İstanbul Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı

İstanbul Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
Yayınlama: 25.08.2015
Düzenleme: 05.03.2021 22:18
524
A+
A-

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilg İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ve “İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Yönergesi” uyarınca Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına eleman alınacaktır.

Profesörlük Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Özgeçmişlerini, Yayın Listelerini, Doçentlik Belgelerini, Bilimsel Yayınlarının kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet PDF formatında hazırlanmış olan CD ile birlikte Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

NOT: Başvuruda bulunacak adayların Başlıca Araştırma Eserinin adını da belirttikleri başvuru dilekçelerini hazırladıkları dosyalara birer adet fotokopi koymaları ve Ayrıca; Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesinde yer alan Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Formu (Profesör ve Doçentler için) ile Özgeçmiş ve Yayın Listesi, Doçentlik Belgesi, Yabancı Dil Belgesi, Diplomalar (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık), 1 adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş), Kimlik Fotokopisi ve Başlıca Araştırma Eseri olarak gösterdikleri eserden birer adet yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

Doçentlik Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi ile Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet PDF formatında hazırlanmış olan CD ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

NOT: Başvuruda bulunacak adayların; Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesinde yer alan Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Formu (Profesör ve Doçentler için) ile Özgeçmiş ve Yayın Listesi, Doçentlik Belgesi, Yabancı Dil Belgesi, Diplomalar (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık), 1 adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş) ve Kimlik Fotokopisini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçentlik Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Sınava girecekleri yabancı dili belirten dilekçelerini, özgeçmişlerini, Doktora Belgesini, Yayın Listelerini, Bilimsel Çalışma ve yayınları kapsayan 4 adet PDF formatında hazırlanmış olan CD ile birlikte ilgili birimlereşahsen başvurmaları gerekmektedir.

NOTLAR:

1)İlan edilen bütün ünvanlar için Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

2)Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.

3)İlan edilen bu kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

4)Başvurular ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili birimlere yapılacaktır.

5)Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Posta ile başvuru kabul edilmeyecektir.

6)Kadrolara müracaat edecek adayların, Üniversitemizin ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının internet sitesinde yer alan İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Yönergesine göre Bilimsel Yayınlarının puanlandırılmış tablolarını eklemeleri gerekmektedir.

7)İlanımıza http://www.istanbul.edu.tr/adresinden ulaşılabilir.

