SON DAKİKA

Jandarma Genel Komutanlığı Sıhhiyeci Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Bu haber 16 Aralık 2016 - 12:18 'de eklendi.

Jandarma Genel Komutanlığı Sıhhiyeci Uzman Erbaş Alımı Yapacak Detaylar Haberimizde Mevcuttur….

T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI A N K A R A

 
SIHHİYECİ SÖZLEŞMELİ UZMAN ERBAŞ BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU 2016/4

BAŞVURU TARİHLERİ: 16 Aralık 2016-09 Ocak 2017
BU KILAVUZU OKUMADAN BAŞVURU İŞLEMİNİZİ YAPMAYINIZ.

 

BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ
BAŞVURU TARİHİ                    :16 Aralık 2016-09 Ocak 2017
YAZILI SINAV VE SEÇME SINAVLARI TARİHİ   : 16 Ocak 2017’den itibaren
BAŞVURULAR İÇİN ÜCRET ALINMAMAKTADIR. SAĞLIK MESLEK LİSESİ ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ BÖLÜMÜ MEZUNU OLMAYAN ADAYLARIN BAŞVURU YAPMAMALARI RİCA OLUNUR.

EN GÜNCEL HABERLERDEN ANINDA HABERDAR OLMAK İÇİN TIKLAYIN

YAZIŞMA ADRESİ 
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI PERSONEL TEMİN MERKEZİ ŞEHİT KORG.İSMAİL SELEN KIŞLASI İNCEK/BEYTEPE/ANKARA
 
İNTERNET ADRESİ
BAŞVURU İŞLEMLERİ, DUYURU VE İLANLAR İÇİN : www.jandarma.tsk.tr
 
TELEFON NUMARASI
0 312 464 4836 – 0 312 464 8660 (MESAİ GÜNLERİNDE SAAT 09.00-17.00 ARASI)
 
Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları kararları ile İçişleri Bakanlığı emirleri doğrultusunda değiştirilebilir. Bu durumda izlenecek yol, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından belirlenir ve kamuoyuna internet aracılığıyla duyurulur. 

 
İÇİNDEKİLER
SAYFA

 1. GENEL BİLGİLER…………………………………………………………………………………………………….. 1
 2. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ GENEL KOŞULLAR ……………………………………………………………..  1
 3. BİRLİK KOMUTANLIKLARI TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER………………………………….. 2
 4. BAŞVURU İŞLEMİNİN YAPILMASI……………………………………………………………………………… 3
 5. UYGULANACAK SINAVLAR ……………………………………………………………………………………….  4
 6. DEĞERLENDİRME…………………………………………………………………………………………………… 6
 7.  ADAYLARIN SEÇME SINAVLARINA GELİRKEN GETİRECEĞİ BELGELER……………………………………………………… 6
 8. SAĞLIK RAPORU VE GÜVENLİK SORUŞTURMASI İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR 7
 9. KAYIT KABUL VE ATANMA İŞLEMLERİ………………………………………………………………………. 7
 10. TEMİN FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER…………………………………………………….. 8
 11. JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİNE ULAŞIM……………………………………………. 9

TABLO – 1      Boy Kilo Tablosu…………………………………………………………………………………… 10
TABLO – 2      Nitelik Belgesi……………………………………………………………………………………………. 11
TABLO – 3      FKDT Standartları…………………………………………………………………………………. 12

 

 1. GENEL BİLGİLER
 1.  Jandarma Genel Komutanlığının Sıhhiyeci Sözleşmeli Uzman Erbaş ihtiyacını karşılamak amacıyla personel temin edilecektir. Temin; Sağlık Meslek Lisesi Okulu Acil Tıp Teknisyenliği Bölümü mezunu olup askerlik hizmetini erbaş/er olarak tamamlamış veya halen silahaltında bulunan adaylar ile 16 Aralık 2016 tarihi itibarıyla terhis tarihlerinin üzerinden üç yıldan fazla süre geçmemiş(16 Aralık 2013 tarihinden sonra terhis olanlar), düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2016 tarihi itibarıyla yirmi beş (25) yaşını bitirmemiş olanlar arasından Jandarma Komando ile Özel Harekat birliklerinde istihdam edilmek üzere Sıhhiyeci Sözleşmeli Uzman Erbaş statüsünde yapılacaktır.
 2.  Ön başvurular, www. jandarma. tsk. tr genel ağ (İnternet) adresinden 16 Aralık-09 Ocak 2017 (saat 17:00’ye kadar) tarihleri arasında yapılacaktır. Hak kaybına uğramamak için Sağlık Meslek Lisesi Mezunu Olmayan Adaylar Başvuru yapmayacaktır.
 3.  Çağrı yapıldığı halde seçme sınavları aşamasına katılmayan adayların ön başvuru işlemleri sonlandırılacaktır.

ç. Uzman Erbaş ön başvuruları, genel ağ üzerinden başvuru formunun doldurulması suretiyle yapılacaktır. Asıl başvurular ise, istenen belgeler ile seçim aşaması sınavlarına gelinmesi ve belgelerin kayıt kabul kuruluna teslim edilmesi ile yapılmış olacaktır.

