SON DAKİKA

Kafkas Üniversitesi 32 Öğretim Üyesi Alım İlanı

Bu haber 05 Mayıs 2017 - 12:20 'de eklendi.

Kafkas Üniversitesi 32 Öğretim Üyesi Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23.,25., ve 26.maddelerinde belirtilen asgari koşulların yanında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinde belirtilen şartları sağlayanlar arasından öğretim üyesi alınacaktır.

A- PROFESÖR BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuruda bulunacak adayların başvurdukları bölüm ve anabilim dalları ile telefon numaraları ve yazışma adreslerinin de belirtildiği dilekçelerine; Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sayfasının Formlar bölümünde bulunan “Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinin Profesörlüğe Atanmada Uygulanacak Puan Hesaplama” tablosunun bizzat aday tarafından doldurularak eklenmesi, özgeçmişini, Nüfus Cüzdan Örneğini, Personel Daire Başkanlığının web sayfasının Formlar kısmındaki Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu (açıktan veya naklen atanacaklar için), 2 adet fotoğrafını, askerlik durum belgesini, sabıkasızlık belgesini, mal bildirim beyannamesini (açıktan veya naklen atanacaklar için), daha önce kamuda çalışmışlığı varsa hizmet belgesini, lisans ve yüksek lisans diplomasını, Doktora başarı belgesi bilimsel yayınlarını, Doçentlik belgesini veya onaylı suretini kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora çalışmalarını veya yüksek lisans çalışmalarını kapsayan 6 (Altı) takım dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığı’na başvurmaları gerekmektedir.

B- DOÇENT BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuruda bulunacak adayların başvurdukları bölüm ve anabilim dalları ile telefon numaraları ve yazışma adreslerinin de belirtildiği dilekçelerine; Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sayfasının Formlar bölümünde bulunan “Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinin Doçentliğe Atanmada Uygulanacak Puan Hesaplama” tablosunun bizzat aday tarafından doldurularak eklenmesi, özgeçmişini, nüfus cüzdan örneğini, Personel Daire Başkanlığının web sayfasının Formlar kısmındaki Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu (açıktan veya naklen atanacaklar için), 2 adet fotoğrafını, askerlik durum belgesini, sabıkasızlık belgesini, mal bildirim beyannamesini (açıktan veya naklen atanacaklar için), daha önce kamuda çalışmışlığı varsa hizmet belgesini, lisans ve yüksek lisans diplomasını, Doktora başarı belgesini, Doçentlik belgesini veya onaylı suretini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan (4) dört takım dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

C- YARDIMCI DOÇENT BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuruda bulunacak adayların başvurdukları bölüm ve anabilim dalları ile telefon numaraları ve yazışma adreslerinin de belirtildiği dilekçelerine; Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sayfasının Formlar bölümünde bulunan “Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinin Yardımcı Doçentliğe Açıktan Atanma veya Naklen Atanmada Uygulanacak Puan Hesaplama” tablosunun bizzat aday tarafından doldurularak eklenmesi, özgeçmişini, nüfus cüzdan örneğini, Personel Daire Başkanlığının web sayfasının Formlar kısmındaki Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu (açıktan veya naklen atanacaklar için), 2 adet fotoğrafını, askerlik durum belgesini, sabıkasızlık belgesini, mal bildirim beyannamesini (açıktan veya naklen atanacaklar için), daha önce kamuda çalışmışlığı varsa hizmet belgesini, lisans ve yüksek lisans diplomasını, Doktora başarı belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan (4) dört takım dosya ile birlikte ilgili akademik birimlere başvurmaları gerekmektedir. Adaylar için 2547 sayılı Kanun’un 23.maddesi gereğince Üniversitemizde ayrıca Yabancı Dil sınavı yapılacaktır. Adaylara sınav tarihleri başvuruda bulunduğu birimlerce daha sonra duyurulacak olup, Yabancı Dil Sınav sonuçları birimlerince ilan edilecektir.

– Tüm başvurular, gazete ilanını takiben 15 gün içerisinde şahsen veya posta ile yapılabilecektir. Ancak postadaki gecikmelerden ve süresi içerisinde yapılmayan başvurulardan kurumumuz sorumlu olmayacaktır. Başvurular mesai gün ve saatleri içerisinde alınacaktır.

– Profesörlüğe başvuracak adaylar yayınları arasında başlıca araştırma eserini bilimsel dosya içerisine koyacakları bir dilekçe ile ayrıca belirteceklerdir.

– Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir.

BİRİMİ

ANABİLİM DALI

ÜNVANI

ADEDİ

DER.

