İstanbul Gelişim Üniv. Y. Lisans Doktora Programları İlanı

İstanbul Gelişim Üniv. Y. Lisans Doktora Programları İlanı
Yayınlama: 05.06.2015
Düzenleme: 05.03.2021 22:11
639
A+
A-

T.C İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM PROGRAMLARI

2015 – 2016 GÜZ DÖNEMİ ERKEN KAYIT İLANI

A.LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR

1.SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

a.DOKTORA PROGRAMLARI

.Ekonomi ve Finans

.İşletme

.Siyaset Bilimi ve Ulusl T.C İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM PROGRAMLARI

2015 – 2016 GÜZ DÖNEMİ ERKEN KAYIT İLANI

A.LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR

1.SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

a.DOKTORA PROGRAMLARI

.Ekonomi ve Finans

.İşletme

.Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

b.YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

.Ekonomi ve Finans (Tezli/Tezsiz)

.İşletme (Tezli/Tezsiz)

.Psikoloji (Tezli/Tezsiz)

.Klinik Psikoloji (Tezli/Tezsiz)

.Görsel İletişim Tasarımı (Tezli/Tezsiz)

.Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği (Tezli/Tezsiz)

.Yeni Medya, İletişim ve Habercilik (Tezli)

.Güvenlik Çalışmaları (Tezli)

.Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tezli/Tezsiz)

.Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (Tezsiz)

.Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tezsiz)

* İşletme Yüksek Lisans Programı (Tezli / Tezsiz) hariç,diğer programlar 20 kişilik kontenjan dolması halinde açılacaktır.

2.FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

a.DOKTORA PROGRAMLARI

.İnşaat Mühendisliği

b.YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

.İnşaat Mühendisliği (Tezli/Tezsiz)

.Mekatronik Mühendisliği (Tezli)

.İş Sağlığı ve Güvenliği (Tezli/Tezsiz)

3.SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

.Sağlık Yönetimi (Tezli/Tezsiz)

.Hareket ve Antrenman Bilimleri (Tezli/Tezsiz)

B.LİSANSÜSTÜ EĞİTİM BAŞVURU TARİHLERİ

Erken Kayıt Başvuru Tarihleri:

Adayların01 Haziran 2015 – 30 Haziran 2015 tarihleri arasında Kesin Kayıt İşlemleri bölümündeki evraklar ile birlikte şahsen veya noter vekili aracılığıyla başvurarak kayıtlarını onaylatmaları gerekmektedir. Posta yoluyla yapılan başvurular işleme konulmayacaktır.

C.KONTENJANLAR

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR

2015-2016 GÜZ DÖNEMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

SIRA NOPROGRAM ADITEZLİ KONT.TEZSİZ KONT.YATAY GEÇİŞ TezliYATAY GEÇİŞ TezsizÖZEL ÖĞRENCİYABANCI UYRUKLU
1İŞLETME YÜKSEK LİSANS20501020105
2PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS20501020105
3KLİNİK PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS20501020105
4SAĞLIK KURULUŞLARI YÖNETİCİLİĞİ YÜKSEK LİSANS20501020105
5EKONOMİ VE FİNANS YÜSEK LİSANS20501020105
6SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER YÜKSEK LİSANS20501020105
7ULUSLARARASI LOJİSTİK VE TAŞIMACILIK YÜKSEK LİSANS5020105
8YENİ MEDYA İLETİŞİM VE HABERCİLİK YÜKSEK LİSANS3010105
9GÜVENLİK ÇALIŞMALARI YÜKSEK LİSANS4010105
10HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM YÜKSEK LİSANS501010105
11GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI YÜKSEK LİSANS30501010105
2015-2016 GÜZ DÖNEMİ DOKTORA PROGRAMLARI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI
SIRA NOPROGRAM ADIKONT.YATAY GEÇİŞÖZEL ÖĞRENCİYABANCI UYRUKLU
1İŞLETME BÜTÜNLEŞİK DOKTORA51
İŞLETME DOKTORA1010103
2EKONOMİ VE FİNANS BÜTÜNLEŞİK DOKTORA51
EKONOMİ VE FİNANS DOKTORA1010103
3SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÜTÜNLEŞİK DOKTORA51
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA1010103
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR

