SON DAKİKA
km-sondakika-alti -->

Genel İdare Hizmetleri Sınıfı (GİH)

Genel İdare Hizmetleri – GİH Sınıfı Ünvanları Haberimizin Detayında..

Bu haber 13 Eylül 2017 - 14:40 'de eklendi.

Genel idare hizmetleri sınıfı memurları arasında yüksekokul, fakülte veya Yüksek Lisans mezunu memurun, ortaokul veya lise mezunu bir memura göre eğitim durumuna istinaden özlük haklarında bir fark bulunmamaktadır

Genel idari hizmetler sınıfında görev yapan memur, veri hazırlama kontrol işletmeni, vb. unvanlarında bulunan memurların eğitim durumları dikkate alınmamakta ve yüksek okul mezunu, fakülte mezunu, yüksek lisans mezunlarına çok büyük haksızlık yapılmaktadır, bu kişiler görmüş oldukları eğitimin karşılığını alamamaktadır, adeta negatif ayrımcılık uygulanmaktadır.

Bakanlar Kurulu kararı ile zabıt kâtiplerinin özel hizmet tazminatları %75’ e ve bekçilerin %72’ye, din hizmetlerinde imam hatip lisesi mezunu memurların özel hizmet tazminatları % 78 ‘ e çıkarılarak iyileştirme yapılmasına rağmen

Genel idare hizmetlerinde çalışan memurlarda ise özel hizmet tazminatı eğitim durumuna bakılmaksızın % 55 le sınırlandırılmış ve bu sınıftaki memurların eğitim durumları göz önüne alınmamış olup bu durum eşitsizlik ve mağduriyete neden olmaktadır.

Lise mezunu sağlık personelin özel hizmet tazminatı oranları %72, öğrenim süreleri yüksek okul mezunu olanların %90, 4 yıl öğrenim süresi olan sağlık personelinin özel hizmet tazminatı ise % 97 dir .

Ayrıca diğer hizmet sınıflarının, hizmetlerine göre üst öğrenimleri belirlenmiş ve bu okulları bitiren sağlık hizmetleri. pers, teknik hizmetleri. pers. din hizmetleri personeli vb. sınıflara mensup memurlar yüksek okul ve fakülte mezunu olmalarına göre özel hizmet tazminatı ek gösterge ve yan ödeme katsayıları vb. düzenlemekte bu nedenle özlük hakları, maaş ve ek ödemelerinde kazanımları olmaktadır.

Ancak aynı uygulama Genel idari hizmetlerde çalışan memurlarda, bu sınıfla ilgili fakülteleri veya yüksekokulları bitirseler dahi eğitimlerine istinaden kazanımları olmamakta, yukarıdaki diğer hizmet sınıflarında olduğu gibi, eğitim durumuna göre özel hizmet tazminatı yan ödeme ve ek göstergelerden vb. özlük haklarından faydalandırılmamaktalar.

