Harp Akademileri Stratejik Araştırmalar Ens. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı

Harp Akademileri Stratejik Araştırmalar Ens. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Yayınlama: 25.05.2015
Düzenleme: 05.03.2021 22:10
472
A+
A-

STRATEJİK ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI

ÖĞRENCİ SEÇİM İŞLEMLERİ

1.2015-2016 Eğitim ve Öğretim Yılında Harp Akademileri Komutanlığı Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (SAREN) Müdürlüğü bünyesinde açılacak olan aşağıdaki tezli STRATEJİK ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI

ÖĞRENCİ SEÇİM İŞLEMLERİ

1.2015-2016 Eğitim ve Öğretim Yılında Harp Akademileri Komutanlığı Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (SAREN) Müdürlüğü bünyesinde açılacak olan aşağıdaki tezli yüksek lisans programlarına lisans mezunu, doktora programlarına tezli yüksek lisans mezunu Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu (kendi nam ve hesabına başvurmak kaydıyla) ve sivil öğrenci alınacaktır.

Akademik İlanlar Sayfamız Beğenmek İçin Tıklayın

a.Yüksek Lisans Programları:

Sıra Nu.Yüksek Lisans Programı
1.Uluslararası İlişkiler
2.İstihbarat
3.Ulusal ve Uluslararası Güvenlik Stratejileri
4.Harp Tarihi ve Strateji
5.Savunma Kaynakları Yönetimi
6.Harp/Harekat Hukuku

b.Doktora Programları:

Sıra Nu.Doktora Programı
1.Uluslararası İlişkiler
2.Ulusal ve Uluslararası Güvenlik Stratejileri

2.Başvurular 25 Mayıs 2015-16 Haziran 2015 tarihleri ve 09.00-16.00 saatleri arasında aşağıdaki adrese şahsen yapılacaktır.

Harp Akademileri Komutanlığı

Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Müdürlüğü

34334 Yenilevent / İSTANBUL

Telefon: 0 212 – 3980100 Dahili: 3822, 3823

2015-2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ SEÇİM İŞLEMLERİ

FAALİYET TAKVİMİ

TarihFaaliyet
25 Mayıs-16 Haziran 2015Başvuruların alınması.
18-19 Haziran 2015Başvuru koşullarını sağlayan adayların bilim sınavı ve mülakatlar için e-posta aracılığı ile davet edilmesi.
22-26 Haziran 2015 *Yüksek lisans mülakatları ile doktora bilim sınavı ve mülakatlarının yapılması.
01 Temmuz 2015Sonuçların e-posta aracılığı ile adaylara bildirilmesi ve başarılı olanların kayıt işlemleri için davet edilmesi.
02-10 Temmuz 2015Asil listede yer alan adayların kayıtlarının yapılması.
Ekim 2015Yüksek lisans ve doktora programlarının başlaması.

Mülakatlar için 5 gün süre ayrılmıştır. Başvuru yoğunluğu ve program tercihleri dikkate alınarak adaylar gruplandırılacak ve adayın sınava katılacağı kesin tarih e-posta iletisi ile bildirilecektir. Adayların, başvurular sırasında ibraz etmeleri gereken belgeleri 16 Haziran 2015 Salı günü saat 16.00’ya kadar teslim etmeleri gerekmektedir.

BAŞVURU ŞARTLARI

1. YÜKSEK LİSANS EĞİTİMİ BAŞVURU ŞARTLARI:

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adaylar:

1.Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (SAREN) Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği “Madde 39 (1) a) ve b) bentleri” hükümlerinde belirtilen koşulları taşımak,

2.Bir askeri okuldan çıkmış veya çıkarılmış olmamak (sağlık sebepleri hariç), sivil okullardan ve lisansüstü programlarından ise çıkarılmamış olmak,

3.Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak (Asker kaçağı, bakaya, saklı vb. durumunda bulunmamak),

4.Lisans derecesine sahip olmak (Mezun olma durumundaki adayların başvuruları kabul edilecektir, baraj notu uygulanmayacaktır),

5.Başvuru tarihi itibarıyla son üç yıl içerisinde alınmış olmak kaydıyla çizelgede belirtilen ALES puanını almış olmak,

6.Başvuru tarihi itibarıyla son üç yıl içerisinde alınmış olmak kaydıyla çizelgede belirtilen yabancı dil sınavı puanlarından birini almış olmak.

