SON DAKİKA

Karabük Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Program İlanı

Bu haber 10 Haziran 2015 - 10:18 'de eklendi.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü aşağıda isimleri yazılı Anabilim Dallarına 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Lisansüstü öğrenciler alacaktır. Adayların 01-30 Haziran 2015 tarihleri arasında inter

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü aşağıda isimleri yazılı Anabilim Dallarına 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Lisansüstü öğrenciler alacaktır. Adayların 01-30 Haziran 2015 tarihleri arasında internet aracılığıyla(http://sbe.karabuk.edu.tr) müracaat etmeleri gerekmektedir. İlgililere duyurulur.

ANABİLİM DALIBİLİM DALIPUAN TÜRÜKONTENJANKOŞULLAR
Yüksek LisansDoktora
COĞRAFYASÖZEL

EŞİT AĞIRLIK

5Coğrafya veya Coğrafya Eğitimi alanında Yüksek Lisans Diplomasına sahip olmak.
SÖZEL

EŞİT AĞIRLIK

25Coğrafya Bölümü, Coğrafya Eğitimi Bölümünden mezun olmak
İKTİSATEŞİT AĞIRLIK

SAYISAL

15*İktisat, Mühendislik, Maliye veya Ekonometri lisans diplomasına sahip olmak
İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATISÖZEL10İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dil Bilimi, Amerikan Kültür ve Edebiyatı, İngiliz Mütercim Tercümanlığı, Bölümlerinden Mezun Olmak.
İŞLETMEEŞİT AĞIRLIK5Yüksek Lisans Diplomasına Sahip Olmak
EŞİT AĞIRLIK30Lisans Diplomasına Sahip Olmak
KAMU YÖNETİMİSÖZEL

EŞİT AĞIRLIK

10İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler, Hukuk Fakülteleri ve Fen Edebiyat Fakültelerinin Sözel Bölümlerinden Mezun Olmak
TARİHSÖZEL10Tarih, İslam Tarihi ve Sanatları, Tarih Öğretmenliği Anabilim Dallarından birinden Yüksek Lisans Yapmış Olmak.
SÖZEL25Fen Edebiyat Fakültesi ve Edebiyat Fakültelerinin Tarih Bölümü, Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü, Fars Dili ve Edebiyatı Bölümlerinden, İlahiyat Fakültesinden ve Eğitim Fakültelerinin Tarih Öğretmenliği Mezun Olmak.
TURİZM İŞLETMECİLİĞİEŞİT AĞIRLIK10İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi, İşletme Fakültesi, Turizm Fakültesi, Ticaret ve Turizm Fakültesi ve Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokullarının ilgili Bölümlerinden Mezun Olmak
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATIYeni Türk DiliSÖZEL8**Türk Dili ve Edebiyatı, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları ve Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümlerinden Mezun Olmak.
ULUSLARARASI POLİTİK EKONOMİEŞİT AĞIRLIK12Lisans Diplomasına Sahip Olmak
SANAT TARİHİSÖZEL6Fakültelerin Sanat Tarihi, Mimarlık ve Resim Bölümlerinden Mezun Olmak

(*) Bülent Ecevit Üniversitesi İle Ortak Program

(**) Sakarya Üniversitesi ile Ortak Program

BAŞVURU KOŞULLARI

A- YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU KOŞULLARI

a) Lisans Diplomasına sahip olmak,

b) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavından (ALES) başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puan almış olmak. ALES sonucu yerine bu sınava eşdeğerliği kabul edilen uluslararası düzeyde benzeri sınavlardan Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar düzeyinde sağlanan puanlar Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilebilir.

c) İlanda yer alan mezuniyet şartlarını taşımak

B- DOKTORA PROGRAMLARINA BAŞVURU KOŞULLARI

a)Yüksek Lisans Diplomasına sahip olmak,

b)Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen benzer sınavlardan bu puana eşdeğer bir puan almış olmak.

ALES’den başvurduğu programın puan türünde en az 60 almış olmak. ALES sonucu yerine bu sınava eşdeğerliği kabul edilen uluslararası düzeyde benzeri sınavlardan Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar düzeyinde sağlanan puanlar Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilebilir.