 1.  Ön başvuruları uygun görülen adayların yazılı sınavı, kayıt kabul işlemleri, ön sağlık muayenesi, fiziki kabiliyet değerlendirme testi (FKDT) ve mülâkat sınavları Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Beytepe/ANKARA adresinde icra edilecektir. Seçim aşaması işlemleri tamamlanarak, başarılı olan adaylar sağlık raporu almak üzere sevk edilecektir.
 2.  Yazılı sınav, ön sağlık muayenesi, FYS ve mülâkat sınavı tarihleri www.jandarma.tsk.tr genel ağ adresinde yayımlanacaktır. Adaylara posta ile tebligat yapılmayacaktır.
 3.  Kılavuzun tamamını okumadan çevrimiçi (Online) başvuru formunu doldurmayınız. Başvuru formuna girilen bilgilerin doğruluğundan ve yanlış/eksik beyan edilen bilgiler neticesinde doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. İnternet müracaatı kabul edilmiş olsa dahi başvuru kılavuzu, Uzman Erbaş Kanun ve Yönetmeliğinde belirtilen şartlara uyulmadığı taktirde belge incelemede kabul edilmeyecektir.

EN GÜNCEL HABERLERDEN ANINDA HABERDAR OLMAK İÇİN TIKLAYIN

 1. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ GENEL KOŞULLAR
 1.  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,
 2.  Sağlık Meslek Lisesi Mezunu olmak veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak,
 3.  Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2016 tarihi itibarıyla yirmi beş (25) yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1991 tarihi ve sonrasında doğanlar),

ç. Sözleşmeli erbaş ve erlerden (Sağlık Meslek Lisesi Acil Tıp Teknisyenliği Bölümü Mezunu) en az üç yıl görev yapmış, müteakip sözleşme süreleri içerisinde ve müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla yirmi dokuz yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1987 tarihi ve sonrasındadoğanlar),

 1. Müracaat    tarihinin ilk günü itibarıyla terhisinin üzerinden üç yıldan fazla süre

geçmemiş olmak (16 Aralık 2013 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),

 1.  Tüm sınavları geçen adaylar için; sevk edildikleri hastanelerden “Komando Uzman Erbaş Olur veya Uzman Erbaş Olur ” kayıtlı sağlık raporu almış olmak,
 2.  En az 164 cm boyunda olmak koşuluyla, Boy ve kilo oranları tablosunda (TABLO-1) belirtilen değerler içerisinde bulunmak. Boy uzunluğu çıplak ayakla, ağırlık ise spor şortu/eşofman ile ölçülür.
 3.  TSK’da daha önce subay (yedek subay dahil), astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya sözleşmeli erbaş ve er (Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununda yer alan hükümler hariç; üçüncü hizmet yılını tamamlamış dördüncü hizmet yılında olduğuna dair belgeyle

geleceklerdir.) olarak istihdam edilmemiş, askeri öğrencilikle ilişiği kesilmemiş olmak.
ğ. Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak (göğüs kafesi ve omurgasında şekil bozukluğu bulunmamak, işitme ve görmede kusuru bulunmamak, gözlük, lens ve işitme cihazı kullanmamak, renk körü ve düz taban olmamak, vücudunun herhangi bir yerinde yara, dövme, yanık ve ameliyat izi bulunmamak. Türkçe’yi kusursuz konuşmak, dilinde pelteklik, tutukluk ve kekemelik gibi konuşma özrü bulunmamak).

 1.  Güvenlik soruşturması olumlu olmak.

ı. Askerlik hizmeti sırasında üste hakaret, emre itaatsizlikte ısrar, mukavemet, amir ve üste fiilen taarruz, fesat ve isyan suçları ile 22.05.1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 148’inci maddesinde belirtilen suçlardan hükümlü bulunmamak.

 1.  Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş yada ertelenmiş ve adli sicilden çıkarılmış olsa dahi, bir cürümden hükümlü bulunmamak.

j. Tutum ve davranışları ile yasadışı görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış veya bu gibi faaliyetlere karışmamış olmak.
k. Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş, askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasadışı siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak.
l. Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Nitelik Belgesi (TABLO-2) almış olmak.
m. Askerlik hizmetini yapmış veya 16 Haziran 2017 tarihine kadar terhis olabilecek durumda olmak,
n. Başvuru, sınavlar, kayıt kabul işlemleri esnasında, adaydan istenen bilgi, belge ve diğer yükümlülüklerin tam ve doğru olarak yerine getirilmesi gerekmektedir.
NOT-1: Ön başvuruda bulunan adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun (Atamaları yapılmış ve Eğitime Başlamış olsalar dahi) işlemleri iptal edilecektir.

