SON DAKİKA

Hacettepe Üniversitesi 41 Akademik Personel Alımı

Bu haber 22 Mart 2017 - 10:04 'de eklendi.

Hacettepe Üniversitesi 41 akademik personel alımı için duyuru yayımladı.

 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN İLAN OLUNUR

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan aşağıda anabilim/anasanat dalları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.
Adayların, başvurularını 22 Mart – 7 Nisan 2017 tarihleri arasında aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yapmaları gerekmekte olup, Yardımcı Doçent kadrosuna başvurular ilgili Dekanlıklara ve Enstitü Müdürlüğüne, Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular ise Rektörlüğümüze (Yazı İşleri Müdürlüğüne) yapılacaktır.
Profesör ve Doçent kadrolarına DEVAMLI STATÜ’ye göre atama yapılacaktır.
Ataması yapılanlar, 5 (beş) yıl süre ile (kurum dışında eğitim-öğretim ve araştırma etkinlikleri hariç) gelir getirici herhangi bir mesleki etkinlikte bulunmayacaklarını kabul etmiş olurlar.

Adayların, Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilmiş ve Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış kriterlere (http://www.hacettepe.edu.tr/akademik/atama-kriterleri) uymaları gerekmektedir.
Bu kriterlere uymayan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır.

Hacettepe Üniversitesi Atama Kriterlerini karşılamış olmak, kadro ilanına başvurmak için asgari koşul olup, kadroya atanma hakkı sağlamaz. Adayların, kadroya atanmayı engelleyici herhangi bir ceza almamış olmaları gerekir.

Sahip olunan unvanın altındaki kadrolara başvurular kabul edilmeyecektir.

İlan edilen kadrolara başvuran adayların;

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin Yardımcı Doçentler için 8., Doçentler için 14. ve Profesörler için ise 17. maddelerinde istenilen koşullar ile birlikte, yayın dosyalarına nüfus cüzdanı fotokopisi, diplomalar, doktora ve doçentlik belgeleri, kriterleri sağladığına dair belge, yabancı dil belgesi, varsa Eğiticilerin Eğitimi Belgesi (Üniversitemiz Rektörlüğünce ilan edilen öğretim üyesi kadrolarına başvuracak adayların; Üniversitemiz veya diğer Üniversiteler tarafından verilen “Eğiticilerin Eğitimi Sertifikası”na sahip olmaları gerekir. Üniversite dışı kurumlardan alınan Eğiticilerin Eğitimi Sertifikaları, Rektörlüğümüze bağlı Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi tarafından onaylanması halinde geçerli olarak kabul edilecektir. Eğiticilerin Eğitimi Sertifikası olmayan adaylar ilan tarihini takiben başvuru sürecinde Üniversitemiz tarafından düzenlenecek olan Eğiticilerin Eğitimi Uzaktan Eğitim Programı kapsamında bu belgeyi alabilirler), özgeçmiş formu, akademik etkinlik puan formu ve kontrol çizelgesini eklemeleri gerekmektedir. Özgeçmiş formu Akademik Etkinlik puan formu ve kontrol çizelgesi http://www.hacettepe.edu.tr/akademik/atama-kriterleri Web adresinden temin edilebilir.

Adayların, Profesör kadrosu başvurusu için 6, Doçent ve Yardımcı Doçentlik kadro başvuruları için 4 kopya olarak hazırlayacakları yayın dosyalarını bu amaca uygun bir kutu içerisinde dilekçe ekinde teslim etmeleri gerekmektedir.
Adaylar ilaveten, başvuru dosyası oluşturmak üzere, yukarıda belirtilen belgelerin ek birer kopyası ile birlikte 2 adet vesikalık fotoğraf ve yayın dosyalarını USB belleğe yükleyerek teslim edeceklerdir.
Posta ile başvurular işleme alınmayacaktır.

İlan olunur.