(NOT: ALES standart puanı 55’den az olmamak koşuluyla başvurduğu Yüksek Lisans Programını Üniversitede veya başka bir Yükseköğretim Kurumunda tamamladıktan sonra bir yarıyıldan fazla ara vermemiş olmak şartıyla Doktora Programına başvuran adaylarda yeniden ALES’e girmiş olma şartı aranmaz. Bu adayların kabulünde, Yüksek Lisans Programına başvuru sırasındaki ALES standart puanları esas alınır.)

c)İlanda yer alan mezuniyet şartlarını taşıma

Yükseköğretim Kurumu’nca belirlenen ALES geçerlilik Tablosu

ALES sınavının

yapıldığı tarih

Geçerlilik süresiGeçerlilik bitiş tarihi
2012 Kasım

2013 Mayıs

2013 Kasım

2014 Mayıs

2014 Kasım

2015 Mayıs

3 Yıl

3 Yıl

3 Yıl

3 Yıl

3 Yıl

3 Yıl

Aralık 2015 sonu

Haziran 2016 sonu

Aralık 2016 sonu

Haziran 2017 sonu

Aralık 2017 sonu

Haziran 2018 sonu

C- DEĞERLENDİRME VE ÖĞRENCİ KABULÜ

a) Yüksek Lisans Programına Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan (ALES) standart puanı ve adayların başvurdukları bilim alanında yapılacak yazılı sınav sonucu değerlendirilerek öğrenci alınır. Yüksek Lisans Programına başvuran adaylar değerlendirme öncesinde Yabancı Dil Sınavına alınırlar

*. YDS’den en az 55 (ellibeş) puan veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen benzer sınavlardan bu puana eşdeğer bir puan almış olduğuna Enstitü Yönetim Kurulunca karar verilenler bu sınavdan muaf tutulur. Adayların Yabancı Dil Sınavı ve Yazılı Sınavlarının değerlendirilmesi, Anabilim/Anasanat Dalı Kurulunun önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen en az üç, beş ya da en çok yedi üyeden oluşan jürilerce yapılır. Yabancı Dil Sınavı; yabancı dilde yazılmış, adayın bilim alanı ile ilgili 200 kelimelik bir metnin Türkçe’ye 2 (iki) saat içinde, metnin anlamına sadık kalacak şekilde tercüme edilmesi suretiyle yapılır.

Bu sınavda sözlük kullanılabilir.

Yabancı Dil Sınavında başarı notu tam notun %60 (yüzde altmış)’ıdır. Yabancı Dil Sınavından muaf olmadığı halde sınava girmeyen veya sınava girerek başarısız bulunanlar Yazılı Sınava alınmaz.

b) Yüksek Lisans öğrenimine kabulde başarı notu; ALES standart puanının %70’i ve yazılı puanının %30’u alınarak hesaplanır. Yazılı Sınavı, 100 tam not üzerinden değerlendirilerek belirlenir. Yazılı Sınava girmeyen veya Yazılı Sınav notu, 60’ın altında olan adaylar başarısız kabul edilir. Yapılan değerlendirmede, 100 tam puanüzerinden en az 65 puan alanlar, başarı puanlarına göre sıralanarak kontenjan dahilinde Yüksek Lisans Programlarına kabul edilirler.

c) Doktora öğrenimine kabulde başarı notu; ALES puanının %70’i ve yazılı puanının %30’u alınarak hesaplanır. Yazılı Sınavı, 100 tam not üzerinden değerlendirilerek belirlenir. Yazılı Sınava girmeyen veya Yazılı Sınav notu, 65’in altında olan adaylar başarısız kabul edilir. Yapılan değerlendirmede 100 üzerinden en az 70 puan alanlar başarı puanlarına göre sıralanarak kontenjan dahilinde Doktora Programlarına kabul edilirler.

D- BAŞVURU

a)Adaylar başvurularını 01-30 Haziran 2015 tarihlerinde yapabileceklerdir.

b)Başvurular Sosyal Bilimler Enstitüsü için http://sbe.karabuk.edu.tr adresinden Başvuru Formudoldurularak internet aracılığı ile yapılacaktır.

E- YABANCI DİL VE YAZILI SINAVLARI

Yabancı Dil ve Yazılı Sınavları aşağıda belirtilen gün ve saatlerde ilgili Anabilim Dalı Başkanlığında yapılacaktır.