AÇIKLAMA

Tıp Fakültesi

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Profesör

1

1

Alanında uzman olup, perinatoloji yan dal uzmanlığına sahip olmak.

Tıp Fakültesi

Adli Tıp

Profesör

1

1

Alanında uzman olup, ilgili alanda çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

1

Alanında uzman olup, Çocuk Romatolojisi yan dal uzmanlığına sahip olmak.

Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

1

Genel pediatri alanında çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları

Profesör

1

1

Alanında uzman olup, Nefroloji yan dal uzmanlığına sahip olmak

Tıp Fakültesi

Göğüs Hastalıkları

Profesör

1

1

Alanında uzman olup, ilgili alanda çalışmaları olmak.

Veteriner Fakültesi

Veterinerlik İç Hastalıkları

Profesör

1

1

Şap ve Koriza gangrenoza bovum hastalıklarında oksidatif stres üzerine çalışmaları olmak.

Fen-Edebiyat

Fakültesi

Genel Biyoloji

Profesör

1

1

Hymenoptera takımı üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Acil Tıp

Doçent

1

1

Acil serviste yaşlı hastalar üzerinde çalışmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dermatoloji

Doçent

1

1

Tıp Fakültesi

Psikiyatri

Doçent

1

1

Veteriner Fakültesi

Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontolojisi

Doçent

1

1

Veteriner Hekimliği Tarihi üzerine çalışmış olmak.

Veteriner Fakültesi

Hayvancılık Ekonomisi ve İşletmeciliği

Doçent

1

1

Hayvancılık ekonomisi ve işletmeciliği konularında çalışmış olmak.

Veteriner Fakültesi

Veterinerlik

Mikrobiyolojisi

Doçent

2

1

Brucella ve anthrax konularında çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

Doçent

1

1

Topluluk tabanlı sosyal pazarlama konusunda çalışmış olmak

Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Spor Yönetim Bilimleri

Doçent

1

1

Spor yöneticiliği alanında çalışmış olmak.

Tıp Fakültesi

Ortopedi ve Travmatoloji

Yardımcı

Doçent

1

1

Alanında uzman olmak

Tıp Fakültesi

Tıbbi Patoloji

Yardımcı

Doçent

1

1

Alanında uzman olmak

Tıp Fakültesi

Üroloji

Yardımcı

Doçent

1

1

Alanında uzman olup, invaziv mesane kanserleri üzerine çalışmış olmak.

Tıp Fakültesi

Göğüs Cerrahisi

Yardımcı

Doçent

1

1

Alanında uzman olup, akciğer kitleleri ve plevral malignitelerle ilgili çalışmış olmak.

Tıp Fakültesi

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Yardımcı

Doçent

1

3

Alanında uzman olup, spinal travma üzerine çalışmış olmak.

Tıp Fakültesi

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Yardımcı

Doçent

1

3

Alanında uzman olup, servikal spinal kord stimülasyonu üzerine çalışmış olmak.

Tıp Fakültesi

Adli Tıp

Yardımcı

Doçent

1

1

Tıp Fakültesi

Acil Tıp

Yardımcı

Doçent

1

3

Acil serviste karbonmonoksit intoksikasyonunda çalışmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dermatoloji

Yardımcı

Doçent

1

1

Alanında uzman olmak

Tıp Fakültesi

Göğüs Hastalıkları

Yardımcı

Doçent

1

1

Alanında uzman olmak

Tıp Fakültesi

Enfeksiyon Hastalıkları

Yardımcı

Doçent

1

3

Alanında uzman olmak

Veteriner Fakültesi

Veterinerlik

Mikrobiyolojisi

Yardımcı

Doçent

1

3

Arkebakteriler konusunda çalışmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler

Yardımcı

Doçent

1

3

Uluslararası ilişkiler alanında doktora yapmış , Avrasya,

Rusya enerji politikaları, jeo-politik ve siyasi coğrafya konularında çalışmaları olup, tercihen Rusça bilmek.

Eğitim Fakültesi

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Yardımcı

Doçent

1

1

Cumhuriyet dönemi eğitim tarihi çalışmış olmak.

Fen-Edebiyat

Fakültesi

Arap Dili ve Edebiyatı

Yardımcı

Doçent

1

3

Güzel Sanatlar Meslek

Yüksekokulu

Moda Tasarımı Programı

Yardımcı

Doçent

1

3

Bir önceki yazımız olan Sağlık Bilimleri Üniversitesi 271 Öğretim Üyesi Alım İlanı başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.