İstanbul Medeniyet Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
Yayınlama: 08.04.2015
Düzenleme: 05.03.2021 22:03
319
A+
A-

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Tıp, Edebiyat, Eğitim Bilimleri, Fen, Mühendislik ve Mimarlık, Sanat ve Tasarım, Siyasal Bilgiler ve Hukuk Fakültelerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeli

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Tıp, Edebiyat, Eğitim Bilimleri, Fen, Mühendislik ve Mimarlık, Sanat ve Tasarım, Siyasal Bilgiler ve Hukuk Fakültelerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyeleri (Profesör – Doçent – Yardımcı Doçent) alınacaktır.

Profesör kadroları için; Söz konusu kadrolar daimi statüde olup 2547 sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen şartları haiz adayların, başvuracakları Bölüm ve Anabilim Dalı ile başlıca araştırma eserini belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini, 3 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, resmi kurumlarca onaylanmış doktora ve doçentlik belgelerini bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan Altı (6) adet dosya ile aynı sayıdaki özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki CD’leri teslim etmeleri gerekmektedir.

Doçent ve Yardımcı Doçent kadroları için; Söz konusu kadrolar daimi statüde olup 2547 sayılı Kanun’un 23. ve 25. maddelerinde belirtilen şartları haiz adayların, başvuracakları Bölüm ve Anabilim Dalını belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini, 3 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, resmi kurumlarca onaylanmış doktora ve doçentlik belgelerini bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan Dört (4) adet dosya ile aynı sayıdaki özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki CD’leri teslim etmeleri gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların yabancı dil sınav tarihi, müracaat tarihinin bitiminde ayrıca ilan edilecektir.