Yabancı Dil SınavıSaatYazılı Bilim SınavıSaatSınav Yeri
YÜKSEK LİSANS07.07.201510.0008.07.201510.00Sınavlardan önce ilan edilecektir
DOKTORA08.07.201513.00

F- SONUÇLARIN İLANI VE KAYIT TAKVİMİ

SüreçTarih
Giriş Sınav Sonuçlarının İlanı10 Temmuz 2015
Öğrenci Numaralarının İlanı10 Temmuz 2015
Lisansüstü Programlara Kesin Kayıtların Yapılması07-09 Eylül 2015
Yedek Öğrenci Kayıtlarının Yapılması10 Eylül 2015

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsüne aşağıda isimleri yazılı Anabilim Dallarına 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına öğrenci alınacaktır. Adayların 01-30 Haziran 2015 tarihleri arasında internet aracılığıyla (http://fbe.karabuk.edu.tr) müracaat etmeleri gerekmektedir. İlgililere duyurulur.

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ANA

BİLİM DALI

PU

AN TÜ

YÜK

SEK

SANS

(Kon

tenjan)

KOŞUL

LAR

DOKTORA

(Kontenjan)

KOŞUL

LAR

FİZİKSayısal5Fen, Mühendislik ve Eğitim Fakültelerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak.
KİMYASayısal10Kimya, Kimya Öğretmenliği, Kimya Mühendisliği, Fen Bilimleri Öğretmenliği, Eczacılık Fakültelerinden mezun olmak.5Enstitülerin Kimya, Kimya Öğretmenliği, Kimya Mühendisliği Anabilim Dalları ile Eczacılık Anabilim Dallarından Yüksek Lisans mezunu olmak.

(Bülent

Ecevit Üniversitesi ile Ortak)

MATE

MATİK

Sayısal5Fen Fakültesi Matematik Bölümü, Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü ve Eğitim Fakültesi Matematik Öğretmenliği Bölümü mezun olmak. (İlköğretim Matematik Öğretmenliği mezunları başvuramaz)

 

MİMAR

LIK

Sayısal5Fakültelerin Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, Sanat Tarihi, Arkeoloji bölümlerinden mezun olmak.3Enstitülerin Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, Sanat Tarihi, Arkeoloji Anabilim Dallarından Yüksek Lisans mezunu olmak.
BİLGİ

SAYAR MÜHEN

DİSLİĞİ

Sayısal5Mühendislik ve Teknoloji Fakültelerinin Bilgisayar Mühendisliği, Mühendislik Bölümleri (Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, vb), Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Haberleşme Mühendisliği, Teknik Eğitim Fakültesi: Elektronik-Bilgisayar Eğitimi Bölümü mezunu olmak,(Gerek görülen

durumlarda kabul edilen öğrencilere

Bilimsel Hazırlık dersleri aldırtılabilir.)

5Enstitülerin Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri ile ilgili tüm diğer Mühendislik Bölümleri (Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği vb), Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Haberleşme Mühendisliği, Elektronik-Bilgisayar Eğitimi Anabilim Dallarından Yüksek Lisans mezunu olmak.
KKTC

UYR

UKLU

ÖĞREN

CİLER

1
MAKİNE MÜHEN

DİSLİĞİ

Sayısal20Fakültelerin ilgili alanından veya Teknik Eğitim Fakültelerinin Makine Eğitimi alanında Lisans Diplomasına sahip olmak.10Enstitülerin ilgili alanlarında

+ veya Makine Eğitimi alanında Yüksek Lisans yapmış olmak.

METAL

URJİ VE MALZEME MÜHEN

DİSLİĞİ

Sayısal10Mühendislik Fakültelerinin Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünden

mezun olmak.

 

5Enstitülerin ilgili Anabilim Dalından Yüksek Lisans mezunu olmak. (Alan dışından gelen öğrencilere Bilimsel Hazırlık uygulatılacaktır.)
ELEKT

RİK-ELEKT

RONİK

MÜHEN

DİSLİĞİ

Sayısal7Mühendislik ve Teknoloji Fakültelerinin Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Teknik Eğitim Fakültesi: Elektrik Öğretmenliği ve Elektronik-Bilgisayar Eğitimi Bölümü mezunu olmak,

 

3Enstitülerin Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Elektrik Öğretmenliği ve Elektronik-Bilgisayar Eğitimi Anabilim Dallarından Yüksek Lisans mezunu olmak.
MEKAT

RONİK

MÜHEN

DİSLİĞİ

Sayısal5Fakültelerin Mekatronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği, Makine Mühendisliği ve diğer Fakültelerin benzer bölümlerinden mezun olmak.

