SON DAKİKA

Gümrük Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavı açtı

Bu haber 26 Şubat 2016 - 13:21 'de eklendi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 453 kadrodan oluşan Görevde Yükselme Sınavı açtıT.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Personeli Atama Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri uyarınca Bakanlığımız merkez ve taşr

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 453 kadrodan oluşan Görevde Yükselme Sınavı açtıT.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Personeli Atama Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri uyarınca Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında açık bulunan Gümrük Müdürü, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü, Tasfiye İşletme Müdürü, Şube Müdürü, Personel Müdürü, Gümrük Müdür Yardımcısı, İşletme Müdür Yardımcısı, Bölge Amiri, Şef, Kısım Amiri, Çözümleyici ve Memur kadroları için görevde yükselme sınavı yapılması Bakanlık Makamınca uygun görülmüştür.

Gümrük Müdürü, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü, Tasfiye İşletme Müdürü, Şube Müdürü, Personel Müdürü, Gümrük Müdür Yardımcısı, İşletme Müdür Yardımcısı, Bölge Amiri kadroları için sınav Bakanlığımızca yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı, Şef, Kısım Amiri, Çözümleyici ve Memur kadroları için ise sınav yazılı olarak tek aşamalı yapılacaktır.

Atama yapılacak kadroların unvanı, sayısı, derecesi, atama yapılacak yerler, sınava girecek personelde aranacak şartlar, sınav konuları, son başvuru tarihi, yazılı sınav tarihi ve yeri ile diğer hususlar aşağıda belirtilmiştir.

2016KPSSÇalışma Yöntemi için Tıklayın

2016 DGS Çalışma Yöntemi için Tıklayın

2016 Mühendislik Tamamlama Çalışma Yöntemi İçin Tıklayın

GÖREVDE YÜKSELME SINAVI SONUCUNDA ATAMA YAPILACAK YERLER, KADROLARIN UNVANI, TEŞKİLATI, SAYISI VE DERECESİ

BİRİM ADITEŞKİLATIUNVANISAYISIDERECESİ
Gümrükler Genel MüdürlüğüMerkezŞube Müdürü11
Gümrükler Genel MüdürlüğüMerkezŞef23
Kooperatifçilik Genel MüdürlüğüMerkezŞef13
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel MüdürlüğüMerkezŞube Müdürü11
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel MüdürlüğüMerkezŞef43
Rehberlik ve Teftiş BaşkanlığıMerkezŞube MüdürüI1
Rehberlik ve Teftiş BaşkanlığıMerkezŞef23
Strateji Geliştirme BaşkanlığıMerkezŞef23
Personel Dairesi BaşkanlığıMerkezŞef53
Personel Dairesi BaşkanlığıMerkezŞef35
Destek Hizmetleri Dairesi BaşkanlığıMerkezŞube Müdürü11
Bilgi İşlem Dairesi BaşkanlığıMerkezŞube Müdürü31
Bilgi İşlem Dairesi BaşkanlığıMerkezÇözümleyici11
Bilgi İşlem Dairesi BaşkanlığıMerkezÇözümleyici16
Merkez BirimleriMerkezMemur57
Gümrük ve Ticaret Bölge MüdürlüğüTaşraGümrük

Müdürü

201
Gümrük ve Ticaret Bölge MüdürlüğüTaşraGümrük Muhafaza Kaç. ve İstihbarat Müd.61
Gümrük ve Ticaret Bölge MüdürlüğüTaşraŞube Müdürü351
Gümrük ve I icaret Bölge MüdürlüğüTaşraPersonel

Müdürü

81
Gümrük ve Ticaret Bölge MüdürlüğüTaşraGümrük Müdür Yrd.231
Gümrük ve Ticaret Bölge MüdürlüğüTaşraGümrük Müdür Yrd.373
Gümrük ve Ticaret Bölge MüdürlüğüTaşraBölge Amiri101
Gümrük ve Ticaret Bölge MüdürlüğüTaşraBölge Amiri203
Gümrük ve Ticaret Bölge MüdürlüğüTaşraKısım Amiri183
Gümrük ve Ticaret Bölge MüdürlüğüTaşraKısım Amiri425
Gümrük ve Ticaret Bölge MüdürlüğüTaşraŞef483
Gümrük ve Ticaret Bölge MüdürlüğüTaşraŞef375
Gümrük ve Ticaret Bölge MüdürlüğüTaşraMemur507
Gümrük ve Ticaret Bölge MüdürlüğüDöner

Sermaye

Tasfiye İşletme Müdürü31
Gümrük ve Ticaret Bölge MüdürlüğüDöner

Sermaye

İşletme Müdür Yardımcısı61
Gümrük ve Ticaret Bölge MüdürlüğüDöner

Sermaye

İşletme Müdür Yardımcısı43
Gümrük ve Ticaret Bölge MüdürlüğüDöner

Sermaye

Şef83
Ticaret İl MüdürlüğüTaşra

(Diyarbakır, Erzurum, İzmir, Karabük, Tokat İl Miid)

Şube Müdürü51
Ticaret İl MüdürlüğüTaşraŞef405
TOPLAM453

Merkez ve taşra teşkilatı Şube Müdürü ile Gümrük Müdürü, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü, Tasfiye İşletme Müdürü ve Personel Müdürü kadrolarına atanabilmek içiıı;

I-Genel Şartlar:

a)657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b)Bakanlıkta en az iki yıl hizmeti olmak,

e) Yapılacak yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmak.

