SON DAKİKA

İstanbul Teknik Üniversitesi Bilişim Personeli Alım İlanı

Bu haber 15 Aralık 2015 - 7:20 'de eklendi.

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAV İLANI

Üniversitemiz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek altıncı maddesine dayanılarak 31.12.2008 ta İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAV İLANI

Üniversitemiz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek altıncı maddesine dayanılarak 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” uyarınca 4 (dört) adet sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınava katılacak adayların seçiminde; anılan Yönetmeliğin 8. maddesi gereğince 2014 KPSSP3 puanının yüzde yetmiş ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak alınacak personel sayısının on (10) katı aday arasından seçilecektir.(KPSS puanı olmayan veya belge ibraz edemeyen adayın KPSS puanı 70 sayılacaktır.)

I- BAŞVURU ŞARTLARI A-GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c. (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (bu kısımda belirtilen bölüm mezunları yalnızca aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 (iki) katı ödenecek pozisyonlardan biri için başvurabileceklerdir),

d. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

e. Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

f. Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

B-ÖZEL ŞARTLAR

1. Sistem Uzmanı

1.1. Kıdemli Sistem Uzmanı (4 kat -Tam Zamanlı)

Bu kadroda 1 (bir) personel istihdam edilecektir.

1.1.1. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği veya endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

1.1.2. Çok sunuculu ortamda (en az 50 fiziksel veya sanal), sunucu kurulum, bakım, güncelleme, iş sürekliliği faaliyetlerini sürdürebilme becerisine sahip olmak,

1.1.3. Farklı teknolojik ortamların birlikte çalıştırılması, mevcut ortamın incelenmesi ve raporlanması olası problemlerin çözüm önerilerini üretecek yeteneklere sahip olmak,

1.1.4. Red Hat Enterprise Linux temelli sunucu işletim sistemlerinde bakım, izleme ve yapılandırma konularında tecrübeli olmak,

1.1.5. Red Hat Enterprise Linux işletim sistemiyle kümeli ortamlarda çalışmış olmak,

1.1.6. GFS2 (Global File System) kümeli dosya sistemi konusunda tecrübeli olmak,

1.1.7. Açık kaynak sunucu sanallaştırma (KVM) teknolojisinde tecrübeli olmak,

1.1.8. Linux ağ yük dengeleyici sistemleri (LVS) hakkında tecrübeli olmak,

1.1.9. Açık kaynak e-posta sistemleri konusunda tecrübeli olmak,

1.1.10. Bash, sh kabuk betikleri (Shell scripting) yazımı konusunda tecrübeli olmak,

1.1.11. Perl, PHP, Python dillerinden en az ikisi hakkında tecrübeli olmak,

1.1.12. Veri depolama sistemleri, veri yedekleme sistemleri ve SAN Switch yönetimi konusunda en az 3 yıllık tecrübe sahibi olmak ve tercihen NetApp E serisi ve EMC Clariion serisi veri depolama sistemi ve BROCADE fiber anahtarlama cihazı konusunda deneyimli olmak,

1.1.13. Fiber ve iSCSI ile veri depolama sisteminden sunuculara disk bağlama konusunda deneyimli, multipath I/O yazılımları hakkında bilgi sahibi olmak,

1.1.14. Yedekleme yazılımları (tercihen Bacula) hakkında bilgi sahibi olmak ve LTO manyetik teyp sistemleri ile çalışmış olmak,

1.1.15. Oracle 11g veri tabanı kurulum ve yönetimi konusunda tecrübeli olmak,

1.1.16. Oracle Fusion Middleware orta katman uygulama çözümlerinin kurulum ve yönetimi konusunda tecrübeli olmak,

1.1.17. Solaris 10 UNIX sistemlerin yönetimi konusunda tecrübeli olmak,

1.1.18. “System Administration for the Oracle Solaris 10 OS” eğitimini almış olmak,

1.1.19. Veri merkezi yönetiminde en az 8 yıllık bilgi işlem tecrübesi olmak,

1.1.20. Bilişim teknolojileri alanında en az 3 yıllık yöneticilik tecrübesine sahip olmak,

1.1.21. Bilişim teknolojileri alanında en az 3 yıllık eğitmenlik tecrübesine sahip olmak,

1.1.22. Aşağıdaki sertifikalara sahip olmak,

RHCSA (Red Hat Certified System Administrator)

RHCE (Red Hat Certified Engineer)

1.1.23. Askerlik görevini tamamlamış olmak ya da askerlik görevinden muaf olmak tercih sebebidir.

1.2. Windows Sistem Uzmanı (3 kat -Tam zamanlı)

Bu kadroda 1 (bir) personel istihdam edilecektir.