KODÜNVANSINIF
11751. Hukuk MüşaviriGİH
3699112 Acil Çağrı Merkezi MüdürüGİH
3638Adalet Uzman YardımcısıGİH
3446Adalet UzmanıGİH
1266Aday Meslek Memuru, Üçüncü Katip, Muavin Konsolos, Ataşe, Aday Konsolosluk ve İhtisas MemuruGİH
1832Adli Bilişim İhtisas Dairesi BaşkanıGİH
3719Afet ve Acil Durum Arama ve Kurtarma Birlik MüdürüGİH
3811Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezi Müdür YardımcısıGİH
3702Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezi MüdürüGİH
2161Afet ve Acil Durum Yönetimi BaşkanıGİH
3362Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzman YardımcısıGİH
3168Afet ve Acil Durum Yönetimi UzmanıGİH
1990Ağaçlandırma Dairesi BaşkanıGİH
3620Aile ve Sosyal Politikalar Uzman YardımcısıGİH
3426Aile ve Sosyal Politikalar UzmanıGİH
602Akademi BaşkanıGİH
2002Akaryakıt İkmal ve İşletme Dairesi BaşkanıGİH
1814Aktif İşgücü Hizmetleri Dairesi BaşkanıGİH
6345AktüerGİH
6348Aktüer YardımcısıGİH
2156Aktüerya ve Fon Yönetimi Dairesi BaşkanıGİH
4028Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdür YardımcısıGİH
3737Altyapı ve Kentsel Dönüşüm MüdürüGİH
515Altyapı Yatırımları Genel MüdürüGİH
7575Ambar MemuruGİH
3537Anadolu Flarmoni Orkestrası MüdürüGİH
4026Ankara Atatürk Kültür Merkezi Müdür YardımcısıGİH
3941Ankara Atatürk Kültür Merkezi MüdürüGİH
4110Ankara Resim Heykel Müzesi MüdürüGİH
7980AnketörGİH
6550AntrenörGİH
2027Araştırma Dairesi BaşkanıGİH
1834Araştırma Geliştirme Daire BaşkanıGİH
442Araştırma ve Eğitim Genel MüdürüGİH
3943Araştırma ve Eğitim Merkezi MüdürüGİH
2026Araştırma ve Geliştirme Dairesi BaşkanıGİH
6360AraştırmacıGİH
6362Araştırmacı (6191)GİH
6366Araştırmacı (6360)GİH
6639Araştırmacı (6639)GİH
2710Arşiv Dairesi BaşkanıGİH
6297Arşiv MemuruGİH
4620Arşiv MüdürüGİH
1375AtaşeGİH
1400Ataşe YardımcısıGİH
740Atatürk Araştırma Merkezi Başkan YardımcısıGİH
645Atatürk Araştırma Merkezi BaşkanıGİH
4203Atatürk Kültür Mer.Alanı Tesisler ve İşl.MüdürüGİH
745Atatürk Kültür Merkezi Başkan YardımcısıGİH
650Atatürk Kültür Merkezi BaşkanıGİH
4000Atatürk Orman Çiftliği Müdür YardımcısıGİH
3900Atatürk Orman Çiftliği MüdürüGİH
2094Atıksu Dairesi BaşkanıGİH
3654Atom Enerjisi Uzman YardımcısıGİH
3464Atom Enerjisi UzmanıGİH
4752Atölye Müdür YardımcısıGİH
4130Atölye MüdürüGİH
6692Avrupa Birliği İşleri Uzman YardımcısıGİH
6204Avrupa Birliği İşleri UzmanıGİH
1298Avrupa Birliği MüşaviriGİH
6683Avrupa Birliği Uzman YardımcısıGİH
6190Avrupa Birliği UzmanıGİH
2695Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi BaşkanıGİH
234Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel MüdürüGİH
2696Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi BaşkanıGİH
2967Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi BaşkanıGİH
7580Ayniyat MemuruGİH
7525Ayniyat SaymanıGİH
2040Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi BaşkanıGİH
2038Bahisler ve Oyunlar Dairesi BaşkanıGİH
110Bakan Özel MüşaviriGİH
5Bakan YardımcısıGİH
1100Bakanlar Kurulu SekreteriGİH
3147Bakanlık Maarif BaşmüfettişiGİH
3331Bakanlık Maarif Müfettiş YardımcısıGİH
3330Bakanlık Maarif MüfettişiGİH
115Bakanlık MüşaviriGİH
113Bakanlık Yüksek MüşaviriGİH
211Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel MüdürüGİH
1801Balkanlar ve Doğu Avrupa Dairesi BaşkanıGİH
2045Barajlar ve Hes Dairesi BaşkanıGİH
4710Basımevi Müdür YardımcısıGİH
4625Basımevi MüdürüGİH
825Basın MüşaviriGİH
3626Basın ve Enformasyon Uzman YardımcısıGİH
3434Basın ve Enformasyon UzmanıGİH
2053Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi BaşkanıGİH
830Basın ve Halkla İlişkiler MüşaviriGİH
5105Basın ve Halkla İlişkiler Şube MüdürüGİH
2050Basın-Yayın Dairesi BaşkanıGİH
4715Basma Yazı ve Resimleri Derleme Müd. YardımcısıGİH
4150Basma Yazı ve Resimleri Derleme MüdürüGİH
3100Baş DenetçiGİH
98Başbakan BaşmüşaviriGİH
100Başbakan MüşaviriGİH
105Başbakanlık MüşaviriGİH
3925Başbakanlık Özel Kalem MüdürüGİH
3632Başbakanlık Uzman YardımcısıGİH
3455Başbakanlık UzmanıGİH
265Başhukuk Müşaviri ve Muhakemat Genel MüdürüGİH
50BaşkanGİH
700Başkan YardımcısıGİH
3712Başkanlık MüftüsüGİH
1153Başkanlık MüşaviriGİH
1226Başkatip,Konsolos,İkinci Katip,Muavin Konsolos,Üçüncü Katip,AtaşeGİH
3210BaşkontrolörGİH
3160BaşmüfettişGİH
7585Bilet Kontrol MemuruGİH
2964Bilgi Güvenliği ve Yönetimi Dairesi BaşkanıGİH
603Bilgi İşlem BaşkanıGİH
2730Bilgi İşlem Dairesi BaşkanıGİH
4140Bilgi İşlem Merkezi MüdürüGİH
4135Bilgi İşlem MüdürüGİH
1991Bilgi Sistemleri Dairesi BaşkanıGİH
1810Bilgi Sistemleri ve Haberleşme Dairesi BaşkanıGİH
1996Bilgi Sistemleri ve İstatistik Dairesi BaşkanıGİH
2029Bilgi Teknolojileri Dairesi BaşkanıGİH
7820Bilgisayar İşletmeniGİH
1273Bilim ve Teknoloji MüşaviriGİH
1812Bilimsel Çalışmalar Koordinasyon Dairesi BaşkanıGİH
2060Bilimsel Dökümantasyon ve Tanıtma Dairesi BaşkanıGİH
2012Bilişim Teknolojileri Dairesi BaşkanıGİH
3721Bireysel Başvuru MüdürüGİH
2037Birim BaşkanıGİH
209Bitkisel Üretim Genel MüdürüGİH
4561Bitkisel Üretim MüdürüGİH
6700Bölge AmiriGİH
4199Bölge Devlet Senfoni Orkestrası MüdürüGİH
4669Bölge Laboratuvar Müdür YardımcısıGİH
4346Bölge Laboratuvar MüdürüGİH
3600Bölge Müdür YardımcısıGİH
3500Bölge MüdürüGİH
4027Bölge Temiz Hava Merkezi Müdür YardımcısıGİH
3942Bölge Temiz Hava Merkezi MüdürüGİH
399Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel MüdürüGİH
6050Bölüm BaşkanıGİH
4985Bucak MüdürüGİH
270Bütçe ve Mali Kontrol Genel MüdürüGİH
1224By.Dai Başkanı,Öz Klm Müdürü,Şb Müdürübk.Bk Yardımcısıby Mst.D.Tm Mst.Bkat.Kn.İk Kat.Mv Kn.At.GİH
1222By.Daim Tem.Mas.Br Sn Bk.El-Mst.El-Daim Tem Y.El.Daim Tem Y.By Br Mst.D.Tm Br Mst. By Mst.D.Tm Mst.Bk.Bk Y.Bkat.Kn.İk Kat.Mv Kn.At.GİH
1218By.Özl Klm Müdürü,Şb Müdürü,By Mst.D.Tm Mst.Başkn Yardımcısımas.Bkat.Kn.İk Kat.Mv Kn.At.GİH
7800Cezaevi KatibiGİH
4160Cezaevi MüdürüGİH
1839Coğrafi İşaretler Dairesi BaşkanıGİH
4166Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu MüdürüGİH
4165Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası MüdürüGİH
390Çalışma Genel MüdürüGİH
6292Çalışma Uzman YardımcısıGİH
6196Çalışma UzmanıGİH
1419Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşe YardımcısıGİH
1392Çalışma ve Sosyal Güvenlik AtaşesiGİH
1418Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ateşe YardımcısıGİH
1391Çalışma ve Sosyal Güvenlik AteşesiGİH
748Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi Başkan YardımcısıGİH
179Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi BaşkanıGİH
3656Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzman YardımcısıGİH
3447Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim UzmanıGİH
1360Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavir YardımcısıGİH
1305Çalışma ve Sosyal Güvenlik MüşaviriGİH
2102Çeviri ve Yayım Dairesi BaşkanıGİH
1827Çevre Araştırmaları Dairesi BaşkanıGİH
3881Çevre ve Şehircilik İl Müdür YardımcısıGİH
3741Çevre ve Şehircilik İl MüdürüGİH
3624Çevre ve Şehircilik Uzman YardımcısıGİH
3432Çevre ve Şehircilik UzmanıGİH
3975Çiftlik MüdürüGİH
7985Çocuk EğiticisiGİH
8320Çocuk EğitimcisiGİH
1223Dai Başkanı,Öz Klm Müdürü,Şb Müdürü,Bk.By Br Mst.Dai Tem Bir Mst.Elçi.By Mst.Daim Tem Mst.Bk Yardımcısıbkat.Kn.İk Kat.Mv Kn.At.GİH
1270Daimi Temsilci YardımcısıGİH
2975Daire BaşkanıGİH
1230Daire Başkanı 2.Sınıf BaşkonsolosGİH
7790DaktilografGİH
2075Damga Matbaası Dairesi BaşkanıGİH
1315DanışmanGİH
2077Danışmanlık Hizmetleri Dairesi BaşkanıGİH
2080Darphane Dairesi BaşkanıGİH
7590Dava Takip MemuruGİH
3700DefterdarGİH
3800Defterdar YardımcısıGİH
3627Defterdarlık Uzman YardımcısıGİH
3435Defterdarlık UzmanıGİH
508Demiryolu Düzenleme Genel MüdürüGİH
3105DenetçiGİH
3125Denetçi YardımcısıGİH
554Denetim Hizmetleri BaşkanıGİH
3841Denetimli Serbestlik Müdür YardımcısıGİH
3536Denetimli Serbestlik MüdürüGİH
1826Deniz Araştırmaları Dairesi BaşkanıGİH
511Deniz Ticareti Genel MüdürüGİH
509Deniz ve İçsular Düzenleme Genel MüdürüGİH
3380Denizcilik Uzman YardımcısıGİH
3190Denizcilik UzmanıGİH
2168Deprem Dairesi BaşkanıGİH
2090Destek Hizmetleri Dairesi BaşkanıGİH
479Destek Hizmetleri Genel MüdürüGİH
4234Destek Hizmetleri MüdürüGİH
2877Dev. Türk.Müz.Araştırma ve Uyg.Top.Müd.GİH
215Devlet Arşivleri Genel MüdürüGİH
4201Devlet Çoksesli Müzik Korosu MüdürüGİH
506Devlet Destekleri Genel MüdürüGİH
3394Devlet Gelir Uzman YardımcısıGİH
3195Devlet Gelir UzmanıGİH
4180Devlet Güzel Sanatlar Galeri MüdürüGİH
4202Devlet Halk Dansları Topluluğu MüdürüGİH
4720Devlet Kitapları Döner Sermayesi Müd. YardımcısıGİH
4185Devlet Kitapları Döner Sermayesi MüdürüGİH
4190Devlet Klasik Türk Müziği Korosu MüdürüGİH
4194Devlet Modern Dans Topluluğu MüdürüGİH
4196Devlet Modern Folk Müziği Topluluğu MüdürüGİH
4030Devlet Opera ve Balesi Müd. YardımcısıGİH
3945Devlet Opera ve Balesi MüdürüGİH
61Devlet Personel BaşkanıGİH
3377Devlet Personel Uzman YardımcısıGİH
3179Devlet Personel UzmanıGİH
3178Devlet Personel Uzmanı (Şube Müdürü)GİH
4198Devlet Semah Topluluğu MüdürüGİH
4195Devlet Senfoni Orkestrası MüdürüGİH
3531Devlet Tiyatrosu MüdürüGİH
4189Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu MüdürüGİH
4192Devlet Türk Halk Müziği Korosu MüdürüGİH
4193Devlet Türk Halk Müziği ve Halk Oyunları Topluluğu MüdürüGİH
4191Devlet Türk Müziği Topluluğu MüdürüGİH
455Dış Ekonomik İlişkiler Genel MüdürüGİH
555Dış İlişkiler BaşkanıGİH
2095Dış İlişkiler Dairesi BaşkanıGİH
3732Dış İlişkiler MüdürüGİH
516Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel MüdürüGİH
2097Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi BaşkanıGİH
1804Dış İlişkiler ve Ortaklıklar Dairesi BaşkanıGİH
1817Dış İlişkiler ve Projeler Dairesi BaşkanıGİH
233Dış İlişkiler ve Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Genel MüdürüGİH
2096Dış İlişkiler, Eğitim ve Araştırma Dairesi BaşkanıGİH
183Dış Politika Danışma Kurulu ÜyesiGİH
6698Dış Ticaret Uzman YardımcısıGİH
6178Dış Ticaret UzmanıGİH
3639Dışişleri Uzman YardımcısıGİH
3448Dışişleri UzmanıGİH
1378Din Hizmetleri AtaşesiGİH
1379Din Hizmetleri KoordinatörüGİH
6174Din Hizmetleri Müşavir YardımcısıGİH
1290Din Hizmetleri MüşaviriGİH
3188Din Hizmetleri UzmanıGİH
965Din İşleri Yüksek Kurulu BaşkanıGİH
6684Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman YardımcısıGİH
6215Din İşleri Yüksek Kurulu UzmanıGİH
1050Din İşleri Yüksek Kurulu ÜyesiGİH
325Din Öğretimi Genel MüdürüGİH
3703Dini Yüksek İhtisas Merkezi MüdürüGİH
1209Diplomasi Akademisi BaşkanıGİH
2017Diplomatik Arşiv Dairesi BaşkanıGİH
715Diyanet İşleri Başkan YardımcısıGİH
60Diyanet İşleri BaşkanıGİH
6674Diyanet İşleri Uzman YardımcısıGİH
6214Diyanet İşleri UzmanıGİH
1803Doğu ve Güney Asya, Pasifik ve Latin Amerika Dairesi BaşkanıGİH
1997Döner Sermaye İşletme Dairesi BaşkanıGİH
4057Döner Sermaye İşletme Müdür YardımcısıGİH
3978Döner Sermaye İşletme MüdürüGİH
4635Döner Sermaye Merkez MüdürüGİH
2740Eğitim Dairesi BaşkanıGİH
4205Eğitim Merkezi MüdürüGİH
5055Eğitim Merkezi Şube MüdürüGİH
1285Eğitim MüşaviriGİH
2745Eğitim Öğretim Dairesi BaşkanıGİH
6350Eğitim RehberiGİH
6245Eğitim UzmanıGİH
2743Eğitim ve Yayın Dairesi BaşkanıGİH
2978Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkan YardımcısıGİH
2828Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Merkezi BaşkanıGİH
2436Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi BaşkanıGİH
1377Ekonomi AtaşesiGİH
1277Ekonomi BaşmüşaviriGİH
1283Ekonomi MüşaviriGİH
486Ekonomik Araştırmalar Genel MüdürüGİH
224Ekonomik Modeller ve Stratejik Araştırmalar Genel MüdürüGİH
1970Ekonomik, Sosyal ve Kültürel İşler BaşkanıGİH
7600Emanet MemuruGİH
451Emeklilik Hizmetleri Genel MüdürüGİH
4734Emlak Müdür YardımcısıGİH
3530Emlak MüdürüGİH
2760Emlak ve Kamulaştırma Dairesi BaşkanıGİH
2132Endüstriyel Tasarımlar Dairesi BaşkanıGİH
2125Enerji Hammadde Etüd ve Arama Dairesi BaşkanıGİH
351Enerji İşleri Genel MüdürüGİH
3636Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzman YardımcısıGİH
3441Enerji ve Tabii Kaynaklar UzmanıGİH
2135Enformasyon Dairesi BaşkanıGİH
7605Enformasyon MemuruGİH
2139Enformasyon,Dökümantasyon ve Bilgi İşlem Dairesi BaşkanıGİH
1835Engelli Adaylar Daire BaşkanıGİH
65Enstitü BaşkanıGİH
4725Enstitü Müdür YardımcısıGİH
4210Enstitü MüdürüGİH
5030Enstitü SekreteriGİH
494Esnaf ve Sanatkarlar Genel MüdürüGİH