ç) Merkez ve taşra teşkilatı Şube Müdürü ile Gümrük Müdürü, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü, Tasfiye İşletme Müdürü ve Personel Müdürü kadroları için belirlenen unvanlara göre tespit edilen sürenin en az 6 ayını merkez veya taşra ya da döner sermaye işletmesi hizmet birimlerinde geçirmiş olmak.

II-Özel Şartlar:

a)Merkez teşkilatı Şube Müdürü kadrolarına atanabilmek için;

1)En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2)Gümrük müdür yardımcısı, İşletme müdür yardımcısı, bölge amiri, uzman, eğitim uzmanı, APK uzmanı veya araştırmacı kadrolarının herhangi birinde en az üç yıl ya da merkez teşkilatında şef veya ayniyat saymanı kadrosunda en az altı yıl ya da mühendis, mütercim, çözümleyici veya programcı kadrolarının herhangi birinde en az yedi yıl ya da muayene memuru kadrosunda en az sekiz yıl, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı şube müdürü kadrosunun sınavı için bu kadroların herhangi birinde belirtilen süreler kadar ya da tekniker kadrosunda en az, yedi yıl çalışmış olmak.

b)Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Gümrük Müdürü, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü, Tasfiye İşletme Müdürü, Şube Müdürü ve Personel Müdürü kadrolarına atanabilmek için;

1)En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2)Gümrük müdür yardımcısı, İşletme müdür yardımcısı, bölge amiri, uzman, eğitim uzmanı, APK uzmanı veya araştırmacı kadrolarının herhangi birinde en az üç yıl çalışmış olmak.

c)Ticaret İl Müdürlüğü Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1)En az. dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2)Uzman, APK Uzmanı veya Araştırmacı kadrolarının herhangi birinde en az üç yıl, Mühendis olarak en az yedi yıl veya Şef olarak en az. altı yıl çalışmış olmak.

ç) Gümrük Müdür Yardımcısı ve İşletme Müdür Yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

1)En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak.

2)Şef veya Kısım Amiri kadrosunda en az üç yıl ya da Muayene Memuru kadrosunda en az. beş yıl çalışmış olmak.

d)Bölge Amiri kadrosuna atanabilmek için;

1)En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2)Kısım Amiri veya Şef kadrosunda en az üç yıl çalışmış olmak,

Merkez ve taşra teşkilatı Şef, Kısım Amiri, Çözümleyici ve Memur kadrolarına atanabilmek için;

I-Genel Şartlar:

a)657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b)Bakanlıkta en az iki yıl hizmeti olmak,

c)Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

ç) Merkez, ve taşra teşkilatı Şef, Kısım Amiri, Çözümleyici ve Memur kadroları için belirlenen unvanlara göre tespit edilen sürenin en az 6 ayını merkez veya taşra ya da döner sermeye işletmesi hizmet birimlerinde geçirmiş olmak.

II-Özel Şartlar:

a)Şef kadrosuna atanabilmek için;

1)Eıı az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2)Çözümleyici, memur, muhafaza memuru, İcra memuru, ambar memuru, veznedar, satış memuru, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, tüketici hakem heyeti raportörü kadrolarının herhangi birinde veya unvan değişikliğine tabi kadrolarda çalışıyor olmak.

b)Kışını amiri kadrosuna atanabilmek için;

1)En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2)Çözümleyici, memur, muhafaza memuru, icra memuru, ambar memuru, veznedar, satış memuru, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni kadrolarının herhangi birinde veya unvan değişikliğine tabi kadrolarda çalışıyor olmak.

c)Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

1)En az dört yıllık eğitim veren fakülte veya yüksekokulların matematik, istatistik, fizik, bilgisayar, elektrik ve elektronik bölümlerinden veya mühendislik bölümlerinden mezun olmak.

2)En az iki programlama dilini bildiğine dair belge sahibi olmak,

3)YDS’den veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan ve son müracaat tarihi itibariyle geriye doğru beş yıl içerisinde girilmiş olan sınavlardan en az YDS (D düzeyinde) puan aldığını, bir yabancı dil seviye belgesi İle belgelemek,

4)Programcı olarak en az üç yıl çalışmış olmak, ç) Memur kadrosuna atanabilmek için;

1)En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2)Gemi adamı, şoför, koruma ve güvenlik görevlisi veya destek hizmetleri grubu kadrolarının herhangi birinde çalışıyor olmak.

SINAV KONULARI

Yazılı Sınav Konuları:

a)Gümrükler Genel Müdürlüğü Şube Müdürü yazılı sınav konuları;

1-Gümrük Mevzuatı (Kanun, BKK, Yönetmelik, Tebliğler, Genelgeler)

2-Dış Ticaret Mevzuatı,

3-5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve ilgili mevzuat,

4-3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu,

5-4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu,

6-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

7-640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,

8-4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,

9-4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,

10-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,

11-6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun,

12-2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu,

13-4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu,

14-1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve 32 sayılı Karar,

15-Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Çalışma Yönetmeliği,

16-Sivil Hava Meydanları, Limanlar ve Sınır Kapılarında Güvenliğin Sağlanması, Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik,