1.2.1. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği veya endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

1.2.2. Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012 ve Microsoft Server 2012 R2 işletim sistemlerinin çok sunuculu ortamda (en az 75 fiziksel veya sanal) kurulum, bakım, güncelleme, iş sürekliliği faaliyetlerini sürdürebilme becerisine sahip olmak,

1.2.3. Microsoft Windows 7, Windows 8 işletim sistemlerinin kurulum, yapılandırma, güncelleştirme ve sorun çözümleme konularına hakim olmak ve bu işletim sistemlerinin Active Directory ortamında kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,

1.2.4. Windows sunucu ortamlarında problem çözme, performans ve log inceleme gibi konularında bilgi sahibi olmak,

1.2.5.Sunucu donanımları (Disk, Ethernet, HBA, RAID vb.) ve yapılandırması hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

1.2.6. Veri depolama sistemleri, veri yedekleme sistemleri ve SAN Switch yönetimi konusunda en az 3 yıllık tecrübe sahibi olmak ve tercihen NetApp E serisi ve EMC Clariion serisi veri depolama sistemi ve BROCADE fiber anahtarlama cihazı konusunda deneyimli olmak,

1.2.7. Fiber ve iSCSI ile veri depolama sisteminden sunuculara disk bağlama konusunda deneyimli, multipath I/O yazılımları hakkında bilgi sahibi olmak,

1.2.8.DLT ve LTO yedekleme üniteleri üzerinde deneyimli olmak ve tercihen HP Dataprotector, Bacula ve Microsoft System Center Data Protection Manager 2012 R2 yazılımlarının servislerinin kurulması ve Unix, Linux, Microsoft Windows Server işletim sistemine sahip istemcilerin yedeklemesinin yapılması konusunda bilgiye ve deneyime sahip olmak,

1.2.9.Web ve Uygulama Sunucusu yazılımları güvenliği konularında tecrübe sahibi olmak ve Microsoft Windows IIS 6.0, IIS 7.0, IIS 7.5 ve IIS 8.5 uygulama sunucularının kurulumu, yönetimi ve bakımı konularında deneyimli olmak,

1.2.10. Microsoft Windows tabanlı sistemlerde, ikinci, üçüncü katman ve uygulama katmanı güvenlik yazılımları IPSec, Routing Remote Access ve TMG 2010 uygulamaları hakkında deneyimli olmak,

1.2.11. Microsoft Windows sistemlerde Active Directory kurulumu, yönetimi ve bakımı konularında ve Group Policy ilkelerinin yapılandırılması, uygulanması ve raporlanması konularında deneyimli olmak ve Microsoft Active Directory yapısı ile diğer platformlardaki işletim sistemlerin ve servislerin bütünleşmesini sağlayabilecek bilgiye sahip olmak,

1.2.12. Sistem yönetimini kolaylaştırmak ve otomatikleştirmek adına; kabuk programlama (BATCH scripting), VBscript ya da Powershell dilleri ile betik yazma konularına hakim olmak,

1.2.13. Microsoft Exchange Server 2010 ve 2013 e-posta yazılımlarının kurulumu, yönetimi ve bakımı ve kümeli yapıda çalıştırılması konularında deneyimli olmak,

1.2.14. Microsoft Exchange Server 2010 ve 2013 e-posta sistemlerinde e-posta güvenliği için dijital imza ve sertifika kullanımında, bu sistemlerde sadece birimlerin ortak olarak kullanacağı klasör hizmetlerinin ve bu klasörlerin güvenliğinin sağlanması konusunda deneyimli olmak.