 

ENERJİ

SİSTEM

LERİ

MÜHEN

DİSLİĞİ

Sayısal10Mühendislik ve Teknoloji Fakültelerinin Enerji Sistemleri Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Elektrik-Elkektronik Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Kimya ve Fizik Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Fen, Fen-Edebiyat Fakültelerinin Fizik veya Kimya Bölümleri ile Eğitim Fakültelerinin Fizik Öğretmenliği ve Teknik Eğitim Fakültelerinin Makine Eğitimi bölümlerinden mezun olmak.

 

 

5Enstitülerin Enerji Sistemleri Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Elektrik – Elektronik Mühendisliği, Kimya ve Fizik Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Makine Eğitimi, Fizik veya Kimya(Fen Fakültesi) Anabilim Dallarından Yüksek Lisans mezunu olmak.
İMALAT MÜHEN

DİSLİĞİ

Sayısal15Fakültelerin İmalat Mühendisliği, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Metal Eğitimi, Makine Eğitimi veya ilgili bölümlerinden mezun olmak.5Enstitülerin İmalat Mühendisliği, Metalürji Malzeme Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Metal Eğitimi, Makine Eğitimi, Enerji Sistemleri Mühendisliği veya ilgili Anabilim Dallarından Yüksek Lisans mezunu olmak.
ENDÜSTRİ MÜHEN

DİSLİĞİ

(Sakarya

Üniv ile

Ortak)

Sayısal5Fakültelerin Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği veya Sistem Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak.3Enstitülerin Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği veya Sistem Mühendisliği Anabilim Dallarından mezun olmak.

(Llisans eğitimlerini de aynı bölümlerde yapmış olmak.)

ENDÜST

RİYEL TASARIM

MÜHEN

DİSLİĞİ

Sayısal7Mühendislik, Teknoloji veya Teknik Eğitim Fakültelerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak.

 

3Enstitülerin ilgili alanlarında Yüksek Lisans mezunu olmak olmak,
ORMAN ENDÜSTRİ MÜHEN

DİSLİĞİ

Sayısal5Orman Endüstri Mühendisliği, Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği veyaMobilya ve Dekorasyon Eğitimibölümlerinin herhangi birinden mezun olmak.3Enstitülerin Orman Endüstri Mühendisliği, Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği veya Mobilya ve Dekorasyon Eğitimi Anabilim Dallarından herhangi birinde Yüksek Lisans mezunu olmak.
ÇEVRE

MÜHEN

DİSLİĞİ

Sayısal5Mühendislik Fakültesi, Fen Fakültesi Kimya ve Biyoloji Bölümleri ile Ziraat Fakültesi mezunu olmak. (Lisans mezuniyet alanları Çevre Mühendisliği dışında olan öğrencilere Bilimsel Hazırlık Programı) uygulanacaktır.

 

POLİMER MÜHEN

DİSLİĞİ

Sayısal6Fakültelerin Polimer Mühendisliği, Kimya, Kimya Mühendisliği, Kimya Öğretmenliği, Malzeme Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak.

 

BAŞVURU KOŞULLARI

A- YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU KOŞULLARI

a)Lisans Diplomasına sahip olmak,

b)Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavından (ALES) başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puan almış olmak. ALES sonucu yerine bu sınava eşdeğerliği kabul edilen uluslararası düzeyde benzeri sınavlardan Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar düzeyinde sağlanan puanlar Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilebilir.

c)İlanda yer alan mezuniyet şartlarını taşımak,

B- DOKTORA PROGRAMLARINA BAŞVURU KOŞULLARI

a)Lisans veya Yüksek Lisans Diplomasına sahip olmak,

b)Yabancı Dil Sınavından (YDS) en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen benzer sınavlardan bu puana eşdeğer bir puan almış olmak.