Yüksek Lisans ProgramıALESYabancı Dil (Herhangi bir dil)
YDSKPDSÜDSTOEFL
Uluslararası İlişkiler55(EA / SÖZ)55555566 (IBT)
İstihbarat55(EA / SÖZ)55555566 (IBT)
Ulusal ve Uluslararası Güvenlik Stratejileri55(EA / SÖZ)55555566 (IBT)
Harp Tarihi ve Strateji55(EA / SÖZ)50505060 (IBT)
Savunma Kaynakları Yönetimi55(EA / SAY)55555566 (IBT)
Harp/Harekat Hukuku55(EA / SÖZ)50505060 (IBT)

b. Yabancı uyruklu adaylar:

(1) Lisans derecesine sahip olmak (Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yabancı yükseköğretim kurumlarından mezun veya mezun olma durumunda olan adayların başvuruları kabul edilecektir, baraj notu uygulanmayacaktır),

(2) Başvuru tarihi itibarıyla son üç yıl içerisinde alınmış olmak kaydıyla aşağıda belirtilen ALES, GRE veya GMAT puanlarından birini almış olmak,

ALESGRE (Sayısal)GMAT
55(EA / SÖZ)610450

(a) ALES baraj puanı aynı kalmak kaydıyla “Savunma Kaynakları Yönetimi” yüksek lisans programına yapılacak başvurularda ALES eşit ağırlık/sayısal puan türü kullanılacaktır.

(b) Yüksek lisans programlarına yapılacak yabancı uyruklu başvurularda yabancı dil koşulu bulunmadığından ALES, GRE veya GMAT sınav sonucu %60 oranında değerlendirmeye alınacaktır.

(3) Eğitimi takip edebilecek düzeyde Türkçe bilgisine (en az 60 puan) sahip olmak (İlgili belge TÖMER’den alınacaktır – KKTC uyruklu adaylar ile lisans eğitimini Türkçe almış olmak şartıyla Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında tamamlayanlarda bu şart aranmaz).

2. DOKTORA EĞİTİMİ BAŞVURU ŞARTLARI:

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adaylar:

(1) Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (SAREN) Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği “Madde 39 (1) a) ve b) bentleri” hükümlerinde belirtilen koşulları taşımak,

(2) Bir askeri okuldan çıkmış veya çıkarılmış olmamak (sağlık sebepleri hariç), sivil okullardan ve lisansüstü programlarından ise çıkarılmamış olmak,

(3) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak (Asker kaçağı, bakaya, saklı vb. durumunda bulunmamak),

(4) Tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak (Mezun olma durumundaki adayların başvuruları kabul edilecektir, baraj notu uygulanmayacaktır),

(5) Başvuru tarihi itibarıyla son üç yıl içerisinde alınmış olmak kaydıyla çizelgede belirtilen ALES puanını almış olmak,

(6) Başvuru tarihi itibarıyla son üç yıl içerisinde alınmış olmak kaydıyla İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca veya Farsça dillerinden birinden çizelgede belirtilen yabancı dil sınavı puanlarından birini almış olmak. Belgelemek kaydıyla Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan alınan muadil bir yabancı dil puanı da kabul edilecektir.

Doktora ProgramıALESYabancı Dil (İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca veya Farsça)
YDSKPDSÜDSTOEFL
Uluslararası İlişkiler55(EA / SÖZ)60606072 (IBT)
Ulusal ve Uluslararası Güvenlik Stratejileri55(EA / SÖZ)60606072 (IBT)

b. Yabancı uyruklu adaylar:

(1) Tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak (Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yabancı yükseköğretim kurumlarından mezun veya mezun olma durumunda olan adayların başvuruları kabul edilecektir, baraj notu uygulanmayacaktır),

(2) Başvuru tarihi itibarıyla son üç yıl içerisinde alınmış olmak kaydıyla aşağıda belirtilen ALES, GRE veya GMAT puanlarından birini almış olmak,

