Karayolları Genel Müdürlüğü, 3000 Sürekli İşçi Alımı Yapıyor!

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından gerçekleştirilecek olan 3000 sürekli işçi alımı hakkında hangi bilgileri öğrenmemiz gerekiyor? Detaylar Haberimizde…

Karayolları Genel Müdürlüğü, 3000 Sürekli İşçi Alımı Yapıyor!
Yayınlama: 27.04.2023
Düzenleme: 28.04.2023 18:40
454
A+
A-

İLAN BİLGİLERİ:

Karayolları Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu ile bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 3000 (üç bin) sürekli işçi alımı yapılacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ:

Türkiye Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerinde talebimiz Açık İş İlanlarında 02/05/2023 tarihinde ilan edilecek ve 5 gün ilanda kalacaktır. İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden “İş Arayan” linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılır.İşe alınacak işçilerde aranılan şartlar ve İşçi alımı yapılacak illere https://www.kgm.gov.tr/Sayfalar/KGM/SiteTr/Root/Duyurular.aspx internet adresinden ulaşabilirsiniz.

GENEL ŞARTLAR:

1.    Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
2.    2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak,
3.    Kamusal haklardan mahrum bulunmamak. (TCK 53-1/a Maddesi)
4.    Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca görevlerinden çıkarılmamış veya meslekten ihraç edilmemiş olmak.
5.    7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca atanmasına engel hali bulunmamak.
6.    Askerliğini tamamlamış, muaf veya tecilli olmak (erkek adaylar için).
7.    İşgücü istemimizin yayımlandığı tarih itibariyle Karayolları Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatına ait sürekli işçi kadrolarında çalışanların ilan edilen kadrolara başvuru yapmaları halinde başvuruları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır.
8.    Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.
9.    Arazide ve vardiyalı çalışmaya engel durumu olmamak.
10.  Her türlü iklim ve yolculuk şartlarına elverişli olmak, görevlerini sürekli yapmaya ve görev gereği seyahat etmeye engel olabilecek hastalık ve engeli bulunmamak.
11.  Ataması yapılacak adaylardan Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Çalışabilir Sağlık Raporu istenilecektir.
12.  Adayların, başvurunun son günü itibariyle başvurduğu unvan için talep edilen eğitim durumu ile ilanda belirtilen şartları karşılaması gerekmektedir.
13.  Her aday, Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR) yayımlanan ilanlarımızdan bir tanesine başvuru yapabilecektir. Birden fazla il veya meslek koluna başvuru yapıldığının tespit edilmesi halinde adayın hiçbir başvurusu kabul edilmeyecektir.
14.  İstenilen mesleki eğitim belgelerinin Milli Eğitim Bakanlığı onaylı olması gerekmektedir.
15.  İŞKUR tarafından gönderilen; başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl, ihtiyaç duyulacak sayıda yedek işçi kura ile belirlenecektir. Kura tarihi ve yeri kurumumuz resmi internet adresinde (www.kgm.gov.tr) daha sonra duyurulacaktır.
16.  İşçi olarak atanmak için nihai listede yer alan adayların; hangi belgeleri teslim edeceği, belge teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri Genel Müdürlüğümüz internet adresinin (www.kgm.gov.tr) duyurular kısmında daha sonra ilan edilecek olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
17.  Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya gerçeğe aykırı belge verdiği tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya gerçeğe aykırı belge verdiği tespit edilenler hakkında gerekli yasal işlemler yapılacaktır.
18.  Ataması yapılan işçi 5 yıl boyunca başka bir ildeki işyerlerine nakil (tayin) talebinde bulunamayacaktır.
19.  İşe alınanlar 409,24 TL. çıplak yevmiye ile işe başlatılacaktır.
20.  İşe alınacak işçiler 2 aylık deneme süresine tabi tutulacaktır. Deneme süresi içerisinde başarısız olanların iş akitleri bildirim süresine gerek olmaksızın feshedilecektir. Deneme süresi içerisinde sözleşmesi feshedilenlerin yerine yedek listenin ilk sırasındaki adaydan başlanarak aranan şartlara haiz olanların ataması yapılacaktır.
21.  Göreve başlamaya hak kazanan adaylar istenilen belgeleri daha sonra belirtilecek yer ve tarihlerde şahsen teslim edeceklerdir. Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Ancak hastalık veya doğum mazereti nedeniyle belgelerini teslim etmeye gidemeyecek durumda olanlar (durumlarını belirten doğum raporu veya hastalık raporu ibraz etmeleri kaydıyla) belgelerini yakınları aracılığıyla teslim edebileceklerdir. Ataması yapıldığı halde 15 gün içinde göreve başlamayanların, deneme süresi içinde işten ayrılanların, belirtilen süre içerisinde belge teslim etmeyenlerin, iş hakkından vazgeçenlerin veya başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin yerine, mezkur Yönetmelik hükümlerine istinaden yedek listeden atama yapılacaktır.
22.  İşveren ihtiyaç duyması halinde işe alınan işçileri Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde herhangi bir işyerinde çalıştırabilir.
23.  İşveren işe alınan işçilerden yaptıracağı iş için zorunlu olan belgeleri almak için Mesleki Eğitim Kursu görmesini isteyebilir.

Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.