17-Tır Sözleşmesi ve ilgili mevzuat,

18-815 sayılı Türkiye Sahillerinde Nakliyatı Bahriye (Kabotaj) ve Limanlarla Kara Suları Dahilinde İcrayı Saıfat ve Ticaret Hakkında Kanun ve Gümrük Gözetimine ilişkin tebliğ.

b)Gümrükler Genel Müdürlüğü Şef yazılı sınav konuları:

1-Gümrük Mevzuatı (Kanun, BKK, Yönetmelik, Tebliğler, Genelgeler)

2-Dış Ticaret Mevzuatı,

3-5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu,

4″ 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu,

5-4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu,

6-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

7-640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,

8-6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun,

9-4982 sayılı Bilgi Edinme 1 iakkı Kanunu

c)Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü Şef yazılı sınav konuları:

1-1163 sayılı Kooperatifler Kanunu,

2-1 163 sayılı Kooperatifler Kanunu kapsamındaki Örnek Ana sözleşmeleri,

3-4572 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Hakkında Kanun,

4-4572 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Örnek Ana sözleşmeleri,

5-6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (Genel Hükümler)

6-Bakanlık Temsilcisi Tüzüğü.

7-2013/3 sayılı Genel Kurulla ilgili Genelge,

8-4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,

9-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,

10-4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve İlgili Yönetmelik,

11-3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun,

12-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

13-640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,

ç) Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Şube Müdürü yazılı sınav konuları:

1-4458 sayılı Gümrük Kanunu,

2-Gümrük Yönetmeliği,

3-2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı,

4-Dış Ticaret Mevzuatı,

5-6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun,

6-2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu,

7-5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu,

8-3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu,

9-4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu,

10-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

11-640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,

12-4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,

13-4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,

15-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,

16-4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu,

17-1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve 32 sayılı Karar,

18-Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Çalışma Yönetmeliği,

19-Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği,

20-2 Seri Nolu Tahsilat İşlemleri Tebliği,

21-Dış Ticaret İstatistiklerinin Derlenmesi ve Analiz İşlemleri,

(Kapsam, Tanımlar, Hesaplama Kuralları, Verinin Niteliği),

22-Gümrtik İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği,

d)Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Şef yazılı sınav konulan:

1-4458 sayılı Gümrük Kanunu,

2-Gümrük Yönetmeliği,

3-2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı,

4-Dış Ticaret Mevzuatı,

5-6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü I Iakkında Kanun,

6-2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu,

7-5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu,

8-3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu,

9-4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu,

10-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

11-640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,

12-4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,

13-4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,

15-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,

16-4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu,

17-1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve 32 sayılı Karar,

18-Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Çalışma Yönetmeliği,

19-Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği,

20-2 Seri Nolu Tahsilat İşlemleri Tebliği,

21-Dış Ticaret İstatistiklerinin Derlenmesi ve Analiz İşlemleri,

(Kapsam, Tanımlar, Hesaplama Kuralları, Verinin Niteliği),

22-Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği,

e)Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Şube Müdürü yazılı sınav konuları:

1-640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,

2-Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının Çalışma Esas ve Usullerine İlişkin Düzenlemeler,

3-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

4-Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik,

5-Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik,

6-4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve ilgili mevzuat,

7-7201 sayılı Tebligat Kanunu,

8-3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun,

9-3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ve İlgili mevzuat,

10-5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu,

11-4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun,

12-2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu,

13-4458 sayılı Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği ve İlgili mevzuat,

14-Bütçe Kanunu Uygulaması,

15-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,

16-6245 sayılı Harcırah Kanunu,

17-6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun,

18-6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat,

19-5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ve ilgili mevzuat,

20-1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ve ilgili mevzuat,

21-5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu ve ilgili mevzuat,

22-6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat,

f)Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Şef yazılı sınav konuları:

1-640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,

2-Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının Çalışma Esas ve Usullerine İlişkin Düzenlemeler,

3-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

4-Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik,

5-Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller I lakkında Yönetmelik,

6-4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve ilgili mevzuat,

7-7201 sayılı Tebligat Kanunu,

8-3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun,

9-3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ve ilgili mevzuat,

10-5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu,

11-4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması I lakkında Kanun,

12-2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu,

13-4458 sayılı Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği ve ilgili mevzuat,

14-Bütçe Kanunu Uygulaması,

15-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,

16-6245 sayılı Harcırah Kanunu,

17-6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun,

18-6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve İlgili mevzuat,

19-5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ve ilgili mevzuat,

20-1 163 sayılı Kooperatifler Kanunu ve ilgili mevzuat,

21-5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu ve ilgili mevzuat,

22-6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat

g)Strateji Geliştirme Başkanlığı Şef yazılı sınav konulan:

1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,

2-Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliği (Seri No: I- Seri No: 2),

3-6245 sayılı Harcırah Kanunu,

4-4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,

5-4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,

6-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

7-640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,

8-Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği,

9-6085 sayılı Sayıştay Kanunu,

10-Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları I lakkında Yönetmelik,

11-İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar,

12-Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği,

13-Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,

14-Merkezi Yönetim I iarcama Belgeleri Yönetmeliği (Ekleri Dahil),

15-Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik,

16-4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu,

17-Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik,

18-Elektronik İmza Kanunu,

19-Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik,

20-Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,

21-Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,

22-Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları I lakkında Yönetmelik,

