İçişleri Bakanlığı 15 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı

İçişleri Bakanlığı 15 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı
Yayınlama: 18.05.2015
Düzenleme: 05.03.2021 22:10
429
A+
A-

 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV DUYURUSU
İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere,
31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının
Büyük Ölçekl  İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV DUYURUSU
İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere,
31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının
Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve
Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi
Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınav başarı sırasına göre 15 (onbeş) adet
Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.
I- BAŞVURU ŞARTLARI
A-GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı ödenecek pozisyonlardan biri için başvurabileceklerdir),
ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),
d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
e) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

B-ÖZEL ŞARTLAR
1. KIDEMLİ SİSTEM UZMANI

(1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katı)
a) Fakültelerin en az dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği veya endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde sistem yöneticisi olarak en az beş (5) yıl çalışmış olmak,
c) MS Windows Server 2012, Linux işletim sistemlerinin kurulumu ve yönetimi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak ve bunları yönetebilmek,
ç) Microsoft Exchange 2010-2013 ve Microsoft Lync Server, çoklu site üzerinde Active Directory uygulaması, DNS, DHCP, WINS, ISA Server, File Server, Windows Remote Desktop mimarisi, Windows 7/8 işletim sistemleri konularında kurulum, konfigürasyon, upgrade ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak,
d) Microsoft Windows sunucu ürünleri/servisleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak (Aktif dizin, GPO, WSUS, System Center ürünleri),
e) Aşağıdaki sertifikalardan herhangi birine sahip olmak;
• Microsoft Certified IT Professional: Enterprise Administrator on Windows Server 2008 ve üzeri,
• Microsoft Certified IT Professional: Virtualization Administrator on Windows Server 2008 ve üzeri,
• Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA): Windows Server 2012
• VMware Certified Professional (VCP),
• Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE): Server Infrastructure
• Oracle Linux 5 and 6 System Administration
• Red Hat Certified System Administrator (RHCSA)
• Red Hat Certified Engineer (RHCE)
• Red Hat Certified Architect (RHCA)
f) VMware veya HyperV sunucu sanallaştırma konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
g) IIS 8 yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, IIS üzerinde performans, yetkilendirme, application pool yönetimini sağlamak ve clustered IIS sunucularının kurulumunu, performans ayarlarını yapabilmek,
ğ) Appfabric cache mekanizmaları konularında tecrübeli olmak,
h) Güncel iki programlama dili bildiğini gösterir belge sahibi olmak.
2. SİSTEM UZMANI

(3 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2
Katı)
a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği veya endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen- edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Orta ve büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde sistem uzmanı olarak en az üç (3) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,
c) MS Windows Server 2012, Linux işletim sistemlerinin kurulumu ve yönetimi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak ve bunları yönetebilmek,
ç) Microsoft Exchange 2010-2013 ve Microsoft Lync Server çoklu site üzerinde Active Directory uygulaması, DNS, DHCP, WINS, ISA Server, File Server, Windows Remote Desktop mimarisi, Windows 7/8 işletim sistemleri konularında kurulum, konfigürasyon, upgrade ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak,
d) Microsoft Windows sunucu ürünleri/servisleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak (Aktif dizin, GPO, WSUS, System Center ürünleri),
e) IIS 8 yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, IIS üzerinde performans, yetkilendirme, application pool yönetimini sağlamak ve clustered IIS sunucularının kurulumunu, performans ayarlarını yapabilmek,
f) VMware veya HyperV sunucu sanallaştırma konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
g) Güncel iki programlama dili bildiğini gösterir belge sahibi olmak.
3. KIDEMLİ VERİTABANI UZMANI

(1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katı)
a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği veya endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veri tabanı yöneticisi olarak en az beş (5) yıl çalışmış olmak,
c) MS SQL ve Oracle mimarisini bilmek ve bu konuda tecrübe sahibi olmak,
ç) MS SQL sunucusu “high availibility” konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
d) Veri tabanları arasında doğru veya tersi yönde veri aktarım (ETL) süreçlerine ve araçlarına hakim olmak,
e) OCA (Oracle Database 10g ve sonrası sürümler için) sertifikasına sahip olmak ,
f) Oracle RAC konfigürasyon ve yönetimi hakkında bilgili olmak,
g) Veri tabanında performans ayarlaması (tuning) yapabilmek ve tecrübe sahibi olmak,
ğ) Veri tabanı yedeklemeleri ve yedekten geri dönme (restore) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
h) SQL ve veri tabanı scriptleri konusunda deneyimli olmak, ı) İleri seviyede PL/SQL, T-SQL bilgisine sahip olmak,
i) Linux, Unix ve Windows platformlarında tecrübe sahibi olmak,
j) Veri tabanı ve uygulama sunucusu kümeleri (Cluster) hakkında tecrübe sahibi olmak, k) Veri tabanı güvenlik mekanizmaları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
1) Proje yönetimi ve risk yönetimi konularında deneyim sahibi olmak, m) Güncel iki programlama dili bildiğini gösterir belge sahibi olmak
4. VERİTABANI UZMANI