FAKÜLTE , ANABİLİM / ANASANAT DALLARIKADRO UNVANIKADRO SAYISI
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
EndodontiYrd.Doçent (1)1
OrtodontiYrd.Doçent (2)1
ECZACILIK FAKÜLTESİ
BiyokimyaDoçent (3)1
Klinik EczacılıkYrd.Doçent (4)1
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
İngiliz DilbilimiYrd.Doçent (5)(6)1
PsikolojiYrd.Doçent (7)1
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Eğitimde Ölçme ve DeğerlendirmeProfesör (8)1
Eğitim YönetimiProfesör (9)1
Fen Bilgisi EğitimiDoçent (10)1
Fizik EğitimiDoçent (11)1
FEN FAKÜLTESİ
Aktüerya BilimleriProfesör (12)1
Olasılık Teorisi ve Olasılık SüreçleriProfesör (13)1
Uygulamalı BiyolojiDoçent (14)1
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
GrafikProfesör (15)1
İç Mimarlık ve Çevre TasarımıProfesör (16)1
ResimDoçent1
HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
Hemşirelik EsaslarıYrd.Doçent (17)1
Psikiyatri HemşireliğiYrd.Doçent (18)1
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
PazarlamaDoçent (5)(19)1
Maliye TeorisiYrd.Doçent (20)1
Sayısal YöntemlerYrd.Doçent (5)(21)1
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Uygulamalı JeolojiProfesör (22)1
MekanikYrd.Doçent (5)(23)1
Nükleer BilimlerYrd.Doçent (5)(24)1
Nükleer TeknolojilerYrd.Doçent (5)(25)1
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Çocuk GelişimiYrd.Doçent (26)1
TIP FAKÜLTESİ
Beyin ve Sinir CerrahisiProfesör (İngilizce) (5)(27)1
Çocuk Sağlığı ve HastalıklarıProfesör (Türkçe) (5)(28)1
Genel CerrahiProfesör (İngilizce) (5)(29)1
İç HastalıklarıProfesör (Türkçe) (5)(30)1
Göğüs HastalıklarıDoçent (İnglizce) (5)(31)1
Enfeksiyon Hast. ve Klinik MikrobiyolojiDoçent (Türkçe) (5)(32)1
İç HastalıklarıDoçent (Türkçe) (5)(33)1
Ortopedi ve TravmatolojiDoçent (Türkçe) (5)(34)1
Radyasyon OnkolojisiDoçent (İnglizce) (5)(35)1
BiyoistatistikYrd.Doçent (İngilizce) (5)(36)1
Çocuk Sağlığı ve HastalıklarıYrd.Doçent (Türkçe) (5)(37)1
Çocuk Ergen Ruh Sağlığı HastalıklarıYrd.Doçent (İngilizce) (5)(38)1
İç HastalıklarıYrd.Doçent (Türkçe) (5)(39)1
Tıbbi MikrobiyoljiYrd.Doçent (Türkçe) (5)(40)1
TÜRKİYAT ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜDoçent (41)1