ALESGRE (Sayısal)GMAT
55(EA / SÖZ)610450

(3) Eğitimi takip edebilecek düzeyde Türkçe bilgisine (en az 60 puan) sahip olmak (İlgili belge TÖMER’den alınacaktır – KKTC uyruklu adaylar ile lisans eğitimini Türkçe almış olmak şartıyla Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında tamamlayanlarda bu şart aranmaz),

(4) Ana dilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca veya Farsça dillerinden birinden başvuru tarihi itibarıyla son üç yıl içerisinde alınmış olmak kaydıyla aşağıda belirtilen yabancı dil sınavı puanlarından birini almış olmak. Belgelemek kaydıyla Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan alınan muadil bir yabancı dil puanı da kabul edilecektir.

Yabancı Dil (İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca veya Farsça)
YDSKPDSÜDSTOEFL
60606072 (IBT)

BAŞVURU SIRASINDA İBRAZ EDİLECEK BELGELER

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adaylar:

(1) Başvuru Dilekçesi,

(2) Özgeçmiş,

(3) Referans Mektubu (Başvurularda adaylar en az iki referans mektubu getirirler, çalışan personel için referans mektuplarından birisi mutlaka öğretim üyesinden diğeri ise ilk amirden alınır),

(4) Niyet Mektubu,

(5) Yüksek lisans eğitimi için başvuran adayların lisans, doktora eğitimi için başvuran adayların lisans ve yüksek lisans not durum belgesi (Transkript (Baraj notu uygulanmayacaktır)) “Yabancı bir yükseköğretim kurumu mezunu olan adayların, eğitim aldıkları kurumun Yükseköğretim Kurulunca tanındığını belgelemesi gerekmektedir”,

(6) Doktora eğitimi için başvuran adayların yüksek lisans bitirme tezinin bir sureti,

(7) Başvuru tarihi itibarıyla son üç yıl içerisinde alınmış olmak şartıyla YDS, KPDS, ÜDS veya TOEFL sınav sonuç belgesi,

(8) Başvuru tarihi itibarıyla son üç yıl içerisinde alınmış olmak şartıyla ALES sonuç belgesi,

(9) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge (Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu personel için bu şart aranmaz),

(10) Nüfus cüzdanının noter tasdikli sureti,

(11) Son üç ay içerisinde çekilmiş 4,5 X 6 cm. ebatlarında 2 adet renkli vesikalık fotoğraf.

b. Yabancı uyruklu adaylar:

(1) Başvuru Dilekçesi,

(2) Özgeçmiş,

(3) Referans Mektubu (Başvurularda adaylar en az iki referans mektubu getirirler, çalışan personel için referans mektuplarından birisi mutlaka öğretim üyesinden diğeri ise ilk amirden alınır),

(4) Niyet Mektubu,

(5) Yüksek lisans eğitimi için başvuran adayların lisans, doktora eğitimi için başvuran adayların lisans ve yüksek lisans not durum belgesi (Transkript (Baraj notu uygulanmayacaktır)) “Yabancı bir yükseköğretim kurumu mezunu olan adayların, eğitim aldıkları kurumun Yükseköğretim Kurulunca tanındığını belgelemesi gerekmektedir”,

(6) Doktora eğitimi için başvuran adayların yüksek lisans bitirme tezinin bir sureti,

(7) Başvuru tarihi itibarıyla son üç yıl içerisinde alınmış olmak şartıyla ALES, GRE veya GMAT sonuç belgesi,

(8) Eğitimi takip edebilecek düzeyde Türkçe bilgisine sahip olduğuna dair TÖMER’den alınacak belge (KKTC uyruklu adaylar ile lisans eğitimini Türkçe almış olmak şartıyla Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında tamamlayanlarda bu şart aranmaz),

(9) Doktora eğitimi için başvuran adayların ana dilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca veya Farsça dillerinden birinden başvuru tarihi itibarıyla son üç yıl içerisinde alınmış olmak şartıyla YDS, KPDS, ÜDS veya TOEFL sınav sonuç belgesi veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir yabancı dil sınav sonuç belgesi,

(10) Pasaportun noter tasdikli fotokopisi ve Türkçe çevirisi,

(11) Son üç ay içerisinde çekilmiş 4,5 X 6 cm. ebatlarında 2 adet renkli vesikalık fotoğraf.

c. Enstitü Müdürlüğü başvuru için ihtiyaç duyulan belgelerde gerekli düzenlemeleri yapabilir ve/veya ilave belgeler talep edebilir.

