Güney Marmara Kalkınma Ajansı Farklı Alanlarda Personel Alımı Yapıyor

Güney Marmara Kalkınma Ajansı Farklı Alanlarda Personel Alımı Yapıyor
Yayınlama: 03.06.2015
Düzenleme: 05.03.2021 22:11
472
A+
A-

Güney Marmara Kalkınma Ajansı birçok farklı alanda personel alımı yapıyor. Alınacak Personel ile ilgili bilgiler kişi sayısı ve başvurular hakkında bilgi aşağıda mevcuttur.

PERSONEL GİRİŞ SINAVI İLANI

T.C. Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) 25.01. Güney Marmara Kalkınma Ajansı birçok farklı alanda personel alımı yapıyor. Alınacak Personel ile ilgili bilgiler kişi sayısı ve başvurular hakkında bilgi aşağıda mevcuttur.

PERSONEL GİRİŞ SINAVI İLANI

T.C. Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; TR 22 Düzey 2 Bölgesinde (Balıkesir ve Çanakkale) çalıştırılmak üzere; Bölge ve ülkesinin kalkınmasına hizmet etmeye gönüllü, iletişime açık ve kendine güvenen, analitik ve stratejik düşünme becerisine sahip, değişen çalışma şartlarına uyum sağlayabilen, insan ilişkileri, kendini ifade yeteneği ve iletişim becerileri güçlü, organizasyon ve yönetim becerisine sahip, görev verilecek her birimde ve her iki ilde şartsız görev yapmayı kabul edecek, çağın gerektirdiği bilgi sistem/donanımlarını kullanma ve uygulama yeteneklerine sahip, seyahat engeli olmayan 12 (oniki) Uzman Personel ve 2 (iki) Destek Personeli (İnsan Kaynakları ve İdari İşler Görevlisi, Halkla İlişkiler Görevlisi) ile iç denetim faaliyetlerini sistematik ve disiplinli olarak uluslararası standartlar ve kamu iç denetim standartlarına uygun şekilde yapmak, Ajansın çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek, bağımsız, nesnel güvence sağlamak, danışmanlık ve rehberlik yapmak üzere 1 (bir) iç denetçi alımı yapılacaktır.

Güney Marmara Kalkınma Ajansı’nın merkezi Balıkesir olup, Ajansın faaliyet alanını Balıkesir ve Çanakkale illeri oluşturmaktadır. Bu nedenle, sınavda başarılı olanlar, bu illerden, Ajans’ın uygun göreceği ilde çalışacaktır.

Tablo 1:Sınav Takvimi ve Sınava Başvuru Yeri

SINAVA BAŞVURU YERİGüney Marmara Kalkınma Ajansı Paşaalanı Mah. A.Gaffar Okkan Cad. No:36/A BALIKESİR
SINAV BAŞVURU TARİH VE SAATLERİ22 Haziran 2015 – 11 Temmuz 2015 08.30 – 17.00
SINAV ŞEKLİSÖZLÜ SINAV
SÖZLÜ SINAVA KATILACAKLARIN İLANI15.07.2015
SINAV YERİGüney Marmara Kalkınma Ajansı Paşaalanı Mah. A.Gaffar Okkan Cad. No:36/A BALIKESİR
SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ21 – 24 Temmuz 2015

 

Alınacak uzman personelin bölümleri;

S İktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri,

S Şehir ve bölge plânlama,

S Mühendislik

S Hukuk

S Sosyoloji, matematik, istatistik

Tablo 2: Uzman Personel İçin Alınması Planlanan Bölümler

Bölümİstihdam Edilecek Uzman SayısıMülakata Çağrılacak Aday Sayısı (Azami)
İktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri,416
Mühendislik312
Hukuk14
Sosyoloji, istatistik, matematik28
Şehir ve bölge planlama28

 

Alınacak destek personelin bölümleri

S İnsan Kaynakları ve İdari işler için;

İktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri,

S Halka İlişkiler için;

Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, İletişim, Medya ve İletişim, Gazetecilik, Radyo Televizyon ve Sinema

Tablo 3: Destek Personeli İçin Alınması Planlanan Bölümler

Bölümİstihdam Edilecek Destek Personel SayısıMülakata Çağrılacak Aday Sayısı (Azami)
İktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri,14
Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, İletişim, Medya ve İletişim, Gazetecilik, Radyo Televizyon ve Sinema14