EN GÜNCEL HABERLERDEN ANINDA HABERDAR OLMAK İÇİN TIKLAYIN

 1. BİRLİK KOMUTANLIKLARI TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER
 1. Başvuru tarihlerinde esnasında silâhaltında bulunup, Sağlık Meslek Lisesi Acil Tıp Teknisyenliği Bölümü Mezunu 16 Haziran 2017 tarihinden önce terhis olacak erbaş ve erlerden istekliler için TABLO-2’de örneği bulunan nitelik belgesi, doldurulacak, müteakiben onaylanarak mühürlenecek ve zarflanarak 09 Ocak 2017 tarihine kadar topluca Alay ve eşidi komutanlıklarca, Jandarma Genel Komutanlığı Personel Temin Merkezi Komutanlığına APS veya PTT kargo ile gönderilecektir.

 

 1. Silâh altındaki adaylardan haklarında adli ve/veya askeri mahkemelerde (disiplin mahkemesi dâhil) işlemi olanlara ait ilgili belgeler, varsa RDM sürecine ait tespitler ile arşiv araştırma sonucu da bu zarfın içerisine konulacaktır.
 2. Sınava girecek silâh altında bulunan erbaş ve erlere, mühürlü zarf içerisine konulmuş nitelik belgesi ile varsa mahkeme evrakları teslim edilecek, adaylar ikinci seçim aşaması sınavlarına gelirken bu dosyayı yanlarında getirecek, adaya zarfı açmaması gerektiği hususu tebliğ edilecektir.

ç. Sınav tarihleri dağıtım iznine denk gelen adaylar için nitelik belgesi, acemi eğitimi gördükleri eğitim birliği tarafından doldurulacaktır. Acemi birliğinde eğitimi devam eden adaylar için nitelik belgeleri, bulundukları eğitim birliği tarafından verilecektir.

 1. Askerlik hizmeti devam eden adaylara;
 1.  Adayların nüfus cüzdanı ve askeri kimlik belgeleri ile sınavlara katılmaları sağlanacak,
 2.  Sınavlar ve sağlık raporu işlemleri süresince yıllık izinlerine mahsuben izin verilecek, yeteri kadar yıllık izini olmayan silahaltındaki adaylar, sınav aşamalarını başarı ile geçmelerini müteakip isterlerse; terhis olduğu tarihten itibaren bir ay içerisinde, terhis belgesini ibraz etmek koşuluyla hastaneye sevk alarak sağlık kurulu işlemlerini başlatabilecektir.
 1. BAŞVURMA İŞLEMİNİN YAPILMASI
 1.  Adaylar, 16 Aralık-09 Ocak 2017 tarihleri arasında, www.jandarma.tsk.tr internet adresinden Personel/Öğrenci Alımı sayfasına girerek başvuru işlemleri sayfasına ulaşabileceklerdir. Beyana dayalı olarak yapılan ve sistem tarafından kabul edilen başvurular ön başvuru olarak kabul edilecektir.

DİKKAT!
İnternetten başvuru işlemleri 09 Ocak 2017 tarihinde saat 17.00’da sona erecektir. Başvurunuzu tamamladıktan sonra mutlaka yazıcıdan çıktısını alınız. Başvurular tamamlandıktan sonra internetten yapılacak sınava çağrı duyurusunda ismini göremeyen ancak internetten başvuru yaptığını iddia eden adayların, bir hak iddia edebilmeleri için başvuru yapıldığına ilişkin yazıcı çıktısını şahsen beyan etmeleri gerekmektedir.

 1.  Başvurular için herhangi bir kılavuz, form vb. doküman dağıtımı yapılmayacaktır. Başvurular, www.jandarma.tsk.tr internet adresinden, internet ortamında yapılacaktır. İnternet ortamı dışında dilekçe vb. yöntemlerle yapılacak başvurular kabul edilmeyeceği gibi bu dilekçelere cevap verilmeyecektir.
 2.  Adayların çevrimiçi (Online) başvuru formunu doldurmalarını müteakip en son aşamada, kaydedip çıktısını almaları ile başvuru merkezinde kayda girecektir. Ön başvurunun tamamlanmasını müteakip bütün işlemlerde bu belgeyi kaydederek muhafaza etmeleri önem arz etmektedir. Çevrimiçi (Online) Başvuru Formu T.C. Kimlik Numarası, Adı, Soyadı ve diğer kimlik bilgileri girilmek suretiyle son müracaat tarihine kadar güncellenebilecektir.

NOT: Genel ağ (İnternet) üzerinden yapılacak başvurular ön başvuru niteliğinde olup, adaylar bu başvuruya istinaden sınavlara planlanacaktır. Adayların asıl başvuru işlemleri ise “seçim aşaması işlemleri için geldiklerinde” yapılacaktır.
ç. Uzman Erbaş Alımı başvuru ve giriş koşullarını taşımadığı halde, bilerek yanlış ve farklı bilgiler vermek suretiyle seçme sınavlarına katılanlar veya giriş şartlarını taşımadığı sonradan tespit edilenler, bütün aşamalarda başarılı olsalar dahi, kabul işlemleri iptal edilecektir.

