İstanbul Üniversitesi 65 Öğretim Üyesi Alım İlanı

İstanbul Üniversitesi 65 Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yayınlama: 12.04.2017
Düzenleme: 30.08.2021 23:11
393
A+
A-

İstanbul Üniversitesi 65 öğretim üyesi alımı için başvuru başladı.

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ve “İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Yönergesi” uyarınca Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına eleman alınacaktır.

Profesörlük Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Özgeçmişlerini, Yayın Listelerini, Doçentlik Belgelerini, Bilimsel Yayınlarının kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet PDF formatında hazırlanmış olan CD ile birlikte Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

NOT: Başvuruda bulunacak adayların Başlıca Araştırma Eserinin adını da belirttikleri başvuru dilekçelerini hazırladıkları CD’lere birer adet fotokopi koymaları ve Ayrıca; Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesinde yer alan Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Formu (Profesör ve Doçentler için) ile Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (3 Adet), Adli Sicil Kaydı, Özgeçmiş ve Yayın Listesi, Doçentlik Belgesi, Yabancı Dil Belgesi, Diplomalar (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık), 1 adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş), Kimlik Fotokopisi ve Başlıca Araştırma Eseri olarak gösterdikleri eserden birer adet yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

Doçentlik Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi ile Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet PDF formatında hazırlanmış olan CD ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

NOT: Başvuruda bulunacak adayların; Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesinde yer alan Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Formu (Profesör ve Doçentler için) ile Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (3 Adet), Adli Sicil Kaydı, Özgeçmiş ve Yayın Listesi, Doçentlik Belgesi, Yabancı Dil Belgesi, Diplomalar (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık), 1 adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş) ve Kimlik Fotokopisini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçentlik Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Sınava girecekleri yabancı dili belirten dilekçelerini, özgeçmişlerini, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesinde yer alan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (3 Adet), Adli Sicil Kaydı, Doktora Belgesini, Yayın Listelerini, Bilimsel Çalışma ve yayınları kapsayan 4 adet PDF formatında hazırlanmış olan CD ile birlikte ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

NOTLAR:

  1.  İlan edilen bütün ünvanlar için Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.
  2.  Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.
  3.  Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir.
  4.  İlan edilen bu kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.
  5.  Başvurular ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili birimlere yapılacaktır.
  6.  Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Posta ile başvuru kabul edilmeyecektir.
  7.  Kadrolara müracaat edecek adayların, Üniversitemizin ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının internet sitesinde yer alan İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Yönergesine göre Bilimsel Yayınlarının puanlandırılmış tablolarını eklemeleri gerekmektedir.
  8.  İlanımıza http://www.istanbul.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.

D U Y U R U L U R

ANABİLİM DALI

ÜNVANI

ADEDİ

AÇIKLAMA

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ

Göğüs Cerrahisi

PROFESÖR

1

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

DOÇENT

1

Çocuk ve Ergenlerde yataklı servis süpervizyonu verme konusunda en az 3 yıl deneyimli olmak.

CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ

Ortopedi ve Travmatoloji

DOÇENT

1

Gelişimsel Kalça Displazisi ve Diz Osteoartriti konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Üroloji

DOÇENT

1

Ürolojik Hastalıklarda Matriks Metaloproteinazlar ve Nükleer Faktör Kappa B’ler ile ilgili bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Adli Tıp

DOÇENT

1

Adli Bilimler alanında Doçentliğini almış olup, Dişlerden yaş tahmini konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

DOÇENT

1

Çocuk Beslenme ve Metabolizma alanında Doçentliğini almış olmak.

HUKUK FAKÜLTESİ

Medeni Hukuk

YRD.DOÇ.

1

Mali Hukuk

YRD.DOÇ.

1

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Türk İslam Sanatı

DOÇENT

1

Genel Sanat Tarihi

DOÇENT

1

Ortaçağ Tarihi

YRD.DOÇ.

1

Latin Dili ve Edebiyatı

YRD.DOÇ.

1

Yeni Türk Dili

YRD.DOÇ.

1

Latin harfli tarihi Türkiye Türkçesi metinleri üzerine bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

FEN FAKÜLTESİ

Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji

YRD.DOÇ.

