Hacettepe Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Program İlanı

Hacettepe Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Yayınlama: 04.06.2015
Düzenleme: 05.03.2021 22:11
1.303
A+
A-

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı

Yüksek Lisans

Başvuru tarihleri:

01-26 Haziran 2015

Giriş Sınav tarihleri:

06-10 Temmuz 2015

KONTENJANLAR

Programlar
Yüksek Lisans
T Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı

Yüksek Lisans

Başvuru tarihleri:

01-26 Haziran 2015

Giriş Sınav tarihleri:

06-10 Temmuz 2015

KONTENJANLAR

ProgramlarYüksek LisansTÖMERYüksek Lisans ALES PuanıYüksek Lisans YDS/ÜDS/KPDS PuanıA

L

E

S

TC UyrukluUluslararası
AsılYedekAsılYedek
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (1)15+(1)8__6060EA/

SAY

Eğitim Bilimleri
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme12651705560EA
Eğitim Programları ve Öğretim201052705560EA
Psikolojik Danışma ve Rehberlik10551705560EA
Eğitim Yön Tef. Plan. ve Ekonomisi16851705560EA
İlköğretim
İlköğretim168__5550EA
Okulöncesi Eğitimi168__5560EA
İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi2010__5555SA
Yabancı Diller Eğitimim
Alman Dil Eğitimi8452705570SO
Fransız Dil Eğitimi8251705570SO
İngiliz Dil Eğitimi (1)16+(1)884705585EA/

SO/

SAY

Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi251251706050SA
1- İçişler Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı Kontenjanı

1- İçişler Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı Kontenjanı

Not: Yabancı uyruklu adayların müracaat ettiği program için ALES’eveya Senato tarafından belirlenen uluslararası düzeyde eşdeğer kabul gören (GRE, GMAT vb.) sınavlardan herhangi birine girmeleri ve gerekli başvuru koşullarındaki minimum standart puana sahip olmaları gerekmektedir.

Yüksek Lisans Genel Başvuru Koşulları:

1-Lisansüstü programlara başvuru koşulları “Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği” (http://ebe.hacettepe.edu.tr/yonetmelikler.html) ile her anabilim dalının kendi yönergesi hükümlerincebelirlenmektedir. Adaylar birden fazla lisansüstü programa başvuru koşullarını yerine getirdikleri takdirde ve giriş sınavı tarih ve saatlerinin birbiri ile çakışmaması durumunda başvuru yapabilirler.

2-Başvurularda herhangi bir ücret alınmamaktadır.

3-Ön başvurular elektronik ortamda yapılmakta olup adaylar beyanda bulundukları bilgilerin resmi belgelerinin teslimi ve sınava kabul işlemini şahsen; şahsen başvuru yapamayanlar dilekçe ve/veya resmi vekalet verdikleri bir yakınları vasıtasıyla yaptırabilirler. Bu durumda ortaya çıkabilecek olan sorunlardan Enstitümüz sorumlu değildir.

4-Eksik belge ile başvuran adayların başvuru kayıt işlemleri kesinlikle yapılmayacaktır.

5-Adayların başvuru için beyan ettikleri diploma veya mezuniyet belgesi ile transkriptlerini ilgili kurumlardan “aslı gibidir” yaptırmaları, yaptıramayacak durumda olanların belgelerin asılları ve fotokopileri ile birlikte gelmeleri gerekmektedir. Mezuniyet ortalamasının yer aldığı transkriptte ilgili kurum tarafından ortalamanın 100’lük sisteme çevrilmiş halinin bulunması ve adayların başvuru sırasında 100’lük sisteme çevrilmiş not ortalamalarını kullanmaları zorunludur. Yabancı ülkelerden alınan mezuniyet belgesi veya diploma ile mezuniyet transkriptinin noterden onaylı tercüme edilerek teslim edilmesi gerekmektedir.

6-Başvuruların ilan edilen toplam kontenjanın üç katından fazla olması halinde, yapılacak giriş sınavına çağrılacak adayların belirlenmesi için tüm adaylar ön değerlendirmeye tabi tutulur. ALES puanının % 60’ı ve mezuniyet not ortalamasının % 40’ı dikkate alınarak elde edilecek puan sırasına göre kontenjanın üç katına kadar aday giriş sınavına çağrılır. Sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın olması halinde bu adayların tamamı giriş sınavına çağrılır.

7-Adayların başvurularında yanlış beyanda bulunmaları halinde sınav sonuçları geçersiz sayılacak, yanlış beyanda bulunanlar hakkında ilgili kurumlara bildirimde bulunulacaktır.