 1. İnternet ortamında yapılan başvuru sonrasında başvurusu kabul edilen adaylar, başvurularının kabul edildiğine dair Başvuru Sonuç Sorgulama sayfasının çıktısını alacaklardır. Başvuru sonuçları 09 Ocak 2017 tarihinden sonra www.jandarma.tsk.tr internet adresinde yayımlanacaktır. Hiç bir adaya, başvurusunun kabul edildiğine dair posta yoluyla yazılı herhangi bir belge gönderilmeyecektir.

DİKKAT!
Atamalar planlanırken, adayların tercihleri göz önünde bulundurulmakla beraber, öncelikli olarak Sağlık Kurulu Raporlarına bakılarak İdarenin kadro ihtiyaçları doğrultusunda yapılacaktır.

 1. UYGULANACAK SINAVLAR
 1.  Sınavlara müracaat eden adaylar içerisinden kadro ve ihtiyaca göre yeteri kadar aday çağrılacak olup, çağrılmayan adaylar ileri dönemlerde açılacak sınavlarda değerlendirilecektir.
 2.  Adayların Seçme sınavlarına gelirken getirecekleri belge ve malzemelere ilişkin duyuru başvuru sonuçlarının açıklanması sırasında www.jandarma.tsk.tr internet adresinde yayımlanacaktır.
 3.  Ön başvurusu kabul edilen adaylar, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Beytepe/ANKARA adresinde;
(1)Yazılı sınav,
(2)Ön sağlık muayenesi,
(3)Fiziki kabiliyet yeterlilik testi,
(4)Mülakat,
(5)Sağlık raporu / Güvenlik soruşturması işlemleri,

 
sınav/aşamalarından geçeceklerdir. ç. Yazılı Sınav

 1.  Yazılı sınav Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Beytepe/ANKARA adresinde yapılacaktır. Sınav merkezi, saati ve sınav ile ilgili diğer açıklayıcı bilgiler 16 Aralık 2016 tarihine kadar sadece www.jandarma.tsk.tr internet adresinde yayımlanacak, adaylara ayrıca yazılı bir bildirimde bulunulmayacaktır.
 2.  Yazılı sınavda; sözel (Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türkçe, Tarih, Coğrafya, Yurttaşlık Bilgisi vb.) ve sayısal (Matematik, Genel Yetenek vb.) konulardan her soru 10 puan olmak üzere toplam 10 soru sorulacaktır.
 3.  Yazılı sınavda (100) puan üzerinden (50) puan ve üzeri puan alan adaylar başarılı sayılarak diğer sınav aşamalarına katılacaklardır.
 1. Ön Sağlık Muayene, Fizikî Kabiliyet Değerlendirme Testleri ve Mülakat

 

Adaylar aynı gün içerisinde öncelikle yazılı sınava tabi tutulacak, başarılı olan adayların Ön Sağlık Muayenelerinin yapılmasını müteakip, muayenesi olumlu sonuçlanan adaylar Fizikî Kabiliyet Değerlendirme Testlerine gireceklerdir. Bu aşamaları geçen adaylar ise müteakiben mülakat sınavına alınacaklardır. Adayların hangi tarihte mülakat sınavına girecekleri, Fizikî Kabiliyet Değerlendirme Testlerini geçmelerine müteakip kendilerine tebliğ edilecektir.
 1. Ön Sağlık Muayenesi
 1.  Adayların (TABLO-I’de) boy ve kilo standartları ile adayların genel fiziki kusurlarının olup olmadığı kontrol edilecektir. Koşulları uygun olanlar fiziki kabiliyet ve yeterlilik testine alınacaklardır. İlgili şartları taşımayanlar müteakip aşamalara alınmayacaktır.
 2.  Yazılı sınavda başarılı olarak, Ön Sağlık Muayene ve Fizikî Kabiliyet Değerlendirme Testlerine katılan adayların, söz konusu testlere başlamadan önce giriş koşullarında belirtilen boy ve kilo koşullarını taşıyıp taşımadıkları tespit edilecek, boy-kilo koşullarını taşımayan adaylar başarısız sayılacak ve fizikî kabiliyet değerlendirme testlerine alınmayacaktır.
 3.  Ön sağlık muayenesinde adaylar, giriş koşullarında belirtildiği şekilde; genel vücut yapısı, ağız, çene ve diş yapısının düzgün olması, frengi, kellik, yüzünde fazla miktarda çiçek bozukluğu, çıban, yara ve yanık izleri, vücudunda dövme, dilinde pelteklik, tutukluk, kekemelik ayağında düz tabanlık ve gözünde şaşılık, renk körlüğü vb. sağlık kusurlarının bulunmaması yönünden muayeneye tabi tutulacaklardır.
 1. Fizikî Kabiliyet Değerlendirme Testleri (FKDT)
 1.  Adaylara uygulanacak FKDT konuları ve baraj değerleri Tablo-3’ te belirtilmiştir. Belirtilen FKDT barajlarını geçen adaylar mülakata katılmaya hak kazanacaktır.
 2.  Adaylar seçim aşaması sınavlarına gelirken yanlarında eşofman, şort ve spor ayakkabısı getireceklerdir. (Adaylar yazılı sınav ve mülakata spor kıyafeti ile katılabilecektir.)
 3.  Fizikî Kabiliyet Değerlendirme Testlerinin yapılacağı günde sağlık durumu itibariyle testlere katılamayacak durumda (ameliyatlı, burkulma, kırık vb.) bulunan adaylar sınavlara kabul edilmeyecek ve kendilerine ayrı bir sınav tarihi tahsis edilmeyecektir.