 

Alınacak iç denetçinin bölümleri;

S Hukuk, iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, istatistik, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, matematik, sosyoloji, mimarlık, şehir ve bölge planlama,

Tablo 4: İç Denetçi İçin Alınması Planlanan Bölümler

Bölümİstihdam Edilecek Destek Personel SayısıMülakata Çağrılacak Aday Sayısı (Azami)
Hukuk, iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, istatistik, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, matematik, sosyoloji, mimarlık, şehir ve bölge planlama14

 

 1. UZMAN PERSONEL, DESTEK PERSONELİ VE İÇ DENETÇİ İÇİN ARANAN GENEL ŞARTLAR
 2. Türk vatandaşı olmak
 3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 4. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 5. Erkek adaylar için tercihen askerlik görevini yapmış veya en az 6 ay erteletmiş olmak ya da askerlikten muaf olduğunu belgelemek.
 6. Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek, daimi vücut ya da akıl hastalığı ile vücut sakatlığı ya da özrü bulunmamak ve yurt içi/yurt dışı seyahat engeli bulunmamak.
 7. UZMAN PERSONEL İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI
  • KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) Puanı ile Başvuracak Adaylar:
 8. Üniversitelerin iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, mühendislik ve şehir ve bölge plânlama, hukuk, matematik, istatistik, sosyoloji dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,
 9. Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) veya Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS)[1] İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya geçerlilik süresi dolmamış YÖK tarafından buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak,

http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2015/genel/EsdegerlikTablosu14012015.pdf

 1. KPSS puanı ile başvuracak adaylar için, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 06-07 Temmuz 2013 ve 05-06 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından mezun oldukları öğrenim dalları itibariyle aşağıdaki tabloda gösterilen ilgili puan türlerinden en az 80 puan almış olmak.
Tablo 5: Alınacak Bölümler ve Asgari KPSS Puanı Tablosu

AT A1\TKPSS
PUAN TÜRÜTABAN PUANI
MühendislikKPSS 1,2, 3,4, 5, 6, 7, 880
MaliyeKPSS 2480
İktisatKPSS 9, 18, 22, 2880
Uluslararası İlişkilerKPSS 33 veya 11080
İşletmeKPSS 19,23 veya 2980
Kamu YönetimiKPSS 30 veya 3780
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileriKPSS 46, 48 veya 11580
MatematikKPSS 1,2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 25 veya 7580
SosyolojiKPSS 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 880
İstatistikKPSS 1,2, 3,4, 5, 25 veya 7580
Şehir ve Bölge PlânlamaKPSS 1,2, 3,4, 5, 6, 7, 880
HukukKPSS 11,21 veya 10380

 

 • KPSS’ ye Girme Şartı Aranmaksızın Deneyim ile Başvuracak Adaylar için Şartlar;
 1. Üniversitelerin iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, mühendislik ve şehir ve bölge plânlama, hukuk, matematik, istatistik, sosyoloji dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,
 2. Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) veya Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS)[2] İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya geçerlilik süresi dolmamış YÖK tarafından buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak,[3]

http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2015/genel/EsdegerlikTablosu14012015.pdf

 1. Başvuru tarihi itibarıyla 50 (elli) yaşını doldurmamış olmak şartıyla, kamu kesimi, özel kesim olmak üzere aşağıdaki konularda en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı şekilde çalışmış olmak;
 • Planlama, Programlama,
 • Proje Üretimi, Tasarımı ve Yönetimi,
 • Strateji Geliştirme, Strateji Yönetimi,
 • İzleme ve Değerlendirme,
 • Tanıtım, Danışmanlık,
 • Şehircilik ve Çevre,
 • Araştırma-Geliştirme,
 • Bilgi ve İletişim Teknolojileri,
 • Finansman,
 • İnsan Kaynakları Yönetimi,
 • Uluslararası Ticaret.
 • Uzman Personelde Aranacak Özel Şartlar ve Tercih Sebepleri

12 uzman personel aşağıda belirtilen uzmanlık alanlarından seçilecektir. Her aday “iş talep formunda” hangi alan için başvuruda bulunduğunu belirtmelidir. Her aday sadece bir alandan başvurabilir, birden fazla alanda başvuran adayların başvurusu geçersiz sayılacaktır.