2089Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi BaşkanıGİH
2019Etüt, Proje ve Çevre Dairesi BaşkanıGİH
5865Evrak ve Arşiv Şubesi MüdürüGİH
5020Fakülte SekreteriGİH
1200Federasyon Genel SekreteriGİH
4727Fidanlık Müdür YardımcısıGİH
4213Fidanlık MüdürüGİH
2152Fidanlık ve Tohum İşleri Dairesi BaşkanıGİH
6355Film YapımcısıGİH
2764Finansman Dairesi BaşkanıGİH
2157Finansman ve Fon Yönetimi Dairesi BaşkanıGİH
2165Fizibilite Etüdleri Dairesi BaşkanıGİH
7530Fon SaymanıGİH
1818Fon Yönetimi ve Aktüerya Dairesi BaşkanıGİH
6505FotoğrafçıGİH
729Gelir İdaresi Başkan YardımcısıGİH
75Gelir İdaresi BaşkanıGİH
2171Gelir İdaresi Dairesi BaşkanıGİH
2984Gelir İdaresi Grup BaşkanıGİH
4676Gelir İdaresi Grup MüdürüGİH
278Gelir Politikaları Genel MüdürüGİH
6679Gelir Uzman YardımcısıGİH
3194Gelir UzmanıGİH
7830Gemi AdamıGİH
3731Gemi Sicil MüdürüGİH
976Gemi Sürvey Kurulu BaşkanıGİH
3724Gençlik Hizmetleri MüdürüGİH
3717Gençlik Hizmetleri ve Spor İl MüdürüGİH
4979Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe MüdürüGİH
4637Gençlik Merkezi MüdürüGİH
3621Gençlik ve Spor Uzman YardımcısıGİH
3428Gençlik ve Spor UzmanıGİH
500Genel MüdürGİH
775Genel Müdür YardımcısıGİH
1125Genel SekreterGİH
1150Genel Sekreter YardımcısıGİH
4100Genel Yazı İşleri MüdürüGİH
206Gıda ve Kontrol Genel MüdürüGİH
3622Gıda, Tarım ve Hayvancılık Uzman YardımcısıGİH
3430Gıda, Tarım ve Hayvancılık UzmanıGİH
7615Gişe MemuruGİH
1386Göç AtaşesiGİH
1302Göç MüşaviriGİH
3657Göç Uzman YardımcısıGİH
3454Göç UzmanıGİH
1809Gözlem Sistemleri Dairesi BaşkanıGİH
4675Grup MüdürüGİH
1376Gümrük AtaşesiGİH
4226Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat MüdürüGİH
4740Gümrük Müdür YardımcısıGİH
4230Gümrük MüdürüGİH
1296Gümrük MüşaviriGİH
3144Gümrük ve Ticaret BaşmüfettişiGİH
3601Gümrük ve Ticaret Bölge Müdür YardımcısıGİH
3521Gümrük ve Ticaret Bölge MüdürüGİH
3328Gümrük ve Ticaret Denetmen YardımcısıGİH
3323Gümrük ve Ticaret DenetmeniGİH
3353Gümrük ve Ticaret Müfettiş YardımcısıGİH
3257Gümrük ve Ticaret MüfettişiGİH
3372Gümrük ve Ticaret Uzman YardımcısıGİH
3267Gümrük ve Ticaret UzmanıGİH
290Gümrükler Genel MüdürüGİH
307Gümrükler Muhafaza Genel MüdürüGİH
403Güvenlik İşleri Genel MüdürüGİH
445Güzel Sanatlar Genel MüdürüGİH
2190Haber Dairesi BaşkanıGİH
513Haberleşme Genel MüdürüGİH
7620Haberleşme MemuruGİH
6625Hakim AdayıGİH
2770Halkla İlişkiler Dairesi BaşkanıGİH
3706Halkla İlişkiler MüdürüGİH
4563Halkla İlişkiler ve Pazarlama MüdürüGİH
7960Harita ÇizimcisiGİH
2200Harita Dairesi BaşkanıGİH
4745Hastane Müdür YardımcısıGİH
4240Hastane MüdürüGİH
2208Hava Alanları Dairesi BaşkanıGİH
2207Hava Seyrüsefer Dairesi BaşkanıGİH
2206Hava Ulaşım Dairesi BaşkanıGİH
2209Havacılık Güvenliği Dairesi BaşkanıGİH
514Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel MüdürüGİH
3629Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uzman YardımcısıGİH
3437Havacılık ve Uzay Teknolojileri UzmanıGİH
472Hayat Boyu Öğrenme Genel MüdürüGİH
2222Hayır Hizmetleri Dairesi BaşkanıGİH
4245Hayvanat Bahçesi MüdürüGİH
208Hayvancılık Genel MüdürüGİH
4250Hayvancılık MüdürüGİH
3200Hazine BaşkontrolörüGİH
169Hazine Kontrolörleri Kurulu BaşkanıGİH
3300Hazine KontrolörüGİH
6697Hazine Uzman YardımcısıGİH
6177Hazine UzmanıGİH
2099Hidroelektrik Enerji Dairesi BaşkanıGİH
556Hukuk Hizmetleri BaşkanıGİH
4123Hukuk Hizmetleri Genel MüdürüGİH
1180Hukuk MüşaviriGİH
2315Hukuki ve Mali Statüler Dairesi BaşkanıGİH
4750Huzurevi Müdür YardımcısıGİH
6510IşıkçıGİH
7811İcra KatibiGİH
7625İcra MemuruGİH
4757İcra Müdür YardımcısıGİH
4257İcra MüdürüGİH
3110İç DenetçiGİH
420İç Ticaret Genel MüdürüGİH
4899İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçi YardımcısıGİH
3314İçişleri Bakanlığı Dernekler DenetçisiGİH
3640İçişleri Uzman YardımcısıGİH
3449İçişleri UzmanıGİH
2235İçmesuyu Dairesi BaşkanıGİH
7635İdare MemuruGİH
4650İdare MüdürüGİH
570İdareyi Geliştirme BaşkanıGİH
2780İdari İşler Dairesi BaşkanıGİH
4655İdari İşler MüdürüGİH
1971İdari ve Mali İşler BaşkanıGİH
2775İdari ve Mali İşler Dairesi BaşkanıGİH
4660İdari ve Mali İşler MüdürüGİH
5875İdari ve Mali İşler Şubesi MüdürüGİH
2271İhale Hizmetleri Dairesi BaşkanıGİH
3374İhracatı Geliştirme Uzman YardımcısıGİH
3166İhracatı Geliştirme UzmanıGİH
2772İhtisas Dairesi BaşkanıGİH
1227İkinci Katip,Muavin Konsolos,Üçüncü Katip,Ataşe,Aday Meslek Memuru,Aday Konsolosluk ve İhtisas MemuruGİH
1228İkinci Katip,Üçüncü Katip,Muavin Konsolos,Ataşe,Aday Meslek Memuru,Aday Konsolosluk ve İhtisas MemuruGİH
4755İkmal Müdür YardımcısıGİH
4265İkmal MüdürüGİH
2253İkramiye Kontrol ve Çekilişler Dairesi BaşkanıGİH
204İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel MüdürüGİH
3718İl Afet ve Acil Durum MüdürüGİH
3723İl Basın ve Halkla İlişkiler MüdürüGİH
3729İl Dernekler MüdürüGİH
3714İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık MüdürüGİH
4521İl Göç İdaresi MüdürüGİH
6296İl Göç Uzman YardımcısıGİH
6264İl Göç UzmanıGİH
3708İl İdare Kurulu MüdürüGİH
3635İl İstihdam Uzman YardımcısıGİH
3444İl İstihdam UzmanıGİH
4737İl Kültür ve Turizm Müdür YardımcısıGİH
3778İl Kültür ve Turizm MüdürüGİH
3709İl Mahalli İdareler MüdürüGİH
3817İl Milli Eğitim Müdür YardımcısıGİH
3710İl Milli Eğitim MüdürüGİH
3875İl Müdür YardımcısıGİH
3775İl MüdürüGİH
3820İl Müftü YardımcısıGİH
3715İl MüftüsüGİH
3727İl Nufus ve Vatandaşlık MüdürüGİH
6681İl Planlama Uzman YardımcısıGİH
6263İl Planlama UzmanıGİH
6261İl Planlama ve Koordinasyon MüdürüGİH
3825İl Sağlık Müd.YardımcısıGİH
3720İl Sağlık MüdürüGİH
3728İl Yazı İşleri MüdürüGİH
4157İlam MüdürüGİH
4522İlçe Göç İdaresi MüdürüGİH
4970İlçe Milli Eğitim MüdürüGİH
4975İlçe MüdürüGİH
4965İlçe MüftüsüGİH
4973İlçe Sağlık MüdürüGİH
2008İletişim Dairesi BaşkanıGİH
7505İnfaz ve Koruma BaşmemuruGİH
7655İnfaz ve Koruma MemuruGİH
3659İnsan Hakları ve Eşitlik Uzman YardımcısıGİH
3658İnsan Hakları ve Eşitlik UzmanıGİH
2087İnsan Kaynakları Dairesi BaşkanıGİH
476İnsan Kaynakları Genel MüdürüGİH
4233İnsan Kaynakları MüdürüGİH
2011İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi BaşkanıGİH
1808İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi BaşkanıGİH
4518İnsan Ticareti Mağdurları Sığınma Evi MüdürüGİH
2042İnsan Ticareti Mağdurlarını Koruma Dairesi BaşkanıGİH
2795İnşaat Bakım-Onarım Dairesi BaşkanıGİH
2800İnşaat Emlak Dairesi BaşkanıGİH
2274İnşaat ve Emlak Dairesi BaşkanıGİH
2801İnşaat ve İkmal Dairesi BaşkanıGİH
3940İstanbul Atatürk Kültür Merkezi MüdürüGİH
4025İstanbul Atatürk Kültür Mrk. Müd. YardımcısıGİH
6160İstatistik MüşaviriGİH
1813İstihdam Hizmetleri Dairesi BaşkanıGİH
3634İstihdam Uzman YardımcısıGİH
3443İstihdam UzmanıGİH
2276İstihdam ve Sosyal Hizmetler Dairesi BaşkanıGİH
3146İş BaşmüfettişiGİH
3391İş Müfettiş YardımcısıGİH
3280İş MüfettişiGİH
3803İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkan YardımcısıGİH
3802İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü BaşkanıGİH
4349İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı Bölge Laboratuvar MüdürüGİH
776İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür YardımcısıGİH
392İş Sağlığı ve Güvenliği Genel MüdürüGİH
6291İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman YardımcısıGİH
6191İş Sağlığı ve Güvenliği UzmanıGİH
155İş Teftiş Kurulu BaşkanıGİH
6246İş ve Meslek DanışmanıGİH
1815İş ve Meslek Danışmanlığı Dairesi BaşkanıGİH
6427İşaret Dili TercümanıGİH
1816İşgücü Piyasası ve İstatistik Dairesi BaşkanıGİH
4055İşletme Müdür YardımcısıGİH
3970İşletme MüdürüGİH
2805İşletme ve Bakım Dairesi BaşkanıGİH
2292İşletme ve Pazar Dairesi BaşkanıGİH
2815İşletmeler Dairesi BaşkanıGİH
3320İşletmeler SaymanıGİH
2286İşsizlik Sigortası Dairesi BaşkanıGİH
2164İyileştirme Dairesi BaşkanıGİH
1992İzin ve İrtifak Dairesi BaşkanıGİH
2295Jeofizik Etüdleri Dairesi BaşkanıGİH
2300Jeoloji Etüdleri Dairesi BaşkanıGİH
2310Jeoteknik Hizmetler ve Yas Dairesi BaşkanıGİH
2320Kadastro Dairesi BaşkanıGİH
4290Kadastro MüdürüGİH
2321Kadastro ve Mülkiyet Dairesi BaşkanıGİH
2230Kadro ve Kamu Görevlileri Dairesi BaşkanıGİH
641Kalkınma Araştırmaları Merkezi BaşkanıGİH
6168Kalkınma Müşavir YardımcısıGİH
6151Kalkınma MüşaviriGİH
6515KameramanGİH
3086Kamu BaşdenetçisiGİH
3646Kamu Denetçiliği Uzman YardımcısıGİH
3456Kamu Denetçiliği UzmanıGİH
3102Kamu DenetçisiGİH
3648Kamu Düzeni ve Güvenliği Uzman YardımcısıGİH
3458Kamu Düzeni ve Güvenliği UzmanıGİH
465Kamu Finansmanı Genel MüdürüGİH
1993Kamu Görevlileri Sendikaları Dairesi BaşkanıGİH
1995Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Özelleştirme Dairesi BaşkanıGİH
1994Kamu Personel İstihdamı Dairesi BaşkanıGİH
518Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel MüdürüGİH
200Kanunlar ve Kararlar Genel MüdürüGİH
3649Karayolları Uzman YardımcısıGİH
3459Karayolları UzmanıGİH
507Karayolu Düzenleme Genel MüdürüGİH
6725Kısım AmiriGİH
2103Kitap Şifahanesi ve Arşiv Dairesi BaşkanıGİH
3310KontrolörGİH
9737Kontrolör YardımcısıGİH
2360Konut Kredileri Dairesi BaşkanıGİH
314Kooperatifçilik Genel MüdürüGİH
4547Koruma Bölge Kurulu MüdürüGİH
6813Koruma ve Güvenlik AmiriGİH
7653Koruma ve Güvenlik GörevlisiGİH
6820Koruma ve Güvenlik ŞefiGİH
2370Kredi Dairesi BaşkanıGİH
3655Kredi ve Yurt Hizmetleri Uzman YardımcısıGİH
3465Kredi ve Yurt Hizmetleri UzmanıGİH
3761Kredi ve Yurtlar İl MüdürüGİH
2428Kurullar Sekreteryası Dairesi BaşkanıGİH
4775Kuruluş Müdür YardımcısıGİH
4320Kuruluş MüdürüGİH
750Kurum Başkan YardımcısıGİH
655Kurum BaşkanıGİH
1836Kurumsal İlişkiler Daire BaşkanıGİH
441Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel MüdürüGİH
1417Kültür ve Tanıtma Ataşe YardımcısıGİH
1395Kültür ve Tanıtma AtaşesiGİH
1355Kültür ve Tanıtma Müşavir YardımcısıGİH
1300Kültür ve Tanıtma MüşaviriGİH
2385Kültür ve Tescil Dairesi BaşkanıGİH
6294Kültür ve Turizm Uzman YardımcısıGİH
6197Kültür ve Turizm UzmanıGİH
4780Kütüphane Müdür YardımcısıGİH
4335Kütüphane MüdürüGİH
2825Kütüphane ve Dökümantasyon Dairesi BaşkanıGİH
440Kütüphaneler ve Yayımlar Genel MüdürüGİH
4345Laboratuvar MüdürüGİH
714Liman Başkan YardımcısıGİH
6075Liman BaşkanıGİH
2393Loto Dairesi BaşkanıGİH
2395Maden Analizleri ve Teknolojisi Dairesi BaşkanıGİH
2405Maden Etüd ve Arama Dairesi BaşkanıGİH
352Maden İşleri Genel MüdürüGİH
3650Maden Tetkik ve Arama Uzman YardımcısıGİH
3460Maden Tetkik ve Arama UzmanıGİH
2835Makina İmalat ve Donatım Dairesi BaşkanıGİH
2830Makina ve İkmal Dairesi BaşkanıGİH
6395MakyajcıGİH
4960Mal MüdürüGİH
6285Mali Hizmetler Uzman YardımcısıGİH
6188Mali Hizmetler UzmanıGİH
2009Mali İşler Dairesi BaşkanıGİH
4665Mali İşler MüdürüGİH
519Mali Sektörle İlişkiler ve Kambiyo Genel MüdürüGİH
130Mali Suçları Araştırma Kurulu BaşkanıGİH
4784Maliye Kursu Müdür YardımcısıGİH
4350Maliye Kursu MüdürüGİH
1297Maliye MüşaviriGİH
6189Maliye Uzman YardımcısıGİH
6179Maliye UzmanıGİH
2409Markalar Dairesi BaşkanıGİH
7970MatbaacıGİH
4355Mayalandırma Sanayi MüdürüGİH
7555MemurGİH
4803Merkez Müdür YardımcısıGİH
4630Merkez MüdürüGİH
4848Merkez ve Bölge Laboratuvar Müdür YardımcısıGİH
4452Merkez ve Bölge Laboratuvar MüdürüGİH
468Mesleki ve Teknik Eğitim Genel MüdürüGİH
4363Meteoroloji MüdürüGİH
3631Meteoroloji Uzman YardımcısıGİH
3440Meteoroloji UzmanıGİH
1806Meteorolojik Veri İşlem Dairesi BaşkanıGİH
210Mevzuatı Geliştirme ve Yay. Genel MüdürüGİH
3625Milli Eğitim Uzman YardımcısıGİH
3433Milli Eğitim UzmanıGİH
2753Milli Emlak Dairesi BaşkanıGİH
285Milli Emlak Genel MüdürüGİH
4790Milli Emlak Müdür YardımcısıGİH
4380Milli Emlak MüdürüGİH
730Milli Kütüphane Başkan YardımcısıGİH
625Milli Kütüphane BaşkanıGİH
4793Milli Park Müdür YardımcısıGİH
4367Milli Park MüdürüGİH
3461Milli Piyango UzmanıGİH
3651Mllli Piyango Uzman YardımcısıGİH
6507MontajcıGİH
7665Muayene MemuruGİH
6506MuhabirGİH
7670Muhafaza MemuruGİH
4705Muhakemat Müdür YardımcısıGİH
4105Muhakemat MüdürüGİH
275Muhasebat Genel MüdürüGİH
4375Muhasebe MüdürüGİH
2850Muhasebe ve Mali İşler Dairesi BaşkanıGİH
4670Muhasebe ve Mali İşler MüdürüGİH
6410MuhasebeciGİH
6420MusahhihGİH
971Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu BaşkanıGİH
1051Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu ÜyesiGİH
7775MutemetGİH
2163Müdahale Dairesi BaşkanıGİH
4695MüdürGİH
4700Müdür YardımcısıGİH
3275MüfettişGİH
