SON DAKİKA

Erzincan Üniv. Y. Lisans ve Doktora Programı

Bu haber 29 Haziran 2016 - 13:29 'de eklendi.

T.C

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Anabilim Dalları

Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları

T.C

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

2016-2017 G T.C

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Anabilim Dalları

Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları

T.C

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

2016-2017 Güz Yarıyılı Anabilim Dalları-Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları

ANABİLİM DALLARIALES PUANT.C. UyrukluYabancı UyrukluÜNİP *PROGRAMLARA MÜRACAAT KOŞULLARI
İlköğretim Fen BilgisiY.LisansSayısal2042Eğitim Fakültelerinin Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalından mezun olmak.
Bilimsel Hazırlık4Eğitim Fakültelerinin Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümü mezunu olmak.
DoktoraSayısal522İlgili Enstitülerin İlköğretim Anabilim Dalı Fen Bilgisi Eğitimi, Fizik, Kimya, Biyoloji ve Ortaöğretim Fen ve Matematik alanları Eğitimi Anabilim Dallarında tezli yüksek lisans yapmış olmak.
İlköğretim MatematikY.LisansSayısal1822Eğitim Fakültelerinin İlköğretim Matematik Eğitimi ve OFMA Bölümü Matematik Eğitimi Dallarından mezun olmak.
BiyolojiY.LisansSayısal152Fen ve Fen Edebiyat Fakültelerinin Biyoloji Bölümü mezunu olmak. Eğitim Fakültelerinin OFMA Bölümü, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı mezunu olmak.

Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü mezunu olmak.

Fen Fakültesi Biyokimya Bölümü mezunu olmak.

Eğitim Fakültelerinin İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi mezunu olmak.

Ziraat Fakültelerinin Zootekni, Gıda Bilimleri Teknolojisi, Bitki Koruma Bölümü mezunu olmak.

DoktoraSayısal52İlgili Enstitülerin Biyoloji Anabilim/Bilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

İlgili Enstitülerin OFMA Eğitimi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dallarında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

İlgili Enstitülerin Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim/Bilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

İlgili Enstitülerin Biyoteknoloji Anabilim/Bilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

İlgili Enstitülerin Kimya ve Biyokimya Anabilim/Bilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

FizikY.LisansSayısal522Fen, Fen Edebiyat Fakültelerinin Fizik Bölümü, Mühendislik Fakültelerinin Fizik Mühendisliği Bölümü ve Eğitim Fakültelerinin OFMA Bölümü, Fizik Eğitimi Anabilim Dalı mezunu olmak.
KimyaY.LisansSayısal102Kimya, Kimya Öğretmenliği, Kimya Mühendisliği, Eczacılık ve Fen Bilgisi Öğretmenliği mezunu olmak.
MatematikY.LisansSayısal1622Fen Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü, Matematik-Bilgisayar Bölümü mezunu olmak.

Mühendislik Fakültesi Matematik Mühendisliği Bölümü mezunu olmak.

Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü lisans mezunu olmak.

DoktoraSayısal223Fen Bilimleri Enstitülerinin Matematik Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak.
Elektrik- Elektronik Mühendisliği

(Atatürk Üniversitesi ile Ortak)

Y.LisansSayısal1021Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunu olmak,

Elektrik Mühendisliği Bölümünden mezun olmak.

İnşaat Mühendisliği

(Atatürk Üniversitesi ile Ortak)

Y.LisansSayısal1831İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun olmak.
Makine Mühendisliği

(Atatürk Üniversitesi ile Ortak)

Y.LisansSayısal1521Makine Mühendisliği Bölümünden mezun olmak.

*UNİP. Üniversiteler Arası İşbirliği Programı.

*ÜNİP kapsamındaki müracaatlar yurt içi ÜNİP üyesi üniversitelerden olmalıdır.

Not: Erzincan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 8. Maddesinin 3. fıkrası uyarınca, Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı Anabilim Dallarından o yılda birincilikle mezun olan lisans öğrencileri, mezun oldukları bilim/sanat dallarında yüksek lisans yapmak istediklerinde ilgili ALES puanları en az 55 olmak şartıyla kontenjan harici müracaatları halinde ilgili yüksek lisans programlarına alınacaktır.

BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI KABUL KOŞULLARI VE BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) puan türünde en az 55 puanı olanlar müracaat edebilir. (ALES sınavının geçerlilik süresi 3 yıldır.)

Enstitümüz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanının %60′ ı lisans not ortalamasının %40’ı alınarak toplanır, not ortalamasına göre sıralama yapılır.

Puanların eşit olması durumunda ALES puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.

Bilimsel Hazırlık programına müracaat edecek adayların ALES sayısal puan türü değerlendirmeye alınacaktır.

Mezuniyet not ortalamalarının 4’lük sistemden 100’lük sisteme dönüştürülmesinde Yükseköğretim Kurulu’nun kabul ettiği dönüşüm tablosu esas alınacaktır.

YÜKSEK LİSANS PROGRAMI KABUL KOŞULLARI VE BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) puan türünde en az 55 puanı olanlar müracaat edebilir. (ALES sınavının geçerlilik süresi 3 yıldır.)

İlköğretim Anabilim Dalı Fen Bilgisi Eğitimi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği ve Makine Mühendisliği yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanının %50’si lisans not ortalamasının %30’u mülakat (yazılı veya sözlü) sınavının % 20′ si alınarak toplanır, not ortalamasına göre sıralama yapılır.

İlköğretim Anabilim Dalı Matematik Eğitimi, Biyoloji, Fizik, Kimya ve Matematik Anabilim Dallarında yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanının %60′ ı lisans not ortalamasının %40’ı alınarak toplanır, not ortalamasına göre sıralama yapılır.

Puanların eşit olması durumunda ALES puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.

Tezli yüksek lisans programlarına müracaat edecek adayların ALES sayısal puan türü değerlendirmeye alınacaktır.

Mezuniyet not ortalamalarının 4’lük sistemden 100’lük sisteme dönüştürülmesinde Yükseköğretim Kurulu’nun kabul ettiği dönüşüm tablosu esas alınacaktır.

