SON DAKİKA

İstanbul Tersanesi Komutanlığı İşçi Alım İlanı

Bu haber 19 Ekim 2015 - 6:06 'de eklendi.

İSTANBUL TERSANESİ KOMUTANLIĞI (Pendik-İSTANBUL)
168 KİŞİLİK AÇIKTAN İŞÇİ ALIM ÇİZELGESİ
(Başvuru Tarihleri : 19 Ekim 2015 – 28 Ekim 2015 Tarihleri Arası)

Sıra

İş Gücü

No
Meslek Adı
Sayısı
Eğitim Durumu
Aranılan Diğer Nitelikler
İSTANBUL TERSANESİ KOMUTANLIĞI (Pendik-İSTANBUL)
168 KİŞİLİK AÇIKTAN İŞÇİ ALIM ÇİZELGESİ
(Başvuru Tarihleri : 19 Ekim 2015 – 28 Ekim 2015 Tarihleri Arası)

Sıraİş Gücü
NoMeslek AdıSayısıEğitim DurumuAranılan Diğer Nitelikler
Sıra NoMeslek Adıİş Gücü SayısıEğitim DurumuAranılan Diğer Nitelikler
1Armador İşçisi

Bilumum donanım ve donatım malzemeleri taşıma, cayraskalla kaldırma, sapan bağlama işleri.

10Meslek eğitimi veren liselerin ve Denizcilik Meslek Liselerinin Güverte, Güverte Avlama mezunu adaylar başvurabilir.İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,
2Diğer Sıhhi Tesisat İşleri ve Boru Tesisatçıları (Borucu) Bilumum su, sitim, gaz boru devreleri onarım ve imalat işleri.19Meslek Eğitimi Veren Liselerin, Sıhhi Tesisat, Isıtma -Doğalgaz, İç Tesisatçılığı, Gemi Boru, Tesisat Donatım Bölümü Mezunları başvurabilir.İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,
3Elektrikçi (Genel)

Bilumum bina, gemi onarım ve donatım işleri ile elektrik, kablo ve hatlarının çekilmesi, montaj işleri ve bobin (elektrik) sarma işleri.

10Meslek eğitimi veren liselerin, Elektrik- Elektronik, Elektrik, Elektrik Teknolojileri, Bobinaj, Elektrik Tesisatçılığı, Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü, Yüksek Gerilim Sistemleri bölümü mezunları başvurabilir.İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,
4Elektronik Teknisyeni (Elektronikçi)

Bilimum Tüm elektronik cihazların bakım, onarım ve montaj işleri.

10Meslek eğitimi veren liselerin Elektrik – Elektronik Haberleşme, Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Elektronik, Gemi Elektroniği ve Haberleşme, Endüstriyel Elektronik, Telekominikasyon Mezunları başvurabilir.İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,
5Freze Tezgah İşçisi (Frezeci) Bilumum freze (matbaa dahil), torna, tesviye, planya işleri.2Meslek eğitimi veren liselerinTesviye, Freze, Torna, Makine, Kalıp, Endüstriyel Mekanik, Bilgisayarlı Numerik Kontrol (CNC) bölümü mezunları adaylar başvurabilir.İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,
6Kaynakçı (Oksijen ve Elektrik)

Bilumum Oksijen ve Asitilen Kaynakçılığı ile diğer kaynak işleri.

27Meslek eğitimi veren liselerin Metal İşleri, Metal Teknolojisi ( Kaynakçılık ), Oksijen ve Asetilen Kaynakçılığı,Elektrik Kaynakçılığı, Çelik Gemi Yapımı, Gemi İnşa bölümü mezunları başvurabilir.İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,
7Kızakçı (Gemi/Havuz)

Bilumum havuz/kızak işleri ile ağaç ve ahşap doğrama işleri.

5Meslek eğitimi veren liselerin Ağaç İşleri, ahşap tekne ve Yat inşa, Ahşap Doğrama İmalat, Ahşap Üst Yüzey İşlemleri, Ahşap İskelet bölümü mezunları başvurabilir.İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,
8Metal Sac İşleme (Saç ve ince saç işçisi)

Bilumum ince saç, dolap, havalandırma sistemleri imalat işleri.

5Meslek eğitimi veren liselerin Metal İşleri, Çelik Gemi Yapımı, Gemi İnşa, Gemi Yapımı bölümü mezunları başvurabilir.İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,
9Tekne Onarım İşçisi (Tekneci)

Bilumum ince saç ve çelik tekne imalat işleri.

33Meslek eğitimi veren liselerin Metal İşleri, Çelik Gemi Yapımı, Gemi İnşa, Gemi Yapımı bölümü mezunları başvurabilir.İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,
10Tesviyeci

Bilumum metal tesviye ve taşlama işleri.

28Meslek eğitimi veren liselerin Torna, Tesviye, Makine, Kalıp, Endüstriyel Mekanik, Bilgisayarlı Numerik Kontrol (CNC) bölümü mezunları başvurabilir.İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,
11Tornacı

Bilumum torna, tesviye, freze, planya işleri.

10Meslek eğitimi veren liselerin Tesviye, Makine, Kalıp, Endüstriyel Mekanik, Bilgisayarlı Numerik Kontrol (CNC) bölümü mezunları başvurabilir.İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,
12Raspacı (Gemi)

Bilimum Metal parça yüzeylerini kazıma, havalı püskürtme, kum ve su jeti ile temizleme, boya ve raspa ile ilgili her türlü el aletlerini kullanma işleri.