3390Müfettiş YardımcısıGİH
10MüsteşarGİH
4408Müsteşar Özel Kalem MüdürüGİH
120Müsteşar Özel MüşaviriGİH
30Müsteşar YardımcısıGİH
125Müsteşarlık MüşaviriGİH
4407Müsteşarlık Özel Kalem MüdürüGİH
6150MüşavirGİH
6430MütercimGİH
622Müze BaşkanıGİH
4800Müze Müdür YardımcısıGİH
4385Müze MüdürüGİH
4980Nüfus MüdürüGİH
4050Nükleer Araştırma ve Eğit. Mrk. Müd. YardımcısıGİH
3965Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi MüdürüGİH
1811Nükleer Enerji Proje Uygulama Dairesi BaşkanıGİH
2420Nükleer Güvenlik Dairesi BaşkanıGİH
8890ObzerverGİH
2427Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Dairesi BaşkanıGİH
2422Orman İdare ve Plan Dairesi BaşkanıGİH
7658Orman Muhafaza MemuruGİH
3652Orman Uzman YardımcısıGİH
3462Orman UzmanıGİH
2426Orman ve Köy İlişkileri Dairesi BaşkanıGİH
3371Orman ve Su İşleri Uzman YardımcısıGİH
3174Orman ve Su İşleri UzmanıGİH
2424Orman Yangınlarıyla Mücadele Dairesi BaşkanıGİH
2423Orman Zararlılarıyla Mücadele Dairesi BaşkanıGİH
1800Orta Asya ve Kafkaslar Dairesi BaşkanıGİH
1802Ortadoğu ve Afrika Dairesi BaşkanıGİH
310Ortaöğretim Genel MüdürüGİH
2860Öğrenci İşleri Dairesi BaşkanıGİH
4395Öğrenci İşleri MüdürüGİH
474Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel MüdürüGİH
1833Ölçme ve Değerlendirme Daire BaşkanıGİH
484Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel MüdürüGİH
6694Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzman YardımcısıGİH
6258Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi UzmanıGİH
471Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel MüdürüGİH
4400Özel Kalem MüdürüGİH
1235Özel Kalem Müdürü, 3.Sınıf BaşkonsolosGİH
483Özel Öğr. Kurumları Genel MüdürüGİH
2442Patent Dairesi BaşkanıGİH
2700Personel Dairesi BaşkanıGİH
505Personel Genel MüdürüGİH
4825Personel Müdür YardımcısıGİH
4640Personel MüdürüGİH
2705Personel ve Eğitim Dairesi BaşkanıGİH
4645Personel ve Eğitim MüdürüGİH
5855Personel ve Eğitim Şubesi MüdürüGİH
2708Personel ve İdari İşler Dairesi BaşkanıGİH
4562Personel ve İdari İşler MüdürüGİH
205Personel ve Prensipler Genel MüdürüGİH
520Petrol İşleri Genel MüdürüGİH
2447Piyango Dairesi BaşkanıGİH
6680Planlama Uzman YardımcısıGİH
6260Planlama UzmanıGİH
2162Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi BaşkanıGİH
2006Planlama,Koordinasyon ve Sosyal Destek Dairesi BaşkanıGİH
6440ProdüktörGİH
2875Program ve İzleme Dairesi BaşkanıGİH
6650Programcı YardımcısıGİH
2459Proje Değerlendirme ve Hazırlık Dairesi BaşkanıGİH
173Proje Grup BaşkanıGİH
2460Proje ve İnşaat Dairesi BaşkanıGİH
2465Radyasyon Güvenliği Dairesi BaşkanıGİH
6435RaportörGİH
6436Raportör YardımcısıGİH
6445RedaktörGİH
6385RehberGİH
551Rehberlik ve Denetim BaşkanıGİH
597Rehberlik ve Teftiş BaşkanıGİH
4840Resim Heykel Müzesi Müdür YardımcısıGİH
4440Resim Heykel Müzesi ve Galeri MüdürüGİH
4835Resim Heykel Müzesi ve Galerisi Müdür YardımcısıGİH
311Risk Yönetimi ve Kontrol Genel MüdürüGİH
4850Röleve ve Anıtlar Müdür YardımcısıGİH
4455Röleve ve Anıtlar MüdürüGİH
3087Sağlık BaşdenetçisiGİH
2870Sağlık Dairesi BaşkanıGİH
3126Sağlık Denetçi YardımcısıGİH
3327Sağlık DenetçisiGİH
2890Sağlık Hizmetleri Dairesi BaşkanıGİH
4753Sağlık İşleri İl Müdür YardımcısıGİH
2865Sağlık Kültür ve Spor Dairesi BaşkanıGİH
4480Sağlık Meslek Lisesi MüdürüGİH
3628Sağlık Uzman YardımcısıGİH
3436Sağlık UzmanıGİH
2016Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Dairesi BaşkanıGİH
2024Sanat Yapıları Dairesi BaşkanıGİH
3623Sanayi ve Teknoloji Uzman YardımcısıGİH
3431Sanayi ve Teknoloji UzmanıGİH
7690Santral MemuruGİH
7695Satınalma MemuruGİH
7700Satış MemuruGİH
3637Savunma Sanayii Uzman YardımcısıGİH
3445Savunma Sanayii UzmanıGİH
1340Savunma SekreteriGİH
7515SaymanGİH
4865Saymanlık Müdür YardımcısıGİH
4495Saymanlık MüdürüGİH
4503Seçim MüdürüGİH
235Seçmen Kütüğü Genel MüdürüGİH
7795SekreterGİH
1821Sektörel Düzenleme ve Eğitim Dairesi BaşkanıGİH
3011Sektörel İzleme ve Değerlendirme RaportörüGİH
4867Serbest Bölge Müdür YardımcısıGİH
4497Serbest Bölge MüdürüGİH
2477Sermaye Piyasaları Dairesi BaşkanıGİH
6525Ses KayıtçısıGİH
7518Sıhhi Malzeme SaymanıGİH
6212Sınai Mülkiyet Uzman YardımcısıGİH
6208Sınai Mülkiyet UzmanıGİH
1825Sınav Görevlileri Yönetimi Daire BaşkanıGİH
2962Sınav Hizmetleri Dairesi BaşkanıGİH
7705Sicil MemuruGİH
170Sigorta Denetleme Kurulu BaşkanıGİH
6695Sigorta Denetleme Uzman YardımcısıGİH
3198Sigorta Denetleme UzmanıGİH
4751Sigorta İl Müdür YardımcısıGİH
4870Sigorta Müdür YardımcısıGİH
452Sigorta Primleri Genel MüdürüGİH
481Sigortacılık Genel MüdürüGİH
7715Silah Muayene MemuruGİH
2003Silvikültür Dairesi BaşkanıGİH
212Sinema Genel MüdürüGİH
6530Sinema Tv UygulayıcısıGİH
6533Sistem ProgramcısıGİH
2166Sivil Savunma Dairesi BaşkanıGİH
7650Sivil Savunma MemuruGİH
6270Sivil Savunma UzmanıGİH
2505Sondaj Dairesi BaşkanıGİH
4006Sosyal Etüt ve Proje MüdürüGİH
6001Sosyal Güvenlik Denetmen YardımcısıGİH
5995Sosyal Güvenlik DenetmeniGİH
4754Sosyal Güvenlik İl Müdür YardımcısıGİH
3755Sosyal Güvenlik İl MüdürüGİH
6338Sosyal Güvenlik Kontrol MemuruGİH
724Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan YardımcısıGİH
67Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanıGİH
4036Sosyal Güvenlik Merkezi Müdür YardımcısıGİH
4467Sosyal Güvenlik Merkezi MüdürüGİH
6686Sosyal Güvenlik Uzman YardımcısıGİH
6256Sosyal Güvenlik UzmanıGİH
397Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel MüdürüGİH
6450SpikerGİH
4647Spor Eğitim Merkezi MüdürüGİH
2512Spor Faaliyetleri Dairesi BaşkanıGİH
2429Spor Hizmetleri Dairesi BaşkanıGİH
3653Spor Hizmetleri Uzman YardımcısıGİH
3463Spor Hizmetleri UzmanıGİH
967Spor Kontrolörleri Kurul BaşkanıGİH
7553Spor KontrolörüGİH
2514Spor Kuruluşları Dairesi BaşkanıGİH
1312Spor MüşaviriGİH
2515Sportif Eğitim Dairesi BaşkanıGİH
6240Sportif Eğitim UzmanıGİH
3415Stajyer Hazine KontrolörüGİH
3425Stajyer KontrolörGİH
572Strateji Geliştirme BaşkanıGİH
2092Strateji Geliştirme Birim BaşkanıGİH
2091Strateji Geliştirme Dairesi BaşkanıGİH
3733Strateji Geliştirme MüdürüGİH
1211Stratejik Araştırmalar Merkezi BaşkanıGİH
1215Stratejik Araştırmalar Merkezi SekreteriGİH
6835ŞefGİH
2432Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi BaşkanıGİH
7950ŞoförGİH
5050Şube MüdürüGİH
5057Şube Müdürü (Uzman)GİH
4520Tabiat Tarihi Müze MüdürüGİH
1807Tahminler Dairesi BaşkanıGİH
7785TahsildarGİH
2523Talih Oyunları Dairesi BaşkanıGİH
165Talim ve Terbiye Kurulu BaşkanıGİH
6210Talim ve Terbiye Kurulu UzmanıGİH
180Talim ve Terbiye Kurulu ÜyesiGİH
433Tanıtma Genel MüdürüGİH
2530Tapu Dairesi BaşkanıGİH
3711Tapu MüdürüGİH
4885Tapu Sicil Müdür YardımcısıGİH
3707Tapu ve Kadastro Eğitim MüdürüGİH
6693Tapu ve Kadastro Uzman YardımcısıGİH
6269Tapu ve Kadastro UzmanıGİH
1289Tarım MüşaviriGİH
201Tarım Reformu Genel MüdürüGİH
202Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel MüdürüGİH
4208Tarihi Türk Müziği Topluluğu MüdürüGİH
1838Tasarımlar Dairesi BaşkanıGİH
312Tasfiye Hizmetleri Genel MüdürüGİH
3976Tasfiye İşletme MüdürüGİH
2028Taşınmazlar Dairesi BaşkanıGİH
7545Teberrukat SaymanıGİH
7730Tebligat MemuruGİH
2004Tedarik Dairesi BaşkanıGİH
140Teftiş Kurulu BaşkanıGİH
510Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel MüdürüGİH
2900Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol Dairesi BaşkanGİH
3760Teknik Hizmetler MüdürüGİH
8750TeknikerGİH
2915Teknoloji Dairesi BaşkanıGİH
517Telif Hakları Genel MüdürüGİH
4186Telif Hakları ve Sinema MüdürüGİH
466Temel Eğitim Genel MüdürüGİH
6425TercümanGİH
2018Tercüme Dairesi BaşkanıGİH
512Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel MüdürüGİH
4555Tesis MüdürüGİH
2920Tesisler Dairesi BaşkanıGİH
2022Tesisler ve Bakım Dairesi BaşkanıGİH
2545Teşkilat ve Yönetimi Geliştirme Dairesi BaşkanıGİH
4648Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Merkez MüdürüGİH
1383Ticaret AtaşesiGİH
1278Ticaret BaşmüşaviriGİH
4560Ticaret MüdürüGİH
1363Ticaret Müşavir YardımcısıGİH
1291Ticaret MüşaviriGİH
3630TİKA Uzman YardımcısıGİH
3439TİKA UzmanıGİH
4035Tiyatro Müdür YardımcısıGİH
2558Toplu Konut Proje ve Araştırma Dairesi BaşkanıGİH
2562Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi BaşkanıGİH
2023Trafik Güvenliği Dairesi BaşkanıGİH
2537Transit Petrol Boru Hatları Dairesi BaşkanıGİH
1823TUİK Daire BaşkanıGİH
6371Turizm AraştırmacısıGİH
3801Tüketici Hakem Heyeti RaportörüGİH
313Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel MüdürüGİH
4188Türk Dünya Müziği Topluluğu MüdürüGİH
717Türk Patent ve Marka Kurumu Başkan YardımcısıGİH
181Türk Patent ve Marka Kurumu BaşkanıGİH
4197Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu MüdürüGİH
722Türkiye İstatistik Kurumu Başkan YardımcısıGİH
63Türkiye İstatistik Kurumu BaşkanıGİH
3385Türkiye İstatistik Kurumu Uzman YardımcısıGİH
3170Türkiye İstatistik Kurumu UzmanıGİH
601Türkiye Yazma Eserler Kurumu BaşkanıGİH
1820Uçuş Operasyon Dairesi BaşkanıGİH
1819Uçuşa Elverişlilik Dairesi BaşkanıGİH
3358Ulaştırma ve Haberleşme Uzman YardımcısıGİH
3167Ulaştırma ve Haberleşme UzmanıGİH
642Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi BaşkanıGİH
2647Uluslararası İlişkiler Dairesi BaşkanıGİH
391Uluslararası İşgücü Genel MüdürüGİH
2043Uluslararası Koruma Dairesi BaşkanıGİH
2431Uluslararası Organizasyonlar Dairesi BaşkanıGİH
6560Usta ÖğreticiGİH
2575Uygulama Dairesi BaşkanıGİH
6175UzmanGİH
3175Uzman (Şube Müdürü)GİH
1320Uzman MüşavirGİH
1365Uzman Müşavir YardımcısıGİH
6675Uzman YardımcısıGİH
1205Üniversite Genel Sekreter YardımcısıGİH
1202Üniversite Genel SekreteriGİH
3980Üniversite Hastahaneleri BaşmüdürüGİH
3326Ürün Denetmen YardımcısıGİH
3325Ürün DenetmeniGİH
2416Vakıf Hizmetleri Dairesi BaşkanıGİH
6705Vakıf Uzman YardımcısıGİH
6704Vakıf UzmanıGİH
860Vakıflar Meclisi ÜyesiGİH
6235Vakit Hesaplama UzmanıGİH
3145Vergi BaşmüfettişiGİH
2747Vergi Dairesi BaşkanıGİH
4890Vergi Dairesi Müdür YardımcısıGİH
4575Vergi Dairesi MüdürüGİH
713Vergi Denetim Kurulu Başkan YardımcısıGİH
147Vergi Denetim Kurulu BaşkanıGİH
3345Vergi Müfettiş YardımcısıGİH
3258Vergi MüfettişiGİH
7825Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeniGİH
7815VeznedarGİH
2963Yabancı Dil Sınavları Dairesi BaşkanıGİH
2585Yabancı İşler Dairesi BaşkanıGİH
2046Yabancılar Dairesi BaşkanıGİH
2935Yapı İşleri Dairesi BaşkanıGİH
2930Yapı İşleri ve Teknik Dairesi BaşkanıGİH
4121Yatırım Programlama, İzleme ve Değerlendirme Genel MüdürüGİH
2946Yatırım ve Emlak Dairesi BaşkanıGİH
284Yatırım ve İşletmeler Genel MüdürüGİH
2957Yayın İşleri Dairesi BaşkanıGİH
4585Yayın İşleri MüdürüGİH
2955Yayın ve Dökümantasyon Dairesi BaşkanıGİH
3736Yayın ve Halkla İlişkiler MüdürüGİH
4595Yayınevi Satış MüdürüGİH
4600Yazı İşleri MüdürüGİH
4336Yazma Eser Kütüphane MüdürüGİH
3386Yazma Eser Uzman YardımcısıGİH
3169Yazma Eser UzmanıGİH
2101Yazma ve Nadir Eserler Dairesi BaşkanıGİH
4884Yedek Parça Depo Müdür YardımcısıGİH
3973Yedek Parça Depo MüdürüGİH
1840Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Dairesi BaşkanıGİH
521Yenilenebilir Enerji Genel MüdürüGİH
473Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel MüdürüGİH
1837Yenilik ve Tanıtım Dairesi BaşkanıGİH
219Yıllık Prog. ve Konjonktür Değerlendirme Genel MüdürüGİH
7735Yoklama MemuruGİH
2021Yol Yapım Dairesi BaşkanıGİH
2174Yönetim Hizmetleri Dairesi BaşkanıGİH
4122Yönetim Hizmetleri Genel MüdürüGİH
865Yönetim Kurulu ÜyesiGİH
6511YönetmenGİH
6287Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzman YardımcısıGİH
2610Yurt İdare ve İşletme Dairesi BaşkanıGİH
4895Yurt Müdür YardımcısıGİH
4605Yurt MüdürüGİH
7740Yurt Yönetim MemuruGİH
6192Yurtdışı İşçi Hizmetleri UzmanıGİH
3352Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzman YardımcısıGİH
3171Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar UzmanıGİH
171Yüksek Fen Kurulu BaşkanıGİH
189Yüksek Fen Kurulu ÜyesiGİH
1105Yüksek Hakem Kurulu Genel SekreteriGİH
725Yüksek Kurum Başkan YardımcısıGİH
70Yüksek Kurum BaşkanıGİH
3633Yüksek Kurum Uzman YardımcısıGİH
3442Yüksek Kurum UzmanıGİH
5025Yüksekokul SekreteriGİH
3645Yükseköğretim Kurulu Uzman YardımcısıGİH
3453Yükseköğretim Kurulu UzmanıGİH
482Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel MüdürüGİH
7810Zabıt KatibiGİH
4615Ziraat Sanayi MüdürüGİH