(2 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)
a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği veya endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen- edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Orta ve büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde veri tabanı uzmanı olarak en az üç (3) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,
c) MS SQL ve Oracle mimarisini bilmek ve bu konuda tecrübe sahibi olmak,
ç) MS SQL sunucusu “high availibility” konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
d) Veri tabanları arasında doğru veya tersi yönde veri aktarım (ETL) süreçlerine ve araçlarına hakim olmak,
e) Veri tabanında performans ayarlaması (tuning) yapabilmek ve tecrübe sahibi olmak,
f) Veri tabanı yedeklemeleri ve yedekten geri dönme (restore) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
g) SQL ve veritabanı scriptleri konusunda deneyimli olmak, ğ) İleri seviyede PL/SQL, T-SQL bilgisine sahip olmak,
h) Linux, Unix ve Windows platformlarında tecrübe sahibi olmak,
ı) Veri tabanı ve uygulama sunucusu kümeleri (Cluster) hakkında tecrübe sahibi olmak,
i) Veri tabanı güvenlik mekanizmaları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, j) Proje yönetimi ve risk yönetimi konularında deneyim sahibi olmak,
k) Güncel iki programlama dili bildiğini gösterir belge sahibi olmak
5. KIDEMLİ SİBER GÜVENLİK UZMANI

(1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katı)
a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği veya elektronik ve haberleşme mühendisliği ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Bilgi Güvenliği süreçleri, iş sürekliliği, risk analizi ve risk yönetimi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
c) Büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde siber güvenlik konularında en az beş (5) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,
ç) Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri ve IEEE 802.1x ağ teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
d) Kaynak kod analizi, güvenli kod geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
e) Penetrasyon/Sızma Testi, Zafiyet Tarama Sistemleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
f) Web Uygulama Güvenliği, OWASP araçları ve metodolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,
g) Bilgi Güvenliği Standartları konusunda tecrübe sahibi olmak (ISO 27001, PCI DSS, COBIT.vb),
ğ) Bilgi Güvenliği Yönetim Standartlarına ilişkin sertifikasyon hazırlık çalışmaları ve uygulamaları konusunda bilgi sahibi olmak,
h) Certified Information Systems Security Professional (CISSP) sertifikasına sahip olmak,
ı) Cisco Certified Network Professional (CCNP) ve/veya Cisco Certified Security Professional (CCSP) sertifikasına sahip olmak,
i) Certified Ethical Hacker (CEH), ECSA/LPT (Ec-Coincil Certified Security Analist/Licensed Penetration Tester) ve CPTE (Certified Penetration Testing Engineer) sertifikalarından en az birine sahip olmak,
j) Adli Bilişim (Computer Network Forensic) konusunda bilgi sahibi olmak, k) Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) kurulum, yönetim ve dokümantasyon konularına hâkim olmak,
1) Güncel iki programlama dili bildiğini gösterir belge sahibi olmak,
6. KIDEMLİ YAZILIM UZMANI-.NET

(1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katı)
a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği veya endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) .NET, C# ve ASP.NET Web Form konusunda en az beş (5) yıl deneyim sahibi olmak ve bunu belgeleyebilmek,
c) Jquery, Ajax Teknolojileri, CSS, XML, WCF, Javascript, HTML, XHTML gibi Web Teknolojilerine hâkim ve deneyimli olmak,
ç) Entity Framework veya NHibernate konularında tecrübeli ve en az bir projede kullanmış olmak,
d) SOA teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,
e) Weblogic 10g, 11g veya 12c, JBOSS, Glassfish 3.x veya 4.x, Apache konfigürasyonu ve yönetimi konularında bilgili ve deneyim sahibi olmak,
f) RESTful, WCF Web Servisleri hakkında tecrübeli olmak,
g) Çok katmanlı mimari hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
ğ) ASP.NET, C# NET, ADO.NET, IIS 8.0, WCF ile uygulama geliştirmiş olmak,
h) NET Eğitim Katılım veya Uzmanlık Sertifikasına sahip olmak,3. Parti Net bileşenleri bilmek, SQL Server üzerinde T-SQL, stored procedure veya function yazabilmek,
ı) Windows servisleri, Web Teknolojileri, .Net Framework 4 / 4.5, TFS konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
i) Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında iş tecrübesine sahip olmak,
j) Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak,
k) Güncel iki programlama dili bildiğini gösterir belge sahibi olmak,
7. KIDEMLİ YAZILIM UZMANI-JAVA

