SON DAKİKA

İstanbul Üniversitesi 7 Sözleşmeli Personel Alacak

Bu haber 23 Mart 2016 - 7:12 'de eklendi.

T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV DUYURUSU
Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31/12/2008 ta T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV DUYURUSU
Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’in 8 inci maddesi uyarınca, 2014-2015 KPSSP3 Grubu puan türünden en yüksek puan alan adaydan başlanarak yapılacak sıralamaya göre (KPSS puanı olmayan veya
belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınacak olup, bu sıralamaya göre son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaklardır) sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 4(dört) katı aday arasından, gerçekleştirilecek yazılı ve uygulamalı sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 7 (yedi) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.
I- BAŞVURU ŞARTLARI
A-GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER);
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel koşulları taşımak,
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak (Bu maddede belirtilen yükseköğretim mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı ödenecek pozisyonlar için başvuru yapabilirler)
d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Sürelerin hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır),(Mesleki
tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)
e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında
bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini
belgelemek,
f) Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript belgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir.
g) İyi derecede yazılı / sözlü İngilizce bilmek,
h) “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” te belirtilen özlük hakları ve diğer kuralları kabul etmek,
i) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya muaf olmak.
j) Mevcut projelere/yazılımlara hızlı adapte olmak ve geliştirmek, güçlü iletişim ve problem çözme yeteneklerine sahip olmak,
k) Yoğun iş ortamında, grup içinde çalışma ve paylaşım düşüncesini benimsemek,
l) Yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımlara yönelebilmek ve öğrenmeye açık olmak.
m) Analitik düşünme yeteneğine sahip olmak.
B-ÖZEL ŞARTLAR;
A. YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (5 kişi – 2 veya 3 Kat)
Bu pozisyona başvurularda a) .NET veya b) Java uzmanlığı aranacaktır. Başvuru formunda adayın hangi teknoloji ve ücret katına başvurduğunu beyan etmesi gerekmektedir.
a) Genel Nitelikler (.NET)
 Çok iyi derecede .NET/C#/ASP.NET ortamında yazılım geliştirme bilgi ve
becerisine sahip olmak.
 Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konularında tecrübeli olmak,
 Jquery, CSS, JavaScript, HTML gibi web teknolojilerinde deneyimli olmak,
 .NET Framework 4.5, ASP .NET, C#, WPF, MVC konularında deneyimli
 Unit test konusunda bilgi sahibi olmak,
 Enterprise Software Architecture, Design Pattern, Object Oriented Programing,
ORM (Entity framework ) konularında bilgi sahibi olmak,
 Web servisleri, SOAP, REST, WCF gibi teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmak.
 Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe
sahibi olmak,
 MSSQL Server ve T-SQL bilgisine sahip olmak,
 Versiyon Kontrol Sistemlerini ( TFS,GIT,SVN vb. ) kullanmış olmak,
 Sözleşme ücret tavanının iki katına kadar ücret alacaklar için en az 3 yıl
.NET/C#/ASP.NET tecrübesi, sözleşme ücret tavanının iki ve üstü katından fazla
ücret alacaklar için en az 5 yıl .NET/C#/ASP.NET tecrübesi aranmaktadır.
İş Tanımı (.NET)
 .NET teknolojileri kullanarak 3 katmanlı (3 tier) ve web tabanlı yazılımlar
geliştirmek,
 Sistem çözümleme yapmak ve geniş ölçekli veri tabanı üzerinde yazılım
geliştirmek.
 Büyük veriler ile çalışmak, SQL kullanarak büyük ölçekli verilerde veri işleme
yapmak.
b) Genel Nitelikler (Java)
 Java programlama ortamında yazılım geliştirme bilgi ve becerisine sahip olmak
 Nesneye yönelik prensipler, Tasarım Kalıpları, Test Güdümlü Programlama,
Refactoring konularında deneyim sahibi olmak,
 JSF, Spring, ORM çerçeveleri (Hibernate vb.) kullanmış olmak,
 Web programlama konularında (html, css, javascript, jquery, angularjs, nodejs
v.b.) ve kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konularında bilgi ve tecrübe
sahibi olmak,
 Sistem analizi, ister yönetimi, yazılım kalite güvencesi ve konfigürasyon yönetimi
konularında bilgi sahibi olmak,
 Çevik yöntemler ( Agile ) kullanılan projelerde çalışmış olmak
 Versiyon Kontrol Sistemlerini kullanmış olmak,
 Geniş ölçekli veri tabanı üzerinde ölçeklenebilir yazılımlar geliştirmek
İş Tanımı (Java)
 Java teknolojileri kullanarak 3 katmanlı (3 tier) ve web tabanlı yazılımlar
geliştirmek,
 Sistem çözümleme yapmak ve geniş ölçekli veri tabanı üzerinde yazılım
geliştirmek.