4Meslek eğitimi veren liselerin Boya Teknolojisi, Boyacılık ve Yüzey Hazırlama, Sanayi Boya Uygulama Teknolojileri Bölümü mezunları veya düz lise mezunlarından MEB onaylı ana meslek dalı boyacı olan Ustalık belgesi veya (MYK) Mesleki Yeterlilik Kurumundan alınan Boya Teknolojileri Yüzey Hazırlama, Sanayi Boyacılığı ve Uygulama Teknolojileri Bölümü Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip adaylar başvurabilir.İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,
Sıra NoMeslek Adıİş Gücü SayısıEğitim DurumuAranılan Diğer Nitelikler
13Isı Yalıtımcısı (İzolasyoncu) Bilimum Tüm gemilerdeki ana,yardımcı makina ve kazan, egzost izole kaplamaları, sitim devreleri ile alabanda ve tavan izole kaplama işleri.5Meslek Eğitimi Veren Liselerin, Sıhhi Tesisat, Isıtma -Doğalgaz, İç Tesisatçılığı, Gemi Boru, Tesisat Donatım Bölümü Mezunları başvurabilir.İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,

ARANAN DİĞER NİTELİKLER

1 Sınava girmek için işyerine müracaat ettiği tarihte beyan ettiği tahsil durumunun aynı tarihte farklı olduğunun tespit edilmesi halinde (bir üst okuldan mezun olan) her ne suretle olursa olsun sınavı kazansa dahi İşvereni yanıltma olarak değerlendirileceğinden işlemleri iptal edilecek ve ilk müracaatında vasıflarının sınava girmeye haiz olmadığı yönünde işlem yapılacaktır.

2. 2014 KPSS sınavına girmiş olan adaylar başvurabilir.

3. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olanlar başvurabilir.

4. İlan tarihi İtibariyle 18 Yaşını Tamamlamış adaylar başvurabilir.

5. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamış olanların

6. Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşıyanlar başvurabilir.

7. Kamu kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin 5’inci Maddesi gereğince; Merkezi sınav uygulanmayacak işe göndermede öncelikli olanlardan müteakip maddelerde belirtilenlerin;

a) Terörle mücadelede üstün başarılarından dolayı takdire layık görülenlerin Kuvvet Komutanlıkları için asgari Tugay Komutanlıklarınca, Jandarma Genel Komutanlığı için asgari takdir belgeleriyle Alay Komutanlıklarınca kendilerine verilen takdir belgeleriyle durumlarını belgeleyen Yedek Subay, Erbaş ve Er olarak askerliğini yapmış olanların.

b) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında daimi kadrolu çalışmış olup da bu kurum ve kuruluşun disiplin mevzuatı uyarınca görev veya meslekten ihraç ya da 4857 sayılı İş Kanununun 25/II maddesi gereğince hizmet akdinin feshi dışında bir nedenle ayrılmış olduğunu belgeleyenlerin.

8. Adaylar başvurularını ilanın yayınlandığı yerdeki Türkiye İş Kurumu İl Şube Müdürlüğünden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden yapabileceklerdir.

9. Adaylarda aranılan nitelikler ve istenecek belgeler müracaat sırasında talep edilecektir.

10. Başvuru yapıp nihai listede yer alan adaylar, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince sınava tabii tutulucaktır.

11. Gönderilecek olan işçi adaylarından işyerince yapılacak olan sınavda başarılı olanlardan tehlikeli ve çok tehlikeli işler kapsamında istihdam edilecekleri için, Sosyal Güvenlik Kurumu

tarafından yetkilendirilmiş olan sağlık kuruluşlarından verilmiş “………………… (örneğin:boyacı) iş ve meslek kolunda yada………………. (örneğin:akü imalat) işinde çalıştırılmasında sakınca bulunmadığına ilişkin

sağlık raporlarının” bulunması.

NOT : a) İşçi Adayları başvuru yaparken, Kamu Personeli Seçme Sınavı Sonuç Belgesi, Diplomanın Aslı veya Noter Onaylı Fotokopisi, Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı Sureti ile KPSS sınavından muaf olan adaylar ise muafiyetleriyle ilgili belgeleri ile birlikte müracaat edeceklerdir. b) Sınavların yazılı/sözlü(uygulamalı) yapılması halinde;

1 ) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)’ den muaf olan adaylar için (göndermede öncelikli olanlar), yazılı ve sözlü (uygulamalı) sınav not ortalaması, Sınav Yönetmeliği kapsamında, yazılı sınavdan almış oldukları notun %60′ ı, sözlü(uygulamalı) sınavdan almış oldukları notun ise %40′ ı, alınarak sınav notu ortalaması olacak şekilde değerlendirilecektir.

2 ) Diğer (KPSS) zorunluluğu olan adaylar için ise, Sınav Yönetmeliğine göre değerlendirme yapılacaktır.

Gürkan ENGİNLER Deniz Albay

İşçi Personel Şube Müdürü
Tüm Haber ve  İlanlar İçin Facebook Sayfamızı Beğenin

Bir önceki yazımız olan TRT, 275 Personel Alımı İçin İlan Açtı başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.