Tüm adaylar başvuruda bulunacakları alanla ilgili olarak aranan şartları sağladıklarını ve varsa tercih sebeplerini belgelemek zorundadır. Belgelenmeyen tercih sebepleri hiçbir şekilde değerlendirmede dikkate alınmayacaktır.

Tecrübe ve KPSS ile başvuran adaylar ayrı ayrı sıralanacak ve her branş için sözlü mülakata davet edilecek toplam aday sayısının yarısı tecrübe ile başvuran adaylardan, diğer yarısı ise KPSS ile başvuran adaylardan çağırılarak sözlü sınava davet edilecektir.

Uzman Personel Adaylarının Puanlama Kriterleri

(Mülakata girecek adaylar bu kriter setine göre değerlendirilerek belirlenecektir.)

Tablo 6: Uzman Personel Adaylarının Puanlama Kriterleri

Uzman Personel Puanlama KriterleriKriter İle İlgili GöstergePuanlamadaki

Ağırlığı

KPSS Puanı80 Puan üzerindeki puan dikkate alınır.[4]10%
Deneyim Yılı (Belgelenmek kaydıyla)5 yıl ve üzerindeki deneyim süresi dikkate alınır. [5]

5 yılın üzerindeki her deneyim yılı için 2 puan verilecektir. (Tamamlanan 6 aylık çalışma için 1 puan verilecektir.)

YDS-KPDS Puanı70 Puan üzerindeki puan dikkate alınır.30%
Yüksek Lisans ve DoktoraYüksek Lisans yapmış ve bunu belgeleyen adaya 15 puan verilecektir.

Doktora yapmış ve bunu belgeleyen adaya 5 puan verilecektir.[6]

20%
2. Yabancı Dil BilgisiBuna ilişkin 70 Puan ve üzerindeki YDS-KPDS Puanı veya YÖK tarafından kabul edilen eşdeğer tabloda yer alan ve uluslararası geçerliliği olan belge dikkate alınır.5%
Tercih SebepleriAşağıda belirtilen, uzman personel için tercih sebeplerinden 3’ünü sağlayan 35 tam puan alacaktır.[7]35%

 

Uzman Personel İçin Tercih Sebepleri

 1. Şartname ve ihale dosyası hazırlama, satınalma, sözleşme yapma ve sözleşme sonrası süreci takip etme konularında tecrübe sahibi olmak ve bunu belgelendirebilmek
 2. Ulusal/Bölgesel kalkınma programları, kalkınma kuramları, bölgesel ve yerel kalkınma, kent sosyolojisi ve sosyal kalkınma, Avrupa Birliği destek mekanizmaları ve uygulamaları, hibe veya mali destek program yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak ve bunu belgelendirebilmek
 3. Uluslararası yatırım, doğrudan yabancı yatırım, yatırım teşvik, fizibilite çalışmaları alanlarından bir veya birkaçında bilgi ve deneyim sahibi olmak ve bu durumu belgelemek, yatırım koşul ve olasılıklarını değerlendirme, detaylı pazar ve sektör analizleri hazırlama, yatırım tanıtımı, yatırım mevzuatı konusunda deneyim sahibi olmak ve bunu belgelendirebilmek
 4. Çevresel Etki Değerlendirilmesi (ÇED) projeleri ve yönetmeliği hakkında bilgi sahibi olmak ve bunu belgelendirebilmek
 5. Mali tablo analizi, mali denetim, kredi takip süreci, uluslararası fonlar, risk sermayesi, ithalat aşamaları ve gümrük işlemleri konularında tecrübe sahibi olmak ve bunu belgelendirebilmek
 6. Aktif bir şekilde avukatlık yapmış veya yapıyor olmak, kamu hukuku konusunda deneyim sahibi olmak ve bunu belgelendirebilmek
 7. Kamu kurum ve kuruluşlarının izin ve yetki alanına giren izin ve ruhsat işlemleri, kamulaştırma, imar mevzuatı konularında deneyim/bilgi sahibi olmak.
 8. Harita okuma ve CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) konusunda deneyim/bilgi sahibi olmak.
 9. DESTEK PERSONEL İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI
  • İnsan Kaynakları ve İdari İşler Personeli için;
 10. KPSS Puanı veya Deneyim ile Başvuracak Adaylar İçin Ortak Şart;