DOKTORA PROGRAMI KABUL KOŞULLARI VE BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) puan türünde en az 55 puanı olanlar müracaat edebilir. (ALES sınavının geçerlilik süresi 3 yıldır.)

Enstitümüzdoktora programlarına öğrenci kabulünde ALES puanının %60’ı lisans veya yüksek lisans not ortalamasının %40’ı alınarak toplanır, not ortalamasına göre sıralama yapılır.

Puanların eşit olması durumunda ALES puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.

Doktora programlarına müracaat edecek adayların ALES sayısal puan türü değerlendirmeye alınacaktır.

Lisans mezunu olup doğrudan doktora programına müracaat edeceklerin, başvurdukları programın sayısal puan türünde ALES‘ ten en az 80 puan almış olmaları ve lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekmektedir.

Doktora programına müracaat edecek adayların, başvurdukları programın ilgili alan türünde Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen yabancı dil sınavından en az 55 puan veya eşdeğer kabul edilen diğer yabancı dil sınavlarından yukarıda belirtilen puanların karşılığı puanları almış olmaları gerekmektedir.

Mezuniyet not ortalamalarının 4’lük sistemden 100’lük sisteme dönüştürülmesinde Yükseköğretim Kurulu’ nun kabul ettiği dönüşüm tablosu esas alınacaktır.

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI YABANCI UYRUKLU

ÖĞRENCİ KABUL KOŞULLARI VE BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

1) Yüksek Lisans programına başvuran adayların lisans ortalamasının, doktora programına başvuran adayların ise lisans ve yüksek lisans ortalamalarının 4′ lük not sisteminde en az 2,50; 100′ lük not sisteminde en az 65 veya diğer sistemlerde bunlara denk bir not ortalaması olması gerekir.

2) Yüksek lisans başvurularında, lisans not ortalamasının %70′ i, Türkçe dil belgesi puanının % 30′ u değerlendirmeye alınır.

3) Doktora başvurularında lisans not ortalamasının % 35′ i, yüksek lisans not ortalamasının % 35′ i Türkçe dil belgesi puanının % 30′ u değerlendirmeye alınır.

4)Dil belgesi olmayan adayların dil belgesi puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilir.

5)Puanlar 100′ lük sisteme çevrilerek değerlendirilir.

6)Hesaplanan puanlara göre sıralama yapılır ve adaylar kontenjan dahilinde ilgili programa yerleştirilir.

7)Mezuniyet not ortalamalarının 4’lük sistemden 100’lük sisteme dönüştürülmesinde Yükseköğretim Kurulu’nun kabul ettiği dönüşüm tablosu esas alınacaktır.

8) Tezli yüksek lisans ve doktora programlarına başvuran yabancı uyruklu adaylar, lisans ve/veya lisansüstü programlarda okudukları dersler ve başarı notları (Transkript) ile diğer kişisel bilgi ve belgeleri içeren dosya ile ilgili olarak Anabilim dalının görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile lisansüstü eğitime kabul edilir.

BİLİMSEL HAZIRLIK, YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMI BAŞVURU VE KESİN KAYIT TARİHLERİ

KAYIT TARİHLERİBAŞLAMABİTİŞ
Başvuru Tarihi11 Temmuz 201619 Temmuz 2016
Yüksek LisansMülakat Sınav Tarihi ve Saati21 Temmuz 2016 Saat: 10:00
Mülakat Yapacak Anabilim Dalları:

İlköğretim Anabilim Dalı Fen Bilgisi Eğitimi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı

İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

Makine Mühendisliği Anabilim Dalı

Mülakat Yerleri:

Eğitim Fakültesi A4-145 nolu Toplantı Salonu

Mühendislik Fakültesi C2-105 nolu derslik

Mühendislik Fakültesi C2-102 nolu derslik

Mühendislik Fakültesi C2-111 nolu derslik

Kayıt Hakkı Kazananların İlanı22 Temmuz 2016 Mesai bitiminden sonra
Kesin Kayıt Tarihi25 Temmuz 201629 Temmuz 2016
Yedek Kontenjan İlanı29 Temmuz 2016 Mesai bitiminden sonra
Yedek Kontenjan Kesin Kayıt01 Ağustos 201603 Ağustos 2016

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KESİN KAYIT TARİHLERİ

KAYIT TARİHLERİBAŞLAMABİTİŞ
Başvuru Tarihi11 Temmuz 201619 Temmuz 2016
Kayıt Hakkı Kazananların İlanı22 Temmuz 2016 Mesai bitiminden sonra
Kesin Kayıt Tarihi25 Temmuz 201629 Temmuz 2016
Yedek Kontenjan İlanı29 Temmuz 2016 Mesai bitiminden sonra
Yedek Kontenjan Kesin Kayıt Tarihi01 Ağustos 201603 Ağustos 2016
Türkçe Dil Sınavı Tarihi

Saat /Yer

Daha sonra ilan edilecektir.

SONUÇLAR:http://fenbilimleri.erzincan.edu.tr adresinden açıklanacaktır.

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖN KAYITTA İSTENEN BELGELER

1.1 adet yarım kapaklı dosya

2.1 Adet 4,5×6 cm fotoğraf. ( Fotoğraflar son 6 ay)

3.Bilimsel Hazırlık Programı için Lisans, Yüksek Lisans için Lisans,Doktora için Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesiveya Diplomanın onaylı sureti.

4.Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Sonuç Belgesi. (Onaylı)

5.Lisans / Yüksek Lisans not ortalamasını gösteren Transkript Belgesi (Onaylı)

6.Doktora programına müracaat edecek adayların, başvurdukları programın ilgili alan türünde Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarının birinden en az 55 puan veya muadili puan aldığını gösteren bir belge.

