Kafkas Üniversitesi 39 Akademik Personel Alacak

Kafkas Üniversitesi 39 Akademik Personel Alacak
Yayınlama: 07.12.2015
Düzenleme: 05.03.2021 22:35
400
A+
A-

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23.,25., ve 26.maddelerinde belirtilen asgari koşulların yanında Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23.,25., ve 26.maddelerinde belirtilen asgari koşulların yanında Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinde belirtilen şartları sağlayanlar arasından öğretim üyesi alınacaktır.

A- PROFESÖR BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuruda bulunacak adayların başvurdukları bölüm ve anabilim dalları ile telefon numaraları ve yazışma adreslerinin de belirtildiği dilekçelerine; Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sayfasının Formlar bölümünde bulunan “Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinin Profesörlüğe Atanmada Uygulanacak Puan Hesaplama” tablosunun bizzat aday tarafından doldurularak eklenmesi, özgeçmişini, Nüfus Cüzdan Örneğini, 2 adet fotoğrafını, askerlik durum belgesini, sabıkasızlık belgesini, daha önce kamuda çalışmışlığı varsa hizmet belgesini, lisans ve yüksek lisans diplomasını, Doktora başarı belgesi bilimsel yayınlarını, Doçentlik belgesini veya onaylı suretini kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora çalışmalarını veya yüksek lisans çalışmalarını kapsayan 6 (Altı) takım dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığı’na başvurmaları gerekmektedir.

B- DOÇENT BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuruda bulunacak adayların başvurdukları bölüm ve anabilim dalları ile telefon numaraları ve yazışma adreslerinin de belirtildiği dilekçelerine; “Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinin Doçentliğe Atanmada Uygulanacak Puan Hesaplama” tablosunun bizzat aday tarafından doldurularak eklenmesi, özgeçmişini, nüfus cüzdan örneğini, 2 adet fotoğrafını, askerlik durum belgesini, sabıkasızlık belgesini, daha önce kamuda çalışmışlığı varsa hizmet belgesini, lisans ve yüksek lisans diplomasını, Doktora başarı belgesini, Doçentlik belgesini veya onaylı suretini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan (4) dört takım dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

C- YARDIMCI DOÇENT BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuruda bulunacak adayların başvurdukları bölüm ve anabilim dalları ile telefon numaraları ve yazışma adreslerinin de belirtildiği dilekçelerine; “Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinin Yardımcı Doçentliğe Açıktan Atanma veya Naklen Atanmada Uygulanacak Puan Hesaplama” tablosunun bizzat aday tarafından doldurularak eklenmesi, özgeçmişini, nüfus cüzdan örneğini, 2 adet fotoğrafını, askerlik durum belgesini, sabıkasızlık belgesini, daha önce kamuda çalışmışlığı varsa hizmet belgesini, lisans ve yüksek lisans diplomasını, Doktora başarı belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan (4) dört takım dosya ile birlikte ilgili akademik birimlere başvurmaları gerekmektedir. Adaylar için 2547 sayılı Kanun’un 23.maddesi gereğince Üniversitemizde ayrıca Yabancı Dil sınavı yapılacaktır. Adaylara sınav tarihleri başvuruda bulunduğu birimlerce daha sonra duyurulacak olup, Yabancı Dil Sınav sonuçları birimlerince ilan edilecektir.

– Tüm başvurular, gazete ilanını takiben 15 gün içerisinde şahsen veya posta ile yapılabilecektir. Ancak postadaki gecikmelerden ve süresi içerisinde yapılmayan başvurulardan kurumumuz sorumlu olmayacaktır. Başvurular mesai gün ve saatleri içerisinde alınacaktır.

– Profesörlüğe başvuracak adaylar yayınları arasında başlıca araştırma eserini bilimsel dosya içerisine koyacakları bir dilekçe ile ayrıca belirteceklerdir.

– Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir.

BİRİMİANABİLİM

DALI

ÜNVANIAD.DER.AÇIKLAMA
Tıp FakültesiGöz HastalıklarıProfesör11
Veteriner

Fakültesi

Doğum ve JinekolojiDoçent11
Kars MY OGıda TeknolojisiDoçent11
Fen-Edebiyat

Fakültesi

Yeni Türk EdebiyatıDoçent11
Tıp FakültesiGenel CerrahiYardımcı

Doçent

11Cerrahi hastalarda malnutrisyon konusunda çalışmış olmak
Tıp FakültesiGenel CerrahiYardımcı

Doçent

11İskemi-reperfüzyon konusunda çalışmış olmak
Tıp FakültesiOrtopedi ve TravmatolojiYardımcı

Doçent

11Osteosentez konusunda çalışmış olmak
Tıp FakültesiKardiyolojiYardımcı

Doçent

11Atrial fibirilasyon konusunda çalışmış olmak
Tıp FakültesiÜrolojiYardımcı

Doçent

11Enurezis nokturna konusunda çalışmış olmak
Tıp FakültesiNörolojiYardımcı

Doçent

12Multipl skleroz konusunda çalışmış olmak
Tıp FakültesiKadın Hastalıkları ve DoğumYardımcı

