İstanbul Medeniyet Üniversitesi 24 Akademik Personel Alacak

İstanbul Medeniyet Üniversitesi 24 Akademik Personel Alacak
Yayınlama: 27.12.2022
132
A+
A-

 

Üniversitemiz akademik birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili hükümleri ile İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

BAŞVURUDA ARANACAK ŞARTLAR

A-Profesör kadroları için
• Profesör kadroları daimi statüdür.
• 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26’ncı maddesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartlar ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde aranan asgari koşullara haiz olmak.
• https://personel.medeniyet.edu.tr/tr/akademik-ilanlar adresinden ulaşılabilecek olan başvuracakları bölüm ve anabilim dalı ile başlıca araştırma eserini belirttikleri başvuru dilekçesi ile özgeçmiş; üç adet vesikalık fotoğraf; nüfus cüzdan sureti; resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik ve diğer eğitim belgeleri; bilimsel yayınları; kongre konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları ve faaliyetlerini kapsayan bir (1) adet dosya ile tüm bu bilgileri içeren altı (5) adet CD veya USB ile birer adet yüksek lisans tezi ile doktora tezinin CD’lerini teslim etmeleri gerekmektedir.
• Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca birine başvurabileceklerdir.
• Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulu/Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylanmış olması şarttır.
• Başvurunun kabul edilebilmesi için 01.01.2021 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi’nin 23 üncü, 24 üncü, 25 inci ve 26 ncı maddelerde istenen şartlardan kendileriyle ilgili olan şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Adayların, anılan yönerge 5 inci maddesi kapsamında başvuru sırasında “Öğretim Üyesi Kadrolarına Atamalarda ve Akademik Yükseltmelerde Aranan Koşulların Sağlandığına İlişkin Bildirim ve Değerlendirme Formu”nu da doldurarak başvuru yapmaları gerekmektedir.
• Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür.
• Başvurular Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
• İlanda belirtilen bilgiler kadro ilanına başvurmak için asgari koşul olup kadroya atanma hakkı sağlamaz. Rektörlük tarafından uygun görüldüğü takdirde başvuru yapılmış olsa dahi ilanın her aşaması iptal edilebilir.

B-Doçent kadroları için
• Doçent kadroları daimi statüdedir.
• 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 24’üncü maddesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartlar ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde aranan asgari koşullara haiz olmak.
• https://personel.medeniyet.edu.tr/tr/akademik-ilanlar adresinden ulaşılabilecek olan başvuracakları bölüm ve anabilim dalı ile başlıca araştırma eserini belirttikleri başvuru dilekçesi ile özgeçmiş; üç adet vesikalık fotoğraf; nüfus cüzdan sureti; resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik ve diğer eğitim belgeleri; bilimsel yayınları; kongre konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları ve faaliyetlerini kapsayan bir (1) adet dosya ile tüm bu bilgileri içeren dört (4) adet CD veya USB ile birer adet yüksek lisans tezi ile doktora tezinin CD’lerini teslim etmeleri gerekmektedir.
• Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca birine başvurabileceklerdir.
• Profesör unvanı olanlar doçent kadrolarına başvuramazlar.
• Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulu/Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylanmış olması şarttır.
• Başvurunun kabul edilebilmesi için 01.01.2021 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi’nin 19 uncu, 20 nci, 21 inci ve 22 nci maddelerde istenen şartlardan kendileriyle ilgili olan şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Adayların, anılan yönerge 5 inci maddesi kapsamında başvuru sırasında “Öğretim Üyesi Kadrolarına Atamalarda ve Akademik Yükseltmelerde Aranan Koşulların Sağlandığına İlişkin Bildirim ve Değerlendirme Formu”nu da doldurarak başvuru yapmaları gerekmektedir.
• Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür.
• Başvurular Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
• İlanda belirtilen bilgiler kadro ilanına başvurmak için asgari koşul olup kadroya atanma hakkı sağlamaz. Rektörlük tarafından uygun görüldüğü takdirde başvuru yapılmış olsa dahi ilanın her aşaması iptal edilebilir.