7.Başvuru Formu (Enstitümüzün web sayfasından temin edilebilir)

Başvuru formu için tıklayınız

LİSANSÜSTÜPROGRAMLARA KESİN KAYITTA İSTENEN BELGELER

1. 2 Adet 4,5×6 cm fotoğraf. ( Fotoğraflar son 6 ay)

2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Onaylı)

3. Erkek öğrenciler için ilgili askerlik şubesinden alınacak Askerlik Durum Belgesi (Askerlik görevini yapmayanlar)

YABANCI UYRUKLU ADAYLARIN DİKKATİNE

ÖN KAYITTA İSTENİLEN BELGELER

1.1 Adet Fotoğraf (Mevzuata Uygun Olacak)

2.Yüksek lisans için Lisans, Doktora için Yüksek Lisans Diploması veya Mezuniyet Belgesi ile lisans ve yüksek lisans not dökümlerinin sureti, ayrıca bu belgelerin noter veya Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe çevirisi,

3.Yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adayların, (varsa) Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) alacağıdiplomadenklik belgesi veya (varsa) mezun olduğu lisans ve yüksek lisans öğretim kurumunun Yükseköğretim Kurulunca tanındığına dair belge. (bu belge Yükseköğretim Kurulu’ndan alınacak)

4.Yurt dışında ikamet eden Türk Uyruklu adayların ilgili ALES puanının en az 55 olduğunu gösterir belge.

5.Doktora programına müracaat edecek adaylar için ana dilleri dışında eşdeğerliği Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarının birinden en az 55 veya muadili puan aldığını gösterir belge.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvuruda bulunan yabancı uyruklu adaylar, lisans veya lisansüstü programlarda okudukları dersler ve başarı notları (Transkript) ile diğer kişisel bilgi ve belgeleri içeren dosya ile ilgili olarak Anabilim dalının görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile kabul edilirler.

KESİN KAYITTA İSTENİLEN BELGELER

1. 4 Adet Fotoğraf (Mevzuata Uygun Olacak)

2. “Öğrenim vizesi” bulunan pasaportun fotokopisi ve noterden onaylı tercümesi,

3. İl Emniyet Müdürlüğünden alınan ikamet belgesinin onaylı fotokopisi,

4. Bakanlar Kurulunca belirlenen esaslara göre öğrenci katkı payı dekontu.

Adayların Dikkatine (Yabancı Uyruklu)

1.Başvurular Erzincan Üniversitesi Yalnızbağ Yerleşkesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’ne yapılacaktır.

2. Postayla başvuru kesinlikle kabul edilmeyecektir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

3. Adaylar mezun oldukları alanlarla ilgili programlardan birine müracaat edebilirler.

4. Yabancı uyruklu adaylarla yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının lisansüstü programlara kabulünde;

a) Lisansüstü programlarına başvuracak adayların, ilgili anabilim dalında YÖK tarafından denkliği tanınan bir lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.

b) Ayrıca yurtdışında ikamet eden Türk uyruklu adaylarda ilgili ALES puanının en az 55 olması şartı aranır.

5. Yüksek lisansa başvuran adayların lisans ortalamasının, doktoraya başvuran adayların ise lisans ve yüksek lisans ortalamalarının 4’lük not sisteminde en az 2,50; 100’lük not sisteminde en az 65 veya diğer sistemlerde bunlara denk bir not ortalaması olması gerekir. Yüksek lisans başvurularında, lisans not ortalamasının %70’i, Türkçe dil belgesi puanının %30’u değerlendirmeye alınır. Doktora başvurularında lisans not ortalamasının % 35′ i, yüksek lisans not ortalamasının % 35′ i Türkçe dil belgesi puanının % 30′ u değerlendirmeye alınır. Dil belgesi olmayan adayların dil belgesi puanı 0 (sıfır) olarak kabul edilir.

Puanlar 100’lük sisteme çevrilerek değerlendirilir. Hesaplanan puanlara göre sıralama yapılır ve adaylar kontenjan dahilinde ilgili programa yerleştirilir.

6. Kayıtlar her yıl ilgili birimin lisansüstü öğrenci alımı için belirlediği takvime göre diğer öğrenciler ile aynı sürelerde yapılır.

Avrupa Dil Portföyü değerlendirmesine göre B2 düzeyi ve üzeri Türkçe dil belgesine sahip adaylar Türkçe dil sınavından muaf sayılırlar. Bu durumda olanlar doğrudan lisansüstü derslere kayıt yaptırabilir.

7. Avrupa Dil Portföyü değerlendirmesine göre B2 düzeyinin altında Türkçe Dil belgesine sahip olanlar ve dil belgesi bulunmayanlar için Üniversite Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi veya ilgili birim yönetim kurulunun belirlediği üç kişilik jüri tarafından Türkçe Dil Sınavı uygulanır. Bu sınavdan başarılı sayılmak için 100 üzerinden en az 70 puan almak şarttır.

8. Sınavda başarısız olan öğrenciler, Türkçe öğrenmek için izinli sayılır. Takip eden yıllarda aynı şekilde yapılacak Türkçe Dil Sınavında başarılı olan veya B2 düzeyde Türkçe Dil Belgesini Enstitüye teslim eden öğrenciler ilgili lisansüstü programın derslerine kayıt yaptırabilir.

9. Yabancı uyruklu adayların lisans veya yüksek lisans diplomalarının denkliğinde YÖK tarafından alınan kararlar uygulanır. Bu kararlara aykırı bir durumun belirlenmesi halinde programa devam eden öğrencilerin ilişikleri kesilir, mezun olanların da diplomaları iptal edilir.

10. Yabancı uyruklu öğrenciler, ilgili anabilim dalının görüşü doğrultusunda bilimsel hazırlık programına tabi tutulabilir. Bilimsel hazırlık programını başarı ile tamamlayan öğrenciler, eğitim öğretimlerine Lisansüstü Yönetmeliğe göre devam eder.

11. Kayıt hakkı kazanan yabancı uyruklu öğrencilerin, mezun oldukları yükseköğretim okulları YÖK tarafından tanınan bir üniversiteden mezun olmuşlarsa asıl kayıtları, eğer tanınıp tanınmadığı enstitümüzce bilinmeyen bir yükseköğretim kurumundan mezun olmuşlarsa geçici kayıtları enstitümüzce yapılır ve öğrencilik işlemleri başlatılır. Geçici kayıtları yapılan öğrencilerin mezun oldukları yükseköğretim kurumu YÖK tarafından tanındığı belirlendikten sonra kesin kayıtları yapılır, aksi takdirde adayların ilgili enstitü ile ilişikleri kesilir.