AKADEMİK İLANLARI KAÇIRMAMAK İÇİN TIKLAYIN

FakültesiBölümüAnabilim DalıUnvanıDerecesiAdediAranan Nitelikler
TıpTemel Tıp BilimleriAnatomiProfesör11Tıp Fakültesi mezunu olmak, Tıpta uzmanlık yapmış olmak.
TıpTemel Tıp BilimleriBiyofizikProfesör11Biyoelektromagnetik alanında deneyimli olmak.
TıpTemel Tıp BilimleriTıbbi MikrobiyolojiProfesör11Tıp Fakültesi mezunu olmak, Tıpta uzmanlık yapmış olmak.
TıpDahili Tıp Bilimleriİç HastalıklarıProfesör11Romatoloji yan dal uzmanı olmak, temel tıp bilimleri alanında uzman veya doktora sahibi olmak.
TıpDahili Tıp BilimleriTıbbi FarmakolojiProfesör11Tıp Fakültesi mezunu olmak, Tıpta uzmanlık yapmış olmak. Ototoksisite alanında deneyimli olmak.
TıpDahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve HastalıklarıProfesör11Neonatoloji yan dal uzmanı olmak.
TıpDahili Tıp BilimleriKardiyolojiProfesör11Non-invaziv görüntüleme deneyimi olmak.
TıpDahili Tıp BilimleriKardiyolojiProfesör11Girişimsel kardiyoloji ve transplantasyon alanlarında uluslararası sertifika sahibi olmak.
TıpDahili Tıp BilimleriDeri ve Zührevi Hast.Profesör11Derinin paraziter hastalıkları konusunda çalışmaları bulunmak.
TıpDahili Tıp BilimleriHalk SağlığıProfesör11Halk sağlığı uzmanı olmak; temel tıp bilimleri alanında uzman veya doktora sahibi olmak.
TıpCerrahi Tıp BilimleriKulak Burun BoğazProfesör11Foniyatri alanında deneyimli olmak.
TıpDahili Tıp BilimleriTıbbi GenetikDoçent11Tıp Fakültesi mezunu olmak, Tıpta uzmanlık yapmış olmak, İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.
TıpDahili Tıp Bilimleriİç HastalıklarıDoçent21Diyabet, obezite ve nutrisyon konusunda deneyimli olmak, İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.
TıpDahili Tıp BilimleriAile HekimliğiDoçent21
TıpTemel Tıp BilimleriFizyolojiDoçent31Tıp Fakültesi mezunu olmak, Tıpta uzmanlık yapmış olmak, İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.
TıpCerrahi Tıp BilimleriAnesteziyoloji ve ReanimasyonDoçent21Kalp ve karaciğer transplantasyonu anestezisi konusunda deneyimli, transozofageal ekokardiografi becerisine sahip olmak.
TıpTemel Tıp BilimleriTıbbi BiyolojiYardımcı Doçent41Hücre genetiği konusunda uluslararası deneyim sahibi olmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.
TıpTemel Tıp BilimleriHistoloji ve EmbriyolojiYardımcı Doçent41
TıpDahili Tıp BilimleriAcil TıpYardımcı Doçent31Afetlerde acil tıp kliniği yönetimi ile ilgili simülasyon ve bilimsel eğitim almış olmak.
TıpCerrahi Tıp BilimleriTıbbi PatalojiYardımcı Doçent31Nefropatoloji alanında deneyimli olmak.
TıpCerrahi Tıp BilimleriPlastik, Rekonstrüktif ve Estetik CerrahiYardımcı Doçent41İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.
TıpDahili Tıp BilimleriEnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik MikrobiyolojiYardımcı Doçent31Hematolojik maligniteli hastaların takibinde deneyimli olmak.
EdebiyatTarihEskiçağ TarihiProfesör11Geç Antikçağ Hristiyanlık Tarihi alanında çalışmaları olmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.
EdebiyatTürk Dili ve EdebiyatıEski Türk EdebiyatıProfesör11Doçentlik unvanını Eski Türk Edebiyatı alanında almış olmak.
EdebiyatBilgi ve Belge YönetimiBilgi ve Belge YönetimiProfesör11Osmanlı arşivleri, paleografya ve diplomatika alanlarında yayın sahibi olmak.
EdebiyatTarihYeniçağ TarihiDoçent21Osmanlı erken modern dönem maddi kültür ve tüketim kültürü konularında çalışmalar yapmış olmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.
EdebiyatTarihOsmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti TarihiDoçent31Osmanlı vakıf ve kurumlar tarihi alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
EdebiyatTürk Dili ve EdebiyatıEski Türk EdebiyatıDoçent21Tercüme ve şerh geleneği üzerinde çalışmalar yapmış olmak.
EdebiyatBilim TarihiBilim TarihiYardımcı Doçent51Biyoloji doktorası yapmış olmak; botanik ve biyoloji tarihi ile ilgili yayınları olmak.
EdebiyatBilim TarihiBilim TarihiYardımcı Doçent41Astronomi doktorası yapmış olmak. Astronomi tarihi üzerinde çalışıyor olmak.
EdebiyatTarihOrtaçağ TarihiYardımcı Doçent21Ortaçağ Avrupa tarih yazıcılığı alanında çalışmalar yapmış olmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.
EdebiyatYeniçağ TarihiYardımcı Doçent31Osmanlı diplomasisi, uluslararası hukuk ve ticaret rejimleri konularında çalışmalar yapmış olmak.
EdebiyatYakınçağ TarihiYardımcı Doçent41Osmanlı-Ortadoğu etnik ve dini kimlik ile gruplar üzerinde çalışmalar yapmış olmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.
EdebiyatYakınçağ TarihiYardımcı Doçent51Mısır tarihi, ulema devlet ilişkisi alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
EdebiyatDoğu Dilleri ve Ed.Fars Dili ve EdebiyatıYardımcı Doçent31Klasik Fars edebiyatı alanında çalışmalar yapmış olmak.
EdebiyatTürk Dili ve EdebiyatıYeni Türk EdebiyatıYardımcı Doçent41Modernleşme dönemi Türk romanı üzerine çalışma yapmış olmak.
EdebiyatFelsefeTürk Felsefesi TarihiYardımcı Doçent21İslam ve Türk siyaset ve adalet teorisi konularında çalışmalar yapmış olmak.
EdebiyatFelsefeİslam FelsefesiYardımcı Doçent31Geç dönem İslam felsefesi-kelam ilişkisi konularında çalışmalar yapmış olmak.
EdebiyatFelsefeİslam FelsefesiYardımcı Doçent31İbn-i Sina metafiziği üzerinde çalışmalar yapmış olmak.