1

Diş Ünite Su Sistemlerinin Mikrobiyal Kontaminasyonu konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

İKTİSAT FAKÜLTESİ

Turizm İşletmeciliği

PROFESÖR

1

Turizm ve Turizm İşletmelerinde Örgütsel Davranış alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Bütçe ve Mali Planlama

PROFESÖR

1

Mutluluk Ekonomisi alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Teknoloji ve Sanayi İktisadı

PROFESÖR

1

Yeni Ekonomi ve Borçların Sürdürülebilirliği hakkında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Ekonometri

DOÇENT

1

İstatistik

DOÇENT

1

İstatistik Kalite Kontrol Yöntemleri ve Rekabet Endeksi Konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Siyaset Bilimi

DOÇENT

1

Siyaset ve Estetik Felsefesi Üzerine bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

İktisat Teorisi

DOÇENT

1

Türkiye’de Özelleştirme hakkında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

İngilizce İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

DOÇENT

1

Girdi-Çıktı Analizi ve Ormancılık Ekonomisi konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

ORMAN FAKÜLTESİ

Orman Entomolojisi ve Koruma

DOÇENT

1

Peyzaj Planlama ve Tasarım

YRD.DOÇ.

1

Orman Botaniği

YRD.DOÇ.

1

Orman Ürünleri Kimyası ve Teknolojisi

YRD.DOÇ.

1

ECZACILIK FAKÜLTESİ

Farmasotik Mikrobiyoloji

DOÇENT

1

Analitik Kimya

YRD.DOÇ.

1

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Oral İmplantoloji

PROFESÖR

1

Periodontoloji

DOÇENT

1

Restoratif Diş Tedavisi

DOÇENT

1

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

DOÇENT

1

İŞLETME FAKÜLTESİ

Pazarlama

PROFESÖR

1

Muhasebe

DOÇENT

1

Sayısal Yöntemler

DOÇENT

1

Örgütsel Davranış

DOÇENT

Örgütsel Davranış

YRD.DOÇ.

1

Finans

YRD.DOÇ.

1

VETERİNER FAKÜLTESİ

Veterinerlik Patolojisi

DOÇENT

1

Veterinerlik Cerrahisi

DOÇENT

1

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Elektronik

PROFESÖR

1

Çevre Mühendisliği

PROFESÖR

1

Denize deşarj konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Organik Kimya

DOÇENT

1

Üçlü bağ gruplu tiyoeterlerin sentezi konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Temel İşlemler ve Termodinamik

DOÇENT

1

Konstrüksiyon

DOÇENT

1

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

DOÇENT

1

Biyomedikal

YRD.DOÇ.

1

Biyomedikal Mühendisliği alanında Doktorasını tamamlamış, Görüntü İşleme alanında bilimsel çalışmalar yapmış ve İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

Genel Jeoloji

YRD.DOÇ.

1

Anorganik Kimya

YRD.DOÇ.

1

Tiyosemikarbazon ve fosfin karışık ligandlı metal kompleksleri konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Elektrik Tesisleri

YRD.DOÇ.

1

Enerji Sistemlerinde Frekans Kontrolü konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olup, İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Türk Din Musikisi

DOÇENT

1

HASAN ALİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİ

Matematik Eğitimi

DOÇENT

1

Sonsuz Matrislerin Etki Alanları Konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Özel Yetenekliler Eğitimi

DOÇENT

1

Üstün Zekalı ve Yeteneklilerin Eğitiminde Sosyal Bilgiler Öğretimi Alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Okul Öncesi Eğitimi

DOÇENT

1

Okul Öncesi Eğitimi alanında Doçent Ünvanı almış olup, aynı alanda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Sınıf Eğitimi

YRD.DOÇ.

1

Poetika, Sanat Felsefesi ve Estetik alanlarında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Fen Bilgisi Eğitimi

YRD.DOÇ.

1

Biyoloji Eğitiminde Yansıtıcı Sorgulamaya Dayalı bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

FLORENCE NİGHTINGALE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği

DOÇENT

1

Hemşirelik Esasları

DOÇENT

1

Hemşirelikte Eğitim

YRD.DOÇ.

1

TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

Otomotiv Teknolojisi Programı

YRD.DOÇ.

1

Makina Mühendisliği Bölümü Lisans mezunu olup, Biyomekanik ve Tasarım alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

AZİZ SANCAR DENEYSEL TIP ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

İmmünoloji

DOÇENT

1

ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ

Klinik Onkoloji

PROFESÖR

1

Genel Cerrahi Doçentliğini almış olup, Meme Kanseri ve Venözport konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

DEVLET KONSERVATUVARI

Geleneksel ve Modal Müzikler

PROFESÖR

1

Genel Müzikoloji

YRD.DOÇ.

1

Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.