Kamu Denetçiliği Kurumu Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak!

Kamu Denetçiliği Kurumu Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak!
Yayınlama: 22.08.2017
Düzenleme: 05.03.2021 22:48
893
A+
A-

Kurumumuz merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6’ncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31/12/2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 8’inci maddesi uyarınca, 2016 Kamu Personeli Seçme Sınavında alınan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır) ile YDS veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen puanın yüzde 30’unun toplamı esas alınarak (YDS veya dengi puanını ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır) yapılacak sıralamaya göre en yüksek puandan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 katı aday arasından, Başkanlığımızca gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre 5 Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

I. BAŞVURU ŞARTLARI

A- GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)
a) Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları haiz olmak,
b) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
c) Sağlık durumu itibarıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak,
d) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği ile endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
e) (d) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece 2 kat için başvuru yapabilirler)
f) Web Programlama ve Tasarım Uzmanı kadrosu için (d) ve (e) bendlerinde belirtilenler dışında ayrıca dört yıllık eğitim veren fakültelerin Grafik, Grafik Tasarım veya Görsel İletişim Tasarımı bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
g) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda 375 sayılı KHK’de belirtilen
sürelerde 2 kat için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak. (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ve özel kesimde Sosyal güvenlik kurumlarına prim ödemek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)
h) Bilgisayar çevre bilimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.
ı) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış ya da muaf olmak,
i) Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine ve temsil kabiliyetine sahip, yoğun iş temposuna ayak uydurabilen ve takım çalışmasına yatkın olmak.

B- ÖZEL ŞARTLAR

1- YAZILIM UZMANI (1) (2 KİŞİ – 3 KATINA KADAR)
– Asp.net, C#, MVC konularında en az 5 (beş) yıl deneyimli olmak,
– .NET, C# ve ASP.NET Web Form, MVC, WCF, Entity Framework, HTML, Javascript, JQuery, CSS, Ajax, Bootstrap, XML konularında en az 3 (üç) yazılım projesinde görev yapmış olmak,
– Object Oriented Programlama ve Çok katmanlı yazılım mimarisi tecrübesine sahip olmak,
–  JSON, AngularJS, HTML, Javascript, JQuery, CSS, Ajax, Bootstrap, XML konularında deneyimli olmak,
– Responsive tasarım kodlarına hâkim olmak,
– .Net Web Services, SOAP, REST, WCF, Entity Framework (veya farklı ORM konusunda tecrübeli), LINQ konularında deneyimli olmak,
– MSSQL, ORACLE, PostgreSQL, MySQL, T-SQL konusunda deneyimli olmak,
– Veri tabanı (Stored procedure, trigger, view vs.) konusunda deneyimli olmak,
– Tercihen bir Source Control yazılımı (GIT, TFS) kullanarak proje geliştirmiş olmak,
– Performans Tuning işlemlerine iyi derecede hâkim olmak,
– Web teknolojileri ve Application Server bilgisine (IIS, Apache vb.) sahip olmak,
– Sistem çözümleme yapmak ve geniş ölçekli veri tabanı üzerinde yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak,
– Backup / Restore / Mirroring / AlwaysOn / FailOver gibi High Availability ve Disaster Recovery altyapıları konusunda bilgi sahibi olmak,
– Büyük veriler ile çalışmak, SQL kullanarak büyük ölçekli verilerde veri işleme tecrübesine sahip olmak,
– Veritabanı sorgu ve index optimizasyonların yapılması konusunda deneyimli olmak,

2- YAZILIM UZMANI (2) (1 KİŞİ – 2 KATINA KADAR)
– Asp.net, C#, MVC konularında en az 3 (üç) yıl deneyimli olmak,
– .NET, C# ve ASP.NET Web Form, MVC, WCF, Entity Framework, HTML, Javascript, JQuery, CSS, Ajax, Bootstrap, XML konularında en az 2 (iki) yazılım projesinde görev yapmış olmak,
– Object Oriented Programlama ve Çok katmanlı yazılım mimarisi tecrübesine sahip olmak,
– JSON, AngularJS, HTML, Javascript, JQuery, CSS, Ajax, Bootstrap, XML konularında deneyimli olmak,
– Responsive tasarım kodlarına hâkim olmak,
– .Net Web Services, SOAP, REST, WCF, Entity Framework (veya farklı ORM konusunda tecrübeli), LINQ konularında deneyimli olmak,
– MSSQL, ORACLE, PostgreSQL, MySQL, T-SQL konusunda deneyimli olmak,
– Veri tabanı (Stored procedure, trigger, view vs.) konusunda deneyimli olmak,
– Tercihen bir Source Control yazılımı (GIT, TFS) kullanarak proje geliştirmiş olmak,
– Web teknolojileri ve Application Server bilgisine (IIS, Apache vb.) sahip olmak,
– Büyük veriler ile çalışmak, SQL kullanarak büyük ölçekli verilerde veri işleme tecrübesine sahip olmak,
– Veritabanı sorgu ve index optimizasyonların yapılması konusunda deneyimli olmak,