 Büyük veriler ile çalışmak, SQL kullanarak büyük ölçekli verilerde veri işleme
yapmak.
B. SİSTEM UZMANI (1 kişi – 2 Kat)
Genel Nitelikler
Sistem Yönetimi Konusunda;
 Linux Centos, Redhat, Ubuntu sürümlerinde çok iyi derecede bilgi ve deneyim
sahibi,
 Linux Bash Script, Sistem Güvenliği, IP Tables konusunda iyi derecede bilgi ve
deneyim sahibi, – Sunucu donanımı, RAID yapısı, SAN ve NAS storage yapısı
hakkında bilgi ve deneyim sahibi,
 Sanallaştırma konusunda bilgi ve deneyim sahibi (tercihen VMWare ve/veya
KVM),
 Bind DNS, DHCP, IIS, Apachi Http Server konularında deneyim ve bilgi sahibi,
 Yedekleme, kurtarma, iş sürekliliği ve felaket kurtarma planları konusunda bilgi
ve deneyim
Network Altyapısı Konusunda;
 Yönetilebilir switchlerin minimum konfigürasyonu (IP, Password, Telnet erişim
konfigürasyonu) konusunda bilgi sahibi,
 VLAN, STP, gibi network altyapısı ilgili konularda bilgi ve tecrübe sahibi,
 OSI, TCP- IP konusunda bilgili, UDP, TCP paket yapısı hakkında temel bilgilere
sahip,
Tercih Sebepleri
 Kurumsal bilgisayar ve çok kullanıcılı ortamda(en az 5000) , kurulum, bakım,
destek faaliyetlerini sürdürmüş, yönetmiş,
 Çok sunuculu (en az 30) ortamında, sunucu kurulum, bakım, güncelleme, iş
sürekliliği faaliyetlerini yapmış,
 HPC (High Performance Computing ) konusunda bilgi deneyim sahibi olmak.
 MS Exchange, Zimbra veya Postfix vb. tabanlı e-posta sunucularının kurulum,
yapılandırma ve yönetimini yapmış,
 Firewall, IPS, IDS ve sistem güvenliği konusunda bilgi ve deneyim sahibi
 SAN Switch topolojisi, WWN, Block, ISCSI, HBA kart vb. storage network
teknoloji ve terminolojileri hakkında orta seviyede bilgi sahibi olmalı.
C. PROJE YÖNETİCİSİ (1 kişi – 4 Kat)
Genel Nitelikler
 Öğrenci işleri süreçleri proje yönetimi tecrübesine sahip olmak,
 Önlisans, Lisans ve Lisansüstü eğitim öğretim süreçleri, müfredatlar, YÖK
uygulamaları hakkında tercübe sahibi olmak,
 En az 20 kişilik yazılım, analiz ve destek ekibi yönetim tecrübesi,
 En az 5 yıl aktif yazılım geliştirme tecrübesi (Java veya .NET Teknolojileri),
 Enterprise Software Architecture, Design Pattern, Object Oriented Programing,
ORM (Entity framework ) konularında bilgi sahibi olmak,
 Web programlama konularında (html, css, javascript, jquery, angularjs, nodejs
v.b.) ve kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konularında bilgi ve tecrübe
sahibi olmak,
 Sistem analizi, ister yönetimi, yazılım kalite güvencesi ve konfigürasyon yönetimi
konularında bilgi sahibi olmak,
 GIT, SVN vb. versiyon kontrol sistemlerini kullanmış olmak,
 Geniş ölçekli veri tabanı üzerinde ölçeklenebilir yazılımlar geliştirmek ve
geliştiren ekip yönetim tercübesine sahip olmak,
Tercih Sebepleri
 Yüksek Lisans veya Doktora unvanına sahip olmak,
 PMP veya ITIL/COBIT eğitimi almış olmak,
 Bilgi Güvenliği alanında LPT, Certified Ethical Hacker vb. eğitim almış olmak,
II-ISTENİLEN BAŞVURU ŞEKLİ, BELGELER, YERİ ve TARİHİ
Başvurular, 23.03.2016 ile 20.04.2016 tarihleri arasında http://www.istanbul.edu.tr adresinde bulunan “Sözleşmeli Bilişim Personeli İş Talep Formu’nun doldurulmasından sonra, fotoğraf yapıştırılmak ve imzalanmak suretiyle aşağıda sayılan belgelerle birlikte, 20.04.2016 tarihi mesai bitimine kadar İstanbul Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Beyazıt/İSTANBUL adresine elden teslim edilmek veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla gönderilmek suretiyle yapılacaktır (Anılan tarihten sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir).