C-Doktor Öğretim Üyesi kadroları için
• 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23’üncü maddesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartlar ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde aranan asgari koşullara haiz olmak.
• https://personel.medeniyet.edu.tr/tr/akademik-ilanlar adresinden ulaşılabilecek olan başvuracakları bölüm ve anabilim dalı ile başlıca araştırma eserini belirttikleri başvuru dilekçesi ile özgeçmiş; üç adet vesikalık fotoğraf; nüfus cüzdan sureti; resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik ve diğer eğitim belgeleri; bilimsel yayınları; kongre konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları ve faaliyetlerini kapsayan bir (1) adet dosya ile tüm bu bilgileri içeren dört (4) adet CD veya USB ile birer adet yüksek lisans tezi ile doktora tezinin CD’lerini teslim etmeleri gerekmektedir.
• Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca birine başvurabileceklerdir.
• Doçent unvanı olanlar Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuramazlar.
• Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulu/Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylanmış olması şarttır.
• Başvurunun kabul edilebilmesi için 01.01.2021 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi’nin 14 üncü, 15 inci, 16 ncı, 17 nci ve 18 inci maddelerde istenen şartlardan kendileriyle ilgili olan şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Adayların, anılan yönerge 5 inci maddesi kapsamında başvuru sırasında “Öğretim Üyesi Kadrolarına Atamalarda ve Akademik Yükseltmelerde Aranan Koşulların Sağlandığına İlişkin Bildirim ve Değerlendirme Formu”nu da doldurarak başvuru yapmaları gerekmektedir.
• Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür.
• Başvurular Üniversitemizin ilgili Fakültesine şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
• İlanda belirtilen bilgiler kadro ilanına başvurmak için asgari koşul olup kadroya atanma hakkı sağlamaz. Rektörlük tarafından uygun görüldüğü takdirde başvuru yapılmış olsa dahi ilanın her aşaması iptal edilebilir.

D-Öğretim Üyesi dışındaki Araştırma Görevlisi kadroları için
• 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50’inci maddesinin (d) fıkrası, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
• Başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak.
• ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
• Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulu/Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylanmış olması şarttır.
• Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür.
• Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamasında lisans mezuniyet notunun hesaplanmasında kullanılacak not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.
• Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca birine başvurabileceklerdir.
• İlanda belirtilen bilgiler kadro ilanına başvurmak için asgari koşul olup kadroya atanma hakkı sağlamaz. Rektörlük tarafından uygun görüldüğü takdirde başvuru yapılmış olsa dahi ilanın her aşaması iptal edilebilir.

Başvurularda İstenen Belgeler
• Başvurulan unvan, birim, bölüm (varsa anabilim/program adı), kendi e-posta, telefon ve adres bilgilerini de içeren tarihli ve imzalı dilekçe,
• Özgeçmiş,
• Erkek adaylar için askerlik durumlarını gösteren belge,
• Lisans diploması ve transkript aslı veya aslı gibidir onaylı fotokopisi,
• Mezuniyet belgelerinin ve transkript belgelerinin aslı veya aslı gibidir onaylı fotokopisi,
• Yabancı ülkelerden alınan diplomalar için Yükseköğretim Kurulu/Üniversitelerarası Kurul tarafından düzenlenen denklik belgesi,
• Öğrenci belgesi (Tezli Yüksek Lisans veya Doktora),
• İki adet fotoğraf (4,5×6 cm. ebadında vesikalık fotoğraf),
• ALES sonuç belgesi (internet çıktısı),
• YDS veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen bir sınavın sonuç belgesi (internet çıktısı),
• Adli sicil kaydının olmadığına dair belge,
• Nüfus cüzdan fotokopisi,

Not: Ön değerlendirme sonucu, giriş sınavı ve sınav sonuç ilan tarihlerini içeren takvim ilanımız yayımlandıktan sonra https://www.medeniyet.edu.tr/tr/duyurular adresinde ve ilgili fakültelerin web adreslerinde duyurulacaktır. Başvurular ilgili fakültelere şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır.