8-Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bilim dalına başvuracak adayların Rehberlik ve Psikolojik Danışmaveya Psikoloji alanlarından birinden en az dört yıllık lisans programından mezun olanlar başvurabilirler.Psikoloji mezunlarına bilimsel hazırlık programı verilir.

Başvuruda İzlenecek Adımlar

Başvurular “çevrim-içi” ortamda doldurulacak olan Başvuru Formu ile yapılmaktadır.

Başvuru için öncelikle “http://enstitu.hacettepe.edu.tr/” adresinde yer alan “Aday Öğrenci” girişinden sisteme üye olunması gerekmektedir.

İşlemler:

 1. http://enstitu.hacettepe.edu.tr” adresinden Aday Öğrenci Girişi’ni tıklayınız.
 2. Açılan enstitü listesinden Eğitim Bilimler Enstitüsü‘nün yanındaki seç butonunu tıklayınız.
 3. Başvurmayı istediğiniz anabilim dalının ilgili programını, adı ve düzeyi ile seçerek belirtiniz.

Örnek:Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi/ Yüksek Lisans Programı

 1. Bu aşamada açılan pencerede istenen bilgileri doldurunuz. İstenen bilgileri girdikten sonra, ileri butonunu tıklayınız ve açılan “Aday Kayıt Formu”nun çıktısını alınız.
 2. Çevrim-içi başvuru işlemi tamamlandıktan sonra, doldurulması gerekli bir diğer form da “Aday Kayıt Belgesi” (Sınava Giriş Kimlik Belgesi) formudur. Eğitim Bilimleri Enstitüsünün “Belgeler/Formlar “sayfasındaki http://ebe.hacettepe.edu.tr/belgeler.html) “Giriş Sınav Kimlik Belgesi”doldurup, çıktısını almanız ve vesikalık fotoğrafınızı yapıştırmanız gerekmektedir.
 3. Bu iki belgeyi, aşağıda listelenen belgelerle birlikte, ilan edilen başvuru tarihleri arasında Eğitim Bilimler Enstitüsü Öğrenci İsleri Birimi‘ne teslim ediniz.

Not:Başvuruda sunulan belgelerin iadesi yapılmamaktadır. Eksik belge ile başvuru kabul edilmemektedir.

Gerekli Belgeler:

 1. Diploma ya da Mezuniyet Belgesinin Onaylı Fotokopisi (1 Adet)

Adayların başvuru için beyan ettikleri diploma veya mezuniyet belgesi ile transkriptlerini ilgili kurumlardan “aslı gibidir” yaptırmaları, yaptıramayacak durumda olanların belgelerin asılları ve fotokopileri ile birlikte gelmeleri gerekmektedir.Yabancı ülkelerden alınan mezuniyet belgesi veya diploma ile mezuniyet transkriptinin noterden onaylı tercüme edilerek teslim edilmesi gerekmektedir. Mezuniyet ortalamasının yer aldığı transkriptte ilgili kurum tarafından ortalamanın 100’lük sisteme çevrilmiş halinin bulunması ve adayların başvuru sırasında 100’lük sisteme çevrilmiş not ortalamalarını kullanmaları zorunludur.

 1. Yabancı ülkelerden alınan mezuniyet belgesi ve ya diploma ile mezuniyet transkriptinin noterden onaylı tercüme edilerek teslim edilmesi gerekmektedir. Transkripte yer alan not ortalamasının 100’lük sisteme çevrilmiş halinin bulunması gerekmektedir.
 2. Mezuniyet Derecesini Gösterir Not Çizelgesi (Transkript) (1 Adet)

Bütünleşik Doktora ve Yüksek Lisans başvuruları için Lisans; Doktora başvuruları için Lisans ve Yüksek Lisans derecesi için alınan derslerin notlarını ve mezuniyet derecesini gösteren transkript. (Diploma eki belgeleri transkript yerine kabul edilmemektedir.)

 1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (1 Adet)
 2. Vesikalık Fotoğraf (2 Adet)
 3. ALES Belgesi
 4. Yabancı Dil Belgesi

Önemli Hatırlatmalar:

1.Anabilim Dalı Türkçe dilde eğitim verdiği için Yüksek Lisans programına müracaat edecek Yabancı uyruklu adaylardan Türkçe Yeterlik Belgesi (TÖMER) istenecektir.

2.Uluslararası uyruklu adayların müracaat ettiği program için ALES’e veya Senato tarafından belirlenen uluslararası düzeyde eşdeğer kabul gören (GRE, GMAT vb.) sınavlardan herhangi birinden gerekli puanı almaları gereklidir.

3.Yüksek Lisans Programlarında Yabancı Dil Puanı ön koşuldur. Yüksek Lisans Programlarına müracaat edecek olan Türk ve Uluslararası uyruklu adaylar merkezi yabancı dil sınavı ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından H.Ü. Senatosu tarafından kabul edilen ilgili programın minimum yabancı dil puanına sahip olmak zorundadırlar.