T.C

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

2016-2017 Güz Yarıyılı Anabilim Dalları-Lisansüstü Yatay Geçiş Öğrenci Kontenjanları

ANABİLİM DALLARIALES PUANT.C. UyrukluYabancı UyrukluPROGRAMLARA MÜRACAAT KOŞULLARI
İlköğretim Fen BilgisiY.LisansSayısal2Yüksek Lisans Programına Müracaat Koşulları

Müracaat edeceklerin ilgili anabilim dalında en az bir yarıyılı başarıyla

(Not ortalaması en az CC) tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Tez döneminde yatay geçiş yapılmaz.

Tezli ve tezsiz programlar arasında yatay geçiş yapılmaz.

Yurt dışındaki üniversitelerin lisansüstü programlarından yatay geçiş yapılmaz.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulünde kontenjandan fazla müracaat olması durumunda

adaylar arasında değerlendirme yapılırken öncelik yüksek lisans derslerinin not ortalaması dikkate alınacaktır.

Doktora Programına Müracaat Koşulları

Müracaat edeceklerin ilgili anabilim dalında en az bir yarıyılı başarıyla

(Not ortalaması en az CB) tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Yeterlilik sınavına girmemiş ve tez önerisi vermemiş olmak.

Tez döneminde yatay geçiş yapılmaz.

Tezli ve tezsiz doktora programları arasında yatay geçiş yapılmaz.

Yurt dışındaki üniversitelerin lisansüstü programlarından yatay geçiş yapılmaz.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulünde kontenjandan fazla müracaat olması durumunda adaylar arasında değerlendirme yapılırken öncelik doktora derslerinin not ortalaması dikkate alınacaktır.

DoktoraSayısal2
İlköğretim MatematikY.LisansSayısal2
BiyolojiY.LisansSayısal1
DoktoraSayısal1
FizikY.LisansSayısal2
KimyaY.LisansSayısal
MatematikY.LisansSayısal1
DoktoraSayısal1
Elektrik- Elektronik Mühendisliği

(Atatürk Üniversitesi ile Ortak)

Y.LisansSayısal2
İnşaat Mühendisliği

(Atatürk Üniversitesi ile Ortak)

Y.LisansSayısal2
Makine Mühendisliği

(Atatürk Üniversitesi ile Ortak)

Y.LisansSayısal2

Dilekçe (Enstitümüzün web sayfasından temin edilebilir.)

2.Mezun olduğu tüm Yüksek Öğretim Kurumlarından alınmış Transkript Belgesi (Onaylı)

3.Ders içerikleri (onaylı)

4.Halen Lisansüstü eğitimi gördüğü kurumdaki disiplin durumunu gösterir belge.

5.Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuç belgesinin çıktısı.

(ALES notu en az 55 olması)

Adayların Dikkatine

1. 20 Nisan 2016 tarihli ve 26990 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmenliğinin 35. Maddesinin 6. Fıkrası gereğince, Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

2. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Postayla başvuru kesinlikle kabul edilmeyecektir.

3. Başvuru ve kesin kayıt süreleri uzatılmayacaktır.

4. Başvuru sırasında alınan belgeler iade edilmeyecektir.

5. Başvurular Erzincan Üniversitesi Yalnızbağ Yerleşkesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü Kat: 2′ e yapılacaktır.

İletişim : 0446 224 26 10 – 42356

T.C

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü

2016-2017 Güz Yarıyılı Anabilim Dalları-Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları

ANABİLİM DALLARIALES PUAN TÜRÜT.C. UyrukluÜNİP *DEĞERLENDİRME %PROGRAMA MÜRACAAT KOŞULLARI
ALES PUANIMEZUNİYET NOT ORTALAMASIMÜLAKAT
Türk Dili ve EdebiyatıY.Lisans

(Tezli)

Sözel206040Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olmak.
DoktoraSözel1503020Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü lisans, Yeni Türk Edebiyatı alanında yüksek lisans mezunu olmak.
1503020Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü lisans, Türk Dili alanında yüksek lisans mezunu olmak.
İşletmeY.Lisans

(Tezli)

Eşit Ağırlık76040Fakültelerin İşletme Bölümünden mezun olmak.
36040İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin diğer bölümleri, İşletme ve Endüstri Mühendisliği, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümlerinden mezun olmak.

(Bilimsel Hazırlık Programı Uygulanacaktır.)

Y.Lisans

(Tezsiz)

20100Lisans mezunu olmak.
Temel İslam BilimleriY.Lisans

(Tezli)

Sözel156040İlahiyat Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümlerinden mezun olmak.
DoktoraSözel3503020İlahiyat Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümlerinden lisans mezunu olmak. Temel İslam Bilimleri alanında veya alt bilim dallarından yüksek lisans mezunu olmak.
İlköğretim

(Sosyal Bilgiler Eğitimi)

Y.Lisans

(Tezli)

Sözel151503020İlköğretim Sosyal Bilgiler Eğitimi, Tarih Eğitimi veya Coğrafya Eğitimi Bölümlerinden mezun olmak.
DoktoraSözel51503020İlköğretim Sosyal Bilgiler Eğitimi, Tarih Eğitimi veya Coğrafya Eğitimi Bölümlerinin birinden yüksek lisans mezunu olmak.
İlköğretim

(Sınıf Öğretmenliği)

Y.Lisans

(Tezli)

Eşit Ağırlık151503020Sınıf Öğretmenliği lisans mezunu olmak.
Kamu HukukuY.Lisans

(Tezli)

Eşit Ağırlık51503020Hukuk Fakültesi veya Fakültelerin Kamu Yönetimi mezunu Olmak.
Y.Lisans

(Tezsiz)

20100Lisans mezunu olmak.
DoktoraEşit Ağırlık21503020Hukuk Fakültesi mezunu olmak ve Kamu Hukuku Programında tezli yüksek lisans veya 06-02-2013 Şubat öncesi başlamış olmak kaydıyla tezsiz yüksek lisans yapmış olmak.
Özel HukukY.Lisans

(Tezli)

Eşit Ağırlık101503020Hukuk Fakültesi mezunu olmak.
Y.Lisans

(Tezsiz)

30100Hukuk Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Tıp Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi Bölümlerinden mezun olmak.
DoktoraEşit Ağırlık51503020Hukuk Fakültesi mezunu olmak ve Özel Hukuk Programında tezli yüksek lisans veya

06-02-2013 Şubat öncesi başlamış olmak kaydıyla tezsiz yüksek lisans yapmış olmak.

