İktisat İle İlgili Temel Kavramlar

İktisat İle İlgili Temel Kavramlar
Yayınlama: 09.08.2015
Düzenleme: 23.03.2021 13:37
4.472
A+
A-

1-İhtiyaç: Karşılandığı zaman haz ve zevk veren, karşılanmadığı zaman acı ve üzüntü duyulan hatta yaşamı tehlikeye sokan duygulara “ihtiyaç” denir.
-Ekonomik ihtiyaç:Belirli bir mal ya da hizmet ile giderilmesi mümkün olan ihtiyaçlardır.
-Ekonomi dışı 1-İhtiyaç: Karşılandığı zaman haz ve zevk veren, karşılanmadığı zaman acı ve üzüntü duyulan hatta yaşamı tehlikeye sokan duygulara “ihtiyaç” denir.
-Ekonomik ihtiyaç:Belirli bir mal ya da hizmet ile giderilmesi mümkün olan ihtiyaçlardır.
-Ekonomi dışı ihtiyaç: Belirli bir mal ya da hizmet ile giderilmesi mümkün olmayan ihtiyaçlardır.
-Zorunlu ihtiyaç:İnsanın yaşamını sürdürebilmesi için gerekli olan ihtiyaçlardır.
-Zorunlu olmayan ihtiyaçlar:Yaşamı tehlikeye sokmayan giderildikçe haz giderilmedikçe üzüntü veren ihtiyaçlardır.
İhtiyaçların Özellikleri:
-ihtiyaçlar sonsuzdur
-giderildikçe şiddeti azalır
-ihtiyaçlar birbirlerine ikame edilebilir
2-Kaynaklar(Üretim Faktörleri):Emek, toprak, sermaye ve girişim bunların nicelik ve nitelikleri ekonominin gelişmişlik derecesini gösterir.
Emek(İşgücü):Bir ülkedeki mevcut emek miktarı o ülkedeki tüm nüfustan, çalışamayacak ihtiyarları ve çocukların sayısının çıkarılmasıyla elde edilir. Toplam emek miktarı kısa dönemde sabittir.
Doğa(Toprak):İnsanın üretim esnasında doğada hazır bulduğu yada doğanın üretim için kendisine kazandırdığı tüm yararlı unsurlardır. Miktarı sabittir.
Sermaye(Kapital):Üretimde emeğin verimini artıran, fabrika, yol, baraj, tesis, gereç, donanım gibi daha önce üretilmiş olan üretim araçlarıdır.
Girişim(Müteşebbis):Emek, toprak ve sermaye faktörlerinin bir araya getirilerek üretime koşulmasına denir.
3-Üretim:Bireylerin sınırsız ihtiyaçlarını gidermeye yönelik kıt mal ve hizmetlerin miktar yada faydalarını artırmayı amaçlayan çabalardır.
-Mekan Faydası:Malları üretildiği yerden, ondan faydalanacak kimselerin ayağına götürmek.
-Zaman Faydası:Bir malın ona ihtiyaç duyuluncaya kadar bekletilmesidir.
-Şekil Faydası:Malların şeklini değiştirerek ihtiyaçları daha iyi karşılayacak hale getirmektir.
-Mülkiyet Faydası:Malların ona ihtiyaç duyanların mülkiyetine geçmesini sağlayan satıcıların faaliyetidir.
*Hizmette bir üretimdir
*İhtiyaçlar hiçbir zaman bitmediği için üretimde sürekli tekrarlanır.
4-Mal, Hizmet ve Fayda
Mal:İnsan ihtiyaçlarını gidermeye yönelik herşeye denir. Bir şeyin mal olabilmesi için ona ihtiyaç duyulması ve kullanılabilir olması gerekir.
Fayda:Malların ihtiyaçları karşılama özelliğine denir.
Özel Mal:Bir kişi tarafından alındığında onun izni olmaksızın kullanılamayan mallardır.
Kamusal Mal:Ortak tüketime tabi fiyatı olmayan mallardır.
Tüketim Malları(dolaysız,nihai):Tüketici ihtiyaçlarını doğrudan karşılayan mallardır.
Üretim Malları(teknik kapital,aramal):Başka malların üretimine olanak sağlayan mallardır.
Dayanıksız Mallar:Sadece bir kez kullanılabilen mallardır.
Dayanıklı Mallar:Bir defadan fazla kullanılabilen mallardır.
İkame mallar:İhtiyacın karşılanmasında birbirinin yerine geçebilen mallardır.
Tamamlayıcı Mallar:Bir ihtiyacın karşılanmasında birlikte kullanılan mallardır.
5-İşbölümü, Uzmanlaşma ve Mübadele
-Mesleki İşbölümü:Her fert farklı bir meslekte uzmanlaşır.
-Teknik İşbölümü:Her işletme bir mal üretiminin çeşitli teknik evrelerinde uzmanlaşır.
*İşbölümü, uzmanlaşma ve mübadele ekonominin özüdür.

6-Bölüşüm
Fonksiyonel bölüşüm: Üretim faktörlerinin üretimden aldığı payı gösterir. Emek(ücret), sermaye(faiz), toprak(rant), girişimci(kâr) alır.
Kişisel bölüşüm: Ülkede toplam hasılanın kişiler arasında nasıl dağıldığını gösterir.
7-Tüketim: Ekonomik mal ve hizmetlerin faydalarından ihtiyaçların doğrudan tatmini için yararlanmaya tüketim denir. Yeni bir mal üretmek için yapılan kullanımlar tüketim değil ara kullanımdır.

Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.