Genel idare hizmetleri sınıfı memurları arasında yüksekokul, fakülte veya Yüksek Lisans mezunu memurun, ortaokul veya lise mezunu bir memura göre eğitim durumuna istinaden özlük haklarında bir fark bulunmamaktadır

Genel idari hizmetler sınıfında görev yapan memur, veri hazırlama kontrol işletmeni, vb. unvanlarında bulunan memurların eğitim durumları dikkate alınmamakta ve yüksek okul mezunu, fakülte mezunu, yüksek lisans mezunlarına çok büyük haksızlık yapılmaktadır, bu kişiler görmüş oldukları eğitimin karşılığını alamamaktadır, adeta negatif ayrımcılık uygulanmaktadır.

Bakanlar Kurulu kararı ile zabıt kâtiplerinin özel hizmet tazminatları %75’ e ve bekçilerin %72’ye, din hizmetlerinde imam hatip lisesi mezunu memurların özel hizmet tazminatları % 78 ‘ e çıkarılarak iyileştirme yapılmasına rağmen

Genel idare hizmetlerinde çalışan memurlarda ise özel hizmet tazminatı eğitim durumuna bakılmaksızın % 55 le sınırlandırılmış ve bu sınıftaki memurların eğitim durumları göz önüne alınmamış olup bu durum eşitsizlik ve mağduriyete neden olmaktadır.

Lise mezunu sağlık personelin özel hizmet tazminatı oranları %72, öğrenim süreleri yüksek okul mezunu olanların %90, 4 yıl öğrenim süresi olan sağlık personelinin özel hizmet tazminatı ise % 97 dir .

Ayrıca diğer hizmet sınıflarının, hizmetlerine göre üst öğrenimleri belirlenmiş ve bu okulları bitiren sağlık hizmetleri. pers, teknik hizmetleri. pers. din hizmetleri personeli vb. sınıflara mensup memurlar yüksek okul ve fakülte mezunu olmalarına göre özel hizmet tazminatı ek gösterge ve yan ödeme katsayıları vb. düzenlemekte bu nedenle özlük hakları, maaş ve ek ödemelerinde kazanımları olmaktadır.

Ancak aynı uygulama Genel idari hizmetlerde çalışan memurlarda, bu sınıfla ilgili fakülteleri veya yüksekokulları bitirseler dahi eğitimlerine istinaden kazanımları olmamakta, yukarıdaki diğer hizmet sınıflarında olduğu gibi, eğitim durumuna göre özel hizmet tazminatı yan ödeme ve ek göstergelerden vb. özlük haklarından faydalandırılmamaktalar.