Eğitim BilimleriY.Lisans

(Tezli)

Eşit Ağırlık6503020Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümünden mezun olmak.
Türkçe EğitimiY.Lisans

(Tezli)

Sözel126040Türkçe Eğitimi Bölümünden mezun olmak.
İktisatY.Lisans

(Tezli)

Eşit Ağırlık816040İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü ya da İktisat Fakültesi İktisat Bölümünden mezun olmak.
46040Hukuk, Mühendislik Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İktisat Bölümleri hariç diğer İktisadi ve İdari Bilimler mezunları veya Yüksek Okul mezunları arasından seçilir.

(Bilimsel Hazırlık Programı Uygulanacaktır.)

İktisat (Ekonomi-Finans)Y.Lisans

(Tezsiz)

30100Lisans mezunu olmak.
Güzel Sanatlar Eğitimi

(Resim İş Öğretmenliği)

Y.Lisans

(Tezli)

Sözel316040Eğitim Fakülteleri Güzel Sanatlar Eğitimi Resim İş Eğitimi Bölümünden veya Güzel Sanatlar Fakültelerinin Resim Bölümünden mezun olmak.

(Atatürk Üniversitesi ile Ortak)

TarihY.Lisans

(Tezli)

Sözel15503020Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden mezun olmak.
10503020Lisans mezunu olmak. (Bilimsel Hazırlık Programı Uygulanacaktır.)

ÜNİP: Üniversitelerarası İşbirliği Programı

ÜNİP kapsamındaki müracaatlar yurt içi ÜNİP üyesi üniversitelerden olmalıdır.

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMI BAŞVURU VE KESİN KAYIT TARİHLERİ

KAYIT TARİHLERİBAŞLAMABİTİŞ
Başvuru Tarihi11 Temmuz 201619 Temmuz 2016
Mülakat Sınav Tarihi ve Saati21 Temmuz 2016 Saat: 10.00
Mülakat Yapacak Anabilim Dalları:

İlköğretim Anabilim Dalı Sosyal Bilgiler Eğitimi (Y.Lisans-Doktora)

İlköğretim Anabilim Dalı Sınıf Öğretmenliği (Y.Lisans)

Kamu Hukuku Anabilim Dalı (Y.Lisans-Doktora)

Özel Hukuk Anabilim Dalı (Y.Lisans-Doktora)

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı (PDR) (Y.Lisans)

Tarih Anabilim Dalı (Y.Lisans)

Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı (Doktora)

Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı ( Doktora)

Mülakat Yerleri:

İlgili Anabilim Dalı Başkanlıklarında

(Fakültelerin İlgili Bölümlerinde) Yapılacaktır.

Kayıt Hakkı Kazananların İlanı22 Temmuz 2016 Mesai Bitiminden Sonra
Kesin Kayıt Tarihi25 Temmuz 201629 Temmuz 2016
Yedek Kontenjan İlanı29 Temmuz 2016 Mesai bitiminden sonra
Yedek Kontenjan Kesin Kayıt01 Ağustos 201603 Ağustos 2016

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KESİN KAYIT TARİHLERİ

YATAY GEÇİŞ YOLUYLA KABUL EDİLEN ÖĞRENCİ BAŞVURU TARİHİ

KAYIT TARİHLERİBAŞLAMABİTİŞ
Başvuru Tarihi11 Temmuz 201619 Temmuz 2016
Kayıt Hakkı Kazananların İlanı22 Temmuz 2016 Mesai Bitiminden Sonra

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA KABUL KOŞULLARINDA ÖNEMLİ HUSUSLAR

1. Erzincan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 8. Maddesinin 3. fıkrası uyarınca, Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı Anabilim Dalı Programlarından o yılda birincilikle mezun olan lisans öğrencileri, mezun oldukları bilim/sanat dallarında yüksek lisans yapmak istediklerinde ilgili ALES puanları en az 55 olmak şartıyla kontenjan harici müracaatları halinde ilgili yüksek lisans programlarına alınacaktır.

2. Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı Anabilim Dalı Programlarına Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) puan türünde en az 55 puanı olanlar müracaat edebilir.

(ALES sınavının geçerlilik süresi 3 yıldır.)

3. Lisans mezunu olup doğrudan doktora programına müracaat edeceklerin, başvurdukları programın puan türünde ALES’ ten en az 80 puan almış olmaları ve lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekmektedir. Lisans mezunu olup doğrudan doktora programlarına başvuruda bulunan adayların, değerlendirme sonucundaki ortalamalarının en az 90 olması gerekmektedir.

4. Doktora programına müracaat edecek adayların, başvurdukları programın ilgili alan türünde Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan en az 55 puan veya eşdeğer kabul edilen diğer yabancı dil sınavlarından yukarıda belirtilen puanların karşılığı puanları almış olmaları gerekmektedir.

5. Mezuniyet not ortalamalarının 4’lük sistemden 100’lük sisteme dönüştürülmesinde Yükseköğretim Kurulu’nun kabul ettiği dönüşüm tablosu esas alınacaktır. (Enstitü web sayfasından temin edilebilir.) Lisans tamamlama yapan adaylar her iki programdan almış oldukları diploma ve transkriptlerin asıllarını Enstitümüze ibraz edeceklerdir. Mezuniyet not ortalaması hesaplanırken her iki transkript de dikkate alınacaktır.

6.Öğrenci alımındapuanların eşit olması durumunda ALES puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.

7. Mülakat sınavına ALES ilgili alan puanının %50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının %30’u hesaplandıktan sonra kontenjan sayısının üç katı kadar aday çağırılacaktır.

8. Mülakat sınavı uygulanan programlarda değerlendirme sonucunda 70 ortalamayı sağlayamayan adaylar başarısız sayılacaktır.

9. Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının (II. Öğretim) açılabilmesi için yeterli müracaat olmaması durumunda Enstitü, ilgili programın açılmamasına karar verebilir. Bu durumda adaylara; boş kontenjan bulunması, adayların talebi ve başvuru koşullarını taşımaları şartıyla diğer programlara kayıt hakkı tanınabilir.