2015-2016 GÜZ DÖNEMİ ÖĞRENCİ KONTENJAN TABLOSU

PROGRAM ADITEZLİ KONT.TEZSİZ KONT.YATAY GEÇİŞÖZEL ÖĞRENCİYABANCI UYRUKLU
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ Y.L.205010105
MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ Y.L.201035
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Y.L.5030105
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ DOKTORA10553

ŞARTLARI VE GENEL BİLGİLER

1.DOKTORA EĞİTİMİ BAŞVURU ŞARTLARI:

Doktora müracaatları için başvuru tarihi itibariyle son üç yıl içerisinde alınmış olmak kaydıyla ALES’ten en az 55 puan veya Yüksek Öğretim Kurulu tarafından belirlenen GMAT(450) veya GRE (610)’den eşdeğer puanını alınması gereklidir. (2012 Sonbahar dönemi ve sonrasında alınan ALES puanları geçerlidir).

Bütünleşik doktora için başvuracak adayların ALES’ten 80 standart puana sahip olmaları istenir. Ayrıca lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir.

Doktora eğitimi için başvuran adayların, ana dilleri dışında, İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca veya Farsça dillerinden birinden başvuru tarihi itibariyle son üç yıl içerisinde alınmış olmak şartıyla Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir yabancı dil sınav sonuç belgesi almaları gerekir. (Resmi dili İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca veya Farsça olan ülkelerden yapılan başvurularda bu şart aranmaz)

Şubat 2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıt yaptıran Tezsiz Yüksek Lisans Mezunları Doktora programlarına müracaat edebilirler.

Yurtdışındaki üniversitelerden mezun olanlar için denklik ve/veya tanınırlık belgesi istenir.

Yabancı uyruklu adayların lisansüstü programlara kabulleri için denklik belgesi aranmaz. Başvuru sahipleri lisans ya da yüksek lisans diploması aldıkları kurumların Yükseköğretim Kurulunca tanınırlığı ve almış oldukları eğitim ve derecenin başvuru yaptıkları yüksek lisans ve doktora programları için yeterli olup olmadığı konusunda Yükseköğretim Kurulunun ilgili biriminden yazılı onay alırlar.

Doktora müracaatları için başvuru tarihi itibariyle son üç yıl içerisinde alınmış olmak kaydıyla ALES sınavından Sosyal ve Sağlık Bilimler Enstitülerinde EA-SÖZEL puan türünden en az 55, Fen Bilimleri Enstitüsünde EA-SAY puan türünden en az 55 veya Yüksek Öğretim Kurulu tarafından belirlenen GMAT(450) veya GRE (610)’den eşdeğer puan alınması gereklidir. (2012 sonbahar dönemi ve sonrasında alınan ALES puanları geçerlidir).

2.YÜKSEK LİSANS EĞİTİMİ BAŞVURU ŞARTLARI:

Tezli Yüksek Lisans müracaatları için başvuru tarihi itibariyle son üç yıl içerisinde alınmış olmak kaydıyla ALES sınavından Sosyal ve Sağlık Bilimler Enstitülerinde EA-SÖZEL puan türünden en az 55, Fen Bilimleri Enstitüsünde EA-SAY puan türünden en az 55 veya Yüksek Öğretim Kurulu tarafından belirlenen GMAT(450) veya GRE (610)’den eşdeğer puan alınması gereklidir. (2012 sonbahar dönemi ve sonrasında alınan ALES puanları geçerlidir).

Tezsiz Yüksek Lisans müracaatları için ALES puanı aranmayacaktır.

