SON DAKİKA

GENEL MUHASEBE II SÜPER ÖZET VİZE

Bu haber 01 Nisan 2016 - 22:06 'de eklendi.

GENEL MUHASEBE II SÜPER ÖZET VİZE
* Duran varlıklar genel olarak mali duran varlıklar, maddi duran varlıklar ve maddi olmayan varlıklar olarak 3e ayrılır.

* Menkul Kıymetler:  Ortaklık ve alacaklılık sağlayan belli bir meblağı temsil eden yatırım arac

GENEL MUHASEBE II SÜPER ÖZET VİZE

* Duran varlıklar genel olarak mali duran varlıklar, maddi duran varlıklar ve maddi olmayan varlıklar olarak 3e ayrılır.

* Menkul Kıymetler:  Ortaklık ve alacaklılık sağlayan belli bir meblağı temsil eden yatırım aracı olarak kullanılan, dönemsel gelir getiren misli nitelikte, seri hâlinde çıkarılan ibareleri aynı olan ve şartları Kurul’ca belirlenen kıymetli evraklardır.”

* Hisse Senetleri : Kardan pay alınır. Anonim şirketler çıkarır. nominal değerinin altında bir ihraç fiyatıyla satılamaz.

* Nominal Değer (itibari değer veya kayıtlı değer): Bir hisse senedinin üzerinde yazılı olan değerdir.

* Defter Değeri: Bir işletmenin öz kaynak toplamının hisse senedi sayısına bölünmesiyle bulunan değerdir.

* İhraç Değeri: Hisse senetlerinin şirket tarafından çıkarılışı (ihraç) aşamasında satışa sunulduğu fiyattır.

* Piyasa Değeri: Piyasadaki arz ve talep koşullarına göre belirlenen değer. borsa mevcutsa genellikle borsa fiyatı ile eş anlamlı olarak kullanılan fiyattır.

* Tasfiye Değeri : İşletmenin tasfiyesi yani işletmenin faaliyetlerinin sona ermesi durumunda verilen değer.

* Gerçek değer : Bir takım teknikler kullanılarak hesaplanan değer.

Hisse Senedi Türleri : a) Adi (Eşit hak sağlar)    b) İmtiyazlı (İmtiyazlı hak sağlar)

Hisse Senedinin Sağladığı Haklar

1) Yönetime katılma (oy) hakkı . En önemli haktır.  2) Kar payı (Temettü geliri)

3) Rüçhan hakkı (Öncelik)  4) Tasfiyeden pay alma hakkı  5) Bilgi edinme hakkı

6) Bedelsiz pay alma hakkı

TAHVİLLER

Uzun vadeli borç senetleridir. 2-7 yıl olarak çıkarılır. İhraç değerinin altında veya üstünde çıkarılabilir. En fazla %5 altında çıkarılabilir.

Türev finansal araçlar, sözleşme konusu olan varlığın bugünden belirlenen bir fiyat ile gelecek bir tarihte alım – satımına ilişkin düzenlenen sözleşmelerdir.

MALİ DURAN VARLIKLAR

İştirakler : %10- %50    Bağlı Menkul Kıymet : %10 altı   Bağlı Ortaklık: %50 ve üzeri

* İşletmenin menkul kıymet alış satışında verdiği komisyon 653.Komisyon Giderleri” hesabında görülür.

* Temettü Geliri : Kar payı geliri “İştiraklerden temettü gelirleri ” hesabında izlenir.

*Gerçeğe Uygun Değer : Karşılıklı pazar ortamında alıcı  satıcılar arasında koyulan değer

*Maliyet Değeri : Gerçeğe uygun değerle ölçülemiyorsa maliyet değeri ile ölçülür.

* İtfa Edilmiş Maliyet Değeri : Etkin faiz oranı yöntemi kullanılarak bulunan iskonto edilmiş tutarları ifade etmektedir.

 

 

 

ÜNİTE 2

Maddi Duran Varlıklar : Binalar , Arazi ve arsalar , yeraltı yerüstü düzenlemeleri , Yatırım amaçlı gayrimenkul , Demirbaşlar , Taşıtlar , Tesis Makine Cihazlar, 257.Birikmiş amortismanlar

Maddi Olmayan Duran Varlıklar : Şerefiyeler(Peştamallık) , Haklar , Kuruluş ve Örgütlenme , Araştırma geliştirme giderleri, 268.Birikmiş amortismanlar,Özel Maliyetler,Verilen avanslar

* Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar : Tek seferde yapılıp bitirilen devamı olmayan durumlar. Arama gideri ,Hazırlık gideri ,Birikmiş tükenme payları

Karşılık Tutarı : Varlığın piyasa değerinin, defter değerinden daha düşük olması durumunda aradaki fark kadardır.

Defter değeri= Maliyet değeri – Birikmiş amortisman – Değer Düşüklüğü Zararı

Edinim Sonrası Harcamalar:Yapılan harcama duran varlığın değerini arttırıyor ise büyük bir değişiklik ise malın maliyetine eklenir. Günlük işler ise dönem gideri olarak yazılır.

* Yenilenen ( çıkarılan) parçaların defter değeri bilanço dışı bırakılır.

Örnek 100.000’lik TL eski kaplama yenilenirken gider kaydedilerek bilançodan silinir.

————————-/——————————–

Olağanüstü Gider ve Zararlar 100.000

Binalar 100.000

————————-/——————————–

 

Amortisman Yöntemleri

1) Eşit Paylı  (Normal)                Duran Varlığın Maliyeti – Kalıntı Değer

Yararlı ömür

2) Azalan Paylı                      3) Artan Paylı

4) Değişen Paylı : Üretim miktarları ya da hizmet saatleri esas alınır.