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI YABANCI UYRUKLU

ÖĞRENCİ KABUL KOŞULLARI VE BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

1. Yüksek Lisans programına başvuran adayların lisans ortalamasının, doktora programına başvuran adayların ise lisans ve yüksek lisans ortalamalarının 4′ lük not sisteminde en az 2,50; 100′ lük not sisteminde en az 65 veya diğer sistemlerde bunlara denk bir not ortalaması olması gerekir.

2.Yüksek lisans başvurularında, lisans not ortalamasının %70’i, Türkçe dil belgesi puanının % 30’u değerlendirmeye alınır.

3.Doktora başvurularında lisans not ortalamasının % 35’i, yüksek lisans not ortalamasının % 35’i Türkçe dil belgesi puanının % 30’u değerlendirmeye alınır.

4.Dil belgesi olmayan adayların dil belgesi puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilir.

5.Puanlar 100′ lük sisteme çevrilerek değerlendirilir.

6.Hesaplanan puanlara göre sıralama yapılır ve adaylar kontenjan dahilinde ilgili programa yerleştirilir.

7.Mezuniyet not ortalamalarının 4’lük sistemden 100’lük sisteme dönüştürülmesinde Yükseköğretim Kurulu’nun kabul ettiği dönüşüm tablosu esas alınacaktır.

8.Tezli yüksek lisans ve doktora programlarına başvuran yabancı uyruklu adaylar, lisans ve/veya lisansüstü programlarda okudukları dersler ve başarı notları (Transkript) ile diğer kişisel bilgi ve belgeleri içeren dosya ile ilgili olarak Anabilim dalının görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile lisansüstü eğitime kabul edilir. Lisansüstü programlarına müracaat edecek adaylar, ilgili anabilim dalı başkanlıklarının teklifi, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile bilimsel hazırlık programına tabi tutulabilirler.

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖN KAYITTA İSTENEN BELGELER

1.1 adet yarım kapaklı dosya,

2.1 Adet 4,5×6 cm fotoğraf, ( Fotoğraflar son 6 ay içinde çekilmiş olmak)

3.Yüksek Lisans için Lisans,Doktora için Yüksek Lisans ve Lisans Mezuniyet Belgesi veya Diplomanın onaylı sureti,

4.Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Sonuç Belgesi,

5.Yüksek Lisans için Lisans,Doktora için Yüksek Lisans ve Lisans not ortalamasını gösteren Transkript Belgesi, (Onaylı)

6.Doktora programına müracaat edecek adayların, başvurdukları programın ilgili alan türünde Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarının birinden en az 55 puan veya muadili puan aldığını gösteren bir belge,

7.Başvuru Formu (Enstitümüzün web sayfasından temin edilebilir.).

LİSANSÜSTÜPROGRAMLARA KESİN KAYITTA İSTENEN BELGELER

1. Başvuru Formu, (Enstitümüzün web sayfasından temin edilebilir.)

2. 2 Adet 4,5×6 cm fotoğraf, (Fotoğraflar son 6 ay içinde çekilmiş olmak)

3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, (Onaylı)

4. Erkek öğrenciler için ilgili askerlik şubesinden alınacak Askerlik Durum Belgesi,

(Askerlik görevini yapmayanlar için)

5.Banka Dekontu (Tezsiz Yüksek Lisans Öğrenim Harcının I. Taksiti 1.750,00TL).

Tezsiz Yüksek Lisans Harçlarının Yatırılacağı Hesap Numarası

T.HALKBANK AŞ. ERZİNCAN ŞUBESİ TR59 0001 2009 3440 0006 0001 70

TEZSİZ YÜKSEK LİSANSA KESİN KAYIT YAPTIRAN ADAYLARIN HARÇ BEDELLERİ KESİNLİKLE GERİYE İADE EDİLMEYECEKTİR.

YABANCI UYRUKLU ADAYLARIN İÇİN ÖN KAYITTA İSTENİLEN BELGELER

1.1 adet Fotoğraf (Mevzuata Uygun Olacak)

2.Yüksek lisans için Lisans, Doktora için Yüksek Lisans Diploması veya Mezuniyet Belgesi ile lisans ve yüksek lisans not dökümlerinin sureti, ayrıca bu belgelerin noter veya Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe çevirisi.

3.Yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adayların, (varsa) Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) alacağıdiplomadenklik belgesi veya (varsa) mezun olduğu lisans ve yüksek lisans öğretim kurumunun Yükseköğretim Kurulunca tanındığına dair belge. (Bu belge Yükseköğretim Kurulundan alınacak)

4.Doktora programına müracaat edecek adaylar için ana dilleri dışında eşdeğerliği Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarının birinden en az 55 veya muadili puan aldığını gösterir belge.

5.Yurt dışında ikamet eden Türk uyruklu adayların ilgili ALES puanının en az 55 olduğunu gösterir belge.

YABANCI UYRUKLU ADAYLARIN İÇİN KESİN KAYITTA İSTENİLEN BELGELER

1. 4 Adet Fotoğraf (Mevzuata Uygun Olacak)

2. “Öğrenim vizesi” bulunan pasaportun fotokopisi ve noterden onaylı tercümesi,

3. İl Emniyet Müdürlüğünden alınan ikamet belgesinin onaylı fotokopisi,

4. Bakanlar Kurulunca belirlenen esaslara göre öğrenci katkı payı dekontu.

Adayların Dikkatine (Yabancı Uyruklu)

1.Başvurular Erzincan Üniversitesi Yalnızbağ Yerleşkesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’ne yapılacaktır.

2. Postayla başvuru kesinlikle kabul edilmeyecektir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

3. Adaylar mezun oldukları alanlarla ilgili programlardan birine müracaat edebilirler.

4. Yabancı uyruklu adaylarla yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının lisansüstü programlara kabulünde;

a) Lisansüstü programlarına başvuracak adayların, ilgili anabilim dalında YÖK tarafından denkliği tanınan bir lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.

b) Ayrıca yurtdışında ikamet eden Türk uyruklu adaylarda ilgili ALES puanının en az 55 olması şartı aranır.

