SON DAKİKA

Kocaeli Üniv. Yüksek Lisans ve Doktora Program İlanı

Bu haber 13 Ocak 2016 - 15:04 'de eklendi.

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

S.NO
ANABİLİM / ANASANAT DALLARI VE PROGRAMLARI
KONTENJAN
KOŞUL NO

YURTİÇİ ÖĞRENCİ
ULUSLARARASI ÖĞRENCİ
YATAY GEÇİŞ
TOPLAM

1
İŞLETME

1
Muhasebe ve Finansm SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
S.NOANABİLİM / ANASANAT DALLARI VE PROGRAMLARIKONTENJANKOŞUL NO
YURTİÇİ ÖĞRENCİULUSLARARASI ÖĞRENCİYATAY GEÇİŞTOPLAM
1İŞLETME
1Muhasebe ve Finansman YLS11.2
2Üretim Yönetimi ve Pazarlama YLS1
3Yönetim ve Organizasyon YLS1
4Muhasebe ve Finansman DR1
5Üretim Yönetimi ve Pazarlama DR51
6Yönetim ve Organizasyon DR1
7İşletme İ.Ö. YLS50
8E-İşletme (Uzaktan Eğitim Tezsiz YLS)50
2İKTİSAT
9İktisat Politikası YLS11.3
10İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat YLS1
11İktisat Teorisi ve Tarihi YLS1
12İktisat Doktora1
3SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
13Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi DR51.4
4KAMU HUKUKU
14Kamu Hukuku YLS2551.5
15Kamu Hukuku DR5
5İLETİŞİM TASARIMI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
16İletişim Tasarımı ve Bilişim Teknolojileri İ.Ö. YLS4051.6
17Görsel İletişim ve Reklamcılık2035
6ULUSLARARSI İLİŞKİLER
18Uluslararası İlişkiler YLS111.7
19Siyasi Tarih YLS11
20AB Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler YLS11
21Uluslararası İlişkiler DR11
7ÇALIŞMA EKONOMİSİ
22Çalışma Ekonomisi YLS101.8
23Sosyal Politika DR5
8TARİH
24Tarih YLS10211.9
9ARKEOLOJİ
25Arkeoloji YLS1521.10
10İÇ MİMARLIK ANASANAT DALI
26İç Mimarlık YLS1021.11
11EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
27Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Tezli YLS51.12
28Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi (İ.Ö.) Tezsiz YLS30
29Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi DR5
30Yaşam Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi YLS *10
12İLETİŞİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
31İletişim Bilimleri DR31.13
13TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
32Temel İslam Bilimleri YLS*10
NOT: * Bu programlarımız YÖK’e teklif edilmiş olup; açılma onayı müracaat tarihine yetişirse belirtilen kontenjanlar geçerli olacaktır. Aksi halde, bu programlara müracaat alınmayacaktır.

BAŞVURULARDA ARANACAK KOŞULLAR

1. Son üç yılda yapılmış olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavına (ALES) girmiş olmak ve bu sınavdan başvurulan programın lisans puan türünde (sözel veya eşit ağırlık) en az 55 puan almış olmak gereklidir.
Güzel Sanatlar ilintili lisansüstü programlarında ALES koşulu aranmaz.
Adaylar, ulusal merkezi yabancı dil sınavlarından doktora için 55 veya uluslararası sınavlardan eşdeğer puana sahip olmalıdır.

İkinci öğretim (tezsiz) ve Uzaktan Eğitim yüksek lisans programları için Yabancı Dil ve ALES puanı gerekmez.

İkinci öğretim programları için başarı değerlendirmesinde, lisans not ortalamasının % 70, mülakat notunun % 30 ağırlığı vardır. Bu programlar, en az 25 kayıtlı öğrenci ile açılır; kesin kayıt yaptıran öğrencilerin ilk dönemde en az üç derse yazılmaları gerekir.

E-İşletme (Uzaktan Eğitim) tezsiz yüksek lisans programı, sadece lisans not ortalamasını kullanarak öğrenci alır.

2. Muhasebe Finansman, Üretim Yönetimi ve Pazarlama, Yönetim ve Organizasyon Yüksek Lisans Programlarına,yatay geçiş için başvuracak adayların aynı programda yüksek lisans yapıyor olmaları gerekmektedir.
Üretim Yönetimi ve Pazarlama doktora programlarına, İşletme ilintili tezli yüksek lisans programı mezunları başvurabilirler.

Doktora Programlarına yatay geçiş için, başvuracak adayların aynı programda doktora yapıyor olmaları gerekmektedir.