EdebiyatFelsefeSistematik FelsefeYardımcı Doçent51Antikçağ felsefesi üzerinde çalışmalar yapmış olmak; Eski Yunanca dersi verme yeterliliğine sahip olmak.
EdebiyatSosyolojiSosyolojiYardımcı Doçent31Osmanlı toplumu, Yunan kültürünün toplum üzerindeki algısı konularında çalışmalar yapmış olmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.
EdebiyatSosyolojiSosyolojiYardımcı Doçent41Teknolojinin Osmanlıda benimsenmesi ve toplumsal etkileri konularında çalışma yapmış olmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.
Eğitim Bilimleriİlköğretim BölümüMatematik EğitimiDoçent,11Problem kurma ve çözme, örüntü ve tahmin becerileri konularında çalışmalar yapmış olmak.
Eğitim BilimleriEğitim BilimleriEğitim Yön. Teftişi, Planlaması ve EkonomisiYardımcı Doçent41Sivil toplum kuruluşlarının eğitim politikalarına etkisi üzerinde çalışmalar yapmış olmak İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.
Eğitim BilimleriEğitim BilimleriRehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkYardımcı Doçent31Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans mezunu olmak; kişisel gelişim ve kişilerarası ilişkiler alanlarında çalışmaları olmak.
Eğitim BilimleriİlköğretimOkul Öncesi EğitimiYardımcı Doçent51Çok engelli çocukların erken müdahalesi; aile ve öğretmen eğitimi konularında çalışmalar yapmış olmak.
Eğitim BilimleriHayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin EğitimiHayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin EğitimiYardımcı Doçent41Yetişkin eğitimi ve yüksek öğretim; öz yeterlilik, dönüştürücü liderlik davranışı üzerine çalışmalar yapmış olmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.
Eğitim BilimleriYabancı Diller Eğitimiİngiliz Dili EğitimiYardımcı Doçent31Sinirdilbilim ve bilgisayar temelli kelime öğretimi ve çoklu ortamda model geliştirilmesi konularında çalışmaları olmak.
FenFizik MühendisliğiFizik MühendisliğiProfesör11Parabolik denklemlerde ters katsayı problemleri ve Fuzzy diferansiyel denklemlerin sayısal çözümleri alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
FenFizik MühendisliğiFizik MühendisliğiDoçent31Spintronik ve manyetik malzemelerde deneysel çalışmaları olmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.
FenMatematikAnaliz ve Fonksiyonlar TeorisiDoçent21Dizi uzayları, matris dönüşümleri alanlarında çalışmaları olmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.
FenMoleküler Biyoloji ve GenetikMoleküler MikrobiyolojiDoçent11Bitki stres fizyolojisi ve mikroalg biyoteknolojisi alanlarında çalışmaları olmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.
Mühendislik ve MimarlıkBiyomühendislikBiyomühendislikDoçent21Çevre biyoteknolojisi ve yapay sulak alanlar konusunda çalışmaları olmak.
Mühendislik ve MimarlıkEndüstri MühendisliğiEndüstri MühendisliğiDoçent11Fizik alanında çalışmış, nanoteknoloji, elektro manyetizma ve malzeme bilimi konularında çalışmalar yapmış olmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.
Mühendislik ve Mimarlıkİnşaat Mühendisliğiİnşaat MühendisliğiYardımcı Doçent31Altyapı, kazısız teknolojiler ve mekanize tünelcilik konularında çalışmaları olmak.
Mühendislik ve MimarlıkBiyomühendislikBiyomühendislikYardımcı Doçent51Protein-protein etkileşimlerinin sistematik haritalanması ve Joubert sendromu konularında çalışmaları olmak.
Mühendislik ve MimarlıkMakine MühendisliğiMakine MühendisliğiYardımcı Doçent31İçten yanmalı motorlar konusunda, CFD tek ve çift yakıtlı yanma analizleri ve deneysel araştırmalar alanında çalışmalar yapmış olmak.
Siyasal Bilgilerİktisatİktisat PolitikasıProfesör11Ekonomik büyüme, kamu sağlığı; çevre ve sosyal problemlerin ekonomik etkileri konularında uygulamalı araştırmalar yapmış olmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.
Siyasal Bilgilerİktisatİktisat PolitikasıDoçent,21İslami bankacılık sistemlerinde kredi kanalları ve kredi kullanıcı tercihleri; piyasaların nominal şoklara gösterdiği reaksiyonlar üzerine uluslararası düzeyde uygulamalı araştırmalar yapmış olmak.
Siyasal Bilgilerİktisatİktisat PolitikasıDoçent,31Yoksulluk, kriz ve küreselleşme konularında çalışmış olmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.
Siyasal BilgilerMaliyeMali İktisatDoçent11Yerel yönetim maliyesi, vergilemede artan oranlılık ve sermaye birikimi konularında çalışmaları olmak.
Siyasal BilgilerSiyaset Bilimi ve Kamu YönetimiSiyaset ve Sosyal BilimlerYardımcı Doçent31Egemenlik, milli kimlik ve devlet konularında yayınları olmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.
Siyasal Bilgilerİktisatİktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisatYardımcı Doçent31Döviz kuru fiyatlarında dalgalanmanın dış ticaret üzerindeki etkileri; enerji tüketimi, ithalat ihracat ve büyüme ilişkileri; kur fiyatları ve büyüme için olasılık tahmini konularında uluslararası düzeyde uygulamalı araştırmalar yapmış olmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.
HukukÖzel HukukTicaret HukukuYardımcı Doçent41
HukukKamu HukukuHukuk TarihiYardımcı Doçent31Osmanlı hukukunda adli yapı ve mahkemelerin işleyişi konularında çalışmalar yapmış olmak.
Sanat ve TasarımTürk MusikisiMüzik TopluluklarıYardımcı Doçent31Güfte mecmuaları üzerinde çalışmaları olmak. Dönemin kaynak dillerine iyi derecede vakıf bulunmak.

Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.