5. Yüksek lisansa başvuran adayların lisans ortalamasının, doktoraya başvuran adayların ise lisans ve yüksek lisans ortalamalarının 4’lük not sisteminde en az 2,50; 100’lük not sisteminde en az 65 veya diğer sistemlerde bunlara denk bir not ortalaması olması gerekir. Yüksek lisans başvurularında, lisans not ortalamasının %70’i, Türkçe dil belgesi puanının %30’u değerlendirmeye alınır. Doktora başvurularında lisans not ortalamasının % 35’i, yüksek lisans not ortalamasının % 35’i Türkçe dil belgesi puanının % 30’u değerlendirmeye alınır. Dil belgesi olmayan adayların dil belgesi puanı 0 (sıfır) olarak kabul edilir.

Puanlar 100’lük sisteme çevrilerek değerlendirilir. Hesaplanan puanlara göre sıralama yapılır ve adaylar kontenjan dahilinde ilgili programa yerleştirilir.

6. Kayıtlar her yıl ilgili birimin lisansüstü öğrenci alımı için belirlediği takvime göre diğer öğrenciler ile aynı sürelerde yapılır.

7.Avrupa Dil Portföyü değerlendirmesine göre B2 düzeyi ve üzeri Türkçe dil belgesine sahip adaylar Türkçe dil sınavından muaf sayılırlar. Bu durumda olanlar doğrudan lisansüstü derslere kayıt yaptırabilir.

8. Avrupa Dil Portföyü değerlendirmesine göre B2 düzeyinde altında Türkçe Dil belgesine sahip olanlar ve dil belgesi bulunmayanlar için Üniversite Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi veya ilgili birim yönetim kurulunun belirlediği üç kişilik jüri tarafından Türkçe Dil Sınavı uygulanır. Bu sınavdan başarılı sayılmak için 100 üzerinden en az 70 puan almak şarttır.

9. Sınavda başarısız olan öğrenciler, Türkçe öğrenmek için izinli sayılır. Takip eden yıllarda aynı şekilde yapılacak Türkçe Dil Sınavında başarılı olan veya B2 düzeyde Türkçe Dil Belgesini Enstitüye teslim eden öğrenciler ilgili lisansüstü programın derslerine kayıt yaptırabilir.

10. Yabancı uyruklu adayların lisans veya yüksek lisans diplomalarının denkliğinde YÖK tarafından alınan kararlar uygulanır. Bu kararlara aykırı bir durumun belirlenmesi halinde programa devam eden öğrencilerin ilişikleri kesilir, mezun olanların da diplomaları iptal edilir.

11. Yabancı uyruklu öğrenciler, ilgili anabilim dalının görüşü doğrultusunda bilimsel hazırlık programına tabi tutulabilir. Bilimsel hazırlık programını başarı ile tamamlayan öğrenciler, eğitim öğretimlerine Lisansüstü Yönetmeliğe göre devam eder.

12. Kayıt hakkı kazanan yabancı uyruklu öğrencilerin, mezun oldukları yükseköğretim okulları YÖK tarafından tanınan bir üniversiteden mezun olmuşlarsa asıl kayıtları, eğer tanınıp tanınmadığı Enstitümüzce bilinmeyen bir yükseköğretim kurumundan mezun olmuşlarsa geçici kayıtları enstitümüzce yapılır ve öğrencilik işlemleri başlatılır. Geçici kayıtları yapılan öğrencilerin mezun oldukları yükseköğretim kurumu YÖK tarafından tanındığı belirlendikten sonra kesin kayıtları yapılır, aksi takdirde adayların ilgili enstitü ile ilişikleri kesilir.

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü

2016-2017 Güz Yarıyılı Anabilim Dalları-Lisansüstü Yatay Geçiş Öğrenci Kontenjanları

ANABİLİM DALLARIALES PUANT.C. UyrukluYabancı UyrukluPROGRAMA MÜRACAAT KOŞULLARI
Temel İslam BilimleriY.Lisans

(Tezli)

1Temel İslam Bilimleri veya Alt Bilim Dallarında yüksek lisans yapıyor olmak.
TürkçeY.Lisans1Türkçe Eğitimi alanında yüksek lisans yapıyor olmak.
İşletmeY.Lisans

(Tezli)

1İşletme Anabilim Dalında yüksek lisans yapıyor olmak.
Doktora1Sağlık Kurumları İşletmeciliği yüksek lisans bitirmiş olmak. İşletme Anabilim Dalında doktora yapıyor olmak.
İlköğretim

(Sosyal Bilgiler Eğitimi)

Y.Lisans

(Tezli)

1İlköğretim Sosyal Bilgiler Eğitimi, Tarih Eğitimi veya Coğrafya Eğitimi Bölümlerinde yüksek lisans yapıyor olmak.
Doktora1İlköğretim Sosyal Bilgiler Eğitimi, Tarih Eğitimi veya Coğrafya Eğitimi Bölümlerinde

doktora yapıyor olmak.

İlköğretim

(Sınıf Öğretmenliği)

Y.Lisans

(Tezli)

1Sınıf Öğretmenliği alanında yüksek lisans yapıyor olmak.
Kamu HukukuY.Lisans

(Tezli)

1Hukuk Fakültesi veya Fakültelerin Kamu Yönetimi mezunu Olmak. Kamu Hukuku alanında yüksek lisans yapıyor olmak.
Özel HukukY.Lisans
(Tezli)
1Özel Hukuk alanında yüksek lisans yapıyor olmak.
Türk Dili ve EdebiyatıY.Lisans
(Tezli)
1Halk Edebiyatı alanında yüksek lisans yapıyor olmak.
İktisatY.Lisans

(Tezli)

2İktisat Anabilim Dalı, İktisat Bölümü, Ekonometri Anabilim Dalı, Ekonometri ve İstatistik Anabilim Dalı, İktisat Politikası Anabilim Dalı, İktisat Teorisi Anabilim Dalı, İktisadi Gelişme Uluslar arası İktisat Anabilim Dalı, İktisat Tarihi Anabilim Dallarında yüksek lisans yapıyor olmak.
Güzel Sanatlar Eğitimi

(Resim İş Öğretmenliği)

Y.Lisans

(Tezli)

1Eğitim Fakülteleri Güzel Sanatlar Eğitimi Resim İş Eğitimi Bölümünde veya Güzel Sanatlar Fakültelerinin Resim Bölümünde yüksek lisans yapıyor olmak..

