Düzce Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı Yapıyor!

Düzce Üniversitesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesi (B) fıkrası uyarınca Sözleşmeli Personel alımı yapacağını duyurdu. Başvurular, 08.06.2023 ile 22.06.2023 tarihleri arasında Üniversitenin resmi internet sayfası üzerinden online olarak gerçekleştirilecek.

Düzce Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı Yapıyor!
Yayınlama: 08.06.2023
Düzenleme: 08.06.2023 13:52
16
A+
A-

Düzce Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemizde   657   sayılı   Devlet   Memurları   Kanunu’nun   4  üncü   maddesinin   (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre 202 2 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır.
Başvurular  08.06.2023  –  22.06.2023  tarihleri  arasında  Üniversitemiz  Personel  Daire Başkanlığının  resmi  internet  sayfası  www.personel.duzce.edu.tr  adresinde  yer  alan  “Sözleşmeli Personel Başvuru ve Sonuç İşlemleri” kısmından online olarak yapılacaktır. Online harici yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
1- GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR
1.1. 657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’nun  48  inci  maddesinde  belirtilen  şartları taşımak zorunludur.
1.2. 657  sayılı  Kanunun  53.  maddesi  hükümleri  saklı  kalmak  kaydıyla  görevini  devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
1.3. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
1.4. 2022- KPSS P3 puanına sahip olmak.

2- İLAN EDİLEN POZİSYONLARA AİT BİLGİLER

3- SÖZLEŞMELİ      PERSONEL      POZİSYONLARINA      MÜRACAAT      EDECEK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER;
–   2022 KPSS Sonuç Belgesi,
–   Adli Sicil Kaydı Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilecektir.)
–   Askerlik Durum Belgesi (Askerliğini yapmış olanlar için Terhis Belgesi)
–   Nüfus Cüzdanı,
–   Diploma   veya   Mezun   Belgesi,   (e-Devletten   alınan   karekodlu   belgeler   kabul edilecektir.)
–   Sertifika/belge istenen pozisyonlar için sertifika/belge,
(Yerleştirmesi  yapılan  adayların  istenilen  belgelerin  asıllarını  ibraz  etmesi  zorunludur.
Belge asıllarını ibraz etmeyen adayların başvurusu geçersiz sayılacaktır.)
4- DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR
–   Başvuracak adayların; ilanın Resmî Gazete’ de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde  (mesai  saati  bitimine  kadar)  Üniversitemiz  Personel  Daire  Başkanlığının  resmi  internet sayfası  www.personel.duzce.edu.tr  adresinde  yer  alan  “Sözleşmeli  Personel  Başvuru  ve  Sonuç İşlemleri” kısmından online olarak yapılacaktır.
–   Online başvuru haricinde başvuru alınmayacaktır.
–   KPSS   puan   sıralamasına   göre   yerleştirilmeye   hak   kazanan   adayların   isimleri personel.duzce.edu.tr adresinden açıklanacaktır. Puan eşitliği durumunda mezuniyet notu yüksek olan aday sıralamada hak kazanacaktır.
–   Asil  kazananlardan  başvuru  olmadığı  takdirde  veya  aranan  şartları  taşımadığı  tespit edilenlerin  yerine  yedek  kazananlardan  sırası  ile  yerleştirme  yapılacaktır.  Yerleştirmesi  yapılan adaylar   başvuru   belgelerinin   asıllarını   ve   Üniversitemiz   tarafında   n   ayrıca   istenecek   olan belgelerin asıllarını atama işlemleri için ibraz etmek zorundadırlar. Belge asıllarını ibraz etmeyen adayların başvurusu geçersiz sayılacaktır.
–   Adaylarla  hizmet  sözleşmesi  yapılacak  olup,  sözleşmede  belirtilen  şartları  yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
–   Yerleştirilmeye hak kazanan adayların sonuçların www.personel.duzce.edu.tr adresinde açıklandığı  günden  itibaren  7  (yedi)  gün  içinde  dilekçe  ile  göreve  başlayıp  başlamayacaklarını bildirmeleri  ve  15  (on  beş)  gün  içinde  de  ilanda  istenen  belgeleri  Personel  Daire  Başkanlığına ibraz etmeleri gerekmektedir. Dilekçesini ve başvuruda istenen belgeleri süresi içeresinde teslim etmeyenler bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar.
–   Eksik   evrak,   yanlış,   yanıltıcı   veya   yalan   beyanda   bulunanlar   ile   bilgilerindeki tutarsızlıklar  yüzünden  değerlendirmeye  alınmayan  adaylar  bu  durumdan  dolayı  bir  hak  iddia edemeyecektir.
–   Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanların atamaları yapılmış olsa bile atamaları iptal edilecektir.
–   Üniversitemiz  web  sayfasından  yapılan  tüm  duyurular  tebligat  mahiyetinde  olup kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
–   İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

 

Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.