SON DAKİKA

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 2 Engelli İşçi Alacak

Bu haber 11 Nisan 2016 - 7:56 'de eklendi.

BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI

İlan No: TBTK.BİDEB/2016-01 İŞİN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ

TÜBİTAK’a sunulan burs, destek ve yarışma programları başvurularının, mevzuata uygun olarak ön değerlendirmesi yapılarak ilgili Komite/Kurul veya jüri/pa BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI

İlan No: TBTK.BİDEB/2016-01 İŞİN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ

TÜBİTAK’a sunulan burs, destek ve yarışma programları başvurularının, mevzuata uygun olarak ön değerlendirmesi yapılarak ilgili Komite/Kurul veya jüri/panel/danışman değerlendirmesine sunulması, değerlendirme sonucunda destek kabul ve ret kararlarına ilişkin idari işlemlerin yürütülmesi, desteklenenlerin yükümlülüklerinin takibi, izlenmesi ve gerekli bildirimlerin yapılması, BİDEB bünyesindeki burs, destek ve yarışma programlarına ilişkin eğitim ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi, BİDEB programlarına ilişkin istatistiki verilerin hazırlanması ve ilgili makamlara sunulması süreçlerinde görev almak üzere personel istihdam edilecektir.

ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL KOŞULLAR

1) Referans Kodu: TBTK.BİDEB.2016-1.01 Uzman Yardımcısı / Uzman

a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Fizik, Kimya, Biyokimya, Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Matematik, Matematik ve Bilgisayar, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, İstatistik veya İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

b) Temel MS Office uygulamalarını iyi seviyede kullanabiliyor olmak tercih sebebidir. İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 4 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

2) Referans Kodu: TBTK.BİDEB.2016-1.02 Uzman Yardımcısı / Uzman

a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Endüstri Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği veya Gıda Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

b) Temel MS Office uygulamalarını iyi seviyede kullanabiliyor olmak tercih sebebidir. İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 2 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara 3) Referans Kodu: TBTK.BİDEB.2016-1.03 Uzman Yardımcısı / Uzman

a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Uluslararası Ticaret ve Finans, Uluslararası Finans, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası Ticaret ve Pazarlama Uluslararası İşletme, Uluslararası Ticaret, Lojistik ve İşletmecilik Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi, Uluslararası Lojistik Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Yönetim Bilişim Sistemleri, Ekonometri, Ekonomi veya Maliye bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

b) Temel MS Office uygulamalarını iyi seviyede kullanabiliyor olmak tercih sebebidir. İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

4) Referans Kodu: TBTK.BİDEB.2016-1.04 Uzman Yardımcısı / Uzman

a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; İlahiyat, Psikoloji, Sosyoloji, Felsefe, Türk Dili ve Edebiyatı veya Tarih bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

b) Tercih edilen nitelikler;  Alanında yüksek lisans mezunu olmak  Temel MS Office uygulamalarını iyi seviyede kullanabiliyor olmak. İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 2 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

5) Referans Kodu: TBTK.BİDEB.2016-1.05 Uzman Yardımcısı / Uzman

a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Fransızca Mütercim Tercümanlık, Fransız Dili ve Edebiyatı, Fransızca Öğretmenliği, Almanca Mütercim Tercümanlık, Alman Dili ve Edebiyatı veya Almanca Öğretmenliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

b) Tercih edilen nitelikler;  Alanında yüksek lisans mezunu olmak  Temel MS Office uygulamalarını iyi seviyede kullanabiliyor olmak. İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR

a) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

b) Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış, askerlikten muaf veya askerliği tecilli olmak.

c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

d) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak.

e) Aşağıdaki şartları sağlıyor olmak.

engell

Alanında yüksek lisans yapmış adaylar için Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması, Lisans Mezuniyet Ortalamasının %80’i ile Yüksek Lisans Mezuniyet Ortalamasının %20’sinin toplamıdır (Üniversite not sistemleri 100’lük sistemde olan adayların not ortalamalarının 4’lük sisteme çevrilmesinde Yükseköğretim Kurulunun 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu kullanılacaktır).