(1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katı)
a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği veya endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Java teknolojileri konusunda en az 5 (beş) yıl deneyim sahibi olmak ve bunu belgeleyebilmek,
c) J2EE, EJB 3.x, SOA, JAAS, JPA-2 (Hibemate), JSF 2.x, JasperReport, Junit, Maven. Subversion. NetBeans, Jira konularında bilgili ve deneyimli olmak,
ç) JAX-WS, AXIS-2, CXF teknolojileri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
d) SOA teknolojileri ile geliştirilmiş en az bir projede çalışmış olmak,
e) JSF 2.X konusunda tecrübe sahibi olmak, RichFaces, PrimeFaces, IceFaces vb
kütüphanelerinden en az birinde tecrübe sahibi olmak,
f) Jquery, JavaScript vb konularda tecrübe sahibi olmak,
g) Weblogic 10g, 11g veya 12c, JBOSS, Glassfish 3.x veya 4.x, Apache konfigürasyon,
yöneticilik konularında bilgili ve deneyim sahibi olmak, ayrıca belirtilen uygulama
sunucularından en az birinde uygulama geliştirmiş olmak,
ğ) ESB ve orta katman mimari konusunda tecrübe sahibi olmak,
h) Oracle 10g,11g veya 12c üzerinde pl/sql yazma konusunda tecrübeli olmak,
ı) Nesne-yönelimli teknolojileri, web servisleri, SOAP, REST, WCF gibi teknolojilere hakim olmak,
i) Java teknolojileri ile ilgili Eğitim, Katılım veya Uzmanlık Sertifikalarından herhangi birine sahip olmak,
j) Güncel iki programlama dili bildiğini gösterir belge sahibi olmak,
a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği veya endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen- edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az üç (3) yıl çalışmış olmak,
c) Çok katmanlı mimari hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
ç) XML Servisleri, Web servisleri. SOAP, REST, WCF gibi teknolojilere hakim olmak,
d) ASP.NET, C#.NET, ADO.NET, US 8.G, WCF ile uygulama geliştirmiş olmak
e) Visual Studio.NET C#, Entity Framework, inheritance konularında yüksek düzeyde bilgi sahibi olmak,
f) SOL Server üzerinde TSQL. stored procedure veya function yazabilmek,
g) Windows servisleri. Web Teknolojileri, .Net Framework 4 / 4.5, TFS konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
ğ) Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında iş tecrübesine sahip olmak,
h) Güncel iki programlama dili bildiğini gösterir belge sahibi olmak,
9. UYGULAMA GELİŞTİRME UZMANI-JAVA (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının İ Katı)
a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği veya endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen- edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) En az 3(üç) yıllık Java yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak,
c) XML ve UML konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
ç) Çok katmanlı mimari ve tasarım desenleri konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
d) Temel ilişkisel veritabanı işlemleri, sorgulama ve SQL veya PL/SQL konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
e) Versiyonlama araçlarından (SVN, GIT, vb.) en az birinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
f) ECLIPSE, NETBEANS tabanlı ve benzeri uygulama geliştirme ortamlarında proje geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
g) Aşağıdaki şartlardan en az bir tanesini sağlıyor olmak:
ğ) J2EE ve Web Uygulama Geliştirme teknolojilerine hakim; JSF, ORM (Hibernate, JPA), Spring ve EJB (3.X), teknolojilerinden en az ikisini kullanarak proje geliştirmiş olmak ve DHTML, XHTML, CSS ve JAVASCRIPT konularında bilgi sahibi olmak,
h) SOAP, REST, JAX-WS, JAX-RS web servis teknolojilerinden en az birinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
ı) Microsoft Project, Redmine, JIRA gibi proje yönetim araçlarından en az birinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
i) Güncel iki programlama dili bildiğini gösterir belge sahibi olmak,
a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği veya endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen- edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Süreç yönetimi, süreç analizi, süreç modelleme ve süreç iyileştirme konularında en az 3 (üç) yıl tecrübesi bulunmak.
c) Yaygın olarak kullanılan süreç modelleme, analiz, iyileştirme ve süreç performans ölçümü yazılımlarında proje bilgisi ve tecrübesi bulunmak.
ç) İş süreçlerinin modellenmesi ve analizi için ihtiyaç duyulan şablonlar, formlar ve prosedürler hakkında bilgi ve tecrübesi bulunmak.
d) Kurumsal uygulamaların (e-Devlet Projeleri) geliştirilmesinde bilgi ve tecrübesi bulunmak,
e) ISO 20000 veya ISO 27001 serisi standartlar konusunda bilgi ve tecrübesi bulunmak.
f) Toplam Kalite Yönetimi ve Six Sigma gibi yönetim stratejileri konusunda bilgi ve tecrübesi bulunmak.
g) EPC, UML ve BPMN konularında bilgi ve tecrübesi bulunmak.
ğ) Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında iş tecrübesine sahip olmak,
h) Güncel iki programlama dili bildiğini gösterir belge sahibi olmak,
II. İSTENİLEN BELGELER – BAŞVURU ŞEKLİ – YERİ – TARİHİ
Başvurular, 20/05/2015-09/06/2015 tarihleri arasında www.icisleri.gov.tr ve www.icisleribilgiislem.gov.tr adresinde bulunan “Sözleşmeli Bilişim Personeli Başvuru Formu” nun doldurulmasından sonra, fotoğraf yapıştırılmak ve imzalanmak suretiyle aşağıda sayılan belgelerle birlikte, en geç 09/06/2015 tarihi saat 18:00’a kadar Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına (İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı – İnönü Bulvarı No:4 Bakanlıklar/ANKARA) elden teslim edilmek veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla gönderilmek suretiyle yapılacaktır. Adaylar en fazla 2 (iki) pozisyon için başvuru yapabilirler.
a) Başvuru formu (Fotoğraflı),
b) Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır),
c) GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

