SON DAKİKA

Gazi Üniversitesi 46 Akademik Personel Alımı Yapacak

Bu haber 28 Aralık 2016 - 13:56 'de eklendi.

Üniversite birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 Sayılı DMK 48. Maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır.

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 Sayılı DMK 48. Maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır.
GENEL AÇIKLAMALAR

 1.  Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihi itibariyle 15 (Onbeş) gündür.
 2.  Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23. , 25. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları sağlamış olmaları gerekir.
 3.  Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 4.  Doçent kadrosuna Profesörler, Yardımcı Doçent kadrolarına Profesör ve Doçentler müracaat edemez.
 5.  28.06.2008 tarihli ve 26920 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda değişiklik yapılmasına dair 5772 sayılı kanun uyarınca Üniversitemiz Senatosunca belirlenen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kulunca 19.03.2014 tarihli toplantısında uygun bulunan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

PROFESÖR kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların Personel Dairesi Başkanlığına şahsen verecekleri başvuru dilekçesi ekinde (http://personel.gazi.edu.tr/ adresinde bulunan dilekçe);

EN GÜNCEL HABERLERDEN ANINDA HABERDAR OLMAK İÇİN TIKLAYIN 

 •  Özgeçmiş,

 •  Yayın Listesi,
 •  (2) iki adet fotoğraf,
 •  Nüfus cüzdanı sureti,
 •  Doçentlik belgesi,
 •  Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu. (http://personel.gazi.edu.tr adresinde bulunan form)
 •  Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.

Adayların ayrıca özgeçmiş, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği
yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) adet dosyayı Üniversitemiz
Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.
DOÇENT kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların Personel Dairesi Başkanlığına şahsen verecekleri başvuru dilekçesi ekinde (http://personel.gazi.edu.tr/ adresinde bulunan dilekçe);

 •  Özgeçmiş,
 •  Yayın Listesi,
 •  (2) iki adet fotoğraf,
 •  Nüfus cüzdanı sureti,
 •  Doçentlik belgesi,
 •  Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu. (http://personel.gazi.edu.tr adresinde bulunan form)
 •  Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar için (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.

Adayların ayrıca özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.
YARDIMCI DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların başvuru dilekçesi ekinde; (http://personel.gazi.edu.tr adresinde bulunan dilekçe),

 •  Özgeçmiş,
 •  Yayın Listesi
 • (2) iki adet fotoğraf,
 •  Nüfus cüzdanı sureti,
 •  Lisans, Yüksek Lisans, Doktora belgesi (yurtdışında alınan diplomaların Y.Ö.K Bşk.’ca verilen denklik belgesi) (Onaylı)
 •  Varsa Yabancı Dil Belgesi
 •  Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu. (http://personel.gazi.edu.tr adresinde bulunan form)
 •  Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.

Adayların ayrıca özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı ilgili Birimin Dekanlık/Müdürlüğüne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.
BAŞVURU TARİHLERİ: Başlangıç Tarihi : 28.12.2016 Bitiş Tarihi : 11.01.2017

EN GÜNCEL HABERLERDEN ANINDA HABERDAR OLMAK İÇİN TIKLAYIN 

 

BirimBölümABD/PRG.UNVANDERECEADETAÇIKLAMA
Bankacılık ve
Sigortacılık
Yüksekokulu
BankacılıkBankacılık Pr.Doçent11Kamu iç denetiminde kalite güvence ve geliştirme programı konusunda çalışmaları olmak.
Diş Hekimliği FakültesiKlinik Diş Hekimliği BilimleriProtetik Diş TedavisiDoçent11Diş hekimliğinde kullanılan metallerde oluşan korozyon konusunda çalışmaları olmak.
Diş Hekimliği FakültesiKlinik Diş Hekimliği BilimleriProtetik Diş TedavisiDoçent11Dental implantlarda primer stabilite ve sonlu elemanlar stres analizi alanlarında çalışmaları olmak.
Diş Hekimliği FakültesiKlinik Diş Hekimliği BilimleriAğız,Diş ve Çene CerrahisiProfesör11Biyoadeziv Polimerlerin Yara iyileşmesi Üzerine Etkisi konusunda çalışmaları olmak.
Diş Hekimliği FakültesiKlinik Diş Hekimliği BilimleriOrtodontiProfesör11Çeşitli Farmakolojik Ajanların Ortodontik Diş Hareketi Üzerine Etkileri konusunda çalışmaları olmak.
Eczacılık
Fakültesi
Temel Eczacılık BilimleriAnalitik KimyaDoçent11Analitik Kimya alanında Atom tuzaklı hidrür oluşturmalı atomik absorbsiyon spektrometri ve Metallomik konularında çalışmaları olmak.
Edebiyat
Fakültesi
TarihYeniçağ TarihiProfesör11Osmanlı kurumları ve medeniyeti tarihi bilim alanında doçentliğini almış olup vakıf müesseseleri üzerine çalışmaları olmak.
Fen FakültesiKimyaBiyokimyaDoçent11Ürik asit tayininde kullanılmak üzere biyosensör çalışması olmak.
Fen FakültesiMatematikCebir ve Sayılar TeorisiProfesör11Harmonik ve Hiperharmonik fibonacci sayıları konusunda çalışmaları olmak.

