SON DAKİKA

KKK Sözleşmeli Er Alımı Yapıyor!

Bu haber 03 Şubat 2015 - 17:57 'de eklendi.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Danışma Adresi

K.K. Personel Temin Merkezi Komutanlığı CEBECİ/ANKARA

İrtibat Telefonu

(0312) 562 11 11 (2346)

(Başvuru koşulları, müracaat, sınav merkezi vb. sorular için)

(0312) 411 62 32 ve 34 (Tebliga  

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Danışma AdresiK.K. Personel Temin Merkezi Komutanlığı CEBECİ/ANKARA
İrtibat Telefonu(0312) 562 11 11 (2346)

(Başvuru koşulları, müracaat, sınav merkezi vb. sorular için)

(0312) 411 62 32 ve 34 (Tebligat ve Özlük hakları ile ilgili sorular için)
Genel Ağ (İnternet) Adresiwww. kkk. tsk. tr/PersonelTemin/Pertem. aspx

 

 1. GENEL HUSUSLAR:
 2. Kara Kuvvetleri Komutanlığının sözleşmeli er ihtiyacını karşılamak amacıyla personel temin edilecektir. Temin;
 • En az ilköğretim veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olup, askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış ve düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2015 tarihi itibarıyla yirmi beş yaşını bitirmemiş olanlar (01 Ocak 1990 tarihi ve sonrasında doğanlar),
 • En az orta öğretim (lise) ve yurt dışındaki dengi okul mezunu olup, askerlik hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlardan, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2015 tarihi itibarıyla yirmi yaşından gün almış ve yirmi beş yaşını bitirmemiş olanlar (01 Ocak 1990 tarihi ile 31 Aralık 1995 tarihleri arasında doğanlar)

arasından yapılacaktır.

 1. Temin faaliyeti, TABLO-1’deki faaliyet takvimine uygun olarak icra edilecektir. Ön başvurular,kkk.tsk.tr/PersonelTemin/Pertem.aspx genel ağ (internet) adresinden 01 Ocak 2015 tarihinden itibaren alınmaya başlanacaktır. Ön başvuru yapılabilecek en son tarih genel ağ adresinden bilahare yayımlanacak/duyurulacaktır.
 2. 2015 yılı içinde yapılan ön başvurular, adayların aynı yıl içinde seçim aşaması sınavlarına çağrılmasına kadar geçerli olacaktır (Aday, 2015 yılında yapılacak ilk sınava çağrılmaz ise ön başvurusu, 2015 yılı içerisinde yapılacak müteakip sınavlar için de geçerli olacak ve aday diğer sınavlara çağrılacaktır).

ç. Planlanan tarihteki sınavlara geçerli bir mazereti dolayısıyla katılamayacak olanlar, sınav tarihinden önce Kara Kuvvetleri Personel Temin Merkezi Komutanlığına (K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığına) (Cebeci/ANKARA) dilekçe vermek/göndermek suretiyle (mazeretlerinin kabul edilmesi durumunda) müteakip sınavlara planlanabilecektir.

 1. Adayların 2015 yılı içerisinde seçim aşaması sınavlarına bir defa katılma hakları vardır. Seçim aşaması sınavlarına katılan adaylara aynı yıl içerisinde ikinci defa ön başvuru yapma hakkı verilmeyecektir.
 2. Sözleşmeli er ön başvuruları, genel ağ üzerinden başvuru formunun doldurulması suretiyle yapılacaktır. Asıl başvurular ise, istenen belgeler ile seçim aşaması sınavlarına gelinmesi ve belgelerin kayıt kabul kuruluna teslim edilmesi ile yapılmış olacaktır.
 3. Ön başvuruları uygun olan adayların başvuru kabulleri ile seçim aşaması sınavları; K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığında (Cebeci/ANKARA) icra edilecektir. Adayların bütün işlemleri aynı gün içerisinde tamamlanacak ve tüm aşamalarda başarılı olan adaylar asker hastanesine (rapor almak üzere) sevk edilecektir.
 4. Adaylara seçim aşaması sınavları kapsamında ön sağlık muayenesi, fiziki yeterlilik testi ve mülakat yapılmaktadır, yazılı sınav yapılmamaktadır.