1.2.15. Microsoft Certification servisleri konusunda deneyimli olmak ve bu servisin sunuculara kurulmasında, sertifikaların kullanıcılara dağıtılmasında ve serviste çıkabilecek sorunları düzeltme konusunda deneyimli olmak,

1.2.16. Microsoft Windows Server 2008 R2 ve Microsoft Windows Server 2012 R2 kümeli yapı servisleri konusunda deneyimli olmak ve bu kümeli yapıların kurulumunda, kurulumda kullanılacak disk sistemlerinin veri depolama ağı konfigürasyonuna dahil edilmesinde, çıkacak hataların giderilmesi konularında deneyimli olmak,

1.2.17. Microsoft System Center Operations Manager (SCOM) ve Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM) yazılımlarının kurulumu, yönetimi ve bakımı konularında deneyimli olmak,

1.2.18. Microsoft Windows Hyperv Sanallaştırma uygulamalarında tecrübe sahibi olmak,

1.2.19. Microsoft SQL Server 2005, Microsoft SQL Server 2008 ve Microsoft SQL Server 2008 R2 veritabanı servislerinin kurulumu, yönetimi, bakımı ve kümeli yapıda çalıştırılması konularında deneyimli olmak,

1.2.20. Microsoft Windows Server 2012 R2 Remote Desktop Services hizmetini en az 100 kullanıcılı ortamda yük dengeli olarak yapılandırmak, yönetmek konusunda deneyimli olmak ve kümeli yapıda Session Gateway ve Session Broker konularında deneyimli olmak,

1.2.21. Veri merkezi yönetiminde en az 5 yıllık bilgi işlem tecrübesi olmak.

1.2.22. Bilişim teknolojileri alanında en az 2 yıllık eğitmenlik tecrübesine sahip olmak,

1.2.23. Aşağıdaki sertifikalara sahip olmak,

Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) Messaging

Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) Windows Server 2012

Microsoft Certified Professional (MCP)

Microsoft Certified Technology Specialist (MCTP)

Microsoft Certified Trainer (MCT)

1.2.24. Askerlik görevini tamamlamış olmak ya da askerlik görevinden muaf olmak tercih sebebidir.

2. Yazılım Uzmanı

2.1. Kıdemli Yazılım Uzmanı (4 kat – Tam zamanlı)

Bu kadroda 1 (bir) personel istihdam edilecektir.

2.1.1.Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği veya endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

2.1.2.En az 15 kişilik Yazılım Geliştirme Ekibi’nin yöneticiliği konusunda tecrübeye sahip olmak.

2.1.3.ASP.NET Web servisleri ve WCF konusunda tecrübe sahibi olmak

2.1.4.XML, XSL, XSL Transform konularında deneyimli olmak.

2.1.5.ADO.NET, Microsoft Enterprise Library Data Access Application Block ve Microsoft Entity Framework teknolojilerinde deneyimli olmak.

2.1.6.Visual Basic 6.0 teknolojisi üzerinde deneyimli olmak.

2.1.7.HTML 5, CSS, JavaScript konularında deneyimli olmak.

2.1.8.jQuery JavaScript Framework’ü kullanımı ve jQuery JavaScript Framework’ü kullanarak komponent geliştirilmesi konusunda deneyimli olmak.

2.1.9.Web Farm ortamıyla uyumlu ASP.NET uygulamaları geliştirme, SQL State Server kurulumu ve kullanımı konusunda deneyimli olmak

2.1.10. URL Rewriting teknolojisinin kullanarak uygulama geliştirme konusunda tecrübe sahibi olmak.

2.1.11. SignalR teknolojisini kullanarak anlık haberleşme ve veri dağıtımı uygulamaları geliştirme konusunda deneyimli olmak.

2.1.12. ISO14443A Mifare, HID iClass, HID Proximity teknolojileri konusunda deneyimli olmak, bu teknolojileri kullanarak çözümler üretme konusunda tecrübe sahibi olmak.

2.1.13. C, C++ yazılım dillerinde deneyimli olmak.

2.1.14. Servis Tabanlı Mimariler konusunda tecrübeli olmak, Servis tabanlı uygulama ve altyapı tasarımı konusunda deneyimli olmak.

