Eskişehir O.G.Ü. Akademik Personel Alım İlanı

Eskişehir O.G.Ü. Akademik Personel Alım İlanı
Yayınlama: 27.04.2015
Düzenleme: 05.03.2021 22:04
333
A+
A-

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN İLAN

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kan un un 23., 25. ve 26. maddeleri ile Madde 23(c),25(c) ve 26(a)’ne. dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu Baş T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN İLAN

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kan un un 23., 25. ve 26. maddeleri ile Madde 23(c),25(c) ve 26(a)’ne. dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ)Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Asgari Şartlarına (Bakınız. www.ogu.edu.trDuyurular (Bllgi/Belge) sayfasında yayınlanan ESOGÜ Akademik Yükseltme ve Atama Başvuru Koşullan ve Başvuru Formu) ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’un 48. maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz öğretim üyeleri (Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent kadrolarına) alınacaktır.

Başvurular şahsen yapılacak olup posta İle yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Duyurulur.

Başvuruda istenen Belgeler:

1.Adayın başvurduğu kadroya ait, anabilim dalı, kadro derecesi ve açıklamaları içeren dilekçe

2.özgeçmiş

3.2adetfotoğraf

4.Nüfus Cüzdan Sureti

5.Doçentlik belgesi (Doçent ve Profesörlük kadrosuna başvuracaklar için)

6.Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuranadaylardoktora/uzman!ıkbelgesi(doktorasınıyurtdışındanalmışolanlariçin Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösteren belge) ve Yabancı Dilyeterlilikbelgesi (KPDS, ÜDS veyaYDS’denen az 60 (Altmış) veya uluslararası sınavlardan kabul göreneşdeğeri puan almış olmak). Adaylar2547sayılı Kanun’un23. maddesinin (b) bendi uyarınca sınava girecekleri yabancı dili başvuru dilekçelerinde belirteceklerdir.

7.ESOGÜAkademikYükseltilmeveAtanmaBaşvuruFormu’ndabelirtilendüzenveformattahazırlanmışvepuanlanmış,yayınlistesi(BütünyayındosyalaniçinCD’ şeklinde de verilecektir.), (Profesör kadrosuna başvuracaklar için biri başlıca araştırma eserini içeren yayın listesi) ve ekli bilimsel yayınları, yurtiçi ve yurtdışı kongre ve konferans bildirilen, yayın atıflarına ilişkin belgeler, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönettiği doktora ve yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmaları vediğer bilgilen içeren dosyalar (teslim edilecek dosya adedi Profesörlük kadrosu için 6, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosu için 4 adet’tir),

8.Hizmet Belgesi (Halen başka birkamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlardan istenmektedir.)

9.Başvuru dilekçesinde adaya ait tüm iletişim bilgileri (cep, iş, ev telefonu ve e-mail adresi) belirtilecektir.

Not ilgililerin ilanın yayınını müteakip 15 (onbeş)gün içinde Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir, ilgili kadroya başvuran adayların başvuruları, ESOGÜ AkademikYükseltmeveAta ma Başvuru Koşulla rı gereğince, Ata ma veSon Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenerekyayındosyaları asgari koşullan karşılamaları halinde kabul edilecektir. Profesör ve Doçentler Daimi Statüye atanacaktır. Yardımcı doçentler için yabancı dil sınav tarihi Rektörlükçe daha sonra ilan edilecektir.

Tüm Akademik İlanlar İçin Tıklayın

UnvanıDer.AdediBirimiBölümüAnabillm DalıAÇIKLAMALAR
Profesör11Fen Edebiyat Fak.Matematik-BilgisayarGeometriMetrik Geometri ve Fuzzy Projektif Geometri konularında çalışmalaryapmış olmak.
Profesör11Fen Edebiyat Fak.TarihOrtaçağ Tarihiilgili alanda doçent olup, siyasetnameler üzerine çalışmalan olmak.
Profesör11Fen Edebiyat Fak.TarihYeniçağTarihiilgili alanda doçent olup, iktisat Tarihi alanında çalışmalan olmak.
Profesör11Fen Edebiyat Fak.BiyolojiBotanikPalinoloji ve Bitki Morfolojisi-Anatomisi alanlarında çalışmalan bulunmak.
Profesör11Ikt.veidariBil.Fak.SiyasetBilimive Kamu YönetimiYönetim BilimleriAfet Yöneti mi a lan ında çalışma la n ol ma k.
Profesör11Eğitim Fak.Eğitim BilimleriEğitim Programları ve Öğretimilgili alanda doçentolupkarektervedüşünme becerileri eğitimi ile ilgili çalışmaları olmak.
Profesör11Eğitim Fak.İlköğretimFen Bilgisi Eğitimiilköğretim Fen Bilgisi Eğitimi alanında çalışmış olup, Çevre Eğitimlalanındaçalışmalan olmak.
Profesör11Müh. Mim. Fak.Maden MühendisliğiMaden işletmesiMadenlerde Havalandırma, İş Sağlığı ve Güvenliği konularında çalışmalar yapmış olmak.
Profesör11Müh. Mim. Fak.Maden MühendisliğiMaden işletmesiMadencilikte Karar Verme Uygulamaları konusunda çalışmalaryapmış olmak.
Profesör11TıpFak.Da hiliTıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve HastalıklanÇocuk Allerjl doçenti olmak.
Profesör11TıpFak.DahiliTıp BilimleriEnfeksiyon HastalıklarıEnfeksiyon Hastalıklan doçentlolmak.
Profesör11TıpFak.DahiliTıp Bilimleriiç HastalıklarıAilevi Akdenizateşi hastalığı konusunda çalış ma ve tez yapmış olmak.
Profesör11TıpFak.DahiliTıp Bilimleriiç HastalıklarıKök hücre nakli konusunda en az 10 yıl tecrübeli olmak.
Profesör11TıpFak.DahiliTıp BilimleriNörolojiYoğun Bakım Uzmanı olmakve yurtdışında Beyin Damar Hastalıklan konusunda en az 2yıl çalışmış olmak.
Profesör11TıpFak.DahiliTıp BilimleriGöğüs HastalıklanSağ Kalp Kateterizasyonu ve Medikal Torakoskopi yapmak ve bu konuda yayınları olmak.
Profesör11Ziraat Fak.Tarla BitkileriTahıllarve Yemeklik BaklagillerTarla münavebe sistemleri ve tahıl ıslahı konusunda çalışmayapmış olmak.
Doçent11Fen Edebiyat Fak.KimyaOrganikKimyaOrganik Kimya alanında doçentlik ünvanı almış olup, tiyazd türevleri sentezi ve asitlik sabitleri üzerine deneysel ve kuantum kimyasal çalışmalar yapmışolmak.
Doçent11Turizm Fak.Turizm işletmeciliğiTurizm alanında doçent olmak.
Doçent11Müh. Mim. Fak.MakineMühendisliğiKonstrüksiyonveimalatYüzey kaplamalarında tribolojiközelliklervekatıhal hidrojen depolama konularında çalışmalaryapmışolmak.
Doçent11Müh.MIm.Fak.Makine MühendisliğiKonstrüksiyon ve imalatTüribünlerde Süperalaşım Malzemeleri ve Uçak Gövdesi konularında çalışmalaryapmış olmak.
Yrd.Doç.Dr.11ilahiyat Fak.Temel İslam BilimleriTefsirEbu Hanifi ile ilgili çalışmış olmak.
Yrd.Doç.Dr.11TıpFak.DahiliTıp BilimleriRadyolojiRadyoloji uzmanı olmak.

Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.