Hava Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Astsubay Alım ilanı

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Astsubay Alım ilanı
Yayınlama: 20.04.2015
Düzenleme: 05.03.2021 22:04
619
A+
A-

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Astsubay Alım ilanı

Sözleşmeli Astsubay

Başvuru Kılavuzu

2 0 1 5

Başvurular: 06 Nisan – 04 Mayıs 2015

DİKKAT!!!!

BU KILAVUZU OKUMADAN BAŞVURU İŞLEMİNİZİ YAPMAYINIZ.

Bu kılavuzda yer alan kurallar Hava Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Astsubay Alım ilanı

Sözleşmeli Astsubay

Başvuru Kılavuzu

2 0 1 5

Başvurular: 06 Nisan – 04 Mayıs 2015

DİKKAT!!!!

BU KILAVUZU OKUMADAN BAŞVURU İŞLEMİNİZİ YAPMAYINIZ.

Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları kararları ile Genelkurmay Başkanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığının kararları gerekli kıldığı takdirde değiştirebilir. Bu durum, başvuru sahipleri için bir hak doğurmaz. Başvuru sahipleri bu durumu önceden kabul etmiş sayılır. Bu ve benzeri durumlarda izlenecek yol, Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından belirlenir ve kamuoyuna internet aracılığı ile duyurulur.

 

* Hava Kuvvetleri Komutanlığı, başvuru kılavuzunda ve faaliyet takviminde değişiklik yapma
hakkını saklı tutar.
** Seçim aşamaları; her bir aday için bir gün sürecek şekilde planlanmaktadır.
*** Birinci grup adayların eğitime başlama tarihi olarak planlanmaktadır. Diğer grupların eğitime
başlama tarihi www.tekok.edu.tr internet sitesinden açıklanacaktır.

2. ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR VE BAŞVURU İŞLEMLERİ
a. Adaylarda Aranacak Şartlar:
(1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve ERKEK olmak,
(2) Kaynak olarak belirlenen ve TABLO-1’de belirtilen fakülte/yüksekokul lisans bölümlerini veya meslek yüksekokullarının ön lisans programlarından birini kendi nam ve hesabına bitirmiş olmak (30 Kasım 2015 tarihine kadar mezun olacakların başvuruları kabul edilecektir), (Öğrenimlerini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının yurt içinde denkliği onaylanmış olması gerekmektedir),
(3) Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre; 2015 yılının Ocak ayının ilk günü itibarıyla;
(a) Ön lisans öğrenimini tamamlamış adaylar için yirmi beş yaşından (01 Ocak 1991 ve sonrası doğanlar başvurabileceklerdir),
(b) Lisans öğrenimini tamamlamış adaylar için yirmi sekiz yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1988 ve sonrası doğanlar başvurabileceklerdir),
(4) Askeri okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak,
(5) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
(6) Öğrenimini kendi adına yapmış olmak veya herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı hizmet veya tazminat yükümlülüğü bulunmamak (askerlik yükümlülüğüne ilişkin hükümler saklıdır),
(7) Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hüküm açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi;
(a) Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarının birinden,
(b) Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından,
(c) 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 148’inci Madde’sinde belirtilen suçların birinden mahküm olmamak,
(8) Hv.Tek.Okl.K.lığı tarafından yapılacak olan genel kültür ve genel yetenek yazılı sınavlarında ve seçim aşamalarında başarılı olmak,
(9) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmış olmak,
(10)Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirlenen, alınacağı sınıfa uygun astsubay olmak için gerekli sağlık şartlarına sahip olmak,
(11)Seçim aşamalarında başarılı olunması halinde sevk edilen sağlık muayene merkezinden “………Sınıfında Sözleşmeli Astsubay Olur.” kararlı sağlık raporu almış olmak şartları aranmaktadır.

NOT-1: Türk Silahlı Kuvvetlerinde istihdam edilenler ile uzman erbaşların bu görevlerinde aldıkları sicilin, sicil tam notunun % 85 veya daha üstünde olması şarttır. Halen bu görevlerde bulunanlar ile askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenlerin, sıralı üstlerinden sözleşmeli astsubay olmaya layık olduklarına dair yönetmelikte belirtilen olumlu nitelik belgesi almaları zorunludur.

NOT-2: Sözleşmeli erbaş veya sözleşmeli er olarak görev yapan personelden en az üç yıl görev yapmış olup müteakip sözleşme süresi içerisinde bulunanlar, kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilenler, kendi isteği ile sözleşmesini yenilemeyenler veya ayrılanların yukarıda belirtilen diğer şartları sağlamaları şartıyla başvuruları kabul edilecektir. Bu durumda olanların sıralı üstlerinden sözleşmeli astsubay olmaya layık olduklarına dair yönetmelikte belirtilen olumlu nitelik belgesi almaları zorunludur.
NOT-3: Yazılı sınavda başarılı olunması halinde nitelik belgesi, kapalı zarf içinde imzalı ve mühürlü olarak elden seçim aşamalarına gelirken getirilecektir.

b. Başvuru İşlemleri:
(1) Hv.K.K.lığı sözleşmeli astsubay başvuruları, 06 Nisan – 04 Mayıs 2015 tarihleri arasında sadece www.tekok.edu.tr internet adresinde yer alan başvuru linkindeki ilgili alanlara gerekli bilgileri doldurarak yapılacaktır.
(2) Başvuru formunun internet üzerinden doldurulmasından sonra, adaylara başvuru işleminin başarıyla tamamlandığını belirten bir şifre verilecektir. Bu şifre kullanılarak doldurulan bilgiler kontrol edilebilecek, varsa başvuruların sona ereceği tarihe kadar değişiklik yapılabilecektir. Başvuru bilgilerine başkaları tarafından ulaşılıp değiştirilmemesi için, şifrelerin gizli tutulması gerekmektedir.
(3) Elektronik ortamdaki kesinti, aksaklık vb. nedenlerden dolayı, vaktinde başvuru yapamayanlar ile hatalı başvuruda bulunanlar için ayrıca bir süre veya tekrar başvuru imkanı tanınmayacaktır.
(4) Başvuruların tamamlanmasından sonra adayların adreslerine herhangi bir belge gönderilmeyeceğinden, adayların internet adresinden durumlarını takip etmeleri ve yapacakları işlemleri öğrenmeleri gerekmektedir. İnternet ilanlarının takip edilmemesi nedeniyle yazılı sınav ve seçim aşamalarına katılamamaktan doğan sorumluluk adaylara aittir.

Kılavuzun tam metni için tıklayın.

 

Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.