başlığının (ç) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Sürelerin hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır),
ç) GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

başlığının (d) maddesinde belirtilen, en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge,
d) Her bir pozisyon için ÖZEL ŞARTLAR’ da istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır),
e) 2013-2014 KPSS P3 sınav sonuç belgesi (KPSS sınav sonuç belgesi ibraz etmeyenlerin puanı yetmiş (70) kabul edilecektir.),
f) İngilizce dilinde Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (KPDS-YDS vs.) alınan puanı veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim
Kurulunca kabul edilen KPDS dengi puanı gösterir belge (Sınava çağırılacak adayların belirlenmesinde KPSS puanının %70’i ile yabancı dil puanının %30’unun toplamı dikkate alınacaktır. Belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı ise sıfır olarak değerlendirilecektir).
III. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (Yabancı dil puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin puanı sıfır olarak değerlendirilecektir) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak her bir unvan için en fazla on katı (10) aday yazılı sınava çağırılacaktır.
Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir.
Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi www.icisleri.gov.tr ve www.icisleribilgiislem.gov.tr sitesinde 15/06/2015 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.
IV. SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ
a) Yazılım Mühendisliği ve Mimarisi,
b) İlgili ilanda belirtilen konular (.NET, C#, ASP, AJAX, JAVA, SOA, Uygulama Güvenlik Duvarları, BPEL, BPM, ESB, JSF, EJB, Maven, JAAS, Java Uygulama Sunucuları)
c) Veritabanı ve Yönetim Sistemleri (SQL Server ve ORACLE), ç) Bilgi Güvenliği, Siber Güvenlik,
d) Bilgisayar Ağları,
e) İşletim Sistemleri (Microsoft Windows, Linux)
f) Ayrıca yukarıda özel şartlarda belirtilen tüm hususlar.
Yazılı sınav 21/06/2015 Pazar günü saat: 14:00’da, İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı (Çamlıca Mah. 122.Sok. No:2 Lalegül / Yenimahalle / 06200 ANKARA) adresinde yapılacaktır.
Sözlü sınav 30 Haziran-03 Temmuz 2015 tarihleri arasında İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu’nda (İnönü Bulvarı No:4 Bakanlıklar/ANKARA) adresinde yapılacaktır.
V. DEĞERLENDİRME
Yazılı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar sözlü sınava çağrılacaktır. Yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması zorunludur. Yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle, adayların Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar adayla sözleşme yapılacaktır.
VI. SINAV SONUÇLARININ İLANI
Yazılı ve sözlü sınav sonuçları www.icisleri.gov.tr ve www.icisleribilgiislem.gov.tr sitesinde ilan edilecektir.
Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.
VII. ÜCRET
Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının (3.870,06) ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.
VIII. DİĞER HUSUSLAR
Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl süreyle geçerlidir.
Duyuru metninde belirtilen her bir pozisyon sayısı kadar yedek aday belirlenecektir.
Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması halinde ise sözleşme feshedilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.