(Atatürk Üniversitesi ile Ortak)

Eğitim BilimleriY.Lisans

(Tezli)

1Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bilim dalında yüksek lisans yapıyor olmak.
TarihY.Lisans

(Tezli)

2Tarih Anabilim dalında yüksek lisans yapıyor olmak.
Lisansüstü Programına Müracaat Koşulları
Müracaat edeceklerin ilgili anabilim dalında en az bir yarıyılı başarıyla (Not ortalaması yüksek lisans için en az CC , doktora için CB) tamamlamış olmaları gerekmektedir.
Tez döneminde yatay geçiş yapılamaz.
Yurt dışındaki üniversitelerin lisansüstü programlarından yatay geçiş yapılmaz.
Not: Yatay geçiş başvurusunda bulunacak adaylar, lisansüstü programlarda aldıkları dersler ve başarı notları (Transkript) ile diğer kişisel bilgi ve belgeleri içeren dosyaları, ilgili anabilim dalının görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile değerlendirilerek kabul edilirler.
T.C

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü

2016-2017 Güz Yarıyılı Anabilim Dalları-Lisansüstü Yabancı Uyruklu Öğrenci Kontenjanları

ANABİLİM DALLARIYabancı UyrukluPROGRAMA MÜRACAAT KOŞULLARI
İlköğretim

(Sosyal Bilgiler Eğitimi)

Y.Lisans

(Tezli)

2Lisans mezunu olmak.
Doktora2Yüksek lisans mezunu olmak.
İlköğretim

(Sınıf Öğretmenliği)

Y.Lisans

(Tezli)

2Lisans mezunu olmak.
Temel İslam BilimleriY.Lisans

(Tezli)

1Lisans mezunu olmak.
Doktora1İlahiyat Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölümü mezunu olmak ve Temel İslam Bilimleri alanında yüksek lisans mezunu olmak.
Kamu HukukuY.Lisans

(Tezli)

2Hukuk, İktisat , İşletme , Kamu Yönetimi veya Siyasal Bilimler alanında lisans mezunu olmak
Doktora2Hukuk Lisans ve Hukuk, İktisat ve Siyasal Bilimler alanında yüksek lisans mezunu olmak.
Özel HukukY.Lisans

(Tezli)

2Hukuk, İktisat , Kamu Yönetimi veya Siyasal Bilimler alanında lisans mezunu olmak *
Doktora1Hukuk Lisans ve Hukuk, Kamu Yönetimi ve Siyasal Bilimler alanında yüksek lisans mezunu olmak.*
İktisatY.Lisans

(Tezli)

2Dil Yeterliğine sahip İktisat Bölümü mezunu olmak.
Güzel Sanatlar Eğitimi

(Resim İş Öğretmenliği)

Y.Lisans

(Tezli)

1Eğitim Fakülteleri Güzel Sanatlar Eğitimi Resim İş Eğitimi mezunu olmak veya Güzel Sanatlar

Fakülteleri Resim Bölümü mezunu olmak.

Eğitim BilimleriY.Lisans

(Tezli)

1Lisans mezunu olmak.
Türkçe EğitimiY.Lisans

(Tezli)

5Lisans mezunu olmak.
Türk Dili ve EdebiyatıY.Lisans

(Tezli)

5Lisans mezunu olmak.
TarihY.Lisans

(Tezli)

5Türk Cumhuriyetlerindeki Üniversitelerin birinden lisans mezunu olmak.
T.C

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü

2016-2017 Güz Yarıyılı Anabilim Dalları-Lisansüstü Kurum İçi Yatay Geçiş Öğrenci Kontenjanları

ANABİLİM DALLARIT.C. UyrukluPROGRAMA MÜRACAAT KOŞULLARI
İktisatY.Lisans2En az 4 dersten başarılı olmak, ALES ten en az 55 almak ve tezli yüksek lisans programına kayıt için aranan diğer koşulları taşımak.Yatay geçiş hakkı kazanan öğrenciler tezli yüksek programından da 4 ders alırlar.

Değerlendirme ALES ilgili alan puanının %70’i, yüksek lisans transkriptinin not ortalamasının %30’una göre yapılacaktır.

Genel Not Ortalaması En az 3.00 olmalıdır.

Özel HukukY.Lisans2En az 4 dersten başarılı olmak, ALES ten en az 55 almak ve tezli yüksek lisans programına kayıt için aranan diğer koşulları taşımak.Yatay geçiş hakkı kazanan öğrenciler tezli yüksek programından da 4 ders alırlar.

Değerlendirme ALES ilgili alan puanının %70’i, yüksek lisans transkriptinin not ortalamasının %30’una göre yapılacaktır.

Kamu HukukuY.Lisans2En az 4 dersten başarılı olmak, ALES ten en az 55 almak ve tezli yüksek lisans programına kayıt için aranan diğer koşulları taşımak.Yatay geçiş hakkı kazanan öğrenciler tezli yüksek programından da 4 ders alırlar.

Değerlendirme ALES ilgili alan puanının %70’i, yüksek lisans transkriptinin not ortalamasının %30’una göre yapılacaktır.

Öğretim Kurumlarından alınmış Transkript Belgesi (Onaylı),

3.Ders içerikleri (Onaylı),

4.Halen Lisansüstü eğitimi gördüğü kurumdaki disiplin durumunu gösterir belge.

Adayların Dikkatine

1. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Postayla başvuru kesinlikle kabul edilmeyecektir.

2. Başvuru ve kesin kayıt süreleri uzatılmayacaktır.

3. Başvuru sırasında alınan belgeler iade edilmeyecektir

4. Başvurular Erzincan Üniversitesi Yalnızbağ Yerleşkesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğünde yapılacaktır.

İletişim : 0446 224 29 00 – 42379

Bir önceki yazımız olan Sinop Üniversitesi Öğretim Elemanı Alımı Yapıyor başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.