ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU – Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Personel İlanı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU – Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Personel İlanı detaylar haberimize…

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU – Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Personel İlanı
Yayınlama: 02.05.2023
9
A+
A-
ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU – YETİŞTİRİLMEK AMACIYLA YURT DIŞINA GÖNDERİLECEK PERSONEL İLE İLGİLİ USUL VE ESASLARI BELİRLEYEN DUYURU
İlan Bilgileri
ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU – YETİŞTİRİLMEK AMACIYLA YURT DIŞINA GÖNDERİLECEK PERSONEL İLE İLGİLİ USUL VE ESASLARI BELİRLEYEN DUYURU

A-YURTDIŞINA GÖNDERİLECEK ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR

Yurt dışına gönderilecek personelde başvuru tarihinin son günü itibarıyla aşağıdaki genel şartlar aranır:
1. En az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
2. Birim Amirinin Olumlu Görüşünü Almış Olmak
3. Son üç yıl içinde kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını almamış olmak.
4. Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak.
5. Kontenjanın kullanılacağı yılın son günü itibariyle Dışişleri Bakanlığının bildirimi üzerine uluslararası kurum ve kuruluşlara gönderilecekler ile öğrenim veya ihtisas yapacak Devlet memurları için 40, yurt dışı staj için 50 yaşını tamamlamamış olmak,
6. Yüksek lisans eğitimine gönderileceklerin Kurum kadrolarında en az beş yıl; yüksek lisans haricindeki eğitim programlarına gönderileceklerin ise en az üç yılı Kurum kadrolarında geçmiş olmak kaydıyla her ne statüde olursa olsun 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarında en az 5 yıl fiilen çalışmış olmaları,
7. Yurt dışına Lisansüstü öğrenim için gönderilecek personelin; İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir sınavdan, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az yetmiş (70) puana denk bir puana sahip olmaları şarttır.Yurt dışına Staj yapmak için; Dışişleri Bakanlığınca bildirilecek uluslararası kurum ve kuruluşlara gönderilecek personelin İngilizce veya Fransızca dillerinden birinden Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az doksan (90) puan almaları veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir sınavdan, bu puana denk bir puana sahip olmaları şarttır. Yurt dışına gönderilecek personelin Yabancı Dil Bilgisi düzeyini gösterir başarı belgelerinin, son başvuru tarihinden önceki 2 yıl içinde alınmış olması gerekmektedir. İlgili mevzuat hükümleri uyarınca Yabancı dil eşdeğerliğinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Yönetim Kurulunca belirlenen geçerli eşdeğerlik tablosu esas alınacaktır.
8. Lisansüstü öğrenim için üniversiteden alınacak kabul belgesinin, başvuru tarihi/yılsonu itibarıyla Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı uyarınca, Times Higher Education (THE), Academic Ranking of World Universities (Shanghai) veya QS World University Rankings tarafından yapılan dünya üniversite sıralamasında son 3 (üç) yıl içerisinde dünya genel veya alan bazında sıralamasında ilk 300 içerisine giren üniversiteleri kapsayacak şekilde geçerli olması gerekmektedir.
9. Daha önce Devlet bütçe imkanları ile yurt dışına yüksek lisans veya 9 ayı geçen diğer eğitim ve staj programlarına gönderilmiş olan personel, yeterli başvurunun olmaması ve zorunlu hizmetin bitmiş olması halinde Yönergedeki usul ve esaslar çerçevesinde tekrar yurtdışı eğitim programlarına gönderilebilir.
10. Hangi hallerde sınav, hangi hallerde seçme usulüne başvurulacağı Kurum Eğitim Kurulunca kararlaştırılır. Ancak başvuru sayısı, kontenjan sayısının iki katını geçmedikçe seçme usulüne başvurulamaz.
11. Hastalık sebebiyle eğitim ve öğrenimini gerçekleştiremeyeceği genel hükümler çerçevesinde hastalık raporuyla tespit edilenler hariç, bu Yönetmelik hükümlerine göre geri çağrılmamış olmak.
12. Yurt dışı eğitimi için başvuru yapacak personelin alacağı derslerden en az üç dersin Kurum çalışma alanına yönelik olması gerekmektedir.