KODÜNVANSINIF
11751. Hukuk MüşaviriGİH
3699112 Acil Çağrı Merkezi MüdürüGİH
3638Adalet Uzman YardımcısıGİH
3446Adalet UzmanıGİH
1266Aday Meslek Memuru, Üçüncü Katip, Muavin Konsolos, Ataşe, Aday Konsolosluk ve İhtisas MemuruGİH
1832Adli Bilişim İhtisas Dairesi BaşkanıGİH
3719Afet ve Acil Durum Arama ve Kurtarma Birlik MüdürüGİH
3811Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezi Müdür YardımcısıGİH
3702Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezi MüdürüGİH
2161Afet ve Acil Durum Yönetimi BaşkanıGİH
3362Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzman YardımcısıGİH
3168Afet ve Acil Durum Yönetimi UzmanıGİH
1990Ağaçlandırma Dairesi BaşkanıGİH
3620Aile ve Sosyal Politikalar Uzman YardımcısıGİH
3426Aile ve Sosyal Politikalar UzmanıGİH
602Akademi BaşkanıGİH
2002Akaryakıt İkmal ve İşletme Dairesi BaşkanıGİH
1814Aktif İşgücü Hizmetleri Dairesi BaşkanıGİH
6345AktüerGİH
6348Aktüer YardımcısıGİH
2156Aktüerya ve Fon Yönetimi Dairesi BaşkanıGİH
4028Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdür YardımcısıGİH
3737Altyapı ve Kentsel Dönüşüm MüdürüGİH
515Altyapı Yatırımları Genel MüdürüGİH
7575Ambar MemuruGİH
3537Anadolu Flarmoni Orkestrası MüdürüGİH
4026Ankara Atatürk Kültür Merkezi Müdür YardımcısıGİH
3941Ankara Atatürk Kültür Merkezi MüdürüGİH
4110Ankara Resim Heykel Müzesi MüdürüGİH
7980AnketörGİH
6550AntrenörGİH
2027Araştırma Dairesi BaşkanıGİH
1834Araştırma Geliştirme Daire BaşkanıGİH
442Araştırma ve Eğitim Genel MüdürüGİH
3943Araştırma ve Eğitim Merkezi MüdürüGİH
2026Araştırma ve Geliştirme Dairesi BaşkanıGİH
6360AraştırmacıGİH
6362Araştırmacı (6191)GİH
6366Araştırmacı (6360)GİH
6639Araştırmacı (6639)GİH
2710Arşiv Dairesi BaşkanıGİH
6297Arşiv MemuruGİH
4620Arşiv MüdürüGİH
1375AtaşeGİH
1400Ataşe YardımcısıGİH
740Atatürk Araştırma Merkezi Başkan YardımcısıGİH
645Atatürk Araştırma Merkezi BaşkanıGİH
4203Atatürk Kültür Mer.Alanı Tesisler ve İşl.MüdürüGİH
745Atatürk Kültür Merkezi Başkan YardımcısıGİH
650Atatürk Kültür Merkezi BaşkanıGİH
4000Atatürk Orman Çiftliği Müdür YardımcısıGİH
3900Atatürk Orman Çiftliği MüdürüGİH
2094Atıksu Dairesi BaşkanıGİH
3654Atom Enerjisi Uzman YardımcısıGİH
3464Atom Enerjisi UzmanıGİH
4752Atölye Müdür YardımcısıGİH
4130Atölye MüdürüGİH
6692Avrupa Birliği İşleri Uzman YardımcısıGİH
6204Avrupa Birliği İşleri UzmanıGİH
1298Avrupa Birliği MüşaviriGİH
6683Avrupa Birliği Uzman YardımcısıGİH
6190Avrupa Birliği UzmanıGİH
2695Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi BaşkanıGİH
234Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel MüdürüGİH
2696Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi BaşkanıGİH
2967Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi BaşkanıGİH
7580Ayniyat MemuruGİH
7525Ayniyat SaymanıGİH
2040Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi BaşkanıGİH
2038Bahisler ve Oyunlar Dairesi BaşkanıGİH
110Bakan Özel MüşaviriGİH
5Bakan YardımcısıGİH
1100Bakanlar Kurulu SekreteriGİH
3147Bakanlık Maarif BaşmüfettişiGİH
3331Bakanlık Maarif Müfettiş YardımcısıGİH
3330Bakanlık Maarif MüfettişiGİH
115Bakanlık MüşaviriGİH
113Bakanlık Yüksek MüşaviriGİH
211Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel MüdürüGİH
1801Balkanlar ve Doğu Avrupa Dairesi BaşkanıGİH
2045Barajlar ve Hes Dairesi BaşkanıGİH
4710Basımevi Müdür YardımcısıGİH
4625Basımevi MüdürüGİH
825Basın MüşaviriGİH
3626Basın ve Enformasyon Uzman YardımcısıGİH
3434Basın ve Enformasyon UzmanıGİH
2053Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi BaşkanıGİH
830Basın ve Halkla İlişkiler MüşaviriGİH
5105Basın ve Halkla İlişkiler Şube MüdürüGİH
2050Basın-Yayın Dairesi BaşkanıGİH
4715Basma Yazı ve Resimleri Derleme Müd. YardımcısıGİH
4150Basma Yazı ve Resimleri Derleme MüdürüGİH
3100Baş DenetçiGİH
98Başbakan BaşmüşaviriGİH
100Başbakan MüşaviriGİH
105Başbakanlık MüşaviriGİH
3925Başbakanlık Özel Kalem MüdürüGİH
3632Başbakanlık Uzman YardımcısıGİH
3455Başbakanlık UzmanıGİH
265Başhukuk Müşaviri ve Muhakemat Genel MüdürüGİH
50BaşkanGİH
700Başkan YardımcısıGİH
3712Başkanlık MüftüsüGİH
1153Başkanlık MüşaviriGİH
1226Başkatip,Konsolos,İkinci Katip,Muavin Konsolos,Üçüncü Katip,AtaşeGİH
3210BaşkontrolörGİH
3160BaşmüfettişGİH
7585Bilet Kontrol MemuruGİH
2964Bilgi Güvenliği ve Yönetimi Dairesi BaşkanıGİH
603Bilgi İşlem BaşkanıGİH
2730Bilgi İşlem Dairesi BaşkanıGİH
4140Bilgi İşlem Merkezi MüdürüGİH
4135Bilgi İşlem MüdürüGİH
1991Bilgi Sistemleri Dairesi BaşkanıGİH
1810Bilgi Sistemleri ve Haberleşme Dairesi BaşkanıGİH
1996Bilgi Sistemleri ve İstatistik Dairesi BaşkanıGİH
2029Bilgi Teknolojileri Dairesi BaşkanıGİH
7820Bilgisayar İşletmeniGİH
1273Bilim ve Teknoloji MüşaviriGİH
1812Bilimsel Çalışmalar Koordinasyon Dairesi BaşkanıGİH
2060Bilimsel Dökümantasyon ve Tanıtma Dairesi BaşkanıGİH
2012Bilişim Teknolojileri Dairesi BaşkanıGİH
3721Bireysel Başvuru MüdürüGİH
2037Birim BaşkanıGİH
209Bitkisel Üretim Genel MüdürüGİH
4561Bitkisel Üretim MüdürüGİH
6700Bölge AmiriGİH
4199Bölge Devlet Senfoni Orkestrası MüdürüGİH
4669Bölge Laboratuvar Müdür YardımcısıGİH
4346Bölge Laboratuvar MüdürüGİH
3600Bölge Müdür YardımcısıGİH
3500Bölge MüdürüGİH
4027Bölge Temiz Hava Merkezi Müdür YardımcısıGİH
3942Bölge Temiz Hava Merkezi MüdürüGİH
399Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel MüdürüGİH
6050Bölüm BaşkanıGİH
4985Bucak MüdürüGİH
270Bütçe ve Mali Kontrol Genel MüdürüGİH
1224By.Dai Başkanı,Öz Klm Müdürü,Şb Müdürübk.Bk Yardımcısıby Mst.D.Tm Mst.Bkat.Kn.İk Kat.Mv Kn.At.GİH
1222By.Daim Tem.Mas.Br Sn Bk.El-Mst.El-Daim Tem Y.El.Daim Tem Y.By Br Mst.D.Tm Br Mst. By Mst.D.Tm Mst.Bk.Bk Y.Bkat.Kn.İk Kat.Mv Kn.At.GİH
1218By.Özl Klm Müdürü,Şb Müdürü,By Mst.D.Tm Mst.Başkn Yardımcısımas.Bkat.Kn.İk Kat.Mv Kn.At.GİH
7800Cezaevi KatibiGİH
4160Cezaevi MüdürüGİH
1839Coğrafi İşaretler Dairesi BaşkanıGİH
4166Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu MüdürüGİH
4165Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası MüdürüGİH
390Çalışma Genel MüdürüGİH
6292Çalışma Uzman YardımcısıGİH
6196Çalışma UzmanıGİH
1419Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşe YardımcısıGİH
1392Çalışma ve Sosyal Güvenlik AtaşesiGİH
1418Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ateşe YardımcısıGİH
1391Çalışma ve Sosyal Güvenlik AteşesiGİH
748Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi Başkan YardımcısıGİH
179Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi BaşkanıGİH
3656Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzman YardımcısıGİH
3447Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim UzmanıGİH
1360Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavir YardımcısıGİH
1305Çalışma ve Sosyal Güvenlik MüşaviriGİH
2102Çeviri ve Yayım Dairesi BaşkanıGİH
1827Çevre Araştırmaları Dairesi BaşkanıGİH
3881Çevre ve Şehircilik İl Müdür YardımcısıGİH
3741Çevre ve Şehircilik İl MüdürüGİH
3624Çevre ve Şehircilik Uzman YardımcısıGİH
3432Çevre ve Şehircilik UzmanıGİH
3975Çiftlik MüdürüGİH
7985Çocuk EğiticisiGİH
8320Çocuk EğitimcisiGİH
1223Dai Başkanı,Öz Klm Müdürü,Şb Müdürü,Bk.By Br Mst.Dai Tem Bir Mst.Elçi.By Mst.Daim Tem Mst.Bk Yardımcısıbkat.Kn.İk Kat.Mv Kn.At.GİH
1270Daimi Temsilci YardımcısıGİH
2975Daire BaşkanıGİH
1230Daire Başkanı 2.Sınıf BaşkonsolosGİH
7790DaktilografGİH
2075Damga Matbaası Dairesi BaşkanıGİH
1315DanışmanGİH
2077Danışmanlık Hizmetleri Dairesi BaşkanıGİH
2080Darphane Dairesi BaşkanıGİH
7590Dava Takip MemuruGİH
3700DefterdarGİH
3800Defterdar YardımcısıGİH
3627Defterdarlık Uzman YardımcısıGİH
3435Defterdarlık UzmanıGİH
508Demiryolu Düzenleme Genel MüdürüGİH
3105DenetçiGİH
3125Denetçi YardımcısıGİH
554Denetim Hizmetleri BaşkanıGİH
3841Denetimli Serbestlik Müdür YardımcısıGİH
3536Denetimli Serbestlik MüdürüGİH
1826Deniz Araştırmaları Dairesi BaşkanıGİH
511Deniz Ticareti Genel MüdürüGİH
509Deniz ve İçsular Düzenleme Genel MüdürüGİH
3380Denizcilik Uzman YardımcısıGİH
3190Denizcilik UzmanıGİH
2168Deprem Dairesi BaşkanıGİH
2090Destek Hizmetleri Dairesi BaşkanıGİH
479Destek Hizmetleri Genel MüdürüGİH
4234Destek Hizmetleri MüdürüGİH
2877Dev. Türk.Müz.Araştırma ve Uyg.Top.Müd.GİH
215Devlet Arşivleri Genel MüdürüGİH
4201Devlet Çoksesli Müzik Korosu MüdürüGİH
506Devlet Destekleri Genel MüdürüGİH
3394Devlet Gelir Uzman YardımcısıGİH
3195Devlet Gelir UzmanıGİH
4180Devlet Güzel Sanatlar Galeri MüdürüGİH
4202Devlet Halk Dansları Topluluğu MüdürüGİH
4720Devlet Kitapları Döner Sermayesi Müd. YardımcısıGİH
4185Devlet Kitapları Döner Sermayesi MüdürüGİH
4190Devlet Klasik Türk Müziği Korosu MüdürüGİH
4194Devlet Modern Dans Topluluğu MüdürüGİH
4196Devlet Modern Folk Müziği Topluluğu MüdürüGİH
4030Devlet Opera ve Balesi Müd. YardımcısıGİH
3945Devlet Opera ve Balesi MüdürüGİH
61Devlet Personel BaşkanıGİH
3377Devlet Personel Uzman YardımcısıGİH
3179Devlet Personel UzmanıGİH
3178Devlet Personel Uzmanı (Şube Müdürü)GİH
4198Devlet Semah Topluluğu MüdürüGİH
4195Devlet Senfoni Orkestrası MüdürüGİH
3531Devlet Tiyatrosu MüdürüGİH
4189Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu MüdürüGİH
4192Devlet Türk Halk Müziği Korosu MüdürüGİH
4193Devlet Türk Halk Müziği ve Halk Oyunları Topluluğu MüdürüGİH
4191Devlet Türk Müziği Topluluğu MüdürüGİH
455Dış Ekonomik İlişkiler Genel MüdürüGİH
555Dış İlişkiler BaşkanıGİH
2095Dış İlişkiler Dairesi BaşkanıGİH
3732Dış İlişkiler MüdürüGİH
516Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel MüdürüGİH
2097Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi BaşkanıGİH
1804Dış İlişkiler ve Ortaklıklar Dairesi BaşkanıGİH
1817Dış İlişkiler ve Projeler Dairesi BaşkanıGİH
233Dış İlişkiler ve Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Genel MüdürüGİH
2096Dış İlişkiler, Eğitim ve Araştırma Dairesi BaşkanıGİH
183Dış Politika Danışma Kurulu ÜyesiGİH
6698Dış Ticaret Uzman YardımcısıGİH
6178Dış Ticaret UzmanıGİH
3639Dışişleri Uzman YardımcısıGİH
3448Dışişleri UzmanıGİH
1378Din Hizmetleri AtaşesiGİH
1379Din Hizmetleri KoordinatörüGİH
6174Din Hizmetleri Müşavir YardımcısıGİH
1290Din Hizmetleri MüşaviriGİH
3188Din Hizmetleri UzmanıGİH
965Din İşleri Yüksek Kurulu BaşkanıGİH
6684Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman YardımcısıGİH
6215Din İşleri Yüksek Kurulu UzmanıGİH
1050Din İşleri Yüksek Kurulu ÜyesiGİH
325Din Öğretimi Genel MüdürüGİH
3703Dini Yüksek İhtisas Merkezi MüdürüGİH
1209Diplomasi Akademisi BaşkanıGİH
2017Diplomatik Arşiv Dairesi BaşkanıGİH
715Diyanet İşleri Başkan YardımcısıGİH
60Diyanet İşleri BaşkanıGİH
6674Diyanet İşleri Uzman YardımcısıGİH
6214Diyanet İşleri UzmanıGİH
1803Doğu ve Güney Asya, Pasifik ve Latin Amerika Dairesi BaşkanıGİH
1997Döner Sermaye İşletme Dairesi BaşkanıGİH
4057Döner Sermaye İşletme Müdür YardımcısıGİH
3978Döner Sermaye İşletme MüdürüGİH
4635Döner Sermaye Merkez MüdürüGİH
2740Eğitim Dairesi BaşkanıGİH
4205Eğitim Merkezi MüdürüGİH
5055Eğitim Merkezi Şube MüdürüGİH
1285Eğitim MüşaviriGİH
2745Eğitim Öğretim Dairesi BaşkanıGİH
6350Eğitim RehberiGİH
6245Eğitim UzmanıGİH
2743Eğitim ve Yayın Dairesi BaşkanıGİH
2978Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkan YardımcısıGİH
2828Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Merkezi BaşkanıGİH
2436Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi BaşkanıGİH
1377Ekonomi AtaşesiGİH
1277Ekonomi BaşmüşaviriGİH
1283Ekonomi MüşaviriGİH
486Ekonomik Araştırmalar Genel MüdürüGİH
224Ekonomik Modeller ve Stratejik Araştırmalar Genel MüdürüGİH
1970Ekonomik, Sosyal ve Kültürel İşler BaşkanıGİH
7600Emanet MemuruGİH
451Emeklilik Hizmetleri Genel MüdürüGİH
4734Emlak Müdür YardımcısıGİH
3530Emlak MüdürüGİH
2760Emlak ve Kamulaştırma Dairesi BaşkanıGİH
2132Endüstriyel Tasarımlar Dairesi BaşkanıGİH
2125Enerji Hammadde Etüd ve Arama Dairesi BaşkanıGİH
351Enerji İşleri Genel MüdürüGİH
3636Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzman YardımcısıGİH
3441Enerji ve Tabii Kaynaklar UzmanıGİH
2135Enformasyon Dairesi BaşkanıGİH
7605Enformasyon MemuruGİH
2139Enformasyon,Dökümantasyon ve Bilgi İşlem Dairesi BaşkanıGİH
1835Engelli Adaylar Daire BaşkanıGİH
65Enstitü BaşkanıGİH
4725Enstitü Müdür YardımcısıGİH
4210Enstitü MüdürüGİH
5030Enstitü SekreteriGİH
494Esnaf ve Sanatkarlar Genel MüdürüGİH