 

 

BirimBölümABD/PRG.UNVANDERECEADETAÇIKLAMA
Gazi Eğitim FakültesiBilgisayar ve Öğretim
Teknolojileri Eğitimi
Bilgisayar ve Öğretim
Teknolojisi Eğitimi
Doçent11Durumlu öğrenmenin duygusal zeka yeterliliklerinin geliştirilmesine etkisi konusunda çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim FakültesiTemel EğitimSınıf EğitimiDoçent11Okuma ve Yazma Öğretimi, okuma güçlüklerinin giderilmesi, metinler arası okuma gibi konularda çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim FakültesiYabancı Diller Eğitimiİngiliz Dili EğitimiDoçent11Sözcükbilim ve Söz Eylemler alanında çalışmalar yapmış olmak ve İngiliz Dili Eğitimi alanında doktora yapmış olmak.
Gazi Eğitim FakültesiGüzel Sanatlar EğitimiResim-İş EğitimiProfesör11Türk Sanatı, Sanat Eğitiminde Uygulamalar, Mizah ve Motivasyon konusunda çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim FakültesiİlköğretimSosyal Bilgiler EğitimiProfesör11Doçentliğini Türkiye Cumhuriyeti Tarihi alanında almış olmak ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Öğretimi ve Harf İnkılabı ile ilgili çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim FakültesiİlköğretimSosyal Bilgiler EğitimiProfesör11Genel Türk Tarihi (Harezmşahlar, Moğallar) ve Sosyal Bilgilerde Tarih Konularının Öğretimi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Gazi Eğitim FakültesiOrtaöğretim Fen ve Matematik Alanları EğitimiFizik EğitimiProfesör11Fizik Eğitimi, Fizik Eğitiminde Bilim Tarihi, Fizik Eğitiminde Web Tabanlı Zeka Öğretim Sistemleri konularında çalışmaları olmak.
Güzel Sanatlar FakültesiResimResimDoçent11Resimli Kitaplar ve Sanatçı Kitapları alanında çalışmaları olmak.
Hukuk FakültesiÖzel HukukTicaret HukukuProfesör11Ticari İşletme hukuku ve şirketler hukuku alanında çalışmaları olmak.

 

BirimBölümABD/PRG.UNVANDERECEADETAÇIKLAMA
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiİktisatİktisatDoçent11Makro İktisat, Uluslararası İktisat, Demiryolları Ekonomisi, Asgari Ücret üzerine çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiMaliyeMaliyeProfesör11Maliye Teorisi ile enerji sektörüne yönelik kamu müdahaleleri ve doğal afetlere yönelik vergi politikaları konusunda çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiUluslararası İlişkilerUluslararası
İlişkiler
Profesör11Türkiye-AB İlişkileri, Türkiye-Almanya İlişkileri, Göç Çalışmaları, Avrupa’da Aşırı Sağ ve Irkçılık üzerine çalışmaları olmak.
İletişim FakültesiRadyo Televizyon ve SinemaRadyo Televizyon ve SinemaProfesör11Kültür çalışması ve Algı yönetimi sahasında makale, kitap veya faaliyetleri olmak.
Mimarlık FakültesiEndüstri Ürünleri Tasarımı Profesör11Endüstriyel tasarım ve üretim süreçlerinde malzeme birleştirme yöntemleri, Malzemelerin mekanik özellikleri konularında çalışmaları olmak.
Mühendislik
Fakültesi
İnşaat Mühendisliğiİnşaat
Mühendisliği
Doçent11Betonarme Yapılarda Konsol Kirişlere Aktarılan İlave Yükler ile Düzenli Boşluklara Sahip Betonarme Kirişlerin Davranışı konularında çalışmaları olmak.
Mühendislik
Fakültesi
Elektrik – Elektronik MühendisliğiElektrik –
Elektronik
Mühendisliği
Profesör11Güç elektroniğinin yenilenebilir enerji, elektrikli araçlar ve uydulara yönelik uygulamaları konusunda çalışmaları olmak.