ENSTİTÜ GİRİŞ SINAVLARI (BİLİM SINAVI VE MÜLAKATLAR)

1. Yükseklisans programlarına müracaat eden ve belirtilen şartları taşıyan adaylar mülakata tabi tutulacaktır. Doktora programlarına müracaat eden adaylar ise mülakata ilave olarak bilim sınavına da tabi tutulacaktır.

2. Bilim sınavına ve mülakatlara başvuru belgelerini eksiksiz teslim eden ve bu belgeler üzerinden yapılacak inceleme neticesinde başvuru şartlarını sağladığı tespit edilen adaylar davet edilecektir.

3. Bilim sınavı ve mülakatlar, Harp Akademileri K.lığı SAREN Müdürlüğünce oluşturulacak mülakat komisyonlarınca icra edilecektir.

4. Doktora programlarına başvuruda bulunan adaylar için uygulanacak bilim sınavına (yazılı sınava) ilişkin usul ve esaslar mülakat komisyonlarınca belirlenecektir. Bilim sınavına katılmayan doktora adayları başarısız sayılacak ve mülakata alınmayacaktır.

5. Bir adayın genel değerlendirmeye alınabilmesi için mülakat sonucunda en az 60 puan almış olması gerekir. Mülakat sonucu bu puanın altında kalan aday başarısız sayılır ve sıralamaya alınmaz.

6. Mülakat sonucunda başarılı bulunan adaylar genel değerlendirmeye alınacak ve her bir aday için aşağıdaki çizelgede belirtilen oranlar kullanılarak genel başarı notu hesaplanacaktır.

KriterlerYüksek LisansDoktora
ALES Puanı%50%50
Yabancı Dil Puanı%10%10
Lisans Bitirme Derecesi%10%5
Yüksek Lisans Bitirme Derecesi (Tezli)%5
Bilim Sınavı Notu%10
Mülakat Notu%30%20
Genel Başarı Notu%100%100

7. Genel başarı notunun hesaplanmasında;

a. Lisans/yüksek lisans bitirme kredi not ortalaması 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek, 4,00 tam not üzerinden belirlenen kredi not ortalamaları, Yükseköğretim Kurulunun 4’lük sistemdeki notların 100’lük sistemdeki karşılıklarını gösteren eşdeğerlik tablosuna göre 100 tam puana dönüştürülerek,

b. Yabancı dil notu YDS-KPDS-ÜDS notundan farklı olan adayların yabancı dil notu puanları, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen, yurt dışında çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan uluslararası yabancı dil sınav sonuçlarının eşdeğerliliğine ilişkin çizelgeler aracılığı ile 100 tam puana dönüştürülerek değerlendirmeye alınacaktır.

8. Adaylar; yabancı dil sınav notlarından birini veya birden fazlasını ön kayıt komisyonuna verebilirler. Bu durumda genel başarı notunun hesaplanmasında Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yabancı dil eşdeğerliği çizelgelerine göre adayın lehine olan sınav notu değerlendirmeye alınacaktır.

9. Genel başarı notu;

a. 60 puanın altında kalan yüksek lisans adayları ile,

b. 70 puanın altında kalan doktora adayları başarısız sayılacak ve sıralamaya alınmayacaktır.

10. Adaylar; “genel başarı notları” dikkate alınarak en yüksek nottan itibaren sıralanacak, bu sıraya göre genel başarı notu ve üzerinde not almış, Enstitü Müdürlüğünce belirlenecek kontenjan içerisine girmiş olanlar Enstitü giriş sınavında başarılı olmuş sayılacaklar ve asil listede yer alacaklardır.