2089Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi BaşkanıGİH
2019Etüt, Proje ve Çevre Dairesi BaşkanıGİH
5865Evrak ve Arşiv Şubesi MüdürüGİH
5020Fakülte SekreteriGİH
1200Federasyon Genel SekreteriGİH
4727Fidanlık Müdür YardımcısıGİH
4213Fidanlık MüdürüGİH
2152Fidanlık ve Tohum İşleri Dairesi BaşkanıGİH
6355Film YapımcısıGİH
2764Finansman Dairesi BaşkanıGİH
2157Finansman ve Fon Yönetimi Dairesi BaşkanıGİH
2165Fizibilite Etüdleri Dairesi BaşkanıGİH
7530Fon SaymanıGİH
1818Fon Yönetimi ve Aktüerya Dairesi BaşkanıGİH
6505FotoğrafçıGİH
729Gelir İdaresi Başkan YardımcısıGİH
75Gelir İdaresi BaşkanıGİH
2171Gelir İdaresi Dairesi BaşkanıGİH
2984Gelir İdaresi Grup BaşkanıGİH
4676Gelir İdaresi Grup MüdürüGİH
278Gelir Politikaları Genel MüdürüGİH
6679Gelir Uzman YardımcısıGİH
3194Gelir UzmanıGİH
7830Gemi AdamıGİH
3731Gemi Sicil MüdürüGİH
976Gemi Sürvey Kurulu BaşkanıGİH
3724Gençlik Hizmetleri MüdürüGİH
3717Gençlik Hizmetleri ve Spor İl MüdürüGİH
4979Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe MüdürüGİH
4637Gençlik Merkezi MüdürüGİH
3621Gençlik ve Spor Uzman YardımcısıGİH
3428Gençlik ve Spor UzmanıGİH
500Genel MüdürGİH
775Genel Müdür YardımcısıGİH
1125Genel SekreterGİH
1150Genel Sekreter YardımcısıGİH
4100Genel Yazı İşleri MüdürüGİH
206Gıda ve Kontrol Genel MüdürüGİH
3622Gıda, Tarım ve Hayvancılık Uzman YardımcısıGİH
3430Gıda, Tarım ve Hayvancılık UzmanıGİH
7615Gişe MemuruGİH
1386Göç AtaşesiGİH
1302Göç MüşaviriGİH
3657Göç Uzman YardımcısıGİH
3454Göç UzmanıGİH
1809Gözlem Sistemleri Dairesi BaşkanıGİH
4675Grup MüdürüGİH
1376Gümrük AtaşesiGİH
4226Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat MüdürüGİH
4740Gümrük Müdür YardımcısıGİH
4230Gümrük MüdürüGİH
1296Gümrük MüşaviriGİH
3144Gümrük ve Ticaret BaşmüfettişiGİH
3601Gümrük ve Ticaret Bölge Müdür YardımcısıGİH
3521Gümrük ve Ticaret Bölge MüdürüGİH
3328Gümrük ve Ticaret Denetmen YardımcısıGİH
3323Gümrük ve Ticaret DenetmeniGİH
3353Gümrük ve Ticaret Müfettiş YardımcısıGİH
3257Gümrük ve Ticaret MüfettişiGİH
3372Gümrük ve Ticaret Uzman YardımcısıGİH
3267Gümrük ve Ticaret UzmanıGİH
290Gümrükler Genel MüdürüGİH
307Gümrükler Muhafaza Genel MüdürüGİH
403Güvenlik İşleri Genel MüdürüGİH
445Güzel Sanatlar Genel MüdürüGİH
2190Haber Dairesi BaşkanıGİH
513Haberleşme Genel MüdürüGİH
7620Haberleşme MemuruGİH
6625Hakim AdayıGİH
2770Halkla İlişkiler Dairesi BaşkanıGİH
3706Halkla İlişkiler MüdürüGİH
4563Halkla İlişkiler ve Pazarlama MüdürüGİH
7960Harita ÇizimcisiGİH
2200Harita Dairesi BaşkanıGİH
4745Hastane Müdür YardımcısıGİH
4240Hastane MüdürüGİH
2208Hava Alanları Dairesi BaşkanıGİH
2207Hava Seyrüsefer Dairesi BaşkanıGİH
2206Hava Ulaşım Dairesi BaşkanıGİH
2209Havacılık Güvenliği Dairesi BaşkanıGİH
514Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel MüdürüGİH
3629Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uzman YardımcısıGİH
3437Havacılık ve Uzay Teknolojileri UzmanıGİH
472Hayat Boyu Öğrenme Genel MüdürüGİH
2222Hayır Hizmetleri Dairesi BaşkanıGİH
4245Hayvanat Bahçesi MüdürüGİH
208Hayvancılık Genel MüdürüGİH
4250Hayvancılık MüdürüGİH
3200Hazine BaşkontrolörüGİH
169Hazine Kontrolörleri Kurulu BaşkanıGİH
3300Hazine KontrolörüGİH
6697Hazine Uzman YardımcısıGİH
6177Hazine UzmanıGİH
2099Hidroelektrik Enerji Dairesi BaşkanıGİH
556Hukuk Hizmetleri BaşkanıGİH
4123Hukuk Hizmetleri Genel MüdürüGİH
1180Hukuk MüşaviriGİH
2315Hukuki ve Mali Statüler Dairesi BaşkanıGİH
4750Huzurevi Müdür YardımcısıGİH
6510IşıkçıGİH
7811İcra KatibiGİH
7625İcra MemuruGİH
4757İcra Müdür YardımcısıGİH
4257İcra MüdürüGİH
3110İç DenetçiGİH
420İç Ticaret Genel MüdürüGİH
4899İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçi YardımcısıGİH
3314İçişleri Bakanlığı Dernekler DenetçisiGİH
3640İçişleri Uzman YardımcısıGİH
3449İçişleri UzmanıGİH
2235İçmesuyu Dairesi BaşkanıGİH
7635İdare MemuruGİH
4650İdare MüdürüGİH
570İdareyi Geliştirme BaşkanıGİH
2780İdari İşler Dairesi BaşkanıGİH
4655İdari İşler MüdürüGİH
1971İdari ve Mali İşler BaşkanıGİH
2775İdari ve Mali İşler Dairesi BaşkanıGİH
4660İdari ve Mali İşler MüdürüGİH
5875İdari ve Mali İşler Şubesi MüdürüGİH
2271İhale Hizmetleri Dairesi BaşkanıGİH
3374İhracatı Geliştirme Uzman YardımcısıGİH
3166İhracatı Geliştirme UzmanıGİH
2772İhtisas Dairesi BaşkanıGİH
1227İkinci Katip,Muavin Konsolos,Üçüncü Katip,Ataşe,Aday Meslek Memuru,Aday Konsolosluk ve İhtisas MemuruGİH
1228İkinci Katip,Üçüncü Katip,Muavin Konsolos,Ataşe,Aday Meslek Memuru,Aday Konsolosluk ve İhtisas MemuruGİH
4755İkmal Müdür YardımcısıGİH
4265İkmal MüdürüGİH
2253İkramiye Kontrol ve Çekilişler Dairesi BaşkanıGİH
204İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel MüdürüGİH
3718İl Afet ve Acil Durum MüdürüGİH
3723İl Basın ve Halkla İlişkiler MüdürüGİH
3729İl Dernekler MüdürüGİH
3714İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık MüdürüGİH
4521İl Göç İdaresi MüdürüGİH
6296İl Göç Uzman YardımcısıGİH
6264İl Göç UzmanıGİH
3708İl İdare Kurulu MüdürüGİH
3635İl İstihdam Uzman YardımcısıGİH
3444İl İstihdam UzmanıGİH
4737İl Kültür ve Turizm Müdür YardımcısıGİH
3778İl Kültür ve Turizm MüdürüGİH
3709İl Mahalli İdareler MüdürüGİH
3817İl Milli Eğitim Müdür YardımcısıGİH
3710İl Milli Eğitim MüdürüGİH
3875İl Müdür YardımcısıGİH
3775İl MüdürüGİH
3820İl Müftü YardımcısıGİH
3715İl MüftüsüGİH
3727İl Nufus ve Vatandaşlık MüdürüGİH
6681İl Planlama Uzman YardımcısıGİH
6263İl Planlama UzmanıGİH
6261İl Planlama ve Koordinasyon MüdürüGİH
3825İl Sağlık Müd.YardımcısıGİH
3720İl Sağlık MüdürüGİH
3728İl Yazı İşleri MüdürüGİH
4157İlam MüdürüGİH
4522İlçe Göç İdaresi MüdürüGİH
4970İlçe Milli Eğitim MüdürüGİH
4975İlçe MüdürüGİH
4965İlçe MüftüsüGİH
4973İlçe Sağlık MüdürüGİH
2008İletişim Dairesi BaşkanıGİH
7505İnfaz ve Koruma BaşmemuruGİH
7655İnfaz ve Koruma MemuruGİH
3659İnsan Hakları ve Eşitlik Uzman YardımcısıGİH
3658İnsan Hakları ve Eşitlik UzmanıGİH
2087İnsan Kaynakları Dairesi BaşkanıGİH
476İnsan Kaynakları Genel MüdürüGİH
4233İnsan Kaynakları MüdürüGİH
2011İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi BaşkanıGİH
1808İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi BaşkanıGİH
4518İnsan Ticareti Mağdurları Sığınma Evi MüdürüGİH
2042İnsan Ticareti Mağdurlarını Koruma Dairesi BaşkanıGİH
2795İnşaat Bakım-Onarım Dairesi BaşkanıGİH
2800İnşaat Emlak Dairesi BaşkanıGİH
2274İnşaat ve Emlak Dairesi BaşkanıGİH
2801İnşaat ve İkmal Dairesi BaşkanıGİH
3940İstanbul Atatürk Kültür Merkezi MüdürüGİH
4025İstanbul Atatürk Kültür Mrk. Müd. YardımcısıGİH
6160İstatistik MüşaviriGİH
1813İstihdam Hizmetleri Dairesi BaşkanıGİH
3634İstihdam Uzman YardımcısıGİH
3443İstihdam UzmanıGİH
2276İstihdam ve Sosyal Hizmetler Dairesi BaşkanıGİH
3146İş BaşmüfettişiGİH
3391İş Müfettiş YardımcısıGİH
3280İş MüfettişiGİH
3803İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkan YardımcısıGİH
3802İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü BaşkanıGİH
4349İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı Bölge Laboratuvar MüdürüGİH
776İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür YardımcısıGİH
392İş Sağlığı ve Güvenliği Genel MüdürüGİH
6291İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman YardımcısıGİH
6191İş Sağlığı ve Güvenliği UzmanıGİH
155İş Teftiş Kurulu BaşkanıGİH
6246İş ve Meslek DanışmanıGİH
1815İş ve Meslek Danışmanlığı Dairesi BaşkanıGİH
6427İşaret Dili TercümanıGİH
1816İşgücü Piyasası ve İstatistik Dairesi BaşkanıGİH
4055İşletme Müdür YardımcısıGİH
3970İşletme MüdürüGİH
2805İşletme ve Bakım Dairesi BaşkanıGİH
2292İşletme ve Pazar Dairesi BaşkanıGİH
2815İşletmeler Dairesi BaşkanıGİH
3320İşletmeler SaymanıGİH
2286İşsizlik Sigortası Dairesi BaşkanıGİH
2164İyileştirme Dairesi BaşkanıGİH
1992İzin ve İrtifak Dairesi BaşkanıGİH
2295Jeofizik Etüdleri Dairesi BaşkanıGİH
2300Jeoloji Etüdleri Dairesi BaşkanıGİH
2310Jeoteknik Hizmetler ve Yas Dairesi BaşkanıGİH
2320Kadastro Dairesi BaşkanıGİH
4290Kadastro MüdürüGİH
2321Kadastro ve Mülkiyet Dairesi BaşkanıGİH
2230Kadro ve Kamu Görevlileri Dairesi BaşkanıGİH
641Kalkınma Araştırmaları Merkezi BaşkanıGİH
6168Kalkınma Müşavir YardımcısıGİH
6151Kalkınma MüşaviriGİH
6515KameramanGİH
3086Kamu BaşdenetçisiGİH
3646Kamu Denetçiliği Uzman YardımcısıGİH
3456Kamu Denetçiliği UzmanıGİH
3102Kamu DenetçisiGİH
3648Kamu Düzeni ve Güvenliği Uzman YardımcısıGİH
3458Kamu Düzeni ve Güvenliği UzmanıGİH
465Kamu Finansmanı Genel MüdürüGİH
1993Kamu Görevlileri Sendikaları Dairesi BaşkanıGİH
1995Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Özelleştirme Dairesi BaşkanıGİH
1994Kamu Personel İstihdamı Dairesi BaşkanıGİH
518Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel MüdürüGİH
200Kanunlar ve Kararlar Genel MüdürüGİH
3649Karayolları Uzman YardımcısıGİH
3459Karayolları UzmanıGİH
507Karayolu Düzenleme Genel MüdürüGİH
6725Kısım AmiriGİH
2103Kitap Şifahanesi ve Arşiv Dairesi BaşkanıGİH
3310KontrolörGİH
9737Kontrolör YardımcısıGİH
2360Konut Kredileri Dairesi BaşkanıGİH
314Kooperatifçilik Genel MüdürüGİH
4547Koruma Bölge Kurulu MüdürüGİH
6813Koruma ve Güvenlik AmiriGİH
7653Koruma ve Güvenlik GörevlisiGİH
6820Koruma ve Güvenlik ŞefiGİH
2370Kredi Dairesi BaşkanıGİH
3655Kredi ve Yurt Hizmetleri Uzman YardımcısıGİH
3465Kredi ve Yurt Hizmetleri UzmanıGİH
3761Kredi ve Yurtlar İl MüdürüGİH
2428Kurullar Sekreteryası Dairesi BaşkanıGİH
4775Kuruluş Müdür YardımcısıGİH
4320Kuruluş MüdürüGİH
750Kurum Başkan YardımcısıGİH
655Kurum BaşkanıGİH
1836Kurumsal İlişkiler Daire BaşkanıGİH
441Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel MüdürüGİH
1417Kültür ve Tanıtma Ataşe YardımcısıGİH
1395Kültür ve Tanıtma AtaşesiGİH
1355Kültür ve Tanıtma Müşavir YardımcısıGİH
1300Kültür ve Tanıtma MüşaviriGİH
2385Kültür ve Tescil Dairesi BaşkanıGİH
6294Kültür ve Turizm Uzman YardımcısıGİH
6197Kültür ve Turizm UzmanıGİH
4780Kütüphane Müdür YardımcısıGİH
4335Kütüphane MüdürüGİH
2825Kütüphane ve Dökümantasyon Dairesi BaşkanıGİH
440Kütüphaneler ve Yayımlar Genel MüdürüGİH
4345Laboratuvar MüdürüGİH
714Liman Başkan YardımcısıGİH
6075Liman BaşkanıGİH
2393Loto Dairesi BaşkanıGİH
2395Maden Analizleri ve Teknolojisi Dairesi BaşkanıGİH
2405Maden Etüd ve Arama Dairesi BaşkanıGİH
352Maden İşleri Genel MüdürüGİH
3650Maden Tetkik ve Arama Uzman YardımcısıGİH
3460Maden Tetkik ve Arama UzmanıGİH
2835Makina İmalat ve Donatım Dairesi BaşkanıGİH
2830Makina ve İkmal Dairesi BaşkanıGİH
6395MakyajcıGİH
4960Mal MüdürüGİH
6285Mali Hizmetler Uzman YardımcısıGİH
6188Mali Hizmetler UzmanıGİH
2009Mali İşler Dairesi BaşkanıGİH
4665Mali İşler MüdürüGİH
519Mali Sektörle İlişkiler ve Kambiyo Genel MüdürüGİH
130Mali Suçları Araştırma Kurulu BaşkanıGİH
4784Maliye Kursu Müdür YardımcısıGİH
4350Maliye Kursu MüdürüGİH
1297Maliye MüşaviriGİH
6189Maliye Uzman YardımcısıGİH
6179Maliye UzmanıGİH
2409Markalar Dairesi BaşkanıGİH
7970MatbaacıGİH
4355Mayalandırma Sanayi MüdürüGİH
7555MemurGİH
4803Merkez Müdür YardımcısıGİH
4630Merkez MüdürüGİH
4848Merkez ve Bölge Laboratuvar Müdür YardımcısıGİH
4452Merkez ve Bölge Laboratuvar MüdürüGİH
468Mesleki ve Teknik Eğitim Genel MüdürüGİH
4363Meteoroloji MüdürüGİH
3631Meteoroloji Uzman YardımcısıGİH
3440Meteoroloji UzmanıGİH
1806Meteorolojik Veri İşlem Dairesi BaşkanıGİH
210Mevzuatı Geliştirme ve Yay. Genel MüdürüGİH
3625Milli Eğitim Uzman YardımcısıGİH
3433Milli Eğitim UzmanıGİH
2753Milli Emlak Dairesi BaşkanıGİH
285Milli Emlak Genel MüdürüGİH
4790Milli Emlak Müdür YardımcısıGİH
4380Milli Emlak MüdürüGİH
730Milli Kütüphane Başkan YardımcısıGİH
625Milli Kütüphane BaşkanıGİH
4793Milli Park Müdür YardımcısıGİH
4367Milli Park MüdürüGİH
3461Milli Piyango UzmanıGİH
3651Mllli Piyango Uzman YardımcısıGİH
6507MontajcıGİH
7665Muayene MemuruGİH
6506MuhabirGİH
7670Muhafaza MemuruGİH
4705Muhakemat Müdür YardımcısıGİH
4105Muhakemat MüdürüGİH
275Muhasebat Genel MüdürüGİH
4375Muhasebe MüdürüGİH
2850Muhasebe ve Mali İşler Dairesi BaşkanıGİH
4670Muhasebe ve Mali İşler MüdürüGİH
6410MuhasebeciGİH
6420MusahhihGİH
971Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu BaşkanıGİH
1051Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu ÜyesiGİH
7775MutemetGİH
2163Müdahale Dairesi BaşkanıGİH
4695MüdürGİH
4700Müdür YardımcısıGİH
3275MüfettişGİH
3390Müfettiş YardımcısıGİH
10MüsteşarGİH