 

BirimBölümABD/PRG.UNVANDERECEADETAÇIKLAMA
Mühendislik
Fakültesi
Kimya MühendisliğiKimya
Mühendisliği
Profesör11Malzeme üretim teknolojileri ve empedans spektroskopisi konularında çalışmaları olmak
Polatlı Fen
Edebiyat
Fakültesi
Biyoloji Doçent11Çevre Biyoteknolojisi alanında çalışmaları olmak.
Sağlık Bilimleri FakültesiFizyoterapi ve RehabilitasyonFizyoterapi ve RehabilitasyonDoçent11Pediatrik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında çalışmaları olmak.
Sanat ve Tasarım FakültesiGrafik Tasarımı Doçent11Renk konusunun çok alanlı sanat eğitimi yönetimiyle uygulanması konusunda çalışmış olmak.
Sanat ve Tasarım FakültesiGrafik Tasarımı Doçent11Görsel iletişim tasarımında doçentlik almış olmak.
Sanat ve Tasarım FakültesiModa Tasarımı Profesör11Hazır giyim sektöründe örnek edinme konusunda çalışmaları olmak.
Spor Bilimleri FakültesiSpor YöneticiliğiSpor YöneticiliğiDoçent11Spor Yönetimi Alanında çalışmaları olmak.
Teknoloji
Fakültesi
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Doçent11Otomatik katı modeller oluşturma ve uzman sistemler konularında çalışmaları olmak.
Teknoloji
Fakültesi
İnşaat Mühendisliği Profesör11Sonlu elemanlarla jeomekanik modelleme ve presiyometre deneyi ile çalışmalar yapmış olmak.
Teknoloji
Fakültesi
Metalürji ve
Malzeme
Mühendisliği
 Profesör11Bor ve karbonun toz metalürjisi yöntemleriyle sentezlenmesi üzerine çalışmaları olmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriKalp ve Damar CerrahisiDoçent11Kardiyovasküler Cerrahi Periferik diz altı Vasküler Cerrahi konusunda deneyimli olmak.
EN GÜNCEL HABERLERDEN ANINDA HABERDAR OLMAK İÇİN TIKLAYIN 

 

BirimBölümABD/PRG.UNVANDERECEADETAÇIKLAMA
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriRadyasyon
Onkolojisi
Doçent11Radyasyon Onkolojisi Uzmanı olmak ve Nöroonkoloji konusunda çalışmaları olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve HastalıklarıProfesör11Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı olmak ve Çocuklarda Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı konusunda çalışmaları olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve HastalıklarıProfesör11Çocuk Hematoloji Uzmanı olmak ve Kök hücre konusunda yurt dışı deneyimi olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriDeri ve Zührevi HastalıklarıProfesör11Geriatrik hastalarda deri hastalıkları ile ilgili çalışmaları olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriEnfeksiyon
Hastalıkları
Profesör11Yoğun Bakım Enfeksiyonları ve İnvitrossinerji konularında çalışmaları olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp Bilimleriİç HastalıklarıProfesör11İnflamatuvar barsak hastalıkları ve ERCP konusunda deneyimli ve çalışmaları olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriKardiyolojiProfesör11Erişkin doğumsal kalp hastalıkları konusunda deneyimli olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve HastalıklarıYardımcı
Doçent
11Siyanotik konjenital kalp hastalıklı çocuklarda hemodinamik çalışma yapmış olmak.
Turizm FakültesiSeyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Doçent11Dinler tarihi ve inanç turizmi alanında çalışmaları olmak.
Türk Müziği Devlet
Konservatuarı
Müzikoloji Doçent11Müzikoloji ve Müzik Tarihi alanında çalışmaları olmak.

 
 
 

Bir önceki yazımız olan Hitit Üniversitesi Personel Alım İlanı başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.