SON DAKİKA

Ege Üniversitesi 10 Fakülteye 38 Akademik Personel Alacak

Bu haber 14 Mayıs 2018 - 9:05 'de eklendi.

Ege Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşıyan Profesör ve Doçent adaylarının Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi adaylarının ise ilgili birime şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Başvurular 2547 sayılı Kanunda belirtilen asgari koşullar ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Ege Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre yapılacaktır. Profesör kadrosuna başvuranların 6 nüsha dosya (başlıca araştırma eserinin belirtilmesi), Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuranların ise 4 nüsha dosya teslim etmeleri gerekmektedir. (Kadroya müracat eden adaylar yayın dosyaları için Personel Daire Başkanlığından gönderim kutusu temin edebilirler)

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

(*) Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikteki genel şartları sağlamaları gerekmektedir.

EGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI

SON BAŞVURU TARİHİ: 28.05.2018

KURULUŞBÖLÜMANABİLİM DALIKADRO

ÜNVANI

KADRO

DERECESİ

ADETİLAN ŞARTLARI
TIP FAKÜLTESİCERRAHİ TIP BİLİMLERİTIBBİ PATOLOJİPROFESÖR11Endokrin patoloji ve nöropatoloji alanlarında deneyimli olmak.
TIP FAKÜLTESİCERRAHİ TIP BİLİMLERİGENEL CERRAHİPROFESÖR11Karaciğer naklinde ve hepatobilier cerrahisinde en az 5 yıl deneyimli olmak.
TIP FAKÜLTESİCERRAHİ TIP BİLİMLERİGENEL CERRAHİPROFESÖR11Robotik, laparoskopik, transoral endokrin cerrahisinde deneyimli olmak.
TIP FAKÜLTESİDAHİLİ TIP BİLİMLERİTIBBİ GENETİKPROFESÖR11Moleküler genetik testler ve ikinci – üçüncü jenerasyon dizi analizi teknolojileri konusunda en az 5 yıl deneyimli olmak.
TIP FAKÜLTESİDAHİLİ TIP BİLİMLERİTIBBİ GENETİKPROFESÖR11Cinsiyet kromozomları, üreme genetiği ve kanser genetiği konularında deneyimli olmak.
TIP FAKÜLTESİCERRAHİ TIP BİLİMLERİKULAK BURUN VE BOĞAZ

HASTALIKLARI

DOÇENT11Baş-boyun kanser cerrahisi konusunda deneyimli olmak.
TIP FAKÜLTESİCERRAHİ TIP BİLİMLERİORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİDOÇENT11Kas iskelet sistemi tümörleri konusunda en az 5 yıl deneyimli olmak.
TIP FAKÜLTESİCERRAHİ TIP BİLİMLERİANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYONDOÇENT11Ortopedik anestezi alanında, USG eşliğinde periferik blok uygulamaları ile nöroanestezide en az 5 yıl deneyimli olmak.
TIP FAKÜLTESİTEMEL TIP BİLİMLERİTIBBİ PARAZİTOLOJİDOÇENT11Tıbbi parazitoloji uzmanı olmak, paraziter hastalıkların serolojiktanısında deneyimli olmak.
TIP FAKÜLTESİCERRAHİ TIP BİLİMLERİKULAK BURUN VE BOĞAZ

HASTALIKLARI

DOKTOR

ÖĞRETİM

ÜYESİ

11Otolojik cerrahi konusunda deneyimli olmak.
TIP FAKÜLTESİCERRAHİ TIP BİLİMLERİPLASTİK,

REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ

DOKTOR

ÖĞRETİM

ÜYESİ

11Kraniyomaksillofasiyal cerrahi, mikrocerrahi, yanık ve brakiyal pleksus cerrahisi konularında deneyimli olmak.
TIP FAKÜLTESİCERRAHİ TIP BİLİMLERİÇOCUK CERRAHİSİDOKTOR

ÖĞRETİM

ÜYESİ

11Avrupa Çocuk Cerrahisi Yeterlilik Belgesi sahibi olmak.Torakoskopik ve laparoskopik cerrahi konusunda deneyimli olmak.
TIP FAKÜLTESİCERRAHİ TIP BİLİMLERİKADIN

HASTALIKLARI VE DOĞUM

DOKTOR

ÖĞRETİM

ÜYESİ

31Jinekolojik onkoloji cerrahisi uzmanı olmak.Temel onkoloji doktorası yapmış olmak.