Dört Yıllık Fakülte ve Yüksekokulların İktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurumunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak

 1. KPSS puanı ile başvuracak adaylar için;

ÖSYM tarafından 06-07 Temmuz 2013 veya 05-06 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS 1,2,3,4,5,6,7 veya 8 puan türlerinin birisinden en az 70 puan almış olmak,

 1. KPSS’ ye girme şartı aranmaksızın iş tecrübesi ile başvuracak adaylar için;

Başvuru tarihi itibarıyla kamu kesimi veya özel kesimde belirtilen pozisyon alanında en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak ve bu durumu belgelemek,

 • Halkla İlişkiler Personeli için;
 1. KPSS Puanı veya Deneyim ile Başvuracak Adaylar İçin Ortak Şart;

Dört yıllık fakülte veya yüksekokulların Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, İletişim, Medya ve İletişim, Gazetecilik, Radyo Televizyon ve Sinema bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden lisans düzeyinde mezun olmak,

 1. KPSS puanı ile başvuracak adaylar için;

ÖSYM tarafından 06-07 Temmuz 2013 veya 05-06 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS 1,2,3,4,5,6,7 veya 8 puan türlerinin birisinden en az 70 puan almış olmak,

 1. KPSS’ ye girme şartı aranmaksızın iş tecrübesi ile başvuracak adaylar için;

Başvuru tarihi itibarıyla kamu kesimi veya özel kesimde belirtilen pozisyon alanında en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak ve bu durumu belgelemek,

 • Kriter Seti

(Mülakata girecek adaylar bu kriter setine göre değerlendirilerek belirlenecektir.)

Tablo 7: Destek Personel Adaylarının Puanlama Kriterleri

Destek Personel Puanlama KriterleriKriter İle İlgili GöstergePuanlamadaki

Ağırlığı

KPSS70 Puan ve üzerindeki puan dikkate alınır.[8]%15
Deneyim Yılı (Belgelenmek kaydıyla)5 yıl ve üzerindeki deneyim süresi dikkate alınır.

5 yılın üzerindeki her deneyim yılı için 3 puan verilecektir.[9] (Tamamlanan 6 aylık çalışma için 1,5 puan verilecektir.)

KPDS Puanı (2. ve 3. dil bildiğini KPDS ve eşdeğer belge ile ispat eden adaya eşit puan alan adaylar arasında öncelik verilecektir.)70 -80 arası 3 puan 80-90 arası 6 puan 90-100 arası 10 puan%10
Yüksek LisansYüksek Lisans yapan[10] ve belgeleyen aday için 20 puan verilecektir.%20
Tercih NedenleriAşağıda belirtilen, destek personeli için tercih sebeplerinden 3’ünü sağlayan 55 tam puan alacaktır.[11]Değerlendirme puanı içindeki ağırlığı %55

 

 • Destek Personeli için Tercih Sebepleri
 1. İnsan Kaynakları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak ve bunu belgelendirebilmek
 2. MS Office programlarına iyi derecede hâkim olmak ve bunu belgelendirebilmek
 3. Arşiv sorumlusu olarak tecrübe sahibi olmak ve bunu belgelendirebilmek
 4. Kurumsal haberlerin üretilmesi, Medya ilişkileri ve Kurumsal metinlerin oluşturulması konusunda deneyim sahibi olmak ve bunu belgelendirebilmek
 5. Profesyonel fotoğraf makinesi kullanabilmek ve bunu belgelendirmek
 6. Grafik ve tasarım programlarından en az birini iyi düzeyde kullanıyor olmak ve bunu belgelendirmek
 7. Grafik ve baskı konusunda tecrübe sahibi olmak ve bunu belgelendirmek
 8. İÇ DENETÇİ İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI
  • İç Denetçi İçin Giriş Şartları;
 9. Üniversitelerin hukuk, iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, istatistik, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, matematik, sosyoloji, mimarlık, şehir ve bölge planlama bölümleri ile mühendislik dallarından veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,
 10. Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) veya Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS)13 İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya geçerlilik süresi dolmamış YÖK tarafından buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak,14

http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2015/genel/EsdegerlikTablosu14012015.pdf

