Kırıkkale Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı

Kırıkkale Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
Yayınlama: 04.05.2015
Düzenleme: 05.03.2021 22:10
393
A+
A-

Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Tüm Akademik İlanlar İçin Tıklayın
Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 ve 2914 sayılı Kanun, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğ

Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Tüm Akademik İlanlar İçin Tıklayın

Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 ve 2914 sayılı Kanun, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin yürürlükteki ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuruda bulunacak adaylar, yazışma adreslerini içeren, başvurdukları bölüm ve anabilim/anasanat dallarını belirttikleri dilekçelerine, yayın dosyalarına ek olarak özgeçmiş, 4 adet fotoğraf, öğrenim durumlarını gösterir belgeler (lisans, yükseklisans, doktora ve doçentlik belgeleri) nüfus cüzdanı örneği ve halen çalışanlar ile daha evvel kamu hizmeti bulunanlar hizmet belgelerini ekleyerek (Üniversitemiz Personeli hariç), Profesör ve Doçent kadrosuna başvuracak adayların Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı’na, Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların ise ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Başvuruda bulunacak adayların; http://www.kku.edu.tr/ internet adresindeki Personel Dairesi Başkanlığı web sayfasından erişebilecekleri Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri’ne göre sağladıkları Akademik Etkinlik Puan tablosunu hazırlayarak dilekçelerine ve yayın dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

Profesör kadrolarına müracaat edecek adaylar;

Özgeçmişlerini, (birisi başlıca araştırma eseri olmak üzere gösterecekleri eser veya yayınlarını belirttikleri) bilimsel yayınlarını, kongre, konferans ve tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden, biten yüksek lisans (bilim uzmanlığı) ve doktora çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan eserlerinin belirtildiği yayın listesini içeren 6 takım yayın dosyalarını başvuru dilekçelerine ekleyeceklerdir.

Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar;

Özgeçmişlerini, yayın listelerini, doçentlik belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım yayın dosyalarını başvuru dilekçelerine ekleyeceklerdir.

Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar;

Başvuru dilekçelerine yukarıdaki belgelere ilave olarak, bilimsel çalışma ve yayınlarını, özgeçmişlerini, yayın listelerini kapsayan 4 takım dosya ile birlikte ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların, yabancı dil sınav tarihi müracaat tarihinin bitiminde ilgili birimlerde ilan edilecektir.

Bütün kadrolara başvuracak adayların Devlet hizmetine girmede aranan niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

Bütün kadrolara başvuru süresi bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

 

BÖL. ANABİLİM/ANASANAT DALIPROFDOÇYRD. DOÇAÇIKLAMALAR
FEN – EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Yeni Türk Dili1Aktarma ve Kılınış konularında çalışmalar yapmış olmak.
Tarih Bölümü
Yakınçağ Tarihi1Son dönem Türk istihbarat tarihi alanında çalışmalar yapmış olmak.
Kimya Bölümü
Fizikokimya1Pervaporasyon, Mikrodalga destekli aşı kopolimerizasyon ve Kontrollü ilaç salım sistemleri konusunda çalışmalar yapmış olmak
Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
Mütercim Tercümanlık (Arapça)1
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Klinik Bilimler Bölümü
Restoratif Diş Tedavisi1
Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi1NTI-Tss splinti ile ilgili çalışma yapmış olmak.
Protetik Diş Tedavisi1Çiğneme simülatöründe solid zirkonyum köprüler, obstruktif uyku apnesi ve bruksizm konusunda çalışma yapmış olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Bilgisayar Bilimleri1Nano yapılarda simülasyon ve modelleme çalışmaları yapmış olmak.
İnşaat Mühendisliği Bölümü
Hidrolik1Hidrolojik kuraklık alanında çalışma yapmış olmak.
Yapı1Kompozit kiriş çivi konnektörlerinin yorulması ve betonarme donatılarda katodik koruma konusunda çalışma yapmış olmak.
Endüstri Mühendisliği Bölümü
Endüstri Mühendisliği1Hizmet sistemleri ile hizmet kalitesi ve performansı ölçüm modelleri üzerine çalışma yapmış olmak.
İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
Din Bilimleri1Manevi danışmanlıkta bibliyoterapi tekniği ve uygulaması konusunda Doktora yapmış olmak; Dezavantajlı gruplara rehberlikle ilgili çalışmaları bulunmak.
İKT. VE İDARİ BİL. FAKÜLTESİ
Ekonometri Bölümü
Ekonometri1Konjonktür dalgalanmaları, para politikaları ve enerji politikaları konularında çalışmalar yapmış olmak.
Uluslararası İlişkiler Bölümü
Uluslararası İlişkiler1Uluslararası İlişkiler Teorileri ve Avrupa Birliği konularında çalışmalar yapmış olmak.
İşletme Bölümü
Muhasebe ve Finansman1Finansal açıdan marka değerleme konusunda çalışması olmak.
İktisat Bölümü
İktisat Politikası1Büyüme ve Merkez Bankası alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
İktisat Politikası1Doktorasını İktisat Anabilim Dalı’nda yapmış olup, Enerji ve Çalışma Ekonomisi konularında çalışmalar yapmış olmak.
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Eğitim Bilimleri Bölümü
Eğitim Yön., Tef., Plan. ve Ekonomisi1Doçentliğini Eğitim Yönetimi ve Teftişi alanında almış olmak, Eğitim Personeli Geliştirme konularında çalışmış olmak.
TIP FAKÜLTESİ
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Göz Hastalıkları1En az üç yıl üniversite öğretim üyeliği tecrübesi olmak, diyabetik retinopatili gözlerde anti-VEGF ilaçların kornea ve koroid üzerine etkileri konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Ortopedi ve Travmatoloji1Ortopedik travma ve çocuk ortopedisi konularında öğretim üyesi olarak en az 3 yıllık üniversite tecrübesi olmak.
Beyin ve Sinir Cerrahisi1Deneysel serebral iskemide dekompressif kraniektomi ve medikal tedavilerin etkileri konusunda çalışma yapmış olmak.
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Acil Tıp1Hipotermi konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Acil Tıp1Üroloji Uzmanı olmak, Mikrocerrahi sertifikası bulunmak.
Deri ve Zührevi Hastalıklar1Dihidropiridin türevi kalsiyum kanal blokeri kullananlarda minimal eritem dozu konusunda çalışmış olmak.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları1Pediyatrik Nefroloji ve Pediyatrik Romatoloji uzmanı olmak, Henoch Schönlein purpurası tanılı çocuklarda plazmaferez konusunda çalışma ve deneyimi olmak.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları1Çocuk Gastroenterolojisi, Hepatolojisi ve Beslenmesi konusunda yan dal uzmanlığı bulunmak. Çölyak Hastalığı konusunda çalışmalar yapmış olmak.
İç Hastalıkları1Endokrinoloji uzmanı olmak, Postprandial hiperlipidemi ve insülin rezistansında hiperinsulinemik öglisemik klamp tekniği ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon1Elektronöromyografi (ENMG) eğitimi almış olmak ve ENMG ile ilgili en az 5 yıllık deneyimi ve bilimsel çalışmaları bulunmak.
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Tıbbi Mikrobiyoloji1Tıp Fakültesi mezunu olmak. Üniversitede en az 5 yıllık öğretim üyesi tecrübesi olmak.
KESKİN M.Y.O
Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü
Pazarlama1Müşteri İlişkileri ile Pazarlama Performansı konularında çalışmalar yapmış olmak.
TOPLAM18210

Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.