2.1.15. Oracle BPM Suite konusunda bilgi sahibi olmak, Oracle BPM Suite kullanarak çözüm üretimi konusunda deneyimli olmak.

2.1.16. Yazılım Proje Yönetimi ve Yazılım Geliştirme Süreçleri konularında deneyimli olmak.

2.1.17. SCRUM Metodolojisi konusunda bilgi sahibi olmak.

2.1.18. Unified Process, Nesneye Dayalı Modelleme ve Tasarım, Gereksinim Analizleri, Kullanım Senaryoları, Tasarım Kalıpları, UML (Unified Modeling Language), BPM (Business Process Management) ve BPMN (Business Process Management Notation) konularında deneyimli olmöak.

2.1.19. 2547 Sayılı Yüksek Öğrenim Kanunu, 657 Sayılı Devlet Memurlar Kanunu, 6245 Sayılı Harcırah Kanunu hakkında bilgi sahibi olmak.

2.1.20. Üniversite Döner Sermaye Süreçleri, Personel Yönetim Süreçleri, Ek Ders Süreçleri, BAP Süreçleri, Elektronik Belge Yönetim Süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak.

2.1.21. Microsoft .NET Platformunda C#.NET ve ASP.NET kullanarak uygulama geliştirme konusunda en az 7 yıl yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak

2.1.22. MSSQL veri tabanı teknolojisi üzerinde T-SQL dilini kullanarak en az 7 yıl yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak.

2.1.23. Askerlik görevini tamamlamış olmak ya da askerlik görevinden muaf olmak tercih sebebidir

2.2. Yazılım Geliştirme Uzmanı (3 kat) (Tam Zamanlı)

Bu kadroda 1 (bir) personel istihdam edilecektir.

2.2.1.Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği veya endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

2.2.2.Oracle Fusion Middleware ürünlerinden en az 3 tanesi ile daha önce proje geliştirmiş olmak

2.2.3.Oracle WebLogic sunucu ortamında kurulum, problem çözme, performans ve log inceleme konularında bilgi sahibi olmak

2.2.4.Oracle Fusion Middleware ürünlerinin sunucu kurulumları, problem çözme, performans ve log inceleme konusunda bilgi sahibi olmak

2.2.5.Oracle Universal Content Management ürünü kullanarak, dokümanları güvenli bir şekilde saklama, dokümanları yetkilendirme konularında deneyimli olmak

2.2.6.Oracle Business Process Management ürünü kullanarak, süreç tasarlama, süreç yetkilendirme konularında tecrübe sahibi olmak

2.2.7.JAX-WS (Java API for XML Web Services) kullanarak Web Servis üretebiliyor olmak 2.2.8.Oracle Database kurulumu ve yönetimi konularında tecrübe sahibi olmak

2.2.9.Oracle Application Development Framework (ADF) üzerinde en az 3 yıllık proje geliştirme tecrübesine sahip olmak

2.2.10. Askerlik görevini tamamlamış olmak ya da askerlik görevinden muaf olmak tercih sebebidir

II. İSTENİLEN BELGELER BAŞVURU ŞEKLİ YERİ TARİHİ

1) İstenilen Belgeler

a) Başvuru formu ( Fotoğraflı)

b) Özgeçmiş

c) Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır),

d) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,

e) 2014 KPSS sınav sonuç belgesi (KPSS sınav sonuç belgesi ibraz etmeyenlerin KPSSP3 puanı 70 (yetmiş) kabul edilecektir.),

f) Yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge, (YDS veya Yükseköğretim Kurulu tarafından buna denk kabul edilen sınav sonuç belgesi)

g) Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgeler,

h) Çalışma sürelerini gösteren belgeler. (Genel Şartlar başlığındaki (d) maddesinde belirtilen mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Sürelerin hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.)

a. Özel sektörde çalışanlar için SGK hizmet dökümü,

b. Kamu kurumlarında çalışanlar için çalıştıkları kurumdan alınacak hizmet belgesi,

i) Güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğine ilişkin belge (Genel Şartlar başlığındaki (e) maddesindeki en az 2 dönem programlama dersinin alındığını gösterir transkript, katılım/sınav sertifikası vb.)

j) Adli sicil kaydının olup olmadığına dair yazılı beyanı.