İşletme (İ.Ö.) ve İşletme (Tezsiz Uzaktan Eğitim) Yüksek Lisans Programlarına, herhangi bir 4 yıllık yükseköğretim kurumundan mezun olanlar başvurabilirler.
3. İktisat Politikası, İktisat Teorisi ve Tarihi, İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Yüksek Lisans Programlarına, yatay geçiş için başvuracak adayların aynı programda yüksek lisans yapıyor olmaları gerekmektedir.
Ekonomi İ.Ö. Yüksek Lisans Programına, Herhangi bir 4 yıllık yükseköğretim kurumundan mezun olanlar başvurabilirler.
İktisat Doktora Programına, yatay geçiş için başvuracak adayların aynı programda doktora yapıyor olmaları gerekmektedir.
4.Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Doktora Programına, Yüksek Lisans eğitimini Yönetim Bilimleri, Kamu Yönetimi, Siyaset ve Sosyal Bilimler, Kamu ve Özel Hukuk, Kentleşme ve Çevre Sorunları, Avrupa Birliği, Uluslar arası İlişkiler, Felsefe, Sosyoloji, Yerel Yönetimler, İnsan Kaynakları Yönetimi programlarından birinde tamamlamış olanlar başvurabilirler.
5. Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programına, Hukuk fakültesi lisans mezunu olmak veya hakim, savcı, kaymakam olarak görev yapıyor olanlar başvurabilirler.

Kamu Hukuku Yüksek Lisans yatay geçiş, yatay geçiş için başvuracak adayların aynı programda yüksek lisans yapıyor olmaları gerekmektedir.

Kamu Hukuku Doktora Programına, yatay geçiş için başvuracak adayların aynı programda doktora yapıyor olmaları gerekmektedir.
6. İletişim Tasarımı ve Bilişim Teknolojileri II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programına, Tüm Sosyal ve Beşeri Bilimler, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Eğitim Bilimlerinden mezun olanlar başvurabilirler.

İletişim Tasarımı ve Bilişim Teknolojileri II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programına, yatay geçiş için başvuracak adayların aynı programda yüksek lisans yapıyor olmaları gerekmektedir.

Görsel İletişim ve Reklamcılık, Görsel İletişim Tasarımı, Reklamcılık, Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Radyo Televizyon ve Sinema, Halkla ilişkiler ve Reklamcılık alanında mezun olanlar başvurabilirler.

Görsel İletişim ve Reklamcılık, yatay geçiş için başvuracak adayların aynı programda yüksek lisans yapıyor olmaları gerekmektedir.

7. Uluslararası İlişkiler, Siyasi Tarih ve Avrupa Birliği Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programlarına, yatay geçiş için başvuracak adayların aynı programda yüksek lisans yapıyor olmaları gerekmektedir.

Uluslararası İlişkiler Doktora Programına, yatay geçiş için başvuracak adayların aynı programda doktora yapıyor olmaları gerekmektedir.

8. Çalışma Ekonomisi Yüksek Lisans Programına, İİBF, İktisat Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Fakültesi ve Mühendislik Fakültelerinin İşletme ve Endüstri Mühendisliği bölümü mezunları ile Felsefe, Sosyoloji, Tarih, Sosyal Hizmetler ve Psikoloji bölümünden mezun olanlar başvurabilirler.
Sosyal Politika Doktora Programına, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Sosyal Politika, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Yönetimi, İktisat, İşletme, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Felsefe, Sosyoloji, Psikoloji, Tarih, Sosyal Hizmetler, Sağlık Yönetimi, Özel Hukuk ve Kamu Hukuku yüksek lisans programlarından mezun olanlar başvurabilirler.
9. Tarih Yüksek Lisans Programına, herhangi bir 4 yıllık fakülte mezunu olanlar başvurabilirler.

Tarih Yüksek Lisans Programına, yatay geçiş için başvuracak adayların aynı programda yüksek lisans yapıyor olmaları gerekmektedir.

10. Arkeoloji Yüksek Lisans Programına, herhangi bir 4 yıllık lisans mezunu olanlar başvurabilirler.

Arkeoloji Yüksek Lisans Programına, yatay geçiş için başvuracak adayların aynı programda yüksek lisans yapıyor olmaları gerekmektedir.