* Bürolarda kullanılan varlıkların amortismanı “770. Genel Yönetim Giderleri” olarak girilmelidir.

* Net Defter Değeri : Maliyet – Birikmiş Amortismanlar

ÜNİTE 3

MALİ BORÇLAR

Sermaye Piyasası : Orta ve uzun vadeli fon arz ve  talebinin karşılaştığı piyasadır.

Para Piyasası : Kısa vadeli fon arz ve talebinin karşılaştığı piyasadır.

BANKA KREDİLERİ

a) Avans Şeklinde Krediler : Bir vadeye dayanan kredi

b) Borçlu Cari Hesap : Bir vadeye dayanmadan yapılan hesap

B.C.H Çeşitleri

1) Açık Krediler : İşletmenin ticari itibarına güvenilerek verilebilir

2) Kefalet Karşılığı Krediler : İşletmenin kefil gösterdiği kişi ya da kişilerin ticari itibarına güvenilerek verilebilir

3) Maddi Teminat Karşılığı Kredi : İşletmenin mal, senet, menkul kıymet, gayrimenkul vb. maddi değerleri bankaya rehnetmesi karşılığında verilebilir

Teminat Mektupları : İşletmelerin gerçek ve tüzel kişilere, resmî kuruluşlara, özel kurumlara karşı giriştikleri taahhütlerin yerine getirilmesine veya borçlandıkları paraların ödenmesine kefalet etmek üzere bu yerlere hitaben bankaların verdikleri mektuplara denir.

ÇIKARILMIŞ BONO VE SENETLER

Finansman bonolarının vadesi bir yıldan az olup iskontolu olarak ihraç edilmektedir. Çıkarılmış Bonolar Ve Senetler hesabında izlenir.

* Finansman bonoları iskontolu olarak ihraç edildikleri için nominal değerleri ile satış fiyatı arasındaki fark “308. Menkul Kıymetler İhraç Farkları” hesabının borcuna kaydedilir.

ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER

Tahvillerin özelliklerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

• Tahvil sahibinin, tahvili çıkaran kuruluşa sağladığı kaynak yabancı kaynaktır.

• Tahvil sahibi tahvili çıkaran şirketin kâr-zarar riskine katılmaz

• Tahvilde belirtilen vade kesindir. Vade sonunda ilişki biter.

YABANCI KAYNAKLAR 300 KISA VADELİ 400 UZUN VADELİ

B    Banka Kredileri (Pasif)      A

BORÇ                              ALACAK

   –                          +

 

ÜNİTE 4

TİCARİ BORÇLAR

İşletmenin esas ticari faaliyetlerini sürdürmek amacıyla yaptığı kredili alışlarından doğan borçlar “ticari borç” olarak nitelendirilir

* İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki kredili alımları nedeniyle doğan kısa vadeli senetsiz borçları “336.Diğer Çeşitli Borçlar” Hesabında izlenir

* İşletmenin mal alışı sırasında vadeden dolayı oluşan fark “325 Ertelenmiş Ticari Borçlar Vade Farkı” hesabında izlenmesi tavsiye edilir.

BORÇ SENETLERİ HESABI

Kambiyo Senetleri : Çek – Bono – Poliçe

Poliçe

Poliçe genellikle üç taraşı bir ilişki üzerinde kurulur. Alacaklının borçlusundan olan alacağını, borçlu bulunduğu üçüncü bir tarafa devretme esasına dayanır.

* Poliçeyi hazırlayana : Keşideci denir.

* Borcu ödeyecek 3. kişiye : Muhatap denir.

* Borcu alacak kişiye : Lehtar denir.

Bono (Emre Yazılı Senet)

Bono (veya Emre Yazılı Senet), borçlu tarafından düzenlenen yazılı bir ödeme yükümlülüğüdür.

Çek

Çek, bir bankaya hitaben ve belirli kurallara uyularak yazılan bir ödeme emridir. Çek, ibraz vadeli olduğu için çekte vade yoktur

ÖNEMLİ NOT 1 : İleri tarihli (vadeli) olarak verilen çeklerin bir borç senedi gibi düşünülmesi ve 321 Borç Senetleri Hesabı’nda izlenmesi gerekir.

ÖNEMLİ NOT 2: Esas faaliyetin dışında kalan işlemler nedeniyle verilen senetler “Diğer Borçlar” grubunda yer alan hesaplarda izlenir.

ÖNEMLİ NOT: Teminat ayni (mal) olarak veya senet olarak yapılmışsa nakit değilse Alınan Depozito ve teminatlar hesabında izlenmez Nazım Hesap olarak izlenir.

***TİCARİ BORLAR 320 KISA VADELİ 420 UZUN VADELİ

B                       SATICILAR HESABI                   A

 –                                                   +

 

 

 

2016 KPSS Genel Yetenek – Genel Kültür Flash Bellek

Flash Bellek Ücreti: 139 TL
Eğitim Saati: 116 Ders Saati
(ÜCRETSİZ KARGO)

Detaylı Bilgi ve Satın Almak için Tıklayın

Yunus Emre GÜNGÖREN
Eğitim Danışmanı
yunusemre@kariyermemur.com

kariyermemur-telif-uyarisi-2

 

Bir önceki yazımız olan KPSS'de Düşük Puanla Atanan Bölümler başlıklı makalemizde atama, düşük puan ve kpss hakkında bilgiler verilmektedir.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.