(ç) Fizikî Kabiliyet Değerlendirme Testlerine katılacak adaylar testlerin uygulanmasına yönelik herhangi bir sağlık sorunu olmadığını kabul ve beyan etmiş sayılacaklardır. Bu nedenle sınavlar süresince meydana gelebilecek herhangi bir sağlık sorununda sorumluluk adaylara ait olacaktır.

 1. Mülâkat Sınavı
 1.  Ön Sağlık Muayene ve Fizikî Kabiliyet Değerlendirme Testlerinde başarılı olan adaylar, kendilerine tebliğ edilecek tarihlerde Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Beytepe/ANKARA adresinde yapılacak olan mülakat sınavına alınacaklardır. Her aday için tek bir gün planlanacak olup, adayların hangi tarihte mülakata gireceği, Ön Sağlık Muayene ve FKDT aşamasında adaylara tebliğ edilecektir.
 2.  Mülakat esnasında yapılacak olan görüşmede; adayın konuşma yeteneği, ses tonu, heyecan durumu, çok yönlü düşünme, davranışlardaki denge, kendine güven gibi hususlar gözlenerek elde edilen bilgiler mülakat komisyonunca değerlendirilecektir.
 3.  Mülakat, adaya göre değişen, yeterli bir zaman içerisinde bir oturum ile adayın geçmişi, kişiliği, psikolojik yapısı, kendini ifade edebilme yeteneği ve askerlik mesleğine ön yeterliliğin tespiti gibi konuların değerlendirildiği planlı bir görüşmedir. Mülakat, personel temininde

 

adayda bulunması gereken ve testlerle ortaya çıkarılması mümkün olmayan niteliklere, adayın sahip olma durumunu tespit etmek maksadıyla, mülakat kurulu ile aday arasında yüz yüze, sözlü iletişim şeklinde, soru ve cevap yöntemi uygulanarak gerçekleştirilir.
(ç) Mülakat esnasında branşına ilişkin uygulama yaptırılacaktır.

 1. Mülakat sonucunda adayların başarılı olup olmadıkları, mülakatın bitiminde/aynı gün kendilerine tebliğ edilecektir.
 1.  Cep telefonu, hesap makinesi, çağrı cihazı, fotoğraf makinesi ve benzeri eşyalar ile sınava girilmeyeceği ve sınav merkezlerinin giriş nizamiyelerinde emanete alınmayacağı için adaylar bu gibi malzemeleri yanlarında getirmeyecek/bulundurmayacaklardır.
 2.  Adayların, ikinci seçim aşaması sınavlarına gelirken istenen belge ve malzemeleri mutlaka getirmeleri gerekmektedir. İstenen belgeleri getirmeyen adaylar, belge eksikliğinden dolayı sınavlara alınmayacaklar ve işlemleri iptal edilecektir.
 1. DEĞERLENDİRME:

Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan adaylar, elde ettikleri sınav sonuç puanına göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacaktır. Adayların atamaları planlanırken, puanı en yüksekten başlanmak suretiyle öncelikle idarenin ihtiyaçları, müteakiben adayların tercihleri dikkate alınarak kontenjanlar doğrultusunda yapılacaktır.
DİKKAT!
Sınavlara müracaat eden adaylardan silahaltında olanların atamaları terhis tarihlerinden önce yapılmayacaktır.