3- AĞ VE SİSTEM UZMANI – (1 KİŞİ – 2 KATINA KADAR)
– Microsoft ve Linux işletim sistemlerinin kurulumu, konfigürasyonu ve sorun çözümleme konularında en az 3 (üç) yıl deneyimli olmak,
– Microsoft Windows sunucu ailesi (2008,2008R2,2012, 2016) bakım, izleme ve yapılandırma konularında tecrübe sahibi olmak,
– Windows sunucularda performans problemlerinin çözümü konusunda bilgi sahibi olmak,
– Microsoft Exchange ve Microsoft Active Directory, DHCP, DNS, Lync, System Center ailesi ve yetkilendirme konularına hâkim olmak,
– Sanallaştırma teknolojileri (VMware, Hyper-V) tecrübe sahibi olmak,
– COBIT, ITIL, ISO27001 konularında bilgi sahibi olmak,
– High Availability (Cluster) mimarileri konusunda tecrübe sahibi olmak,
– Storage, backup ve veri koruma teknolojilerinde tecrübe sahibi olmak,
– Açık kaynak kodlu e-posta sunucu altyapıları konusunda tecrübe sahibi olmak,
– LAN, WAN, Wireless LAN network mimarisi ile Switch, Router, Access Point gibi network cihazları yönetimi konularında bilgi sahibi, üretici firmaların bu düzeyde sertifikalarından biri veya birkaçını almış olmak tercih sebebidir,
– Sunucu donanımları ve yapılandırması (Disk, Ethernet, HBA, FC, Raid vb.) hakkında tecrübe sahibi olmak,
– TCP/IP, Routing, LAN Switching, Firewall, WAN ve VPN konularında bilgi sahibi olmak,
– Log Management, Big Data ve SIEM konularında deneyime sahip olmak,
– RADIUS, NAC, 802.1x konularında tecrübeli olmak,
– Kurumsal Antivirus sistemleri kurulumu, işletimi konusunda tecrübeli olmak,
– DLP sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak,
– Web ve Uygulama Sunucusu yazılımları güvenliği konularında tecrübe sahibi olmak,
– E-Posta güvenliği konusunda yeterli tecrübeye sahip olmak,
– Penetrasyon / Sızma Testi, Zafiyet Tarama Sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,
– Veri tabanı yedeklerinin düzenli olarak alınması ve test edilmesi konusunda deneyimli,
– Sql Server kurulumları, konfigürasyonları ve patch geçişinin test edilmesi konusunda tecrübe sahibi olmak,
– Kurumdaki veri büyümelerinin sürekli takip edilmesi, kapasite planlamasının yapılması konusunda tecrübeye sahip olmak,
– Backup / Restore / Mirroring / AlwaysOn / FailOver gibi High Availability ve Disaster Recovery altyapılarını kurmuş veya yönetmiş olmak,

4- WEB PROGRAMLAMA VE TASARIM UZMANI (1 KİŞİ – 2 KATINA KADAR)
– Kamu Kurum ve Kuruluşları ile büyük ölçekli özel firmaların web sayfaları tasarımı ve yönetimi işinde çalışmış veya bu kurumlara web sayfaları tasarımı ve hizmetleri veren firmalarda çalışmış olmak ve tecrübesini belgelendirmek, yaptığı çalışmaları referans olarak gösterebilecek ve bu konularda en az 3 (üç) yıl deneyimli olmak,
– Adobe Photoshop, Adobe Fireworks, Adobe Illustrator, Flash programları ile tasarım ve görsel animasyon hazırlama konusunda tecrübeli olmak,
– Grafik tasarımı ve temel grafik tasarım teknikleri(tipografi, renk, denge vb.) konusunda tecrübeli olmak,
– Hazır şablonlar kullanmaksızın özgün tasarım gerçekleştirilebilecek olmak,
– HTML, Javascript, JQuery, JSON, AngularJS, CSS, Ajax, Bootstrap konularında ileri seviyede bilgi sahibi olmak,
– Responsive tasarım kodlarına ileri seviyede hâkim,
– PHP, .NET, C# ve ASP.NET Web Form, MVC konularında bilgi sahibi olmak,
– XML, SOAP vb. teknolojileri ile web servisleri geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak,
– MySQL, MSSQL, ORACLE, PostgreSQL konusunda bilgi sahibi olmak,
– Web tasarım, logo ve ara yüz geliştirme, sosyal medya uygulamaları, dijital banner, broşür ve e-posta bülteni hazırlama konularında ileri seviyede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
– SEO, Google Adwords, Google Adsense, Google webmaster, Google Analytics ve Sosyal Medya Yönetimi konusunda tecrübeli olmak,

II- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve TARİHİ:

Kurumumuzun www.ombudsman.gov.tr sitesinde bulunan başvuru formu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulduktan sonra, formda belirtilen belgelerle beraber başvuruların 05/09/2017 tarihinden en geç 19/09/2017 tarihi mesai saati bitimine kadar Kamu Denetçiliği Kurumu – İnsan Kaynakları Bürosu (Nevzat Tandoğan Caddesi No:4 Kavaklıdere Çankaya/Ankara) adresine şahsen başvuru yapılması gerekmektedir.

III- İSTENİLEN BELGELER

a) Ek’te yer alan başvuru formu (fotoğraflı),
b) KPSSP3 puanını gösteren, üzerinde doğrulama kodu bulunan KPSS sonuç belgesi (KPSSP3 puanı olmayan veya sonuç belgesini ibraz etmeyen adayın KPSSP3 puanı 70 (yetmiş) olarak değerlendirilecektir),
c) İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya İngilizce dilinde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve ÖSYM tarafından denk kabul edilen sınavlarda alınan puanı gösteren, üzerinde doğrulama kodu bulunan sonuç belgesi (yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir),
d) Lisans diploması aslı veya okul ya da noter onaylı sureti veya e-devletten alınan ve doğrulama kodu bulunan mezun belgesi, (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği),
e) Erkek adaylar için askerliğini yaptığına ya da muaf olduğuna dair belge,
f) Genel şartlar (g) bendinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge (mesleki tecrübe sürelerinde lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır),
g) Genel şartlar (h) bendinde belirtildiği üzere, güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini gösteren belge (Onaylı transkript, sertifika vb. belgeler),
h) Her bir pozisyon için deneyimi gösteren belgeler (Onaylı hizmet dökümü vb. belgeler).
i) Öz Geçmiş (Detaylı)
NOT: Başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Ayrıca bu şekilde Kurumumuzu yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlarına bildirilir.

IV- SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI:

a) Giriş sınavı, sözlü olarak tek aşamalı yapılacaktır.
b) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesini (TC kimlik kartı, nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.
c) Sözlü sınav konuları pozisyonlara uygun olarak yukarıdaki genel ve özel şartlarda belirtilen tüm konulardır.

V- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, SÖZLÜ SINAVA

ÇAĞIRILACAK ADAYLARIN DUYURULMASI
a) Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan 2016 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3 puanının %70 ile yabancı dil puanının yüzde 30’nun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak her bir pozisyonun 10 katı kadar aday, sözlüye çağırılacaktır.
b) Sözlüye girmeye hak kazanan adayların listesi www.ombudsman.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

VI- SINAV YERİ, TARİHİ ve DEĞERLENDİRİLMESİ

a) Sözlü, sınavın yeri ve zamanı www.ombudsman.gov.tr adresinde ayrıca duyurulacaktır.
b) Sözlü 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek olup en az 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.

VII- SONUÇLARIN İLANI VE ATAMA

a) Bilişim Personeli olarak atama yapılabilecek boş pozisyon sayısı 5 (beş) tir.
b) Sınavı kazanan adaylar başarı sırasına göre asil ve yedek olarak Kurumumuz internet sitesinde ilan edilecektir.
c) Başarılı olan adaylar için güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak ve soruşturma sonuçları olumlu olan adayların atamaları yapılacak olup, göreve başlama tarihleri ve göreve başlamak üzere istenilen belgeler ayrıca duyurulacaktır.

VIII- ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3. maddesinde tespit edilen sözleşme ücret tavanı olan (OcakTemmuz 2017 tarihleri arası belirlenen brüt ücret 4.687,24 TL’nin aşağıda belirtilen cetvelde gruplar dahilinde belirlenen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

POZİSYON SAYISISAYISIAylık Brüt
Sözleşme Ücreti
Katsayı Tavanı
 Aylık Brüt
Sözleşme Ücreti
Tavanı (TL)
 Yazılım Uzmanı (1) 2 3 14.061,79 TL
 Yazılım Uzmanı (2) 1 2 9.374,52 TL
 Ağ ve Sistem
Uzmanı
 1 2 9.374,52 TL
 Web Programlama
ve Tasarım Uzmanı
 1 2 9.374,52 TL

T.B.M.M.
Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsmanlık)
Kavaklıdere Mah. Nevzat Tandoğan Cad. No:4 Çankaya/ANKARA
0 312 465 22 00
www.ombudsman.gov.tr

DETAYLI BAŞVURU BİLGİ VE FORMU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.