4408Müsteşar Özel Kalem MüdürüGİH
120Müsteşar Özel MüşaviriGİH
30Müsteşar YardımcısıGİH
125Müsteşarlık MüşaviriGİH
4407Müsteşarlık Özel Kalem MüdürüGİH
6150MüşavirGİH
6430MütercimGİH
622Müze BaşkanıGİH
4800Müze Müdür YardımcısıGİH
4385Müze MüdürüGİH
4980Nüfus MüdürüGİH
4050Nükleer Araştırma ve Eğit. Mrk. Müd. YardımcısıGİH
3965Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi MüdürüGİH
1811Nükleer Enerji Proje Uygulama Dairesi BaşkanıGİH
2420Nükleer Güvenlik Dairesi BaşkanıGİH
8890ObzerverGİH
2427Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Dairesi BaşkanıGİH
2422Orman İdare ve Plan Dairesi BaşkanıGİH
7658Orman Muhafaza MemuruGİH
3652Orman Uzman YardımcısıGİH
3462Orman UzmanıGİH
2426Orman ve Köy İlişkileri Dairesi BaşkanıGİH
3371Orman ve Su İşleri Uzman YardımcısıGİH
3174Orman ve Su İşleri UzmanıGİH
2424Orman Yangınlarıyla Mücadele Dairesi BaşkanıGİH
2423Orman Zararlılarıyla Mücadele Dairesi BaşkanıGİH
1800Orta Asya ve Kafkaslar Dairesi BaşkanıGİH
1802Ortadoğu ve Afrika Dairesi BaşkanıGİH
310Ortaöğretim Genel MüdürüGİH
2860Öğrenci İşleri Dairesi BaşkanıGİH
4395Öğrenci İşleri MüdürüGİH
474Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel MüdürüGİH
1833Ölçme ve Değerlendirme Daire BaşkanıGİH
484Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel MüdürüGİH
6694Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzman YardımcısıGİH
6258Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi UzmanıGİH
471Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel MüdürüGİH
4400Özel Kalem MüdürüGİH
1235Özel Kalem Müdürü, 3.Sınıf BaşkonsolosGİH
483Özel Öğr. Kurumları Genel MüdürüGİH
2442Patent Dairesi BaşkanıGİH
2700Personel Dairesi BaşkanıGİH
505Personel Genel MüdürüGİH
4825Personel Müdür YardımcısıGİH
4640Personel MüdürüGİH
2705Personel ve Eğitim Dairesi BaşkanıGİH
4645Personel ve Eğitim MüdürüGİH
5855Personel ve Eğitim Şubesi MüdürüGİH
2708Personel ve İdari İşler Dairesi BaşkanıGİH
4562Personel ve İdari İşler MüdürüGİH
205Personel ve Prensipler Genel MüdürüGİH
520Petrol İşleri Genel MüdürüGİH
2447Piyango Dairesi BaşkanıGİH
6680Planlama Uzman YardımcısıGİH
6260Planlama UzmanıGİH
2162Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi BaşkanıGİH
2006Planlama,Koordinasyon ve Sosyal Destek Dairesi BaşkanıGİH
6440ProdüktörGİH
2875Program ve İzleme Dairesi BaşkanıGİH
6650Programcı YardımcısıGİH
2459Proje Değerlendirme ve Hazırlık Dairesi BaşkanıGİH
173Proje Grup BaşkanıGİH
2460Proje ve İnşaat Dairesi BaşkanıGİH
2465Radyasyon Güvenliği Dairesi BaşkanıGİH
6435RaportörGİH
6436Raportör YardımcısıGİH
6445RedaktörGİH
6385RehberGİH
551Rehberlik ve Denetim BaşkanıGİH
597Rehberlik ve Teftiş BaşkanıGİH
4840Resim Heykel Müzesi Müdür YardımcısıGİH
4440Resim Heykel Müzesi ve Galeri MüdürüGİH
4835Resim Heykel Müzesi ve Galerisi Müdür YardımcısıGİH
311Risk Yönetimi ve Kontrol Genel MüdürüGİH
4850Röleve ve Anıtlar Müdür YardımcısıGİH
4455Röleve ve Anıtlar MüdürüGİH
3087Sağlık BaşdenetçisiGİH
2870Sağlık Dairesi BaşkanıGİH
3126Sağlık Denetçi YardımcısıGİH
3327Sağlık DenetçisiGİH
2890Sağlık Hizmetleri Dairesi BaşkanıGİH
4753Sağlık İşleri İl Müdür YardımcısıGİH
2865Sağlık Kültür ve Spor Dairesi BaşkanıGİH
4480Sağlık Meslek Lisesi MüdürüGİH
3628Sağlık Uzman YardımcısıGİH
3436Sağlık UzmanıGİH
2016Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Dairesi BaşkanıGİH
2024Sanat Yapıları Dairesi BaşkanıGİH
3623Sanayi ve Teknoloji Uzman YardımcısıGİH
3431Sanayi ve Teknoloji UzmanıGİH
7690Santral MemuruGİH
7695Satınalma MemuruGİH
7700Satış MemuruGİH
3637Savunma Sanayii Uzman YardımcısıGİH
3445Savunma Sanayii UzmanıGİH
1340Savunma SekreteriGİH
7515SaymanGİH
4865Saymanlık Müdür YardımcısıGİH
4495Saymanlık MüdürüGİH
4503Seçim MüdürüGİH
235Seçmen Kütüğü Genel MüdürüGİH
7795SekreterGİH
1821Sektörel Düzenleme ve Eğitim Dairesi BaşkanıGİH
3011Sektörel İzleme ve Değerlendirme RaportörüGİH
4867Serbest Bölge Müdür YardımcısıGİH
4497Serbest Bölge MüdürüGİH
2477Sermaye Piyasaları Dairesi BaşkanıGİH
6525Ses KayıtçısıGİH
7518Sıhhi Malzeme SaymanıGİH
6212Sınai Mülkiyet Uzman YardımcısıGİH
6208Sınai Mülkiyet UzmanıGİH
1825Sınav Görevlileri Yönetimi Daire BaşkanıGİH
2962Sınav Hizmetleri Dairesi BaşkanıGİH
7705Sicil MemuruGİH
170Sigorta Denetleme Kurulu BaşkanıGİH
6695Sigorta Denetleme Uzman YardımcısıGİH
3198Sigorta Denetleme UzmanıGİH
4751Sigorta İl Müdür YardımcısıGİH
4870Sigorta Müdür YardımcısıGİH
452Sigorta Primleri Genel MüdürüGİH
481Sigortacılık Genel MüdürüGİH
7715Silah Muayene MemuruGİH
2003Silvikültür Dairesi BaşkanıGİH
212Sinema Genel MüdürüGİH
6530Sinema Tv UygulayıcısıGİH
6533Sistem ProgramcısıGİH
2166Sivil Savunma Dairesi BaşkanıGİH
7650Sivil Savunma MemuruGİH
6270Sivil Savunma UzmanıGİH
2505Sondaj Dairesi BaşkanıGİH
4006Sosyal Etüt ve Proje MüdürüGİH
6001Sosyal Güvenlik Denetmen YardımcısıGİH
5995Sosyal Güvenlik DenetmeniGİH
4754Sosyal Güvenlik İl Müdür YardımcısıGİH
3755Sosyal Güvenlik İl MüdürüGİH
6338Sosyal Güvenlik Kontrol MemuruGİH
724Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan YardımcısıGİH
67Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanıGİH
4036Sosyal Güvenlik Merkezi Müdür YardımcısıGİH
4467Sosyal Güvenlik Merkezi MüdürüGİH
6686Sosyal Güvenlik Uzman YardımcısıGİH
6256Sosyal Güvenlik UzmanıGİH
397Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel MüdürüGİH
6450SpikerGİH
4647Spor Eğitim Merkezi MüdürüGİH
2512Spor Faaliyetleri Dairesi BaşkanıGİH
2429Spor Hizmetleri Dairesi BaşkanıGİH
3653Spor Hizmetleri Uzman YardımcısıGİH
3463Spor Hizmetleri UzmanıGİH
967Spor Kontrolörleri Kurul BaşkanıGİH
7553Spor KontrolörüGİH
2514Spor Kuruluşları Dairesi BaşkanıGİH
1312Spor MüşaviriGİH
2515Sportif Eğitim Dairesi BaşkanıGİH
6240Sportif Eğitim UzmanıGİH
3415Stajyer Hazine KontrolörüGİH
3425Stajyer KontrolörGİH
572Strateji Geliştirme BaşkanıGİH
2092Strateji Geliştirme Birim BaşkanıGİH
2091Strateji Geliştirme Dairesi BaşkanıGİH
3733Strateji Geliştirme MüdürüGİH
1211Stratejik Araştırmalar Merkezi BaşkanıGİH
1215Stratejik Araştırmalar Merkezi SekreteriGİH
6835ŞefGİH
2432Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi BaşkanıGİH
7950ŞoförGİH
5050Şube MüdürüGİH
5057Şube Müdürü (Uzman)GİH
4520Tabiat Tarihi Müze MüdürüGİH
1807Tahminler Dairesi BaşkanıGİH
7785TahsildarGİH
2523Talih Oyunları Dairesi BaşkanıGİH
165Talim ve Terbiye Kurulu BaşkanıGİH
6210Talim ve Terbiye Kurulu UzmanıGİH
180Talim ve Terbiye Kurulu ÜyesiGİH
433Tanıtma Genel MüdürüGİH
2530Tapu Dairesi BaşkanıGİH
3711Tapu MüdürüGİH
4885Tapu Sicil Müdür YardımcısıGİH
3707Tapu ve Kadastro Eğitim MüdürüGİH
6693Tapu ve Kadastro Uzman YardımcısıGİH
6269Tapu ve Kadastro UzmanıGİH
1289Tarım MüşaviriGİH
201Tarım Reformu Genel MüdürüGİH
202Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel MüdürüGİH
4208Tarihi Türk Müziği Topluluğu MüdürüGİH
1838Tasarımlar Dairesi BaşkanıGİH
312Tasfiye Hizmetleri Genel MüdürüGİH
3976Tasfiye İşletme MüdürüGİH
2028Taşınmazlar Dairesi BaşkanıGİH
7545Teberrukat SaymanıGİH
7730Tebligat MemuruGİH
2004Tedarik Dairesi BaşkanıGİH
140Teftiş Kurulu BaşkanıGİH
510Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel MüdürüGİH
2900Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol Dairesi BaşkanGİH
3760Teknik Hizmetler MüdürüGİH
8750TeknikerGİH
2915Teknoloji Dairesi BaşkanıGİH
517Telif Hakları Genel MüdürüGİH
4186Telif Hakları ve Sinema MüdürüGİH
466Temel Eğitim Genel MüdürüGİH
6425TercümanGİH
2018Tercüme Dairesi BaşkanıGİH
512Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel MüdürüGİH
4555Tesis MüdürüGİH
2920Tesisler Dairesi BaşkanıGİH
2022Tesisler ve Bakım Dairesi BaşkanıGİH
2545Teşkilat ve Yönetimi Geliştirme Dairesi BaşkanıGİH
4648Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Merkez MüdürüGİH
1383Ticaret AtaşesiGİH
1278Ticaret BaşmüşaviriGİH
4560Ticaret MüdürüGİH
1363Ticaret Müşavir YardımcısıGİH
1291Ticaret MüşaviriGİH
3630TİKA Uzman YardımcısıGİH
3439TİKA UzmanıGİH
4035Tiyatro Müdür YardımcısıGİH
2558Toplu Konut Proje ve Araştırma Dairesi BaşkanıGİH
2562Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi BaşkanıGİH
2023Trafik Güvenliği Dairesi BaşkanıGİH
2537Transit Petrol Boru Hatları Dairesi BaşkanıGİH
1823TUİK Daire BaşkanıGİH
6371Turizm AraştırmacısıGİH
3801Tüketici Hakem Heyeti RaportörüGİH
313Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel MüdürüGİH
4188Türk Dünya Müziği Topluluğu MüdürüGİH
717Türk Patent ve Marka Kurumu Başkan YardımcısıGİH
181Türk Patent ve Marka Kurumu BaşkanıGİH
4197Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu MüdürüGİH
722Türkiye İstatistik Kurumu Başkan YardımcısıGİH
63Türkiye İstatistik Kurumu BaşkanıGİH
3385Türkiye İstatistik Kurumu Uzman YardımcısıGİH
3170Türkiye İstatistik Kurumu UzmanıGİH
601Türkiye Yazma Eserler Kurumu BaşkanıGİH
1820Uçuş Operasyon Dairesi BaşkanıGİH
1819Uçuşa Elverişlilik Dairesi BaşkanıGİH
3358Ulaştırma ve Haberleşme Uzman YardımcısıGİH
3167Ulaştırma ve Haberleşme UzmanıGİH
642Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi BaşkanıGİH
2647Uluslararası İlişkiler Dairesi BaşkanıGİH
391Uluslararası İşgücü Genel MüdürüGİH
2043Uluslararası Koruma Dairesi BaşkanıGİH
2431Uluslararası Organizasyonlar Dairesi BaşkanıGİH
6560Usta ÖğreticiGİH
2575Uygulama Dairesi BaşkanıGİH
6175UzmanGİH
3175Uzman (Şube Müdürü)GİH
1320Uzman MüşavirGİH
1365Uzman Müşavir YardımcısıGİH
6675Uzman YardımcısıGİH
1205Üniversite Genel Sekreter YardımcısıGİH
1202Üniversite Genel SekreteriGİH
3980Üniversite Hastahaneleri BaşmüdürüGİH
3326Ürün Denetmen YardımcısıGİH
3325Ürün DenetmeniGİH
2416Vakıf Hizmetleri Dairesi BaşkanıGİH
6705Vakıf Uzman YardımcısıGİH
6704Vakıf UzmanıGİH
860Vakıflar Meclisi ÜyesiGİH
6235Vakit Hesaplama UzmanıGİH
3145Vergi BaşmüfettişiGİH
2747Vergi Dairesi BaşkanıGİH
4890Vergi Dairesi Müdür YardımcısıGİH
4575Vergi Dairesi MüdürüGİH
713Vergi Denetim Kurulu Başkan YardımcısıGİH
147Vergi Denetim Kurulu BaşkanıGİH
3345Vergi Müfettiş YardımcısıGİH
3258Vergi MüfettişiGİH
7825Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeniGİH
7815VeznedarGİH
2963Yabancı Dil Sınavları Dairesi BaşkanıGİH
2585Yabancı İşler Dairesi BaşkanıGİH
2046Yabancılar Dairesi BaşkanıGİH
2935Yapı İşleri Dairesi BaşkanıGİH
2930Yapı İşleri ve Teknik Dairesi BaşkanıGİH
4121Yatırım Programlama, İzleme ve Değerlendirme Genel MüdürüGİH
2946Yatırım ve Emlak Dairesi BaşkanıGİH
284Yatırım ve İşletmeler Genel MüdürüGİH
2957Yayın İşleri Dairesi BaşkanıGİH
4585Yayın İşleri MüdürüGİH
2955Yayın ve Dökümantasyon Dairesi BaşkanıGİH
3736Yayın ve Halkla İlişkiler MüdürüGİH
4595Yayınevi Satış MüdürüGİH
4600Yazı İşleri MüdürüGİH
4336Yazma Eser Kütüphane MüdürüGİH
3386Yazma Eser Uzman YardımcısıGİH
3169Yazma Eser UzmanıGİH
2101Yazma ve Nadir Eserler Dairesi BaşkanıGİH
4884Yedek Parça Depo Müdür YardımcısıGİH
3973Yedek Parça Depo MüdürüGİH
1840Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Dairesi BaşkanıGİH
521Yenilenebilir Enerji Genel MüdürüGİH
473Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel MüdürüGİH
1837Yenilik ve Tanıtım Dairesi BaşkanıGİH
219Yıllık Prog. ve Konjonktür Değerlendirme Genel MüdürüGİH
7735Yoklama MemuruGİH
2021Yol Yapım Dairesi BaşkanıGİH
2174Yönetim Hizmetleri Dairesi BaşkanıGİH
4122Yönetim Hizmetleri Genel MüdürüGİH
865Yönetim Kurulu ÜyesiGİH
6511YönetmenGİH
6287Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzman YardımcısıGİH
2610Yurt İdare ve İşletme Dairesi BaşkanıGİH
4895Yurt Müdür YardımcısıGİH
4605Yurt MüdürüGİH
7740Yurt Yönetim MemuruGİH
6192Yurtdışı İşçi Hizmetleri UzmanıGİH
3352Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzman YardımcısıGİH
3171Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar UzmanıGİH
171Yüksek Fen Kurulu BaşkanıGİH
189Yüksek Fen Kurulu ÜyesiGİH
1105Yüksek Hakem Kurulu Genel SekreteriGİH
725Yüksek Kurum Başkan YardımcısıGİH
70Yüksek Kurum BaşkanıGİH
3633Yüksek Kurum Uzman YardımcısıGİH
3442Yüksek Kurum UzmanıGİH
5025Yüksekokul SekreteriGİH
3645Yükseköğretim Kurulu Uzman YardımcısıGİH
3453Yükseköğretim Kurulu UzmanıGİH
482Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel MüdürüGİH
7810Zabıt KatibiGİH
4615Ziraat Sanayi MüdürüGİH

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.