a. Başvuru formu (Fotoğraflı).
b. Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Belge
aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır).
c. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.
d. Adli sicil belgesi (Son altı ay içerisinde alınmış olmalıdır).
e. GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (d) maddesinde belirtilen mesleki
tecrübeyi gösterir belge (Mesleki tecrübe sürelerinde, lisans mezuniyeti
sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır).
f. GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (e) maddesinde belirtilen, en az iki
güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge.
g. Her bir pozisyon için ÖZEL ŞARTLAR’da istenilen sertifikalar ile tecrübe veya
deneyimi gösteren belgeler (sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır).
h. Özgeçmiş
i. İngilizce dilinde Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan yabancı dil sınavlarından ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen KPDS veya YDS dengi puanı gösterir belgenin aslı veya onaylı sureti (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır).
III- BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI
Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının %70’i (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının %30’ununun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak toplam her pozisyon aday miktarının dört (4) katı aday yazılı sınava çağırılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir. Yazılı sınava girmeye hak
kazanan adayların listesi ve sınav yerinin açık adresi www.istanbul.edu.tr sitesinde, 22.04.2016 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.
IV- SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ
Yazılı sınavda adaylara aşağıda belirtilen konulardan sorular sorulacaktır.
1- Yazılım Mühendisliği,
2- Proje Yönetimi,
3- Veri tabanı tasarımı ve yönetim sistemleri,
4- Programlama Dilleri (C# veya Java),
5- Spring, JSF, ASP.Net gibi web tabanlı uygulama,
6- Bilgisayar Ağları,
7- Bilgi Güvenliği,
8- İşletim Sistemleri,
9- Yazılım mimarisi,
10- Pozisyonla ilgili diğer konular,
11- İş zekâsı süreçleri.
Yazılı sınav, 27.04.2016 tarihinde saat 10:30-12:30 saatleri arasında İstanbul Üniversitesi Avcılar Yerleşkesi Mühendislik Fakültesi’nde yapılacaktır. Uygulamalı sınav tarihi ise yazılı sınav tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde www.istanbul.edu.tr sitesinde ilan edilecektir.
V-DEĞERLENDİRME
Yazılı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 50 puan ve üzeri alan adaylar uygulamalı sınava çağrılacaktır. Yazılı ve uygulamalı sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle 100 tam puan üzerinden 70 ve üstü puan alan adayların Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar adayla sözleşme yapılacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.
VI – SINAV SONUÇLARININ İLANI
Yazılı sınav sonucunda başarılı olup, uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar, yazılı sınav tarihinden itibaren on beş gün içerisinde www.istanbul.edu.tr sitesinde ilan edilecektir. Uygulamalı sınav sonuçları, www.istanbul.edu.tr sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.
VII-SÖZLEŞME ÜCRETİ
Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilenler için 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3 üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücreti tavanının B) bendinde yer alan özel şartlarda unvan bazında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir. Sınav başvurusu ve/veya atama aşamasında yanlış bilgi, beyan ve sahte belge vererek ya da belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle Kurumu yanıltanlar hakkında, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise bu durum ayrıca çalıştıkları kurumlara da bildirilir.

Bir önceki yazımız olan KPSS'de Düşük Puanla Atanan Bölümler başlıklı makalemizde atama, düşük puan ve kpss hakkında bilgiler verilmektedir.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.