ALES’den başvurduğu programın puan türünde en az 60, lisans diplomasıyla başvuranlardan başvurduğu programın gerektirdiği puan türünde en az 70 standart puana sahip olmak. ALES sonucu yerine bu sınava eşdeğerliği kabul edilen uluslararası düzeyde benzeri sınavlardan Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar düzeyinde sağlanan puanlar Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilebilir.

(NOT: ALES standart puanı 55’den az olmamak koşuluyla başvurduğu Yüksek Lisans Programını Üniversitede veya başka bir Yükseköğretim Kurumunda tamamladıktan sonra bir yarıyıldan fazla ara vermemiş olmak şartıyla Doktora Programına başvuran adaylarda yeniden ALES’e girmiş olma şartı aranmaz. Bu adayların kabulünde, Yüksek Lisans Programına başvuru sırasındaki ALES standart puanları esas alınır.)

c)İlanda yer alan mezuniyet şartlarını taşımak,

Yükseköğretim Kurumu’nca belirlenen ALES geçerlilik Tablosu

ALES sınavının yapıldığı tarihGeçerlilik süresiGeçerlilik bitiş tarihi
2012 Mayıs

2012 Kasım

2013 Mayıs

2013 Kasım

2014 Mayıs

2014 Kasım

3 yıl

3 yıl

3 yıl

3 yıl

3 yıl

3 yıl

Haziran 2015 sonu

Aralık 2015 Sonu

Haziran 2016 sonu

Aralık 2016 sonu

Haziran 2017 sonu Aralık 2017 sonu

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsüne aşağıda isimleri yazılı Anabilim Dallarına 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Yüksek Lisans Programlarına öğrenci alınacaktır. Adayların 01-30 Haziran 2015tarihleri arasında başvurularını http://sabien.karabuk.edu.tr/ adresinden online yapmaları gerekmektedir. İlgililere duyurulur.

ANABİLİM DALIBİLİM DALIPUAN TÜRÜKONTENJANKOŞULLAR
Yüksek LisansDoktora
EbelikSayısal5Ebelik Lisans Mezunu olmak
Hemşirelik BilimiSayısal14Hemşirelik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü ve Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Lisans mezunu olmak.
Çocuk Gelişimi ve EğitimEşit-Ağırlık10Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Okul Öncesi Öğretmenliği, Özel Eğitim Ebelik ( daha önce çocuk gelişimi bölümünden ders almış olmak) Lisans mezunu olmak.

BAŞVURU KOŞULLARI

A- YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU KOŞULLARI

a) Lisans diplomasına sahip olmak,

b) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavından (ALES) başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puan almış olmak. ALES sonucu yerine, bu sınava eşdeğerliği kabul edilen uluslararası düzeyde benzeri sınavlardan, Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar düzeyinde sağlanan puanlar, Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilebilir.

c) İlanda yer alan mezuniyet şartlarını taşımak

Yükseköğretim Kurumu’nca belirlenen ALES geçerlilik Tablosu

ALES sınavının

Yapıldığı tarih

Geçerlilik süresiGeçerlilik bitiş tarihi
2012 Kasım

2013 Mayıs

2013 Kasım

2014 Mayıs

2014 Kasım

2015 Mayıs

3 yıl

3 yıl

3 yıl

3 yıl

3 yıl

3 yıl

Aralık 2015 sonu

Haziran 2016 sonu

Aralık 2016 sonu

Haziran 2017 sonu

Aralık 2017 sonu

Haziran 2018 sonu

C- DEĞERLENDİRME VE ÖĞRENCİ KABULÜ

a) Yüksek Lisans Programına Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan (ALES) standart puanı ve adayların başvurdukları bilim alanında yapılacak yazılı sınav sonucu değerlendirilerek öğrenci alınır.

Yüksek Lisans Programına başvuran adaylar değerlendirme öncesinde Yabancı Dil Sınavına alınırlar*. YDS’den en az 55 (ellibeş) puan veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen benzer sınavlardan bu puana eşdeğer bir puan almış olduğuna Enstitü Yönetim Kurulunca karar verilenler bu sınavdan muaf tutulur. Adayların Yabancı Dil Sınavı ve Yazılı Sınavlarının değerlendirilmesi, Anabilim/Anasanat Dalı Kurulunun önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen en az üç, beş ya da en çok yedi üyeden oluşan jürilerce yapılır.