AÇIKLAMALAR

 1.  Lazer taramalı mikroskop, apikal sızdırmazlık ve adezyon konularında deneyimli olmak.
 2.  Temporomandibular eklemin üç boyutlu değerlendirilmesi konularında deneyimli olmak.
 3.  Biyokimya alanında doktora derecesine sahip ve eczacı olmak, enzim kinetiği konusunda deneyimli olmak.
 4.  Biyofarmasötik ve Farmakokinetik alanında doktora derecesine sahip ve eczacı olmak. İlaç ve/veya zehir bilgi hizmetlerinde deneyimli olmak.
 5.  Üniversitemizde yabancı dilde eğitim yapan birimlerin kadrolarına başvuran adayların ilgili birimlere atanması için Yabancı Dil Jürileri tarafından yapılacak olan yabancı dilde ders verme sınavını başarmış olmaları şarttır. Bu sınavlar, ilanı takiben Rektörlüğümüz tarafından organize edilecektir.
 6.  İngiliz Dilbilimi alanında yüksek lisans ve doktora derecelerine sahip olmak.
 7.  Psikoloji Bölümü mezunu olmak, deneysel psikoloji alanında lisansüstü akademik dereceleri bulunmak ve psikofizyoloji alanında deneyimli olmak.
 8.  Doçent unvanını Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme alanında almış olmak.
 9.  Doktora derecesini ve doçent unvanını Eğitim Teftişi Planlaması ve Ekonomisi alanında almış olmak. Öğretmen yetiştirme konusunda deneyimli olmak.
 10.  Fen eğitiminde yapılandırmacı öğrenme ve süreç değerlendirme konularında deneyimli olmak.
 11.  Doçent unvanını Fizik Eğitimi alanında almış olmak, fizik eğitiminde bilgisayar ortamında görselleştirme ve problem kurma konularında deneyimli olmak.
 12.  Hayat sigortaları matematiği konusunda deneyimli olmak.
 13.  Kategorik veri analizi konusunda deneyimli olmak.
 14.  Coleoptera sistematiği ve adli entomoloji konularında deneyimli olmak.
 15.  Elektronik oyun, kavram ve arayüz tasarımı konularında deneyimli olmak.
 16.  İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı alanında sanatta yeterlik derecesine sahip olmak ve temel tasarım eğitimi konusunda deneyimli olmak.
 17.  Hemşirelik Esasları alanında doktora derecesine sahip olmak, eğitimde standart hasta ve simülasyon yöntemleri konularında yurt dışı deneyime sahip olmak.
 18.  Psikiyatri Hemşireliği alanında doktora derecesine sahip olmak, psikodrama konusunda eğitim ve deneyim sahibi olmak.
 19.  İşletme alanında lisans ve Pazarlama alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olmak. Pazarlama alanında doktora tezi yazmış olmak.
 20.  Maliye alanında doktora derecesine sahip olmak.
 21.  Sayısal yöntemler ve yöneylem araştırmaları alanında deneyimli olmak.
 22.  Toprak kirliliği, temizleme yöntemleri ve jeolojik kökenli tehlikelerin bölgesel ölçekli değerlendirilmesi konularında deneyimli olmak.
 23.  Kompozit, tekstil ve fonksiyonel derecelendirilmiş malzemelerin sonlu eleman modellenmesi konularında deneyimli olmak.
 24.  Nükleer Enerji Mühendisliği lisans diplomasına ve Termodinamik alanında doktora derecesine sahip olmak. Termodinamik alanında deneyimli olmak.
 25.  Nükleer Enerji Mühendisliği lisans diplomasına ve doktora derecesine sahip olmak, nükleer yakıt çevrimi ve atık idaresi konularında deneyimli olmak.
 26.  Lisans eğitimini Çocuk Gelişimi ve Eğitimi veya Çocuk Gelişimi alanında tamamlamış olmak, ev temelli erken müdahale konusunda deneyimli olmak.
 27.  İleri Nörolojik Bilimler doktora derecesine sahip olmak.
 28.  Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Yandal Uzmanı olmak, Hemofili konusunda uluslararası sertifika sahibi olmak.
 29.  Toraks cerrahisi konusunda en az 2 yıllık yurt dışı eğitime sahip olmak.
 30.  Gastroenteroloji Uzmanı olmak. Karaciğer nakli sonrasında gelişen bilier sorunların ERCP ile tedavisi konularında deneyimli olmak.
 31.  İmmünoloji ve Allerji Hastalıkları Uzmanı olmak. Erişkin kistik fibrosis hastalarının tedavisi konularında deneyimli olmak.
 32.  Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı olmak, kemik iliği nakil hastalarında gelişen enfeksiyonlar konusunda en az 1 yıllık yurt dışı deneyimi bulunmak.
 33.  Nefroloji uzmanı olmak. Ulusal ve uluslararası board sınavlarında başarı belgesine sahip olmak.
 34.  Pediatrik Ortopedi’de navigasyon destekli korreksiyon osteotomileri konularında deneyimli olmak.
 35.  Tıp Doktoru ve Radyasyon Onkolojisi Uzmanı olmak.
 36.  Biyoistatistik alanında doktora derecesine sahip olmak. Yaşam çözümlemesi konusunda deneyimli olmak.
 37.  Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olmak.
 38.  Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tedavi yanıtı ve genetik boyutları konularında deneyimli olmak.
 39.  Romatoloji Uzmanı olmak. Kapilleroskopi konusunda deneyimli olmak.
 40.  Tıp doktoru ve Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanı olmak. Klinik Mikrobiyoloji laboratuvar yönetiminde deneyimli olmak.

 Yabancı dil olarak Türkçe öğretim alanında deneyimli olmak.

Bir önceki yazımız olan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri İşçi Alımları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.