EN GÜNCEL HABERLERDEN ANINDA HABERDAR OLMAK İÇİN TIKLAYIN

 1.  Adaylar seçim aşaması sınavlarına gelirken, bir adet yarım kapaklı karton (plastik dosya getirilmeyecektir.) dosyanın içinde takılı olarak aşağıdaki belgeleri sırasına göre dizmek suretiyle ve dosyanın ön yüzüne kurşun kalem ile T.C. Kimlik Numarası, Adı ve Soyadı yazılmış olarak getireceklerdir.
 2.  Adayların aşağıda belirtilen belgeleri, beraberlerinde ve tam olarak getirmeleri şarttır. Aksi takdirde başvuruları kabul edilmeyecektir. (Adayların çağrıldıkları günde seçim aşaması sınavlarına gelmeleri ve beraberinde getirdikleri belgelerin aslının yanında fotokopisinin de olması önem arz etmektedir.) Herhangi bir aşamada elenen veya başarılı olan adaylara, getirdikleri belgelerin fotokopileri (adayın kendisine veya adresine) iade edilmeyecektir.
 1.  Fotoğraflı ve T.C. Kimlik Numarası bulunan nüfus cüzdanının aslı, (Dosyaya takılmayacak olup adayın yanında bulunacaktır.)
 2.  Ön Başvuru Belgesi: Genel ağdan (İnternet) yapılan ön başvurunun kabul edildiğine dair yayınlanan bilgisayar çıktısı,
 3.  Nitelik Belgesi: Halen silahaltında bulunan ve 16 Haziran 2017 tarihine kadar terhisini alabilecek durumda olan adaylar için TABLO-2’de belirtilen esaslara göre tanzim edilen nitelik belgesi (Nitelik belgesine adayın kuvveti, sınıfı ve branşı ile muhtemel terhis tarihi de yazılacak, açık olarak getirilen nitelik belgeleri kabul edilmeyecektir. Seçim aşaması sınav tarihleri, dağıtım iznine denk gelen adaylar, nitelik belgelerini acemi eğitimi gördükleri eğitim birliğinden alacaklardır. Nitelik belgesi kapalı, mühürlü zarf içerisinde olacaktır.),
 4.  Nüfus Cüzdanı Fotokopisi: Kendisine ait nüfus cüzdanının asıl sureti (Adayın yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisi (Nüfus cüzdan sureti ve nüfus kayıt örneği kabul edilmez.),
 5.  Denklik Belgesi: Öğrenimlerini yurt dışında bitirenler için İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından onaylanmış denklik belgesinin sureti.
 6.  Lise Diploması (Sağlık Meslek Lisesi Mezunu Acil Tıp Teknisyenliği Bölümü Mezunu Adaylar Başvurabilecektir.):
 1.  Lise diplomasının asıl sureti (Adayın yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisini

veya,

 1.  Lise diplomasını kaybeden adaylar, lise diplomasında bulunan tüm bilgileri içerecek şekilde lise müdürlüklerinden onaylı diploma kayıp belgesini alacak ve belgenin aslını getireceklerdir.
 1.  Askerlik hizmetini bitirenler için terhis belgesinin sureti. (Asıl sureti adayın yanında olacaktır.)
 2.  Vesikalık 12 adet renkli biometrik fotoğraf. Belgelere yapıştırılanlar dışındaki fotoğraflar bir zarf içine konularak zarf ağzı üste gelecek şekilde dosyaya takılacak, fotoğrafların arkasında adı, soyadı ve T.C. Kimlik Numarası yazılı olacaktır
 3.  Varsa sürücü belgesi, askerî ehliyet, bonservis, başarı belgesi asılları ve fotokopileri, (Adaylardan sürücü belgesi olanların mutlaka sürücü belgelerinin aslı ve fotokopisini getirmesi gerekmektedir.)
 4.  Uzman Erbaş adaylarından şehit ve gazi çocuğu olanlara ait onaylı şehit ve gazi

belgesi.

 1.  Dört adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu. (Bu belgenin örneği, www.jandarma.tsk.tr. internet adresinde Sözleşmeli Uzman Erbaş duyuruları bölümünde yayımlanacaktır. Adaylar bu belgeyi bilgisayar ile talimatına uygun şekilde doldurup imzalanmış olarak getireceklerdir. Belgede hiçbir satır veya hane boş bırakılmayacak, adı soyadı, okulu, caddesi, sokak numarası vb. isimlerinde kısaltma yapılmayacaktır. Çizelgenin orijinal ölçülerinde değişiklik yapılmayacaktır.)
 2.  Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az üç yıl görev yapmış, müteakip sözleşme süreleri içerisinde ve müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla yirmi dokuz yaşını bitirmemiş olanlardan göreve başlama süresini ve sınava çağrıldığı gün hala görevde olduğunu gösteren onaylı belgenin aslı.
 1. SAĞLIK RAPORU VE GÜVENLİK SORUŞTURMASI İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR:
 1.  Seçme sınavları sonucunda başarılı olan adayların; Jandarma Genel Komutanlığı Personel Temin Merkezi Komutanlığınca, sevk edilecekleri Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş hastanelerden kazanmış olduğu sınıf ile ilgili “Komando Uzman Erbaş olur veya Uzman Erbaş Olur” kararlı sağlık kurulu raporu almaları gerekmektedir.
 2.  Sağlık kurulu raporu “Olumsuz” olan adayların, sağlık kurulu işlemlerine itiraz etme hakları vardır. İtiraz işlemleri için; adayın “Olumsuz” olarak aldığı sağlık raporunu 3 gün içinde Personel Temin Merkezi Komutanlığına şahsen getirerek başvuru yapması gereklidir.
 3. Sınavların tüm aşamalarında başarılı olan adaylar hakkında ilgili mevzuat esaslarına göre güvenlik soruşturması yaptırılacaktır.
 1.  KAYIT KABUL VE ATANMA İŞLEMLERİ
 1.  Sınavlarda başarılı olan Uzman Erbaş adaylarından güvenlik soruşturması olumlu sonuçlananlara, www.jandarma.tsk.tr internet adresinden atama ve eğitime tâbi tutulacakları birlik yerleri kabul işlemleri ve yapacakları işlemlerle ilgili olarak ayrıntılı duyuru yapılacaktır.
 2.  Hiç bir adaya, posta yoluyla yazılı herhangi bir belge veya davet yazısı gönderilmeyecek yayımlanan duyuru tebliğ niteliğinde olacaktır.
 3.  Tüm seçme sınav aşamalarında başarılı olsa dahi, kayıt kabul işlemleri sırasında

herhangi bir giriş koşulunu taşımadığı tespit edilen veya eksik belge getiren adayların işlemleri iptal edilecek ve kayıt kabul işlemleri yapılmayacaktır.