f) Ağırlıklı lisans mezuniyet notu 4,00 üzerinden en az 2,50 olmak (Üniversite not sistemleri 100’lük sistemde olan adayların not ortalamalarının 4’lük sisteme çevrilmesinde Yükseköğretim Kurulunun 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu kullanılacaktır).

g) Üniversite lisans öğrenimini, süresi içinde ya da normal öğrenim süresinden en fazla bir öğretim yılı gecikmeli bitirmiş olmak (herhangi bir nedenle kayıt dondurulmuş olup da belgelenmesi halinde kayıt dondurulan süre hesaba katılmayacaktır).

h) Yabancı dil yeterliliğini aşağıdaki sınavlardan birinden alınan puanla kanıtlamış olmak (Tabloda belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi aranmaz).

engell22

Resmi dili talep edilen dilde olan bir ülkede; lisans, yüksek lisans veya doktora derecesi almış olanlar ile o ülkede en az 3 (üç) yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan yabancı dil yeterlilik koşulları aranmaz. Lisans öğrenimleri sırasında Türkçe, İnkılap Tarihi gibi asıl alanla ilgili olmayan dersler dışındaki tüm derslerin %100’ünü talep edilen dilde aldığını belgeleyenlerden yabancı dil yeterlilik koşulu aranmaz.

BAŞVURU SÜRECİ

a) İlana başvuruda bulunmak için “www.tubitak.gov.tr” adresinden İş Başvuru Sistemine kayıt olmak gerekmektedir. (Başvuru için özgeçmiş oluşturduktan sonra referans kod seçilerek, istenilen tüm evrakın sisteme elektronik ortamda eklenmesi zorunludur). İş Başvuru Sistemi yoluyla yapılan başvurular haricinde başvuru kabul edilmeyecektir.

b) Başvuruların en geç 02/05/2016 saat 17:00’ye kadar yapılması gerekmektedir.

c) Başvuru yapılırken, aşağıda yer alan belgelerin İş Başvuru Sistemi aracılığıyla eksiksiz olarak iletilmesi zorunludur. İstenilen belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır.

 Diploma, çıkış belgesi (lisans ve varsa üstü), eğitimlerini yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında tamamlayan adaylar için denklik belgesi,
 Nüfus cüzdanı,
 Özgeçmiş,
 Lisans (ve varsa üstü) transkript belgesi,
 Yabancı dil sınavı sonuç belgesi (veya lisans eğitim dilinin %100 talep edilen yabancı dilde olduğunu gösterir belge),
 Üniversiteye giriş sınavı yerleştirme belgesi ve Üniversiteye giriş sınavı sonuç belgesi (ÖSYM onaylı veya Kontrol Kodu olan internet çıktısı),
 Alanında deneyimli adaylar için Çalışma Belgesi ve Hizmet Dökümü.

d) Başvuruların incelenmesi sonucunda istenilen belgeleri eksiksiz ve uygun olan adaylardan her bir referans kodlu pozisyon için “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e) maddesine göre, en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamada, işe alınacak personel sayısının 5 (beş) katı aday mülakata davet edilecektir. Son sıralamadaki adayla aynı puanı alan başka adaylar olması durumunda bu adaylarda mülakata çağırılacaktır.

e) Lisans öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e) maddesi koşul olarak aranmayacak olup, bu adaylar ayrıca değerlendirmeye alınacaklardır.

f) Her bir referans kodu için; başvuru yapan adaylardan alanında doktora mezunu olanlar, “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e), (f) ve (g) maddelerinden muaf tutulacak ve sıralamaya dahil olmadan ayrıca değerlendirmeye alınacaklardır.

NOT: Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular TÜBİTAK Başkanlığı’nın (www.tubitak.gov.tr) web sayfasında ilan edilecek olup, mülakata girmeye hak kazanan adayların Başvuru Formunda bildirdiği elektronik posta adresine gönderilecektir.

Adres: TÜBİTAK, İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı,
Atatürk Bulvarı No:221, 06100 Kavaklıdere-ANKARA

İletişim: Tel:

0 312 468 5300 / 4467 – 4873 Fax: 0 312 427 6817

Bir önceki yazımız olan KPSS'de Düşük Puanla Atanan Bölümler başlıklı makalemizde atama, düşük puan ve kpss hakkında bilgiler verilmektedir.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.