 1. Kamuda en az 10 yıl denetim elemanı olarak çalışmış olmak,

4.2. Kriter Seti (Mülakata girecek adaylar bu kriter setine göre değerlendirilerek belirlenecektir.)

Tablo 8: İç Denetçi Adaylarının Puanlama Kriterleri

Iç Denetçi Puanlama KriterleriKriter İle İlgili GöstergePuanlamadaki

Ağırlığı

Deneyim Yılı (Belgelenmek kaydıyla)10 yıl ve üzerindeki deneyim süresi dikkate alınır.

15

10 yılın üzerindeki her deneyim yılı için 4 puan verilecektir. (Tamamlanan 6 aylık çalışma için 2 puan verilecektir.)

20%
YDS-KPDS Puanı70 Puan üzerindeki puan dikkate alınır.15%
Yüksek LisansYüksek Lisans yapmış ve bunu belgeleyen adaya 10 puan verilecektir. 1610%
DoktoraDoktora yapmış ve bunu belgeleyen adaya 10 puan verilecektir.1710%

13                     YDS/KPDS eşdeğer sınavları için Yükseköğretim Kurumu denklik tablosu kullanılacaktır. YDS/KPDS’ye denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belge arandığından ÜDS puanı denklikte kabul edilmeyecektir.

14                     YDS/KPDS belgesinin son 5 yıl içinde alınmış olması eşit puan alan adaylar arasında tercih nedeni olarak kabul edilecektir.

15                     15 yılın üzerindeki deneyim yılı için puan hesaplanmayacaktır. Deneyim ile başvuran adayın alabileceği maksimum puan 20’dur.

16                     Yüksek Lisansın bitirilmesi gerekmekte olup öğrenci olan adaya puan verilmeyecektir.

17                     Doktoranın bitirilmesi gerekmekte olup öğrenci olan adaya puan verilmeyecektir.

 

2. Yabancı Dil BilgisiBuna ilişkin 70 Puan ve üzerindeki YDS-KPDS Puanı veya YÖK tarafından kabul edilen eşdeğer tabloda yer alan ve uluslararası geçerliliği olan belge dikkate alınır.15%
Tercih SebepleriAşağıda belirtilen, iç denetçi için tercih sebeplerinden 3’ünü sağlayan 30 tam puan alacaktır.[12]30%

 

 • İç Denetçi için Tercih Sebepleri

Aşağıda belirtilen şartları yerine getirmek ve bunları belgelemek tercih sebebidir;

 1. “Uluslararası Kamu Denetçisi Sertifikası”, “Uluslararası İç Denetçi Sertifikası” veya “Kamu İç Denetçi Sertifikası”na sahip olmak.
 2. Muhasebe, mali analiz ve finansal raporlama ile ilgili bilgi sahibi olmak.
 3. Kalkınma Ajansları, kamu mali ve idari mevzuatına hâkim olmak
 4. BAŞVURU
  • Başvuru Şekli ve Yeri:

Adayların, sınava katılabilmek için Ajans’ın web sayfasından (http://www.gmka.gov.tr) temin edilecek olan İş Talep Formu’nu eksiksiz bir şekilde doldurup, başvuruda istenen diğer belgeler ile beraber son başvuru tarihine kadar “Güney Marmara Kalkınma Ajansı Paşaalanı Mahallesi A. Gaffar Okkan Caddesi   No:36/B    BALIKESİR”        adresine      elden teslim    etmeleri

veya son       başvuru tarih ve saatine kadar ulaşmak kaydıyla     posta        veya             kargo      yolu   ile

göndermeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Eksik bilgi ve belgeyle yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