Doçent

13Ektopik gebelik konusunda çalışmış olmak
Tıp FakültesiKadın Hastalıkları ve DoğumYardımcı

Doçent

12Gestasyonel diyabet konusunda çalışmış olmak
Tıp FakültesiAnestezi ve ReanimasyonYardımcı

Doçent

13Deksmetadomidin ile propofol anestezisi konusunda çalışmış olmak
Tıp FakültesiEnfeksiyon

Hastalıkları

Yardımcı

Doçent

15Viral hepatitler konusunda çalışmış olmak
Diş Hekimliği FakültesiPeriodontolojiYardımcı

Doçent

11İlgili alanda çalışmış olmak
Diş Hekimliği FakültesiProtetik diş tedavisiYardımcı

Doçent

12İlgili Anabilim dalında uzmanlık yapmış olmak
Diş Hekimliği FakültesiEndodontiYardımcı

Doçent

12İlgili Anabilim dalında uzmanlık yapmış olmak
Diş Hekimliği FakültesiOrtodontiYardımcı

Doçent

13İlgili Anabilim dalında uzmanlık yapmış olmak
Diş Hekimliği FakültesiAğız, Diş ve Çene RadyolojisiYardımcı

Doçent

14İlgili Anabilim dalında uzmanlık yapmış olmak
Diş Hekimliği FakültesiDiş Hastalıkları ve TedavisiYardımcı

Doçent

14İlgili Anabilim dalında uzmanlık yapmış olmak
Diş Hekimliği FakültesiAğız, Diş ve Çene CerrahisiYardımcı

Doçent

15İlgili Anabilim dalında uzmanlık yapmış olmak
Diş Hekimliği FakültesiPedodontiYardımcı

Doçent

15İlgili Anabilim dalında uzmanlık yapmış olmak
İlahiyat

Fakültesi

HadisYardımcı

Doçent

13İbn’l Cevzi’nin Cerh ve Ta’dil metodu konusunda çalışmış olmak
İktisadi ve İdari Bilimler Fak.Yönetim ve OrganizasyonYardımcı

Doçent

11Dönüştürücü liderlik konusunda çalışmış olmak.
Eğitim

Fakültesi

Müzik EğitimiYardımcı

Doçent

15Müzik ile değerler eğitimi konusunda çalışmış olmak
Eğitim

Fakültesi

Türkçe EğitimiYardımcı

Doçent

11Kutadgu Bilig’deki Eğitsel Ögeler konusunda çalışmış olmak
Eğitim

Fakültesi

Türkçe EğitimiYardımcı

Doçent

14Öğrencilerin Okuma Becerileri konusunda çalışmış olmak.
Mühendislik- Mimarlık Fak.BiyomühendislikYardımcı

Doçent

13Tight junction proteinlerinin ekspresyonu konusunda çalışmış olmak
Mühendislik- Mimarlık Fak.Konstrüksiyon Ve İmalatYardımcı

Doçent

13İlgili Anabilim dalında doktora yapmış olmak
Mühendislik- Mimarlık Fak.Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga TekniğiYardımcı

Doçent

13İlgili Anabilim dalında doktora yapmış olmak
Fen-Edebiyat

Fakültesi

Yakınçağ TarihiYardımcı

Doçent

11Osmanlı Devleti’nde Fikri Mülkiyet Hakları konusunda çalışmış olmak
Fen-Edebiyat

Fakültesi

Eskiçağ TarihiYardımcı

Doçent.

12Arpaçay Havzası tarihi ve arkeolojisi konusunda çalışmış olmak
Fen-Edebiyat

Fakültesi

Türkiye

Cumhuriyeti

Tarihi

Yardımcı

Doçent

121. Dünya savaşı Kafkas cephesinde Türk-Rus mücadelesi konusunda çalışmış olmak
Fen-Edebiyat

Fakültesi

Organik KimyaYardımcı

Doçent

11Bazı triazol türevlerinin sentezi, deneysel ve teorik özellikleri konusunda çalışmış olmak
Fen-Edebiyat

Fakültesi

Katıhal FiziğiYardımcı

Doçent

11İndiyum Selenit (InSe) Kristallerinin Optik, Elektriksel ve Fotolüminesans özellikleri konusunda çalışmış olmak.
Fen-Edebiyat

Fakültesi

GeometriYardımcı

Doçent

12Diferansiyel Geometrik Yapılar konusunda çalışmış olmak
Güzel Sanatlar FakültesiResimYardımcı

Doçent

13Lisansüstü sanat eğitimi konusunda çalışmış olmak
Sağlık

Bilimleri

Fakültesi

HemşirelikYardımcı

Doçent

13Ruh Sağlığı ve Psikiyatri hemşireliğinde doktora yapmış olmak.
Sarıkamış

Turizm

Fakültesi

Turizm

Rehberliği

Yardımcı

Doçent

11Orta Aras Havzası eskiçağ tarihi konusunda çalışmış olmak

Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.