Yabancı Dil Sınavı; yabancı dilde yazılmış, adayın bilim alanı ile ilgili 200 kelimelik bir metnin Türkçe’ye 2 (iki) saat içinde, metnin anlamına sadık kalacak şekilde tercüme edilmesi suretiyle yapılır. Bu sınavda sözlük kullanılabilir. Yabancı Dil Sınavında başarı notu tam notun %60 (yüzde altmış)’ıdır. Yabancı Dil Sınavından muaf olmadığı halde sınava girmeyen veya sınava girerek başarısız bulunanlar Yazılı Sınava alınmaz.

b) Yüksek lisans öğrenimine kabulde başarı notu; ALES standart puanının %70’i ve yazılı puanının %30’u alınarak hesaplanır. Yazılı Sınavı, 100 tam not üzerinden değerlendirilerek belirlenir. Yazılı Sınava girmeyen veya Yazılı Sınav notu, 60’ın altında olan adaylar başarısız kabul edilir.Yapılan değerlendirmede, 100 tam puanüzerinden en az 65 puan alanlar, başarı puanlarına göre sıralanarak kontenjan dahilinde Yüksek Lisans Programlarına kabul edilirler.

E- YABANCI DİL VE YAZILI SINAVLARI

Yabancı Dil ve Yazılı Sınavları aşağıda belirtilen gün ve saatlerde ilgili Anabilim Dalı Başkanlığında yapılacaktır.

Anabilim DallarıY.Dil SınavıSaatYazılıSaatSınav Yeri
Ebelik ABD07.07.2015

AMFİ 19

10:0008.07.2015

AMFİ 19

10:00İİBF

AMFİ 19

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi ABD07.07.2015

AMFİ 19

10:0008.07.2015

AMFİ 19

10:00İİBF

AMFİ 19

Hemşirelik Bilimi ABD07.07.2015

AMFİ 19

10:0008.07.2015

AMFİ 19

10:00İİBF

AMFİ 19

F- SONUÇLARIN İLANI VE KAYIT TAKVİMİ

Giriş Sınav Sonuçlarının İlanı

10 Temmuz 2015

Öğrenci Numaralarının İlanı

10 Temmuz 2015

Lisansüstü Programlara Kesin Kayıtların Yapılması

07-09 Eylül 2015

Yedek Öğrenci Kayıtlarının Yapılması

10 Eylül 2015

Ders Alma

07-11 Eylül 2015

Ders Almalara İlişkin Danışman Onayının Son Tarihi ve Derslerin Başlaması

12 Eylül 2015

Derslerin Başlaması

14 Eylül 2015

G- KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

a Yüksek Lisans Programına başvuranlar için Lisans Mezuniyet Belgesinin aslı veya Enstitüce onaylı sureti,

b Yüksek Lisans Programına başvuranlar için Lisans not durum belgesinin (Transkript) aslı veya Enstitüce onaylı sureti,

c ALES Sonuç Belgesi aslı veya Enstitüce onaylı sureti,

d YDS/ÜDS/KPDS Sonuç Belgesi aslı veya Enstitüce onaylı sureti,

e Nüfus Cüzdanın Enstitüce onaylı sureti,

f 6 adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş).

g-10 TL değerinde posta pulu

NOT:

1– Adayların kesin kayıt işlemlerini şahsen yaptırmaları zorunludur. Mazereti sebebiyle gelemeyecek adaylar, bir başka kişiye noterden vekalet vermeleri suretiyle kayıt işlemlerini yaptırabileceklerdir.

2- Değerlendirme sonucunda başarılı olan öğrenci sayısı 5’den daha az olan Anabilim/Anasanat Dallarında o ders yılı için Lisansüstü öğretimi açılmayabilir.

3- Başvuru bilgi ve belgelerinin yanlış veya eksik olması halinde müracaatlar kabul edilmeyecektir.

4- Başvurular ilan metninde belirtilen mezuniyetlerin dışında kabul edilmeyecektir.

5- Daha fazla bilgi edinmek isteyenler Enstitü Müdürlüğüne başvurabilir.

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tel : (0-370) 433 37 88

ADRES:

Karabük Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Merkezi Derslik Binası Kat: 2

Demir Çelik Kampüsü

78050 / KARABÜK

Bir önceki yazımız olan İMÜ Y. Lisans ve Doktora Program İlanı başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.