Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Yayınlama: 30.11.2022
64
A+
A-
Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar”da yer alan ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyon ve niteliklerde sözleşmeli personel alınacaktır.

ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN

 

İLAN SIRA NOUNVANIÖĞRENİMİ/ KPSS PUAN TÜRÜCİNSİYETİADEDİARANAN NİTELİKLERGÖREV TANIMI
1MühendisLisans (KPSSP3)Erkek/Kadın1 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak,
 Belgelendirmek kaydı ile lisans eğitiminden sonra alanında en az 2 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak,
 İlanın yayımlandığı tarihten önce alınmış olmak kaydı ile “İleri Seviye Siber Güvenlik Eğitimi Sertifikası” na sahip olmak,
 İlanın yayımlandığı tarihten önce alınmış olmak kaydı ile “Kişisel Verileri Koruma Kanunu Uzmanlık Eğitimi Sertifikası” na sahip olmak,
 İlanın yayımlandığı tarihten önce alınmış olmak kaydı ile “ISO27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası” na sahip olmak,
 Son üç yıl içerisinde ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen İngilizce dil sınavlarının birinden en az 85 puan almış olmak,
2022 KPSS sınavından en az 80 puan almış olmak,
Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığında istihdam edilecektir.
2MühendisLisans (KPSSP3)Erkek/Kadın1Elektrik Mühendisliği lisans programından mezun olmak. Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında istihdam edilecektir.
3Büro PersoneliÖnlisans (KPSSP93)Erkek/Kadın1Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı önlisans programlarının birinden mezun olmak,Üniversitemiz birimlerinin büro hizmetlerini yerine getirmek üzere Rektörlük tarafından merkez ve ilçelerde bulunan birimlerimizde görevlendirilecektir.
4Büro PersoneliÖnlisans (KPSSP93)Erkek/Kadın1İnsan Kaynakları, Personel Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi önlisans programlarının birinden mezun olmak,
5TeknisyenOrtaöğretim (Lise ve Dengi) (KPSSP94)Erkek2Ortaöğretim Kurumlarının İnşaat Teknolojisi Alanı ve Dalları veya Ahşap Teknolojisi Alanı-Ahşap Yapı (Doğramacılık Dalından) mezun olmak.Üniversitemize ait tüm birimlerde inşaat denetimi ve tüm bakım, onarım faaliyetlerinde görev almak.
Amirlerin verdiği diğer görevleri yapmak.
6Destek Personeli (Bakım
Onarım)
Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
(KPSSP94)
Erkek1-Ortaöğretim Kurumlarının Elektrik- Elektronik teknolojisi alanı ve dallarından mezun olmak,
7Koruma ve Güvenlik GörevlisiÖnlisans (KPSSP93)Erkek2Yükseköğretim Kurumlarının herhangi bir önlisans programından mezun olmak,
 Özel Güvenlik Görevlisi kimlik kartının son başvuru tarihi itibarıyla en az 6 ay süreyle geçerliliğinin olması,
Boy uzunluğu 165 cm den kısa olmamak. Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla,17’den az olmamak (Örneğin 180 cm. boyunda olan bir adayın kilosunun 80+13=93’ten fazla, 80-17=63’ ten az olmaması gerekmektedir.) ve bu durumu bir sağlık kuruluşunca belgelendirmek.
10.06.2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10’uncu maddesin de yer alan şartları taşımak.
Bedensel engelli olmamak(Şaşılık, Körlük, Topallık, İşitme kaybı, Çehrede sabit eser, Uzuv noksanlığı, Kekemelik vb. engeller bulunmamak)
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
Bu pozisyonda vardiya sistemi uygulanmaktadır.
Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında bulunan Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından merkez ve taşra teşkilatındaki tüm yerleşkelerinde iç ve dış mekânda 24 saat esasına göre vardiyalı sistemde (nöbet usulü) çalışmaya engel durumu olmamak.

 

A GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR:
1
– Başvuracak adayların yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olması.
2– Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olması.
3– Adayların, 18 Eylül 2022, 09 Ekim 2022 ve 06 Kasım 2022 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarına (2022-KPSS Lisans, 2022-Önlisans, 2022-Ortaöğretim) girmiş ve bu sınavlardan ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekir. Yerleştirme işlemlerinde
ortaöğretim mezunları KPSSP94, önlisans mezunları KPSSP93 ve lisans mezunları KPSSP3 puanı kullanılacaktır.
4– Başvuracak adayların “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Yeniden İşe Alınma başlıklı Ek 1 inci maddesinin b fıkrasına eklenen “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmü gereğince başvuramazlar. Bu hükme aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.
5– Adayların, diploma veya geçici mezuniyet belgeleri ile tercih edecekleri kadro ve pozisyonların karşısındaki başvuru şartları arasında yer alan; özel güvenlik görevlisi kimlik kartı ve sertifikalara ilanın yayımlandığı tarihden önce sahip olmaları gerekmektedir.
6– Adaylar hakkında yaptırılacak güvenlik soruşturmasının ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması.
7– Kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.
8– Adayların görevlerini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak.
9– Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmaması(Askerliği yapmış veya tecil ettirmiş olmak.)

B- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:
1
– Adaylar başvurularını aşağıda belirtilen tarihlerde Üniversitemiz https://ik.isparta.edu.tr web sayfasından çevrimiçi (online) şekilde yapacaklardır. Şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
2– Adaylar Üniversitemiz https://ik.isparta.edu.tr adresine e-devlet şifreleri ile giriş yaptıktan sonra Sözleşmeli Personel Alımı İlanı için başvuru işlemlerini başlatacaktır. Adaylar başvurmak istediği ilanı seçip ve varsa istenen belgeleri [(Mezuniyet belgesi, Sertifika, 2022 KPSS (B) sınav sonuç belgesi, Tecrübe Belgesi (Hizmet Belgesi, SGK Hizmet Dökümü Belgesi, vb.), Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı, Boy/kilo gösterir sağlık raporu] ilgili alanlara yükleyip “Başvuru Yap” butonuna tıkladığında online başvurularını tamamlamış olacaklardır.
3– Adaylar tarafından online başvuru sisteminde istenen bilgiler tam ve eksiksiz doldurulduğunda “Başvuru Yap” butonuna tıklandıktan sonra sistem tarafından başvuru takip numarası oluşturulacaktır. Oluşturulan bu başvuru takip numarası ile başvurular üzerinde başvuru süresince güncelleme yapılabilecek olup tüm sorumluluk adaylara aittir (Yanlış/eksik belge yükleme, farklı mezuniyetle başvurma, yanlış ilana başvurma ve benzeri).
4– Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

C- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI
1
– Başvuru sonrasında yazılı veya sözlü sınav yapılmayacaktır. 2022 KPSS (B) grubu sınavlarından (KPSSP94, KPSSP93 ve KPSSP3) puan sıralamasına (KPSS puanlarının eşit olması halinde diploma mezuniyet notu yüksek olan aday sıralamada atanmaya hak kazanacaktır.) göre atanmaya hak kazanan adaylar ile ilgili bilgiler (istenecek belgeler ve teslim tarihi, teslim edilme yeri ve diğer şartlar) başvuru süresinin bitimi tarihinden itibaren 7 (yedi) iş günü içerisinde https://ik.isparta.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yapılarak öğrenilebilecektir. Ayrıca asil ve yedek kazanan adayların listesi Üniversitemiz www.isparta.edu.tr web adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından adaylara ayrıca yazılı ve/veya sözlü bir tebligat yapılmayacaktır.
2– İlan edilen kadro sayısının 3 (üç) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya adayın şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan sırasıyla atama yapılacaktır.
3– İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

D- BAŞVURU İÇİN YÜKLENECEK BELGELER

 

Sıra Noİstenilen BelgelerAçıklama
1Mezuniyet Belgesie-Devlet üzerinden alınacak karekodlu çıktı.
22022 KPSS (B) Sınav Sonuç BelgesiBelgede “Sonuç Belgesi” kontrol kodunun bulunması gerekmektedir.
3Tecrübe Belgesi (Hizmet Belgesi veya SGK Hizmet Döküm Belgesi)e-Devlet üzerinden alınacak SGK Tescil ve Hizmet Dökümü Belgesi.
(Tecrübenin belirlenebilmesi için belge üzerinde meslek kodunun bulunması gerekmektedir.)
4Yabancı Dil BelgesiBelgede “Sonuç Belgesi” kontrol kodunun bulunması gerekmektedir.
5Sertifikalarİlanının yayımlandığı tarihden önce alınmış olması gerekmektedir.
6Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik KartıKoruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuran adaylar en az 6 ay geçerliliği olan Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartını arkalı önlü yükleyeceklerdir. (Atanmaya hak kazanan adaylardan aslını ibraz etmeleri istenecektir.)
7Boy/Kilo Gösterir Sağlık RaporuSağlık Kuruluşlarından alınacaktır.(Koruma ve Güvenlik Görevlisi Pozisyonuna müracaat edecek adaylar)

 

Başvuru Tarihleri:
Başvuru Başlangıç Tarihi :
 30/11/2022 (Mesai Başlangıcı 08:30’da)
Başvuru Bitiş Tarihi : 16/12/2022 (Mesai Bitimi 17:30’da)

Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.