23-Gümrük ve Ticaret Konseyi Yönetmeliği,

24-2016 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve Ekleri,

25-Taşınır Mal Yönetmeliği,

26-Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliği (Sayı: 1),

27-2016 yılı Programının Uygulanması Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar,

28-Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programlan Hakkında Yönetmelik,

29-Performans Programı Hazırlama Rehberi,

30-Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,

31-Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Elektronik Belge Yönetim Sistemi Uygulama Yönergesi,

32-Kamu I lizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik

ğ) Personel Dairesi Başkanlığı Şef yazılı sınav konuları:

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve İntibak hükümleri,

2-4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat İle Devlet Memurları Hakkında Uygulanan Soruşturma İşlem ve Usulleri, Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği,

3-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,

4-6245 sayılı Harcırah Kanunu,

5-3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ve ilgili Yönetmelik,

6-640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,

7-3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun,

8-2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun,

9-4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,

10-4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,

11-190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,

12-2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu,

13-4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve İlgili Yönetmelik,

14-7201 sayılı Tebligat Kanunu,

15-5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Hakkında Kanun ve İlgili Yönetmelik,

16-Yönetmelikler,

– Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Personeli Atama, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği,

-Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliği,

-Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,

-Yetiştirilmek Amacıyla Yurtdışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik,

-Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Çalışma Yönetmeliği,

-Gümrük ve Ticaret Bakanlığına İlk Defa Yapılacak Atamalar Hakkında Yönetmelik,

-Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Personelinin Yurtdışı Sürekli Göreve Atanmasına İlişkin Yönetmelik

h)Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü yazılı sınav konuları:

1-Anayasa

2-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,

3-2016 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu,

4-4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve bu Kanuna Bağlı Yönetmelikler ve Tebliğler,

-Kamu İhale Genel Tebliği,

-2016/1 Kamu İhale Tebliği (Parasal Değerler),

-İhalelere yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik,

-İhalelere yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ,

-1 lizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği,

-Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği,

-Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği,

-Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği,

5-4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,

6-2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ve Kamu Konutları Yönetmeliği,

7-237 sayılı Taşıt Kanunu,

8-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

9-3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun,

10-3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanunun Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Karar,

11-640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,

12-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği,

13-Taşınır Mal Yönetmeliği,

14-Resmi Mühür Yönetmeliği,

15-Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik,

16-Muayene ve Kabul Yönetmelikleri,

Hizmet alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği,

Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik,

Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği,

Danışmanlık Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği,

17-Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ve Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ,

18-İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar.

ı) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü yazılı sınav konuları:

1-657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,

2-5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

3-4734 Kamu İhale Kanunu,

4-4735 Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

5-640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,

6-Program Geliştirme,

7-Veri tabanı Programlama ve Yönetim,

8-Uygulama Güvenliği,

9-Ağ Yönetimi,

10-Sistem Yönetimi,

11-Bilgisayar ve Sunucu Donanımı,

12-Ofis Uygulamaları,

13-Bilgi Güvenliği Farkmdalığı,

14-Sosyal Mühendislik.

i)Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Çözümleyici yazılı sınav konuları:

1-657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,

2-640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,

3-Algoritmalar,

4-Program Geliştirme (NET, JAVA),

5-Veritabanı Programlama ve Yönetim (ms-sql, Oracle),

6-Uygulama Güvenliği (SQL, Injection),

7-Ağ Yönetimi,

8-Sistem Yönetimi (AD, 1 IS),

9-Bilgisayar ve Sunucu Donanımı,

10-Ofis Uygulamaları,

11-Bilgi Güvenliği Farkmdalığı.

j)Gümrük vc Ticaret Bölge Müdürlüğü Gümrük Müdürü yazılı sınav konuları:

1-Gümrük Mevzuatı (Kanun. BKK, Yönetmelik, Tebliğler, Genelgeler),

2-Dış Ticaret Mevzuatı,

3-5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve ilgili mevzuat,

4-3065 sayılı KDV Kanunu,

5-4760 sayılı ÖTV Kanunu,

6-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

7-640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Flakkında Kanun Hükmünde Kararname,

8-4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,

9-4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,

10-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,

11-6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun,

12-2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu,

13-4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu,

14-1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve 32 Sayılı Karar,

15-Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Çalışması Yönetmeliği,

16-Sivil Hava Meydanları, Limanlar ve Sınır Kapılarında Güvenliğin Sağlanması, Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi I lakkında Yönetmelik,

17-Tır Sözleşmesi ve ilgili mevzuat,

18-815 Sayılı Türkiye Sahillerinde Nakliyatı Bahriye (Kabotaj) ve Limanlarla Karasuları Dahilinde İcrayı San’at ve Ticaret Hakkında Kanun ve Gümrük Gözetimine İlişkin Tebliğ,

k)Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Müdürlüğü yazılı sınav konuları:

1-4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Yönetmeliği ve ekleri

2-5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve ilgili mevzuat,

3-657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,

4-5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu,

5-815 sayılı Türkiye sahillerinde Nakliyat-ı Bahriye( Kabotaj) ve Limanlarla Karasuları Dahilinde İcrayı Sanat ve Ticaret Hakkında Kanun ve gümrük gözetimiyle İlgili tebliğ,