D U Y U R U L U R

ANABİLİM DALIÜNVANIADEDİAÇIKLAMA
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
Çocuk Sağlığı ve HastalıklarıPROFESÖR1Çocuk Nörolojisi ve Gelişimsel Pediatri Yandal uzmanlığını almış olmak.
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik CerrahiDOÇENT1Perforetör flep ve mikrocerrahi alanında deneyimli olmak.
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
Tıbbi BiyokimyaPROFESÖR1Hemostaz ve kök hücre nakli konularında deneyimli olmak.
NörolojiPROFESÖR1Nöromüsküler Hastalıklar, Elektromiyografi, Uyarılmış Potansiyeller, Ağrı ve Nörotoksin Tedavisi alanında deneyimli olmak.
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Rus Dili ve EdebiyatıPROFESÖR1
ArşivcilikPROFESÖR1
SosyometriPROFESÖR1
Sualtı Kültür Kalıntılarını KorumaPROFESÖR1
Yeni Türk EdebiyatıDOÇENT1
Beşeri ve İktisadi CoğrafyaDOÇENT1
Almanca Mütercim-TercümanlıkDOÇENT1
Genel Türk TarihiYARD.DOÇ.1
Fransız Dili ve EdebiyatıYARD.DOÇ.1
FEN FAKÜLTESİ
Moleküler BiyolojiPROFESÖR1
Moleküler BiyolojiYARD.DOÇ.1Antimikrobiyal peptitler, glikobiyoloji ve kanser moleküler biyolojisi konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
BotanikPROFESÖR1
HidrobiyolojiPROFESÖR2
HidrobiyolojiYARD.DOÇ.1Kızıldeniz göçmeni balıklar ile derin deniz balıklarının dağılımları ve balıkçılığa etkileri konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Moleküler Biyoloji ve Genetik BölümüPROFESÖR1
Atom ve Molekül FiziğiPROFESÖR1
ZoolojiDOÇENT1Amfibilerde hibernasyon ve deri fizyolojisi konusunda bilimsel araştırmalar yapmış olmak.
Genel FizikDOÇENT1Termoelektrik Malzemeler, Skutterudite Bileşikler üzerine bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Temel ve Endüstriyel MikrobiyolojiYARD.DOÇ.1Biyofilme ve Legionella bakterilerine karşı biyosit etkinliği konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Cebir ve Sayılar TeorisiYARD.DOÇ.1Karakter dereceleri ile ilgili Taketa eşitsizliği üzerine bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
İKTİSAT FAKÜLTESİ
Bütçe ve Mali PlanlamaPROFESÖR1
YöneylemPROFESÖR1
Teknoloji ve Sanayi İktisadıDOÇENT1Makro İktisat alanında Doçent ünvanı almış, Finansal İktisat Konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
İktisat PolitikasıDOÇENT1Makro İktisat alanında Doçent ünvanı almış, Sektörel Analiz Konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
İngilizce İktisat PolitikasıDOÇENT1Nicel Karar Yöntemleri alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
İngilizce İktisat PolitikasıDOÇENT1Ekonomi Politikte Kurumsal Sistem Analizi ve Karşılaştırmalı Ekonomi Politik alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
ORMAN FAKÜLTESİ
SilvikültürYARD.DOÇ.1
ECZACILIK FAKÜLTESİ
Farmasotik ToksikolojiPROFESÖR1
Farmasotik MikrobiyolojiDOÇENT1
FarmakolojiYARD.DOÇ.1
ANABİLİM DALIÜNVANIADEDİAÇIKLAMA
DİS HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
OrtodontiPROFESÖR1
Ağız Diş ve Çene CerrahisiDOÇENT2
VETERİNER FAKÜLTESİ
Doğum ve JinekolojiDOÇENT1
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Maden İşletmePROFESÖR1
BiyokimyaPROFESÖR1
BiyokimyaYARD.DOÇ.1Deneysel olarak oluşturulan Doku hasarları ve korunma mekanizmaları konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Çevre MühendisliğiDOÇENT1
Anorganik KimyaDOÇENT1
Anorganik KimyaYARD.DOÇ.1Benzofenon tiyosemi karbazon molibden kompleksleri alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Analitik KimyaYARD.DOÇ.1Gıda antioksidanları Analitik Kimyasında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Fiziko KimyaYARD.DOÇ.1Antibakteriyel nanobiyomalzeme hazırlanması alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
YapıYARD.DOÇ.1
Kimyasal TeknolojilerYARD.DOÇ.1
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
TefsirPROFESÖR1
TasavvufYARD.DOÇ.117.Yüzyıldaki Anadolu Tasavvufu hakkında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ
Avlama TeknolojisiYARD.DOÇ.1Balıklarda telemetri konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Deniz BiyolojisiYARD.DOÇ.1Deniz Memelileri konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
İç Sular BiyolojisiYARD.DOÇ.1İç Su Balıkları Sistematiği ve Ekolojisi konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
YetiştiricilikYARD.DOÇ.1Su Ürünleri Tesislerinin yapısal analizi ve projelendirilmesi konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
SinemaDOÇENT1Metin Erksan Sineması ve Türk Sinemasında Köy Enstitüsü Edebiyatının yansımaları üzerine bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
SinemaYARD.DOÇ.1
HASAN ALİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİ
Okul Öncesi EğitimiYARD.DOÇ.1
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Ebelik BölümüYARD.DOÇ.1Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında Doktora yapmış olmak.
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon BölümüYARD.DOÇ.1Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında Doktora yapmış fizyoterapist olmak.
FLORENCE NİGHTİNGALE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
Kadın Sağlığı ve Hastalıkları HemşireliğiPROFESÖR1
Hemşirelik EsaslarıPROFESÖR1
İç Hastalıkları HemşireliğiPROFESÖR1
Halk Sağlığı HemşireliğiPROFESÖR1
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
Spor Sağlık BilimleriYARD.DOÇ.1İklime uyum çalışmalarının fizyolojik yanıtları ile ilgili bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

 

ANABİLİM DALIÜNVANIADEDİAÇIKLAMA
Bankacılık ve Sigortacılık ProgramıYARD.DOÇ.1Bankacılık ve Para Politikası alanlarında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
Elektrik ProgramıDOÇENT1
Otomotiv Teknolojisi ProgramıYARD.DOÇ.1Endüstri Mühendisliği alanında Lisans mezunu olup, Endüstri Mühendisliği alanında Doktorasını tamamlamış, Yapay Zeka Yöntemleri ile Otomotiv Sektöründe Strateji belirleme konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
KONSERVATUVAR
Etnomüzikoloji ve FolklorDOÇENT1
Kompozisyon ve Orkestra şefliğiYARD.DOÇ.1

 

 

 

Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.