 

 

KURULUŞBÖLÜMANABİLİM DALIKADRO

ÜNVANI

KADRO

DERECESİ

ADETİLAN ŞARTLARI
TIP FAKÜLTESİDAHİLİ TIP BİLİMLERİGÖĞÜS

HASTALIKLARI

DOKTOR

ÖĞRETİM

ÜYESİ

11Akciğer transplantasyonu ve yoğun bakım konularında deneyimli göğüs hastalıkları uzmanı olmak.
ECZACILIK

FAKÜLTESİ

TEMEL ECZACILIK BİLİMLERİBİYOKİMYAPROFESÖR11Eczacılık Fakültesi mezunu olmak. Biyokimya bilim alanında doçent ünvanı almış olmak.
ECZACILIK

FAKÜLTESİ

ECZACILIK

MESLEK

BİLİMLERİ

FARMAKOGNOZİPROFESÖR11Eczacılık Fakültesi mezunu olmak. Farmakognozi ve farmasötik botanik bilim alanında doçent ünvanını almış olmak.
ECZACILIK

FAKÜLTESİ

ECZACILIK

MESLEK

BİLİMLERİ

KLİNİK ECZACILIKPROFESÖR11Eczacılık Fakültesi mezunu olmak. İnsan damarı ve monositlerinde ateroskleroz konusunda çalışmış olmak.
HEMŞİRELİK

FAKÜLTESİ

HEMŞİRELİKÇOCUK SAĞLIĞI VE

HASTALIKLARI

HEMŞİRELİĞİ

PROFESÖR11Hemşirelik bilim alanında doçent olmak. Pediatrik onkoloji ve yeni doğan hemşireliği alanında çalışmalar yapmış olmak.
HEMŞİRELİK

FAKÜLTESİ

HEMŞİRELİKİÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİDOÇENT11Dahili hastalıkları hemşireliği alanında doçent ünvanını almış olmak.
HEMŞİRELİK

FAKÜLTESİ

HEMŞİRELİKÇOCUK SAĞLIĞI VE

HASTALIKLARI

HEMŞİRELİĞİ

DOKTOR

ÖĞRETİM

ÜYESİ

31Çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği alanında doktora yapmış olmak, yeni doğan hemşireliği alanında çalışmalar yapmış olmak.
HEMŞİRELİK

FAKÜLTESİ

HEMŞİRELİKKADIN SAĞLIĞI VE

HASTALIKLARI

HEMŞİRELİĞİ

DOKTOR

ÖĞRETİM

ÜYESİ

21Kadın sağlığı ve hastalıkları hemşireliği alanında doktora yapmış olmak. Paternal bağlanma konusunda çalışmaları olmak.
SPOR

BİLİMLERİ

FAKÜLTESİ

SPOR

YÖNETİCİLİĞİ

SPOR YÖNETİMİ BİLİMLERİPROFESÖR11Sporda tüketici davranışı konusunda çalışmalar yapmış olmak ve en az 4. kademe basketbol antrenörlüğü belgesine sahip olmak.
SAĞLIK

BİLİMLERİ

FAKÜLTESİ

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONFİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONDOÇENT11Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında doktora yapmış ve doçentliğini almış olmak.
SAĞLIK

BİLİMLERİ

FAKÜLTESİ

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONFİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONDOKTOR

ÖĞRETİM

ÜYESİ

12Fizyoterapi ve rehabilitasyon lisans mezunu olmak. Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında doktora yapmış olmak.
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİKLİNİK BİLİMLERİAĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİDOKTOR

ÖĞRETİM

ÜYESİ

11Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalında doktorasını yapmış olmak.TME hastalarının botoks ve artrosentez ile tedavisinde deneyimli olmak.
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİKLİNİK BİLİMLERİPEDODONTİDOKTOR