Sınav Tarihi ve Saatleri:

Eğitim Bilimleri
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
StatüSınav TürüSınav YeriTarihSaat
Yüksek LisansYazılıEğitim Bilimleri Bölümü Derslikleri06.07.201509:30
Yüksek LisansSözlüEğitim Bilimleri Bölümü Derslikleri06.07.201514:00
Psikolojik Danışma ve Rehberlik
Yüksek LisansYazılıEğitim Bilimleri Anabilim Dalı07.

07.

2

0

1

5

10.00-12.00 ve
13:00-17:00
Yüksek LisansSözlüEğitim Bilimleri Anabilim Dalı08.07.201510.00-12.00 ve
13:00-17:00
Eğitim Programları ve Öğretim
Yüksek LisansYazılıB-203/20407.07.201510:00
Yüksek LisansSözlüB 20208.07.201510:00
Eğitim Yönetimi Teftişi

Planlaması ve Ekonomisi

Yüksek LisansYazılıEğitim Bilimleri Bölümü Derslikleri07.

07.

2

0

1

5

10:00
Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi
Yüksek LisansYazılıBölüm Toplantı Salonu06.

07.

2

0

1

5

13:00
Yüksek LisansSözlüBölüm Toplantı Salonu07.07.201509:00
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Yüksek LisansBÖTE Seminer Odası07.

07.

2

0

1

5

Yabancı Diller Eğitimi
Alman Dili Eğitimi
Yüksek LisansYazılıToplantı Salonu06.07.201509:30
Yüksek LisansSözlüToplantı Salonu06.07.201513:30
Fransız Dili Eğitimi
Yüksek LisansYazılıToplantı Odası06.07.201509:30
Yüksek LisansSözlüToplantı Odası06.07.201514:00
İngiliz Dili Eğitimi
Yüksek LisansSözlüToplantı Salonu06.07.201509:00
İlköğretim
İlköğretim
Yüksek LisansYazılıİlköğretim Bölümü06.07.201510:00
Yüksek LisansSözlüİlköğretim Bölümü07.07.201513:00
Fen Bilgisi Eğitimi
Yüksek LisansSözlüToplantı Odası07.07.201510:00
Okul Öncesi Eğitimi
Yüksek LisansLisansüstü dersliği06.07.201509:30
Giriş (Yazılı ve Sözlü) Sınavları İlgili Anabilim Dalı Başkanlıklarında Yapılacaktır.

Giriş Sınavı ve Sınav Sonuçları:

Giriş sınavları, ilgili Anabilim dallarında ilan edilen tarihte ve saatlerde yapılmaktadır. Giriş sınavı aşamasında başarılı sayılmak için tam notun, yüksek lisans programları için en az %50’sinin, doktora programları için en az %60’inin alınması gerekmektedir. Adayların Genel Başarı Notu’nun hesaplanmasında ALES’ ten alınan puanın %50’si, akademik ortalamanın %20’si, giriş sınavı notunun da %30’u dikkate alınmaktadır. Genel Başarı Notunun 100 üzerinden, yüksek lisans programları için en az 60, doktora programları için ise en az 70 olması gerekir.

Giriş Sınav Sonuçları sonucunda mevcut kontenjanlar doğrultusunda kesin kayıt yaptırma hakkını elde edenler ile varsa yedek kayıt yaptırma hakkını elde edenlerin listesi 24.07.2015 tarihinde Enstitü web sayfamızdan ilan edilecek olup ayrı bir bilgilendirme yapılmayacaktır.

Başvuru Tarihleri :01 – 26 Haziran 2015

Sağlık Bilişimi , Bilgisayar Animasyonu ve Oyun Teknolojileri (Tezsiz), Eğitimde Bilişim Teknolojileri Anabilim Dalları için

ALES ve YABANCI DİL şartı KALDIRILMIŞTIR!

2015 – 2016 Güz Dönemi Başvuruları İçin Mülakat Tarihleri

Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı:09Temmuz 2015-

09:00

Bilgi Güvenliği Anabilim Dalı

:09 Temmuz 2015- 09:00Sağlık Bilişimi Anabilim Dalı:09 Temmuz 2015-

09:00

Bilgisayar Grafiği Anabilim Dalı (Tezsiz program için mülakat sınavı):09 Temmuz 2015-

09:00

Sayısal İletişim Sistemleri ve Bilgisayar Ağları:09 Temmuz 2015-

09:00


Hacettepe Üniversitesi yüksek lisans ve doktora program ilanı

Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Programı için Tıklayınız

Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.