11. Mülakat sınavında başarılı bulunmuş ve asgari genel başarı notuna ulaşmış olmasına rağmen Enstitü Müdürlüğünce belirlenecek kontenjanın dışında kalan adaylar ise yedek listede yer alacaktır.

ÖĞRENCİ KABUL VE KAYIT İŞLEMLERİ

1. KAYIT:

a. Yüksek lisans ve doktora programlarına başvuran adaylardan seçim işlemleri sonucunda, Enstitüye kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların kayıt işlemleri İdari Şube Müdürlüğünce oluşturulacak kayıt komisyonunca yerine getirilecektir.

b. Kayıt komisyonu sınav sonuçlarının yayımlanmasını müteakip; asil listede yer alan adayların kayıt için gerekli olan evraklarını kontrol edecek, evrakları tam olan adayları Enstitüye davet ederek kayıtlarını yapacaktır.

c. Sonuçların ilan edilmesini müteakip asil aday listesinde yer alan adaylar, kendilerinden istenen bilgi ve belgeleri kayıt komisyonuna teslim ederek kayıtlarını yaptırmak zorundadırlar. Duyuruda belirtilen süre içinde kaydını yaptırmayanların yerine yedek listedeki adaylar sıra ile davet edilecektir.

ç. Kayıt işlemi sırasında, Enstitü giriş sınavına müracaatta verilen evraklara ilave olarak aşağıdaki belgeler kayıt komisyonuna teslim edilecektir:

(1) Mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti,

(2) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar için Yükseköğretim Kurulundan alınan denklik belgesi ve diplomanın noter tasdikli sureti,

(3) Nüfus müdürlüklerinden alınacak yeni tarihli yerleşim yeri adresi belgesi (Yabancı uyruklu adaylardan ikamet tezkeresi),

(4) Nüfus müdürlüklerinden alınacak vukuatlı nüfus kayıt örneği,

(5) Adli sicil raporu,

(6) Lisans ve yüksek lisans eğitimi almış olduğu yükseköğretim kurumunda disiplin cezası almadığına, almış ise cezaların içeriğine dair onaylı belge (Transkriptlerinde disiplin cezası almadığına dair ibare bulunan adaylardan istenmeyecektir),

(7) Çalışan öğrencilerin çalıştıkları kurumdan, lisansüstü eğitim almasında ve derslere devamında herhangi bir mahzur bulunmadığına dair belge.

(8) Kendi nam ve hesabına öğrenim görecek olan Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin kesin kayıt işlemleri sivil öğrencilere uygulanacak esaslara (Adli sicil raporu hariç) tabi olur.

(9) Son üç ay içerisinde çekilmiş 4,5 X 6 cm. ebatlarında 10 adet renkli vesikalık fotoğraf.

2. Enstitü Müdürlüğü kayıt belgelerinde gerekli düzenlemeleri yapabilir ve/veya ilave belgeler talep edebilir.

3. Başvuru ve kabul sürecinin herhangi bir safhasında işlemleri iptal edilen adaylar, Enstitüye teslim ettikleri belgeleri elden teslim edilmek kaydıyla geri alabilirler (Posta veya kargo ile belge iadesi yapılmayacaktır).

4. Geri alınmayan belgeler saklanmaz. Kayıt işlemlerinin tamamlanmasını müteakip bilahare imha edilir.

1. YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARININ UYGULAMA ŞEKLİ:

YarıyılFaaliyet
1’inci ve 2’nci YarıyılYüksek lisans programı derslerinin 2 yarıyıl halinde icrası.
3’üncü YarıyılTez hazırlığı.
4’üncü YarıyılTez hazırlığı ve tez sınavı.

2. DOKTORA PROGRAMLARININ UYGULAMA ŞEKLİ:

YarıyılFaaliyet
1’inci ve 2’nci YarıyılDoktora programı derslerinin 2 yarıyıl halinde icrası.
3’üncü YarıyılDoktora yeterlik sınavı hazırlığı ve sınavın icrası.
4’üncü YarıyılTez önerisi.
5’inci, 6’ncı, 7’nci ve 8’inci YarıyılTez hazırlığı ve tez sınavı.

3. Lisansüstü programlarda derse devam zorunludur ve derse devam oranı en az %70’tir.

Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.