6-2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun ve ilgili Yönetmelik,

7-2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu,

8-5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve İlgili Mevzuat,

9-640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,

10-6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ve ilgili Yönetmelik,

11-1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve 32 Sayılı Karar,

12-Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Çalışma Yönetmeliği,

13-Adli Kolluk Yönetmeliği,

14-Adli ve ünleme Aramaları Yönetmeliği,

15-Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği,

16-Kontrollü Teslimat Uygulaması Esas ve Usulleri I lakkında Yönetmelik,

17-Dış I tatlara Sefer Yapan Gemilere Giriş ve Çıkışın Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik,

18-Sivil Hava Meydanları, Limanlar ve Sınır Kapılarında Güvenliğin Sağlanması, Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik,

19-Yatlara ilişkin Gümrük Genel Tebliği,

20-TIR Sözleşmesi ve TIR Uygulama Tebliği,

21-Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Bütçesindeki Gizli Hizmet Giderlerinin Kullanımına Ait Yönerge,

22-İthalat ve İhracat Mevzuatı,

23-Pasaport Kanunu,

24-Türkiye Limanları Ve İskeleleri Arasında Deniz Taşıtlarıyla Yapılan Yükleme, Taşıma Ve Boşaltmalarda Gümrük Gözetim ve Denetimi Usul Ve Esaslarına İlişkin Tebliğ,

25-Gümrük Muhafaza Hizmetleri Yönergesi,

26-5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası, Tasfiyesi ve Yapılan Masraflara İlişkin Uygulama Yönetmeliği,

27-5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Eşya ve Alıkonulan Taşıtlara İlişkin Uygulama Yönetmeliği,

l)Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Şube Müdürü yazılı sınav konuları:

1-4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Yönetmeliği ( BKK, Tebliğler, Genelgeler),

2-Dış Ticaret Mevzuatı,

3-5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve ilgili mevzuat,

4-3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu,

5-4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu,

6-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

7-640 sayılı Gümrük ve 7’icaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,

8-4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,

9-4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,

10-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,

11-6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun,

12-2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu,

13-4982 sayılı Bilgi Edinme I lakkı Kanunu,

14-1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve 32 sayılı Karar,

15-Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Çalışma Yönetmeliği,

16-Sivil Hava Meydanları, Limanlar ve Sınır Kapılarında Güvenliğin Sağlanması, Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik,

17-Tır Sözleşmesi ve ilgili mevzuat,

18-815 sayılı Türkiye Sahillerinde Nakliyatı Bahriye (Kabotaj) ve Limanlarla Kara Suları Dahilinde İcrayı Sarrat ve Ticaret Hakkında Kanun ve Gümrük Gözetimine İlişkin tebliğ,

m)Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Personel Müdürü yazdı sınav konuları:

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve intibak hükümleri,

2-4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat ile Devlet Memurları Hakkında Uygulanan Soruşturma İşlem ve Usulleri, Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği,

3-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,

4-6245 sayılı Harcırah Kanunu,

5-3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ve ilgili Yönetmelik,

6-640 sayılı Gümrük ve 7’icaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,

7-3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun,

8-2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun,

9-4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,

10-4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,

11-190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,

12-2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu,

13-4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve İlgili Yönetmelik,

14-7201 sayılı Tebligat Kanunu,

15-5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Hakkında Kanun ve İlgili Yönetmelik,

16-Yönetmelikler,

-Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Personeli Atama, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği,

-Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliği,

-Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,

-Yetiştirilmek Amacıyla Yurtdışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik,

-Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Çalışma Yönetmeliği,

-Gümrük ve Ticaret Bakanlığına İlk Defa Yapılacak Atamalar Hakkında Yönetmelik,

-Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Personelinin Yurtdışı Sürekli Göreve Atanmasına İlişkin Yönetmelik.

n)Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Gümrük Müdür Yardımcısı yazılı sınav konuları

1-Gümrük Mevzuatı (Kanun, BKK, Yönetmelik, Tebliğler, Genelgeler),

2-Dış Ticaret Mevzuatı (İthalat-İhracat-Transit Ticaret),

3-5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve ilgili mevzuat,

4-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

5-3065 sayılı KDV Kanunu,

6-4760 sayılı ÖTV Kanunu,

7-640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,

8-4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,

9-4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,

10-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,

1 1-6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun,

12-2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu,

13-4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu,

14-Fır Sözleşmesi ve ilgili mevzuat,

o)Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bölge Amiri yazılı sınav konuları:

1-4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Yönetmeliği ve ekleri,

2-5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve ilgili mevzuat,

3-657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,

4-5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu,

5-815 sayılı Türkiye sahillerinde Nakliyat-ı Bahriye (Kabotaj) ve Limanlarla Karasuları Dahilinde İcrayı Sanal ve Ticaret Hakkında Kanun ve gümrük gözetimiyle ilgili tebliğ,

6-2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun ve ilgili Yönetmelik,

7-2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu,

8-5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve İlgili Mevzuat,

9-640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,

10-6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ve ilgili Yönetmelik,

1 1- 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve 32 Sayılı Karar,

12-Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Çalışma Yönetmeliği,

13-Adli Kolluk Yönetmeliği,

14-Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği,

15-Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği,

16-Kontrollü Teslimat Uygulaması Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik,

17-Dış Hatlara Sefer Yapan Gemilere Giriş ve Çıkışın Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik.