ğ. Seçim aşaması sınavlarında başarılı olan adaylar, diploma, bonservis, sertifika, kurs

belgesi vb. ilave yetenekleri de dikkate alınarak idarece uygun görülen sınıfa

sınıflandırılacak/yerleştirilecektir.

Seçim aşaması sınav tarihleri www.kkk.tsk.tr/PersonelTemin/Pertem.aspx genel ağ adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Ayrıca adayların belirttiği elektronik posta ve cep telefonuna kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılabilecektir. Adaylara, posta ile tebligat yapılmayacaktır.

 

 1. BAŞVURU
 2. Kimler Başvurabilir, Başvuru Koşulları Nelerdir?

Sözleşmeli erliğe aşağıdaki başvuru koşullarını sağlayan adaylar başvurabilir.

Başvuru Koşulları:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,
 • En az ilköğretim veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olup, askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış veya halen silahaltında bulunan adaylardan düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2015 tarihi itibarıyla yirmi beş yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1990 tarihi ve sonrasında doğanlar) (İlgili mevzuat gereğince halen silahaltında olan adayların işlemleri tamamlanmış olsa dahi eğitim birliği tebligatları askerliğinin bitiminde yapılacaktır),
 • En az orta öğretim (lise) ve yurt dışındaki dengi okul mezunu olup, askerlik hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlardan, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2015 tarihi itibarıyla yirmi yaşından gün almış ve yirmi beş yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1990 tarihi ile 31 Aralık 1995 tarihleri arasında doğanlar),
 • Askerî okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak,
 • Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er olarak istihdam edilmemiş olmak,
 • Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
 • Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlarından birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına (HAGB) karar verilmiş olsa dahi;
 • Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından,
 • Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından,
 • 22 Mayıs 1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148’inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkûm olmamak,
 • Taksirli suçlar hariç olmak üzere bir suçtan bir ay veya daha fazla hapis cezası ile mahkûm olmamak,
 • Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarından Nitelik Belgesi (TABLO-3) almış olmak,
 • Boy ve kilo oranları tablosunda (TABLO-4) belirtilen değerler içerisinde

bulunmak,

 • Yapılacak olan fiziki yeterlilik testi ve mülakatlarda başarılı olmak,
 • Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmış olmak,
 • Tüm sınavları geçen adaylar için TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak; sevk edildikleri asker hastanesinden “…sözleşmeli er olur.” kararlı sağlık raporu almış olmak,
 • Öğrenimini kendi adına yapmış olmak veya herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı hizmet veya tazminat yükümlülüğü bulunmamaktır.

UYARI: Ön başvuruda bulunan adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, sınavın veya temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun (tertip edilmiş olsalar dahi) işlemleri iptal edilecektir.

 1. Başvuru Nasıl ve Ne Zaman Yapılır?
 • Adaylar ön başvurularını TABLO-1’deki faaliyet takvimine uygun olarak 01 Ocak 2015 tarihinden itibaren Kara Kuvvetleri Komutanlığının kkk.tsk.tr/PersonelTemin/Pertem.aspx genel ağ (internet) adresinden çevrimiçi (online)

olarak yapacaktır. Halen silahaltında olan adaylar çevrimiçi başvurularını yaptıktan sonra TABLO-2’de bulunan dilekçeye ön başvuru sayfasının çıktısını da ekleyerek, kıta özlük dosyalarının muhafaza edildiği ilk amirine (nitelik belgelerinin hazırlanması için) müracaat edeceklerdir. Başvuruların ne zaman sonlandırılacağı 2015 yılı içerinde tekrar yayımlanacaktır.

 • Adayların çevrimiçi (online) başvuru formunu doldurmalarını müteakip en son aşamada, her bir aday için aday numarası otomatik olarak bilgisayar tarafından verilecek ve adayların başvuruları bu aday numaraları ile başvuru merkezinde kayda girecektir.
 • Ön başvurunun tamamlanmasını müteakip bütün işlemlerde bu aday numarası kullanılacağı için, adayların bu numaraları kaydederek muhafaza etmeleri önem arz etmektedir. Çevrimiçi (online) başvuru formu T.C. kimlik numarası, adı, soyadı ve aday numarası bilgileri girilmek suretiyle son müracaat tarihine kadar güncellenebilecektir.

 

Bir önceki yazımız olan Jandarma, Sözleşmeli Kadın Astsubay Alımı Yapıyor başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.