KGM 6.417 Personel Alım İlanı

KGM 6.417 Personel Alım İlanı
Yayınlama: 08.05.2015
Düzenleme: 05.03.2021 22:10
592
A+
A-

D U Y U R U
Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) üyesi bulunduğu Türk Ağır San

D U Y U R U

           Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) üyesi bulunduğu Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS), Türk-İş Konfederasyonu Başkanı, Türkiye Yol, Yapı, İnşaat İşçileri Sendikası (YOL-İŞ), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı tarafından 29/04/2015 tarihinde imzalanan Protokol uyarınca Genel Müdürlüğe bağlı işyerlerinde çalıştırılmak üzere 6.417 işçi istihdam edilmek üzere aşağıdaki şartlarla ön başvurular kabul edilecektir.

PROTOKOL KAPSAMINDA ÖN BAŞVURU YAPMAK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

  1. Karayolları Genel Müdürlüğü işyerlerinde yürütülen yardımcı işler hariç, 4734 sayılı Kamu İhale Kanuna göre hizmet alım ihaleleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılmış olmak,
  2. Protokolün imza tarihinden önce emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı bağlanmamış olmak veya başka bir kamu kurum ya da kuruluşunda kadrolu olarak istihdam edilmiyor olmak,
  3. 1 inci madde kapsamındaki işlerde 01/01/2013 tarihinden önce işe girmiş olup, bu tarihten önce veya sonra toplam 6 ay kıdem koşulunu sağlamak,
  4.  İş sözleşmesi 01/01/2010 tarihinden önce sona ermemiş olmak veya bu tarihten önce iş sözleşmesi sona ermekle birlikte 01/01/2013 tarihinden önce birinci madde kapsamda tekrar çalışmaya başlamış bulunmak,
  5. Sürekli işçi kadrosuna atanacağı tarihe kadar geçen çalışma sürelerine bağlı olarak varsa mahkemelerce karara bağlanmış olanlar da dâhil her türlü ücret ile diğer mali ve sosyal haklardan ve varsa işe iade davalarından doğan diğer alacak taleplerinden sulh sözleşmesini avukatı kanalıyla imzalamak suretiyle feragat etmeyi kabul etmek, anılan türdeki davalar sonucunda geçmişe dönük haklarının tamamına veya bir kısmına karşılık olarak 29/04/2015 tarihine kadar hiçbir şekilde kendisine ödeme yapılmamış bulunmak,
  6. Düz işçi pozisyonunda ve yürürlükteki asgari ücretin yüzde elli artırılması suretiyle bulunacak brüt çıplak ücretle işe başlamayı ve devamında Yol-İş Sendikası ile TÜHİS arasında bağıtlanacak 16. Dönem Toplu İş Sözleşmesinde belirlenecek mali ve sosyal haklarla çalışmayı kabul etmek(bu kapsamda işe başlatılacak işçiler için geçmiş hizmetleri karşılığı derece kademe ilerlemesi yapılacağı gibi işçiler ileride açılacak sınavlarla pozisyon değişikliğine tabi tutulacaktır.)
    Ön Başvuru Süresi: İlan tarihinden itibaren 18 MAYIS 2015 Pazartesi günü saat 17:30’a kadar ön başvuru yapılması zorunlu olup; bu süre içerisinde ön başvuruda bulunmayanların şartları taşısalar dahi hiçbir surette başvuruları kabul edilmeyecektir.   (Birinci madde kapsamında çalışmakta iken protokolün imza tarihi itibariyle askerlik, doğum veya sağlık kurulu raporu ile belgelendirilen sağlık sorunları ya da kanunen kullandırılan diğer ücretsiz izin halleri sebebiyle iş sözleşmesi askıda olanlar, bu hallerin sona erdiği tarihten itibaren 30 gün içinde bu duyuruda belirtilen şartları taşıdıklarını gösteren belgeler ile ayrıca asıl başvuru ilanında KGM tarafından istenilecek diğer bilgi ve belgelerle birlikte KGM ilgili Bölge Müdürlüklerine başvurabilirler.)
    Ön Başvuru Formunu dolduranlardan ön başvurusu işleme alınanların, aynı internet adresinde daha sonra ayrıca yayınlanacak olan asıl başvuru ilanında belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte KGM ilgili Bölge Müdürlüklerine şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Ön başvurunun işleme alınmış olması, başvurucunun Karayolları Genel Müdürlüğünde istihdam edileceği anlamına gelmemektedir. Bunun gibi, ön başvurusu işleme alınmamış olanlardan bu duyuruda belirtilen şartları taşıdığını iddia edenler, söz konusu şartları taşıdıklarını gösteren belgeler ile ayrıca asıl başvuru ilanında KGM tarafından istenilecek diğer bilgi ve belgelerle birlikte KGM ilgili Bölge Müdürlüklerine asıl başvurular için belirlenen süre içerisinde başvurabilirler. Yanlış ya da yanıltıcı beyanda bulunanlar ile şartları sağlamadığı herhangi bir aşamada tespit edilenler istihdam edilmeyeceği gibi, bu durumun sonradan ortaya çıkması halinde de iş akdi haklı nedenle feshedilecektir.

İlanen duyurulur.

      ÖN BAŞVURU FORMU İÇİN LİNKE TIKLAYINIZ

Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.