B- MÜRACAAT EDECEKLERDEN İSTENEN BELGELER

1. Yabancı dil belgesi (e-Devlet üzerinden otomatik olarak gelmeyen sınav sonuçları için belge yüklenmelidir. Son başvuru tarihi itibarıyla 2 yıl içerisinde alınmış olmalı ve doğrulama kodu bulunmalıdır),
2. En son mezun olduğu eğitim kurumundan alınan diploma örneği (Bu bilgi e-Devlet üzerinden otomatik gelmektedir. Yurt dışında mezun olan adaylar ise belgelerini e-Devlet üzerinden yükleyecektir),
3. Tercih yapılacak konuda alınacak kabul belgesi (Bu belgenin başvuru esnasında sisteme yüklenmesi zorunlu değildir. Ancak, mülakat aşamasında Kuruma iletilmesi zorunludur).

C-MÜRACAAT, SEÇİM ŞEKLİ VE GENEL HÜKÜMLER

1. Adaylar, (A) Bölümündeki genel şartlar ile (B) bölümünde istenilen belgeler ile beraber e-Devlet üzerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Hizmeti veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda başvuru yapacaklardır.
2. Yurt dışı eğitim programları için gönderilecek personel; ekli listede konuları ve süreleri verilen eğitim kontenjanlarından bir (1) konu için başvuru yapabilecektir.
3. Aday başvurularının 31 Mayıs 2023 Çarşamba günü 23:59’a kadar elektronik ortamda tamamlanması gerekmektedir.
4. Başvuru şartları yeterli olan adayların Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmeliğin 7 maddesinde; “… Seçme usulünde, yabancı ülkelere gönderilecek Devlet memurları; çalışılacak konu, gidilecek ülke, üniversite ve kurumlar ile öğrenim ve hizmetle ilgili nitelikleri dikkate alınarak kurumsal ihtiyaçlara göre tespit edilir. Hangi hallerde sınav, hangi hallerde seçme usulüne başvurulacağı (Kurum Eğitim Kurulunca) kararlaştırılır. Ancak başvuru sayısı, kontenjan sayısının iki katını geçmedikçe seçme usulüne başvurulamaz.” hükmü kapsamında; Cumhurbaşkanlığınca Kurumumuza tahsis edilen süreleri belirlenmiş “(0-12 ay) 5 kontenjan, (0-24 ay) 3 kontenjan, (0-24 ay) 3 kontenjan staj” kontenjanların; Kurum Başkanı tarafından; personelimizin yetiştirilmesi programı çerçevesinde kullanımının uygun görülmesi ve onayı ile kesinlik kazanır. Yüksek Lisans Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Personele İlişkin Değerlendirme Formu (Ek-1) ve Yurt Dışı Eğitim ve Staja Gönderilecek Personele İlişkin Değerlendirme Formu (Ek-2) esas alınarak bu cetvellerde yer alan puanlamaya göre yukarıda süreleri Cumhurbaşkanlığınca belirlenmiş kontenjanlardan yararlanacak olan tüm Kurum personelimiz için uygulanarak öncelik sıralaması Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Eğitim Kurulu tarafından tespit edilir. Devlet memurlarının 2023 yılı içerisinde staj yapmak amacıyla gönderilebilecekleri uluslararası kuruluşlar listesi Ek-3’te yer almaktadır.
5. Yapılan değerlendirme sonucunda; puanların eşit olması halinde sırasıyla hizmet yılı fazla, yabancı dil puanı yüksek, kabul alınan üniversitenin sıralaması önde olan personel sıralamada üstte yer alır.
6. Mülakat tarihi Kurumumuz web sayfası ve Kariyer Kapısı Platformu üzerinden duyurulacak olup davet niteliğinde olacaktır.
7. Duyuruda geçen genel ve özel şartları taşımadıkları sonradan anlaşılan adaylara ilişkin işlemler sonuçları ile beraber iptal edilecektir.

Ek-1 YÜKSEK LİSANS AMACIYLA YURTDIŞINA GÖNDERİLECEK PERSONELE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME FORMUDEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ.

Ek-2 YURTDIŞI EĞİTİM VE STAJA GÖNDERİLECEK PERSONELE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME FORMU DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.