2) Başvuru Şekli Yeri ve Tarihi

Başvuru Başlangıç Tarihi : 14.12.2015 Başvuru Bitiş Tarihi : 28.12.2015

Başvuru Yeri : İstanbul Teknik Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Rektörlük Binası K:3

Maslak / İSTANBUL

Adaylar başvurularını yukarıda belirtilen adrese şahsen teslim etmeleri veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla göndermeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra gelen başvurular ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Şahsi başvurularda istenilen belgelerin aslı ibraz edilmesi halinde kopyaları kurum tarafından onaylanacaktır.

III. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, geçerli KPSS P3 puanının yüzde yetmişi (KPSS P3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS P3 puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır) ile geçerli yabancı dil puanının yüzde otuzunun (yabancı dil puanı belgesi ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre, yüksek puanlıdan başlanarak, duyurulan boş pozisyonların her birisinden 10 (on) katına kadar aday sınav için çağırılacaktır. Bu sıralamaya göre her bir pozisyon için son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir.

Sınava girecek adayların listesi, www.pdb.itu.edu.tr ve www.itu.edu.tr sitesinden 06.01.2016 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylara yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

IV. SINAV YERİ VE TARİHİ

Yazılı sınav 14 Ocak 2016 Perşembe günü saat: 14:00’da, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Ayazağa Kampüsü Maslak – Sarıyer – İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

Sözlü sınav 19 Ocak 2016 Salı günü saat 10:00’da İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Ayazağa Kampüsü Maslak- Sarıyer – İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

V. SINAV KONULARI

a) Yazılım Mühendisliği ve Mimarisi

b) Yazılım Geliştirme Dilleri (C, C#, Java, Perl)

c) Bilgi Güvenliği ve Siber Güvenlik ç) Bilgisayar Ağları

d) İşletim Sistemleri (Microsoft Windows, Linux)

e) Her pozisyon için belirtilen teknolojilerde anılan özel şartlar

VI. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Yazılı sınav sonucunda her pozisyon için ayrı ayrı puan sıralaması yapılacaktır. Sınavdan 70 (yetmiş) puan ve üzeri alan adaylar sözlü sınava çağırılacaktır.

Yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalamalı alınmak suretiyle 100 tam puan üzrinden 70 puan ve üstü alanlar başarılı kabul edileceğinden en yüksek puandan başlamak kaydıyla başarı puanı sırasına göre atama yapılacaktır. Puan eşitliği halinde sırasıyla iş tecrübesi, daha fazla programlama dili bildiğini belgeleme, yüksek lisans mezunu olunması, İngilizce dil puanı yüksek olması dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

Yazılı ve sözlü sınav sonuçları www.itu.edu.tr ve www.pdb.itu.edu.tr sitesinde ilan edilecektir.

VII. ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilenler için 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3 üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücreti tavanı olan (Temmuz-Aralık 2015 tarihleri arası belirlenen brüt ücret 4.054,28 TL) ‘nin aşağıda belirtilen cetvelde gruplar dahilinde belirlenen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretinin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

VIII. DİĞER HUSUSLAR

1. Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl süreyle geçerlidir.

2. Duyuru metninde belirtilen pozisyon sayısı kadar yedek aday belirlenecektir.

3. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşımadığının anlaşılması halinde ise sözleşme feshedilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.

4. Asil olarak atanmaya hak kazanan adaylara tebligatın yapıldığı tarihten itibaren en geç on iş günü içerisinde sözleşme imzalamak, sözleşmede belirtilecek tarihte işe başlamak ve istenecek belgeleri teslim etmek üzere müracaat etmeleri istenir.

5. Kendilerine tebligat yapıldığı halde kamu kurum ve kuruluşlarına tebligat tarihinden itibaren on iş günü içerisinde müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen sürede işe başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibarıyla on beş günü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.

6. Asil adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilmiş yedek aday bulunması halinde, bunların işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.

Bir önceki yazımız olan Konya Valiliği SYDV Personel Alım İlanı başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.