 • Başvuru Tarihi:
 • Başvuru İçin İstenen Belgeler:
 1. İş Talep Formu (gmka.gov.tr internet adresinden temin edilecektir.)
 2. Diploma ya da Mezuniyet Belgesinin aslı veya kurumca onaylı sureti,
 3. 3 (üç) adet vesikalık fotoğraf,
 4. YDS/KPDS sonuç belgesinin ya da buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgenin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da kurumca onaylı sureti,
 5. KPSS puanıyla başvuracak adaylar için, KPSS Sonuç Belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da kurumca onaylı sureti,
 6. Tercih sebebi niteliklerini ispatlayıcı diğer bilgi ve belgelerin asılları veya kurumca onaylı sureti,
 7. İş tecrübesi ile başvuran adaylar için, resmi iş döküm belgesi (Başvuru için SGK internet sitesinden alınacak çıktı yeterlidir, ancak sınavda başarılı olan adaylardan resmi onaylı iş döküm belgesi sunması talep edilecektir.),
 8. C. kimlik numarası yazılı beyanı veya T.C. kimlik numarası içeren nüfus cüzdanı fotokopisi,
 9. Özgeçmiş,(Ajans tarafından belirlenecek standart formatta olmalıdır.)
 10. j) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya başvuru tarihi itibari ile en az 6 (altı) ay tecil ettirmiş veya muaf olduğunu gösteren belgenin aslı veya tasdikli sureti.
 11. SINAV
  • Sözlü Sınava Çağırılacak Adayların Belirlenmesi

Tablolarda belirtilen şekilde yapılacak değerlendirme sonucunda her alan için belirtilen sayının 4 (dört) katına kadar aday sözlü sınava çağrılabilecektir.

Uzman Personel için; Tecrübe ve KPSS ile başvuran adaylar ayrı ayrı sıralanarak değerlendirilecektir. Her iki kategoride her branş için sözlü mülakata davet edilecek toplam aday sayısının yarısı kadar aday sözlü sınava çağrılacaklar listesine dahil edilecektir. Tecrübe ve KPSS kategorilerinden birinden az başvuru olması halinde, eksik kalan adaylar diğer kategoriden sözlü sınava çağrılacaklar listesine dahil edilecektir. Bu şekilde her branştan Tablo 2 de yer alan mülakata çağrılacak aday sayısı toplamı kadar aday sözlü sınava davet edilecektir. Ancak çağrılan son sıradaki adayın puanı ile aynı olan diğer adaylar da sınava çağrılabilecektir.

 • Sınava Giriş Yeri ve Tarihi

Ajansa yapılan başvurular Genel Sekreterlikçe dosya üzerinden değerlendirildikten sonra yarışma sınavına katılmaya hak kazanan adayların isimleri ile sınava ilişkin tarih ve yer bilgileri 15 Temmuz 2015 tarihinden itibaren www.gmka.gov.tr,www.balikesir.gov.tr, www.canakkale.gov.tr internet sayfalarından ilan edilecektir. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Yarışma sınavı 21 – 24 Temmuz 2015 tarihleri arasında Güney Marmara Kalkınma Ajansı hizmet binasında (Paşaalanı Mahallesi A. Gaffar Okkan Cad. No:36/A BALIKESİR) yapılacaktır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar mülakat tarihinde nüfus cüzdanı veya sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle birlikte mülakatın yapılacağı yerde hazır bulunacaklardır.

 • Yarışma Sınavının Yapılışı

Yarışma sınavı “sözlü” olarak yapılacaktır. Sınav kurulu üyeleri sözlü sınavda, adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verir. Sınav Kurulu bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve belgeleri adaylardan ister.

 • Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Sınav Kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu, 100 (yüz) puan üzerinden en az 70 (yetmiş)’tir. Sınavda 70 puan ve üstünde not alan adayların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, ilan edilen pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilecektir. Yarışma sınavında 70’in üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Sınav Kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asıl adaylardan göreve başlamayanların yerine, yedek adaylar sırasına göre istihdam edilebilir. Bunlar hakkında Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri uygulanır.

Belli bir uzmanlık alanındaki adayların başarılı olamaması nedeniyle boş kalan pozisyonlar, sınav kurulunun uygun görüşü ile başka bir uzmanlık alanından sınava katılıp başarılı olmuş adaylar arasından doldurulabilir. Sınav kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde boş pozisyon sayısından daha az sayıda personel alma, yeterli niteliğe sahip adayın bulunamadığı durumlarda personel istihdam etmeme hakkına sahiptir.