EN GÜNCEL HABERLERDEN ANINDA HABERDAR OLMAK İÇİN TIKLAYIN

 1.  TEMİN FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER
 1.  Kılavuzun tamamı okunmadan, internet ortamında başvuru yapılmamalıdır. Başvuru esnasındaki yapılabilecek yanlış kodlamalar ve yanlış beyanlardan doğacak olumsuz sonuçlardan aday sorumludur.
 2.  Adayların, uzman erbaş başvuru faaliyetleri danışma adresi ve telefon numaraları:

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Korgeneral Şehit İsmail Selen Kışlası Personel Temin Merkezi Komutanlığı Uzman Erbaş Kısmı 06100 İncek/Beytepe ANKARA’ dır.
Tel.: 312 464 48 36 312   464 86 60
2016/4 YILI SIHHİYECİ SÖZLEŞMELİ UZMAN ERBAŞ TEMİNİ FAALİYET TAKVİMİ

S.NO.F AA L İ Y E TTARİH
1Başvuruların internet üzerinden alınması16 Aralık 2016-09 Ocak 2017
2Başvurusu kabul edilen ve seçme sınavlarına girmeye hak kazanan adaylara ait isim listesinin www.iandarma.tsk.tr internet sitesi üzerinden yayınlanması09-16 Ocak 2017
3Sıhhiyeci Uzman Erbaş Seçme Sınavlarının Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Beytepe/ANKARA adresinde icra edilmesi16 Ocak 2017’den itibaren
4Başarılı adayların Asker Hastanelere sevk edilerek sağlık raporu aldırılmasıEn kısa sürede
5Uzman Erbaş adaylarının atamalarının yapılması, tebligat ve eğitime tabi tutulmalarıEn kısa sürede

 
*Başvurusu kabul edilen adaylara uygulanacak olan, Yazılı Sınav, Ön Sağlık Muayene ve Fizikî Kabiliyet Değerlendirme Testleri ile Mülakat sınavlarına ait tarihler yukarıda belirtilmiştir. Jandarma Genel Komutanlığı; gerekli gördüğünde, sınav tarihlerinde ve temin faaliyetleri ile ilgili diğer hususlarda değişiklik yapma hakkına sahiptir. Sınav faaliyet takviminde ve diğer hususlarda değişiklik yapıldığında, konu ile ilgili duyurular www.jandarma.tsk.tr internet adresinde yayımlanacaktır.

 1. JANDARMA EĞİTİM/JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ BAŞKANLIĞINA ULAŞIM
 1.  Ulus (Dışkapı-ANKARA) : Bu bölgeden, Ulus-İncek hattında çalışan minibüsler ile gelinebilir. Minibüslerin ilk kalkış durağı Bentderesi dolmuş duraklarıdır. Minibüsler; buradan hareketle Dışkapı, Etlik Kavşağı, İskitler, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü önü, AŞTİ, Konya Yolu, Or­An Kavşağı, İncek Bulvarı güzergâhını takip ederek Jandarma Eğitim/Okullar Komutanlığı önünden geçmektedir.
 2.  Kızılay (Güvenpark Önü-ANKARA) : Fevziye(194 numaralı otobüs), Tulumtaş (192 numaralı otobüs), Taşpınar (191 numaralı otobüs) istikametlerine giden EGO otobüsleri ile ulaşılabilir.

DİKKAT! Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına; sınav, kayıt kabul vb. için gelen adaylar; sadece İncek Bulvarı üzerinde bulunan 1 Numaralı Nizamiyeden içeri alınacaklardır. Diğer nizamiyelere gelen adaylar kışlaya alınmayacaklardır.
ULAŞIM KROKİSİ

 

TABLO – 1 BOY- KİLO TABLOSU (En az 164 cm. olacak)

Boy (cm)Ağırlık Alt Sınırı (kg)Ağırlık Üst Sınırı (kg)
1645172
1655272
1665272
1675373
1685473
1695474
1705575
1715676
1725677
1735778
1745879
1755880
1765981
1776081
1786082
1796183
1806284
1816285
1826386
1836487
1846488
1856589
1866690
1876691
1886792
1896893
1906994
1917095
1927096
1937197
1947298
1957299
19673100
19774101
19875102
19975103
20076104
20177105
20278106
20378107
20479108
20580109
20681110
20781111
20882112
20983114
21084115

EN GÜNCEL HABERLERDEN ANINDA HABERDAR OLMAK İÇİN TIKLAYIN
 

FOTOĞRAF
TABLO – 2
UZMAN ERBAŞ OLACAKLAR İÇİN NİTELİK BELGESİ (Sadece Silahaltındaki Adaylar İçin)

