTESİ3
91SELÇUK ÜNİVERSİTESİ3
92SİİRT ÜNİVERSİTESİ3
93SİNOP ÜNİVERSİTESİ3
94SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ3
95ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ3
96TRAKYA ÜNİVERSİTESİ3
97TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ3
98TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ3
99ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ3
100UŞAK ÜNİVERSİTESİ3
101YALOVA ÜNİVERSİTESİ3
102YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ3
103YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ3
104YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ3

Bir önceki yazımız olan Başbakandan, 2010 KPSS açıklaması! başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.