18-Sivil Hava Meydanları, Limanlar ve Sınır Kapılarında Güvenliğin Sağlanması, Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik,

19-Yatlara ilişkin Gümrük Genel Tebliği,

20-TIR Sözleşmesi ve TIR Uygulama Tebliği,

21-Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Bütçesindeki Gizli Hizmet Giderlerinin Kullanımına Ait Yönerge,

22-İthalat ve İhracat Mevzuatı,

23-Pasaport Kanunu,

24-Türkiye Limanlan Ve İskeleleri Arasında Deniz Taşıtlarıyla Yapılan Yükleme, Taşıma Ve Boşaltmalarda Gümrük Gözetim ve Denetimi Usul Ve Esaslarına İlişkin Tebliğ,

25-Gümrük Muhafaza Hizmetleri Yönergesi,

26-5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası, Tasfiyesi ve Yapılan Masraflara İlişkin Uygulama Yönetmeliği,

27-5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Eşya ve Alıkonulan Taşıtlara İlişkin Uygulama Yönetmeliği,

ö) Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Kısmı Amiri yazılı sınav konuları:

1-4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Yönetmeliği ve ekleri

2-5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve ilgili mevzuat,

3-657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,

4-5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu,

5-815 sayılı Türkiye sahillerinde Nakliyat-ı Bahriye(Kabotaj) ve Limanlarla Karasuları Dahilinde İcrayı Sanat ve Ticaret Hakkında Kanun ve gümrük gözetimiyle ilgili tebliğ,

6-2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi I lakkında Kanun ve ilgili Yönetmelik,

7-2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu,

8-5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve İlgili Mevzuat,

9-640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,

10-6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ve ilgili Yönetmelik,

11-1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve 32 Sayılı Karar,

12-Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Çalışma Yönetmeliği,

13-Adli Kolluk Yönetmeliği,

14-Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği,

15-Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği,

16-Kontrollü Teslimat Uygulaması Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik,

17-Dış Hatlara Sefer Yapan Gemilere Giriş ve Çıkışın Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik.

18-Sivil Hava Meydanları, Limanlar ve Sınır Kapılarında Güvenliğin Sağlanması, Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik,

19-Yatlara ilişkin Gümrük Genel Tebliği,

20-TİR Sözleşmesi ve TİR Uygulama Tebliği,

21-Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Bütçesindeki Gizli Hizmet Giderlerinin Kullanımına Ait Yönerge,

22-İthalat ve İhracat Mevzuatı,

23-Pasaport Kanunu,

24-Türkiye Limanları Ve İskeleleri Arasında Deniz Taşıtlarıyla Yapılan Yükleme, Taşıma Ve Boşaltmalarda Gümrük Gözetim ve Denetimi Usul Ve Esaslarına İlişkin T ebliğ,

25-Gümrük Muhafaza Hizmetleri Yönergesi,

26-5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası, Tasfiyesi ve Yapılan Masraflara İlişkin Uygulama Yönetmeliği,

27-5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Eşya ve Alıkonulan Taşıtlara İlişkin Uygulama Yönetmeliği,

p)Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Şef yazılı sınav konuları:

1-4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Yönetmeliği (BKK, Tebliğler, Genelgeler),

2-Dış Ticaret Mevzuatı,

3-5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu,

4-3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu,

5-4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu,

6-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

7-640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,

8-6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun,

9-4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu,

r)Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Tasfiye İşletme Müdürü yazılı sınav konuları:

1-4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Yönetmeliği,

2-5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve ilgili mevzuat,

3-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

4-6245 sayılı Harcırah Kanunu,

5-640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,

6-Tasfiye Yönetmeliği ve ilgili mevzuat,

7-Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği ile 2016 Yılı Döner Sermaye Bütçesi,

8-4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,

9-Kamu İhale Genel Tebliği,

10-4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,

1 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,

12-213 sayılı Vergi Usul Kanunu,

13-3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu,

14-4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu,

15-6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun,

16-197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu,

17-2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu,

18-3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun,

19-5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve ilgili Yönetmelik,

20-4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkında Kanun ve ilgili Yönetmelik,

21-Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Çalışma Yönetmeliği,

22-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği.

s)Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü İşletme Müdür Yardımcısı yazılı sınav konuları

1-4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Yönetmeliği,

2-5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve İlgili mevzuat,

3-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

4-6245 sayılı Harcırah Kanunu,

5-640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,

6-Tasfiye Yönetmeliği ve ilgili mevzuat,

7-Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği ile 2016 Yılı Döner Sermaye Bütçesi,

8-4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,

9-Kamu İhale Genel Tebliği,

10-4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,

I 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,

12-213 sayılı Vergi Usul Kanunu,

13-3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu,

14-4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu,

15-6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun,

16-197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu,

17-2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu,

18-3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun,

19-5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve ilgili Yönetmelik,

20-4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkında Kanun ve İlgili Yönetmelik,

21-Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Çalışma Yönetmeliği,

22-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği,

ş) Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Döner Sermaye Şef yazılı sınav konuları

1-4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Yönetmeliği,

2-5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve ilgili mevzuat,

3-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

4-6245 sayılı Harcırah Kanunu,

5-640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,

6-Tasfiye Yönetmeliği ve ilgili mevzuat,

7-Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği ile 2016 Yılı Döner Sermaye Bütçesi,