 • Sınav Sonucunun Duyurulması

Sınav sonucu, Genel Sekreterlik tarafından, Sınav Kurulunun sonuçları kendisine intikal ettirdiği tarihten itibaren en geç 3 (üç) gün içinde Ajansın web sitesi olan www.gmka.gov.tr adresinde ilan edilir ve göreve başlama çağrısı ile birlikte kazanan adaylara yazılı olarak tebliğ edilir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu, hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulur.

ÖNEMLİ UYARILAR:

 • Ajans’ta göreve başlayacak personele verilecek ücret, 6495 sayılı kanunla değişik 375 sayılı KHK’nın ek 11. maddesi uyarınca, uzman personel için; Emsali olan (eğitimi, hizmet süresi vs. dikkate alınarak intibak yapılacak olan) Başbakanlık uzmanından fazla olmayacak şekilde, Yönetim Kurulu tarafından belirlenecektir.

Destek personeli için ücret; Emsali olan (eğitimi, hizmet süresi vs. dikkate alınarak intibak yapılacak olan) Şeften fazla olmayacak şekilde, Yönetim Kurulu tarafından belirlenecektir.

İç denetçi içinse ücret; Emsali olan (eğitimi, hizmet süresi vs. dikkate alınarak intibak yapılacak olan) Bakanlık bağlı kuruluşu statüsündeki Genel Müdürlük İç Denetçisinden fazla olmayacak şekilde, Yönetim Kurulu tarafından belirlenecektir.

 • Ajans’ın, personel ile imzalayacağı iş sözleşmesinde 3 (üç) yıl çalışma koşulu bulunmakta olup, 3 (üç) yıldan önce iş akdini feshetmek isteyen personel için kademeli olarak belirlenen cezai şart uygulanacaktır. (İş akdinin imzalanmasından itibaren ilk yıl içinde iş akdini fesheden personel için 3 (üç) maaş, ikinci yıl içinde iş akdini fesheden personel için 2 (iki) maaş, üçüncü yıl iş akdini fesheden personel için 1 (bir) maaş tutarında cezai şart personelden tahsil edilecektir.)

 

 •  YDS/KPDS belgesinin son 5 yıl içinde alınmış olması eşit puan alan adaylar arasında tercih nedeni olarak kabul edilecektir.
 •  YDS/KPDS eşdeğer sınavları için Yükseköğretim Kurumu denklik tablosu kullanılacaktır. YDS/KPDS’ye denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belge arandığından ÜDS puanı denklikte kabul edilmeyecektir.
 •  YDS/KPDS eşdeğer sınavları için Yükseköğretim Kurumu denklik tablosu kullanılacaktır. YDS/KPDS’ye denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belge arandığından ÜDS puanı denklikte kabul edilmeyecektir.
 •  YDS/KPDS belgesinin son 5 yıl içinde alınmış olması eşit puan alan adaylar arasında tercih nedeni olarak kabul edilecektir.
 • 80 Puanın üstündeki her 1 puan için 0,5 puan verilecektir.
 •  10 yılın üzerindeki deneyim yılı için puan hesaplanmayacaktır. Deneyim ile başvuran adayın alabileceği maksimum puan 10’dur.
 •  Yüksek Lisansın ve Doktoranın bitirilmesi gerekmekte olup öğrenci olan adaya puan verilmeyecektir.
 •  Bir tercih sebebini sağlayan aday 12 Puan, iki tercih sebebini sağlayan personel 24 puan ve daha üstünü sağlayan adaya 35 puan verilecektir.
 •  70 Puan üzerindeki her 1 Puan için 0,5 puan verilecektir.
 •  10 yılın üzerindeki deneyim yılı için puan hesaplanmayacaktır. Deneyim ile başvuran adayın alabileceği maksimum puan 15’dir.
 •  Yüksek lisansın bitirilmesi gerekmekte olup öğrenci olan adaya puan verilmeyecektir.
 •  Tercih sebeplerinden 1 tanesini sağlayan personele 18 puan verilecek olup, 2 tanesini sağlayan adaya 36 puan ve üzeri tercih sebebini sağlayan personele 55 tam puan verilecektir.
 •  Bir tercih sebebini sağlayan aday 10 Puan, iki tercih sebebini sağlayan personel 20 puan ve üç tercih sebebini sağlayan adaya 30 puan verilecektir.

Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.