• Postada meydana gelen gecikme nedeniyle ilanda belirtilen süre içerisinde yapılamayan başvurular dikkate alınmayacaktır

 

SIRAFAKÜLTEBÖLÜMANABİLİM DALIUNVANKAD. DER.ADETİHTİYAÇ VE HİZMET GEREKLERİ DOĞRULTUSUNDA ARANAN NİTELİKLER
1Sanat, Tasarım ve Mimarlık FakültesiGörsel İletişim TasarımıGörsel İletişim TasarımıProfesör11Doçentlik unvanını Tasarım alanında almış olmak. Tasarım, tipografi, illüstrasyon ve mizah alanlarında çalışmalar yapmış olmak. Yurt dışı eğitim deneyimine sahip olmak.
2Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriNörolojiProfesör11Doçentlik unvanını Nöroloji alanında almış olmak. İnme ve Girişimsel Nöroloji konularında çalışması olup; bu alanlarda en az 1 yıllık yurtdışı tecrübesi olmak.
3Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriEnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik MikrobiyolojiProfesör11Doçentlik unvanını Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanında almış olmak.  SARS-COV-2’nin  işitme  sağlığına  etkileri  üzerine  çalışmalar  yapmış olmak. Organ naklinde enfeksiyon yönetimi konusunda kurs ve sertifika sahibi olmak
4İslami İlimler FakültesiTemel İslam Bilimleriİslam HukukuDoçent11Doçentlik unvanını Temel İslam Bilimleri alanında almış olmak. İslam Hukukunda nisap, nesih ve katılım bankacılığı konularında çalışmalar yapmış olmak.
5Sağlık Bilimleri FakültesiBeslenme ve DiyetetikToplum BeslenmesiDoçent11Diyetisyen  unvanı  ile  lisans  mezunu  olmak.  Doktora  ve  Doçentlik  unvanını Beslenme ve Diyetetik alanında almış olmak. En az 10 yıl hastanede diyetisyen unvanı ile çalışmış olmak. Sürdürülebilir beslenme ve karaciğer hastalıkları ile ilgili Toplum Beslenmesi alanında çalışmalar yapmış olmak.
6Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriKulak, Burun,
Boğaz Hastalıkları
Doçent11Doçentlik unvanını Kulak Burun Boğaz Hastalıkları alanında almış olmak. Parotis bezinde adenomlarda proteomiks çalışmaları olmak.
7Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriAnesteziyoloji ve ReaminasyonDoçent11Doçentlik unvanını Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanında almış olmak. Ağrı duyarlılığı  konusunda  çalışmalar  yapmış olmak.  Alanında  Yurt  dışı  deneyimi olmak ve deney hayvanları Kullanım sertifikasına sahip olmak.
8Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriHalk SağlığıDoçent11Tıp Doktoru olup; Halk Sağlığı Uzmanı olmak. Doçentlik unvanını Halk Sağlığı alanında almış olmak.
9Tıp FakültesiDahili Tıp Bilimleriİç HastalıklarıDoçent11Doçentlik unvanını İç Hastalıkları alanında almış olmak. Uluslararası klinik ve prospektif epidemiyolojik araştırmalar yapmış ve makaleler yazmış olmak.
10Tıp FakültesiDahili Tıp Bilimleriİç HastalıklarıDoçent11Doçentlik  unvanını  Endokrinoloji  ve  Metabolizma  Hastalıkları  alanında  almış olmak.  TEMD  tarafından  verilmiş  Endokrinoloji  ve  Metabolizma  Hastalıkları uzmanlık yeterlilik belgesine sahip olmak. TC Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından onaylı klinik araştırmalar ileri düzey eğitimine katılarak sertifika almış olmak. Uluslararası ilaç araştırma çalışmalarına katılmış ve yardımcı araştırmacı olarak görev almış olmak.
11Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriRadyolojiDoçent11Doçentlik  unvanını  Radyoloji  alanında  almış  olmak.  Abdominal  Radyoloji konusunda  deneyimli  olmak.  Üroradyoloji,  böbrek  kitleleri  ve  prostat  MR’ı konusunda   SCI-E   kapsamındaki   dergilerde   yayınlanmış   orjinal   araştırma makaleleri olmak.
12Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriRadyolojiDoçent11Doçentlik unvanını  Radyoloji alanında almış olmak.  Nöroradyoloji konusunda deneyimli olmak. Türk Nöroradyoloji ve Pediatrik Nöroradyoloji Diplomasını almış olmak. Nöroradyoloji alanında ve Cohlea ile ilgili SCI-E kapsamındaki dergilerde yayınlanmış orijinal araştırma makaleleri ve meta-analiz yayını olmak.
13Edebiyat FakültesiBilgi ve Belge YönetimiArşivcilikDr. Öğr. Üyesi51Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü lisans mezunu olmak. Doktorasını Bilgi ve Belge Yönetimi  Anabilim  dalında  yapmış  olmak.  Arşiv  ve  Diplomatika  alanında çalışmalar yapmış olmak
14Edebiyat FakültesiBilgi ve Belge YönetimiArşivcilikDr. Öğr. Üyesi51Bilgi  ve  Belge  Yönetimi  Bölümü  lisans  mezunu  olmak.  Yüksek  lisans  ve doktorasını  aynı  alanda  tamamlamış  olmak.  Bilgi  ve  Bilgi  tarihi  konularında çalışmalar yapmış olmak.
15Edebiyat FakültesiBilgi ve Belge YönetimiKütüphanecilikDr. Öğr. Üyesi31Bilgi  ve  Belge  Yönetimi  Bölümü  lisans  mezunu  olmak.  Yüksek  lisans  ve doktorasını  aynı  alanda  tamamlamış  olmak.  Araştırma  kütüphaneleri  üzerine çalışmalar yapmış olmak.
16Edebiyat FakültesiSosyolojiToplumsal Yapı ve DeğişmeDr. Öğr. Üyesi41Sosyoloji alanında doktora yapmış olmak. Sosyal hareketler ve iktisat sosyolojisi alanında çalışmalar yapmış olmak.
17Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiEndüstri MühendisliğiEndüstri MühendisliğiDr. Öğr. Üyesi41Lisans,  yüksek lisans ve  doktora  derecelerini  Endüstri  Mühendisliği  alanında almış olmak. Belirsizlik altında karar verme yöntemlerini kullanarak sürdürülebilir gelişim konusunda çalışmalar yapmış olmak.
18Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelikPsikiyatri HemşireliğiDr. Öğr. Üyesi21Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olmak. Doktorasını Ruh sağlığı ve psikiyatri hemşireliği alanında yapmış olmak. Tamamlayıcı alternatif tedaviler ve bağımlılık üzerine çalışmalar yapmış olmak.
19Sağlık Bilimleri FakültesiSosyal HizmetSosyal HizmetDr. Öğr. Üyesi41Lisans ve Doktora eğitimini sosyal hizmet alanında tamamlamış olmak. Engellilik, kadın ve aile üzerine çalışmalar yapmış olmak. Alanında ders verme tecrübesine sahip olmak.
20Edebiyat FakültesiTürk Dili ve
Edebiyatı
Yeni Türk EdebiyatıArş. Gör.51Yeni Türk Edebiyatı alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
21Eğitim Bilimleri FakültesiTemel EğitimOkul Öncesi EğitimiArş. Gör.51Okul Öncesi Öğretmenliği lisans mezunu olmak ve aynı alanda doktora yapıyor olmak.
22Siyasal Bilgiler FakültesiİşletmeYönetim ve OrganizasyonArş. Gör.51İşletme  Bölümü  Mezunu  olmak  ve  Yönetim  ve  Organizasyon  alanında  tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak.
23Siyasal Bilgiler FakültesiİşletmeÜretim Yönetimi ve
Pazarlama
Arş. Gör.51İşletme Bölümü Mezunu olmak ve Pazarlama veya Üretim Yönetimi alanında tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak.
24Siyasal Bilgiler FakültesiİşletmeMuhasebe ve
Finansman
Arş. Gör.51İşletme  Bölümü  Mezunu  olmak  ve  Muhasebe  alanında  tezli  Yüksek  Lisans yapıyor olmak.

Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.