8-4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,

9-Kamu İhale Genel Tebliği,

10-4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,

11-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,

12-213 sayılı Vergi Usul Kanunu,

13-3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu,

14-4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu,

15-6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun,

16-197 sayılı Motorlu ( aşıtlar Vergisi Kanunu,

17-2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu,

18-3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun,

19-5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması I lakkında Kanun ve ilgili Yönetmelik,

20-4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkında Kanun ve ilgili Yönetmelik,

21-Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Çalışma Yönetmeliği,

22-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği.

t)Merkez ve taşra teşkilatı memur yazılı sınav konuları:

1-4458 sayılı Gümrük Kanunu,

2-5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu,

3-6245 sayılı Harcırah Kanunu,

4-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,

5-3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu,

6-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

7-640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,

u)Ticaret İl Müdürlüğü Şube Müdürü yazdı sınav konuları;

1-6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

Birinci Kitap;

-Birinci Kısım, İkinci Kısım, Üçüncü Kısım, Dördüncü Kısım, Beşinci Kısım (Madde 1-88),

*İkinci Kitap;

-Dördüncü Kısım (Anonim Şirketler Madde 329-562 ),

2-5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun,

3-6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun,

4-6502 sayılı Tüketicinin Korunması I lakkında Kanunun Genel Değerlendirilmesi

5-Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünün Görev ve Yetkileri ile Organizasyon Yapısı,

6-4703 sayılı Kanun ile İlgili İkincil Mevzuat ve Uygulamaları,

7-Bakanlığın Sorumluluğunda Bulunan Tüketici Ürünlerinde Piyasa Gözetimi ve Denetimi,

8-5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu,

9-1 163 sayılı Kooperatifler Kanunu,

10-1 163 sayılı Kooperatifler Kanunu Kapsamındaki Örnek Ana sözleşmeler,

1 1-4572 sayılı farım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Hakkında Kanun,

12-4572 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Örnek Ana sözleşmeleri,

13-6102 Türk Ticaret Kanunu (Genel Hükümler),

14-Bakanlık Temsilci Tüzüğü,

15-2013/3 sayılı Genel Kurulla İlgili Genelge,

16-KOOP-BİS(Kooperatifçilik Bilgi Sistemi) Genelgesi,

17-3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun,

18-4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu ve İlgili Yönetmelik,

19-3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ve İlgili Yönetmelik,

20-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

21-640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,

u) Ticaret İl Müdürlüğü Şef yazdı sınav konuları;

1-6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu

*Birinci Kitap;

-Birinci Kısım, İkinci Kısım, Üçüncü Kısım, Dördüncü Kısım, Beşinci Kısım (Madde 1-88)

İkinci Kitap;

-Dördüncü Kısım (Anonim Şirketler Madde 329-562 )

2-5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi I lakkında Kanun,

3-6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun,

4-6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Genel Değerlendirilmesi,

5-Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünün Görev ve Yetkileri ile Organizasyon Yapısı,

6-4703 Sayılı Kanun ile İlgili İkincil Mevzuat ve Uygulamaları,

7-Bakanlığın Sorumluluğunda Bulunan Tüketici Ürünlerinde Piyasa Gözetimi ve Denetimi,

8-5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu,

9-1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu,

10-1163 sayılı Kooperatifler Kanunu Kapsamındaki Örnek Ana sözleşmeler,

11-4572 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Hakkında Kanun,

12-4572 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Örnek Ana sözleşmeleri,

13-6102 Türk Ticaret Kanunu (Genel Hükümler),

14-Bakanlık Temsilci Tüzüğü,

15-2013/3 sayılı Genel Kurulla İlgili Genelge,

16-KOOP-BİS(Kooperatİfçilik Bilgi Sistemi) Genelgesi,

17-3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun,

18-4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu ve İlgili Yönetmelik,

19-3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ve İlgili Yönetmelik,

20-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

21-640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,

Gümrük Müdürü, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü, Tasfiye İşletme Müdürü, Şube Müdürü, Personel Müdürü, Gümrük Müdür Yardımcısı, İşletme Müdür Yardımcısı ve Bölge Amirliği sözlü Sınavlarında adayların;

a)Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b)Bir konuyu kavrayıp Özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c)Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu, ç) Özgüveni, İkna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d)Genel Kültür ve genel yetenek düzeyi,

e)Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı değerlendirilecektir.

SINAVA MÜRACAAT:

-Başvurular 29 Şubat 2016 tarihinde başlayıp 10 Mart 2016 tarihi saat 23.59 da sona erecektir. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

-Sınava katılacak adayların başvurularını Bakanlığımızın Web sitesinde elektronik ortamda yapmaları gerekmektedir.

-Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar Bakanlığımızın Web sitesinde ilan edilecektir.

-Sınava başvuranlar, sınava katılmaya hak kazananların listesinin ilanı tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde Personel Dairesi Başkanlığına itiraz dilekçelerini faks ile gönderebilirler. Süresinden sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

-657 sayılı Kanun uyarınca izin kullanan personel sınava başvurabilir ve katılabilir. Ancak, bir ceza kovuşturması sebebiyle hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri alman personel başvuru yapamaz, sınava katılamaz.

SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:

Gümrük Müdürü, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü, Tasfiye İşletme Müdürü. Şube Müdürü, Personel Müdürü, Gümrük Müdür Yardımcısı, İşletme Müdür Yardımcısı ve Bölge Amirliği yazılı sınavından 100 tam puan Üzerinden 60 ve üstü puan alan, Şef, Kısım Amiri, Çözümleyici ve Memur kadroları için yapılan yazılı sınavdan ise 70 ve üstü puan alan adaylar başarılı sayılır.