BİRLİĞİ
ADI SOYADI                                 :
BABA ADI                                     :
TAHSİLİ                                         :
RÜTBESİ                                      :
TERTİBİ                                        :
NORMAL TERHİS TARİHİ :………………. /………… /

N İ T E L İ K L E RHEYET TARAFINDAN TAKDİR EDİLECEK NOTLARVerilen
Notların
Ortalaması
BaşkanSubay
Üye
Astsb.
Üye
DİSİPLİN VE AHLAKI1. Genel görünüş tavır ve hareketi    
2. Kötü alışkanlıklara düşkün bulunmaması    
3. Hasis menfaatlere düşkün olmaması    
4. Disiplin kurallarına uyarlığı ve itaati    
5. Güvenilme ve Sadakati    
HİZMET
VERİMİ
6. Zekası ve muhakeme yeteneği    
7. Çalışkanlığı ve dayanıklılığı    
8. Mesleki bilgisini ve askerî ihtisasını geliştirme    
9. Astlarını öğretme ve yetiştirme    
10. Sorumluluğu benimseme, üstlük ve liderlik.    
NOT TOPLAMI    
KANAAT   
HEYET
PERSONELİNİN
İMZASI    
ADI SOYADI   
RÜTBESİ VE SİCİL NUMARASI   
GÖREVİ   
DÜZENLEME TARİHİ   
‘nın Uzman…………………………….. adaylığa. kabulü  uygundur/uygun değildir.

 
O N A Y / /20
AÇIKLAMA

 1.  BU NİTELİK BELGESİ UZMAN ERBAŞ OLMAK ÜZERE MÜRACAAT EDEN PERSONEL İÇİN İKİ NÜSHA OLARAK TANZİM EDİLİR. (BİR ADEDİ J.GN.K.LIĞINA GÖNDERİLİR, BİR ADEDİ BİRLİKTE MUHAFAZA EDİLİR)
 2.  NİTELİKLERE HEYET PERSONELİNCE AYRI AYRI 10 TAM NOT ÜZERİNDEN NOT VERİLİR. NOTLAR TAM SAYI VEYA 1/2 KESİRLİ OLARAK VERİLİR. KANAAT HANESİNE UZMAN ÇAVUŞ/UZMAN ONBAŞI OLMAYA LAYIKTIR/DEĞİLDİR İBARESİ YAZILIR. HEYET PERSONELİNCE, HER NİTELİĞE VERİLEN NOTLARIN ORTALAMASI ALINARAK NİTELİK BELGESİNİN SON SÜTUNUNA YAZILIR. BÖLÜM SONUCU TAM SAYI ÇIKMAZSA İKİ HANE YÜRÜTÜLÜR. VERİLEN NOTLARIN ORTALAMASI SİCİL TAM NOTUNUN % 80 VE DAHA YUKARISI OLANLAR ONAYLANIR. VERİLEN NOTLAR AYNI GÖREV KADRO YERİNE BİRDEN FAZLA İSTEKLİ OLDUĞUNDA SIRALAMAYA TESİR EDER VE SEÇİMDE ETKİLİ OLUR.
 3.  HEYET BAŞKANI, TEŞKİL EDİLEN HEYETİN EN KIDEMLİ SUBAYIDIR.
 4.  NİTELİK BELGESİNİ DOLDURMAYA YETKİLİ HEYET PERSONEL UZMAN ERBAŞ YÖNERGESİNİN 2’NCİ BÖLÜM 4/a MADDESİNDE BELİRTİLEN PERSONELDİR.

EN GÜNCEL HABERLERDEN ANINDA HABERDAR OLMAK İÇİN TIKLAYIN

TABLO-3
FİZİKİ KABİLİYET DEĞERLENDİRME TESTİ STANDARTLARI

400 METRE KOŞU (15 PUAN)DURARAK UZUN ATLAMA (5 PUAN)MEKİK (2 DK.) (5 PUAN)BARFİSKTE KOL ÇEKME (10 PUAN)
SÜREPUANCMPUANTEKRARPUANTEKRARPUAN
79.SN.ÜZERİELENİR174 VE DAHA AZELENİR26 VE DAHA AZELENİR2 VE DAHA AZELENİR
78 SN.7175 – 1822o
co
1
r-
CN
234
77 SN.8183 – 190331 – 34345
76 SN.9191 – 196435 – 39456
75 SN.10197 – +540 – +567
74 – 73 SN.11    78
72 – 71 SN.12    89
70 – 69 SN.13    910
68 SN.14      
67 SN.VE AŞAĞISI15      

 
* Bedeni yetenek ve mülakat sınavları için tam not (50) puandır. Bedeni yetenek sınavı (35) puan, mülakat sınavı (15) puan üzerinden değerlendirilir. Bedeni yetenek ve mülakat sınav puanları toplamı (29) ve daha düşük olan adaylar ile mülakat sınavından (10) puanın altında alan adaylar elenir.
 

Bir önceki yazımız olan Milli Savunma Bakanlığı Memur Alım İlanı başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.