D.KESİN KAYIT İŞLEMLERİ

1.Yüksek lisans için Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi,(Aslı)

2.Doktora için yüksek lisans diploması, (Bütünleşik Doktora için aranmaz). (Aslı)

3.Transkript,(Not Dökümü) (Aslı)

4.Askerlik Durum Belgesi,(Aslı)

5.Nüfus Cüzdan fotokopisi,(T.C. Kimlik Numarası yazılı)

6.İkametgah Belgesi,

7.Ödeme yapıldığına dair belge, (Başvuru sırasında muhasebeden temin edilecektir.)

8.Resim,(4 adet vesikalık “4,5cm x 6cm”)

9.Görev Belgesi, (Kurum indiriminden yararlanmak üzere, çalıştığınız kurumdan alınacak resmi yazı)

10.Denklik ve/veya tanınırlık belgesi, (Yabancı uyruklu adaylar için)

11.Aşağıdaki formların eksiksiz doldurulması gerekmektedir.

EVRAK TESLİM FORMU

KAYIT FORMU

ÖZGEÇMİŞ

12.ALES Belgesi: (Sadece tezli Programlar için, Özel öğrenciler ve tezsiz yüksek lisans programlarında ALES belgesi şartı yoktur).

E.LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARDA UYGULANAN İNDİRİMLER

a.Yüksek Lisans programları için;

.Ales 70 puan ve üzeri: %30 (Klinik Psikoloji Programında Ales indirimi uygulanmamaktadır.)

.Kamu çalışanı (Meslek Kuruluşları):

oSosyal Bilimler Enstitüsü için: Tezsiz Yüksek Lisans programlarında %40, Tezli Yüksek Lisans Programlarında %30 indirim uygulanacaktır. (Klinik Psikoloji için %10 ve Psikoloji Yüksek Lisans için %20)

oFen Bilimleri Enstitüsü için: %35

oSağlık Bilimleri Enstitüsü için: %40

.İGÜ Önlisans Mezunu (Lisans eğitimini başka üniversitede tamamlamış olanlar): %20

.İGÜ Lisans Mezunu: %25

.İGÜ Önlisans + Lisans Mezunu: %35

.İGÜ Personeli (Tam Zamanlılar): %50

.İGÜ Personel Eşi veya Çocuğu: %25

b.Doktora Programları için;

.Kamu Personeli için: %15

.İGÜ Lisans Mezunu: %25

.İGÜ Yüksek Lisans Mezunu: % 20

.İGÜ Lisans + Yüksek Lisans Mezunu: %30

.İGÜ Personeli (Tam Zamanlılar): % 35

.İGÜ Personel Eşi veya Çocuğu: % 25

.ALES 70-79 Puan arası: %15

.ALES 80-89 Puan arası: %20

.ALES 90-100 Puan arası: %30

*İndirim oranlarına sbe.gelisim.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Tezli programlar ve Doktora programlarında ALES not aralığına göre indirim oranı değişiklik göstermektedir. Bu süreçte en yüksek indirim oranı uygulanacaktır.

Not:Ücretler, Tezsiz Yüksek Lisans için 3 yarıyıl, Tezli Yüksek Lisans için 4 yarıyıl, Doktora için 8 yarıyıl, Bütünleşik Doktora için 10 yarıyıl süreyi kapsamaktadır. ALES istenilmeyen lisansüstü programlarda ALES indirimi yapılmamaktadır.Yukarıdaki indirimlerin sadece birinden faydalanılabilir. Alan dışı başvuran adaylardan “Bilimsel Hazırlık” ücreti talep edilecektir.

İstanbul Gelişim Üniversitesi

E.5 Yan yol No:259

Avcılar-İSTANBUL

Telefon: 0 212 422 06 70 / 156-162-163-164

GSM:0531 384 25 22

E-Posta: [email protected]

http://www.gelisim.edu.tr

Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.