Gümrük Müdürü, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü, Tasfiye İşletme Müdürü, Şube Müdürü, Personel Müdürü, Gümrük Müdür Yardımcısı, İşletme Müdür Yardımcısı ve Bölge Amirliği yazılı sınavında başarılı olanlardan en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katma kadar aday ile son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü sınava alınacaktır. Sözlü sınavda 100 tam puan üzerinden 70 ve üstü puan alan adaylar başarılı sayılır.

Gümrük Müdürü, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü, Tasfiye İşletme Müdürü, Şube Müdürü, Personel Müdürü, Gümrük Müdür Yardımcısı, İşletme Müdür Yardımcısı ve Bölge Amirliği sınavında başarı puanı yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalamasından, Şef, Kısım Amiri, Çözümleyici ve Memur sınavında ise başarı puanı yalnızca yazılı sınav puanından oluşacaktır.

YAZILI SINAV TARİHİ VE YERİ:

Yazılı sınavlar Mayıs 2016 tarihinde yapılacak olup müracaat sayısına göre sınav yerleri belirleneceğinden sınav tarihi ve sınav yeri ayrıca bildirilecektir.

DİĞER HUSUSLAR:

İlanda belirtilen sınavlara başvurma hakkı bulunan unvanlarda görev yapan personelden; 05 Nisan 2014 tarih ve 28963 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Personeli Atama, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden Önce çalışma süresini tamamlamış olmakla birlikte, söz konusu Değişiklik Yönetmeliği ile yapılan yeni düzenleme nedeniyle çalışma sürelerini tamamlamamış olanlar, sınava başvurabileceği unvanlar için çalışma süresi şartını tamamlamış sayılır.

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü, Bölge Amiri ve Kısım Amiri sınavını kazanarak atamaya hak kazananlardan daha önce hastanelerden “Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir” ibareli sağlık raporu almayanların atamaları, söz konusu raporun ibrazı halinde gerçekleştirilecektir.

Görevde yükselme sınavına tabi olan merkez ve taşra şefliği, kısım amiri unvanında 5 inci dereceden sınava girmeye hak kazanan adaylardan ilanda belirtilen sayı kadar personelin ataması yapılacaktır. Söz konusu derecede başarılı olan diğer adayların 3 üncü dereceli kadrolara atanması hususunda 657 sayılı Kanun’un 68/B maddesi uyarınca Yüksekokul mezunu olanların 10 yıl, Lisans Mezunu olanların ise 8 yıllık hizmetinin bulunması gerektiğinden kazanılmış hak teşkil etmeyecektir.

Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Gümrük Müdür Yardımcısı, Bölge Amiri, Şef ve Kısım Amiri, merkez ve taşra Memur unvanları ile Ticaret İl Müdürlüğü Şef unvanı için yapılacak olan sınav test, diğer unvanlar için klasik usulde yapılacaktır.

Merkez teşkilatındaki Şube Müdürü, Şef ve Memur kadroları için yapılacak olan sınavlara son başvuru tarihi itibarıyla ilanda belirtilen atanma şartlarını taşıyan Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü ve Döner Sermaye İşletmesi ile Merkez Teşkilatı kadrolarında görev yapan tüm personel,

Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri ile Döner Sermaye teşkilatındaki Şube Müdürü, Gümrük Müdürü. Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü, Tasfiye İşletme Müdürü, Personel Müdürü, Gümrük Müdür Yardımcısı, İşletme Müdür Yardımcısı, Bölge Amiri Şef, Kısım Amiri ve Memur kadroları için yapılacak olan sınavlara ise son başvuru tarihi itibarıyla ilanda belirtilen atanma şartlarını taşıyan Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü ve döner sermaye işletmesi ile merkez teşkilatı kadrolarında görev yapan tüm personel,

Ticaret İl Müdürlüklerindeki Şube Müdürü ve Şef kadroları için yapılacak olan sınavlara son başvuru tarihi itibarıyla ilanda belirtilen atanma şartlarını taşıyan Ticaret İl Müdürlüğü ve Merkez Teşkilatı kadrolarında görev yapan tüm personel,

başvurabilir.

Adaylar, sınav İlanında belirtilen görevde yükselme sınavı için belirlenen kadrolardan yalnızca bir unvan için başvuruda bulunabilirler.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin Resmi Gazete’de yayımlandığı 18/04/1999 tarihinde iki yıllık yüksek öğrenim mezunu olup, görevde bulunanlar; diğer koşullara sahip oldukları takdirde, dört yıllık yüksek öğrenim mezunu kabul edileceğinden bu durumda olanların da başvuruları kabul edilecektir.

Söz konusu sınav ilanının tüm personele (izinli, raporlu, geçici görevli vb nedenlerle görevde bulunmayan personelde dahil olmak üzere) duyurulması hususunda birim amirlerince gerekli özenin gösterilmesini rica ederim.

Cenap Aşçı

Müsteşar

 

Bir önceki yazımız olan KPSS'de Düşük Puanla Atanan Bölümler başlıklı makalemizde atama, düşük puan ve kpss hakkında bilgiler verilmektedir.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.