ÖĞRETİM

ÜYESİ

11Pedodonti Anabilim Dalında doktora yapmış ve restoratif materyaller ile ilgili çalışmalar yapmış ve Nitröz/Oksit sedasyonu ile ilgili deneyim sahibi olmak.
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİKLİNİK BİLİMLERİORTODONTİDOKTOR

ÖĞRETİM

ÜYESİ

11Ortodonti Anabilim Dalında doktora yapmış olmak. 3 boyutlu stereofotogrametri ile ilgili araştırmaları olmak.
MÜHENDİSLİK

FAKÜLTESİ

KİMYA

MÜHENDİSLİĞİ

(*)

PROSES VE

REAKTÖR

TASARIMI

PROFESÖR11Kimya Mühendisliği bilim dalında doçent ünvanı almış olmak. Proses ve reaktör tasarımı alanında çalışmaları olmak.
MÜHENDİSLİK

FAKÜLTESİ

KİMYA

MÜHENDİSLİĞİ

(*)

KİMYASAL

TEKNOLOJİLER

DOÇENT11Kimya Mühendisliği bilim dalında doçent ünvanı almış olmak. Kimyasal teknolojiler alanında çalışmaları olmak.
 

 

 

KURULUŞBÖLÜMANABİLİM DALIKADRO

ÜNVANI

KADRO

DERECESİ

ADETİLAN ŞARTLARI
MÜHENDİSLİK

FAKÜLTESİ

ELEKTRİK –

ELEKTRONİK

MÜHENDİSLİĞİ

TELEKOMİNİKASYONDOÇENT11Elektrik Elektronik Mühendisliği bilim alanında doçent ünvanı almış olmak. Telekominikasyon alanında çalışmaları olmak.
MÜHENDİSLİK

FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR

MÜHENDİSLİĞİ

BİLGİSAYAR

YAZILIMI

DOKTOR

ÖĞRETİM

ÜYESİ

11Bilgisayar Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak ve Yazılım Anabilim Dalı derslerini verebilecek yeterlilikte olmak.
MÜHENDİSLİK

FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR

MÜHENDİSLİĞİ

BİLGİSAYAR

DONANIM

DOKTOR

ÖĞRETİM

ÜYESİ

21Bilgisayar Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak ve Donanım Anabilim Dalı derslerini verebilecek yeterlilikte olmak.
ZİRAAT

FAKÜLTESİ

TARIM

MAKİNELERİ VE TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİĞİ

TARIM MAKİNELERİPROFESÖR11Tarım makinalarında tasarım, konstrüksiyon, malzeme ve biyolojik malzeme alanında çalışma yapmış olmak.
FEN FAKÜLTESİBİYOLOJİBOTANİKDOÇENT11Liken ve deniz algleri konularında çalışmaları ve yayınları olmak.
FEN FAKÜLTESİMATEMATİKGEOMETRİDOKTOR

ÖĞRETİM

ÜYESİ

11Lightlike geometride düzlemsel normal kesitler üzerine çalışmaları olmak.
FEN FAKÜLTESİİSTATİSTİKİSTATİSTİKDOKTOR

ÖĞRETİM

ÜYESİ

21Asimetrik kayıp ve süreç dışı kalite geliştirme alanında çalışmalar yapmış olmak.
EGE MESLEK YÜKSEKOKULU OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ PR.DOKTOR

ÖĞRETİM

ÜYESİ

11Teknik Eğitim Fakültelerinin Makine Eğitimi Bölümü Otomotiv Eğitimi Anabilim Dalı lisans mezunu olmak, otomotiv eğitimi konusunda çalışmaları olmak.
 

 

 

 

Bir önceki yazımız olan Sağlık Bakanı Açıkladı 2018'de 37 Bin Sağlıkçı Alınacak başlıklı makalemizde 18 bin sağlık personeli alımı, 37 bin sağlıkçı alımı ve sağlık bakanlığı hakkında bilgiler verilmektedir.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.