11. İç Mimarlık Yüksek Lisans Programına, Fakültelerin İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Mimarlık, Resim, Heykel, Plastik Sanatlar, Seramik-Cam Tasarımı, Sahne Sanatları, Grafik, Müzik, Geleneksel Türk El Sanatları, Tekstil, Tekstil ve Moda Tasarımı, Sahne Dekorları ve Kostümü, Sanat Eserleri Konservasyonu ve Restorasyonu, Sinema Televizyon ve Film Tasarımı bölümleri mezunları başvurabilirler.
12. Eğitim Bilimleri (EYTPE) Tezsiz Yüksek Lisans Programına, herhangi bir 4 yıllık fakülte mezunu başvurabilir.
Eğitim Bilimleri (EYTPE) Tezli Yüksek Lisans Programına, Dört yıllık lisans mezunu (lisans tamamlama dahil) olanlar başvurabilirler. Alan dışından programa girmeye hak kazanan öğrenciler bilimsel hazırlık programına tabi tutulacaktır.
Eğitim Bilimleri (EYTPE) Doktora Programına, Sosyal Bilimler alanında tezli yüksek lisans derecesine sahip olanlar başvurabilirler. Alan dışından programa girmeye hak kazanan öğrenciler bilimsel hazırlık programına tabi tutulacaktır.
13. İletişim Bilimleri Doktora Programına sosyal – beşeri bilimler ve sanat, tasarım programlarıyla ilgili olan yüksek lisans programlarının herhangi birinden mezun olanlar başvurabilirler. Alan dışından programa girmeye hak kazanan öğrenciler bilimsel hazırlık programına tabi tutulacaktır.

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ ŞARTLARI

Türkiye ile aralarında kültür anlaşması bulunan ülkelerden veya Türk Devlet ve Akraba Topluluklarından gelen yabancı uyruklu yüksek lisans ve doktora adaylarının lisans ve yüksek lisans kademelerinde okudukları dersler ve başarı notları ile referans mektupları, varsa diğer kişisel bilgi ve belgeleri, ilgili anabilim dalı başkanlığınca incelenerek bilimsel düzeyi yeterli görülenler başvurdukları lisansüstü programa kabul edilebilirler. Bu adaylardan ALES belgesi istenmez.

Yabancı uyruklu adaylar için, yabancı dil Türkçe’dir. Yabancı uyruklu adaylardan, merkezi (TÖMER) Türkçe sınavından 70 ve üstü puan alanlar veya Enstitü Yönetim Kurulu’nun seçeceği üç kişilik jüri tarafından yapılacak Türk Dili yeterlik sınavından en az yetmiş puanı alanlar yüksek lisans ve doktora programına devam etme hakkı kazanırlar. Aksi halde, Türkçe öğrenmek için bir yıl izinli sayılırlar. Bir yıl içinde aynı usulle yapılacak Türk Dili sınavında başarılı olamayan yabancı uyruklu adaylar yüksek lisans ve doktora programlarına kayıt haklarını kaybederler.

Doktora Programlarına başvuran yabancı uyruklu adaylardan, ana dilleri dışında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın onayladığı dillerin birinden YDS’den en az 55 puan almış olmak ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak şartı aranır.

Kayıtları alınan adayların, ilgili Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Başkanlığınca lisansüstü programı yürütebilecekleri düzeyde bilimsel yeterliğe sahip olup olmadıkları değerlendirilir. Yetersiz bulunan adaylar “Bilimsel Hazırlık Programı”na alınırlar.

Yabancı uyruklu adayların vize ilintili işlem ve yükümlülükleri kendilerine aittir. İki dönem üst üste kayıt olmayan veya devamsızlıktan başarısız olanların kaydı silinir.

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER

ADAYLARIN, ENSTİTÜ WEB SAYFASI ÜZERİNDEN BAŞVURU İŞLEMLERİNİ TAMAMLAYARAK OLUŞTURDUKLARI FORMU, AŞAĞIDAKİ EVRAKLARLA BİRLİKTE ENSTİTÜMÜZE ŞAHSEN İLETMELERİ GEREKMEKTEDİR.

 1. Başvuru Dilekçesi (18-20 Ocak 2016 tarihlerinde Enstitü web sayfasından temin edilecektir).
 1. Mezuniyet Belgesinin fotokopisi (Kesin kayıtta belgenin noter onaylı sureti istenecektir).
 1. Yüksek lisans programlarına başvuranlar için lisans; Doktora programlarına başvuranlar için yüksek lisans öğrenimleri sırasında aldığı dersleri ve bu derslerden alınan notları gösterir Transkript fotokopisi.
 1. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), GMAT (ALES eşdeğer taban puanı 450) veya GRE (ALES eşdeğer taban puanı 610) Sınav Sonuç Belgesi (Öğrenci şifresi gerekmektedir).

Doktora programlarına başvuru için yabancı dil (YDS) merkezi sınavlardan en az 55 ya da YÖK tarafından kabul edilen sınavlardan bu puanlara eşdeğer bir puan alındığını gösteren belge (Öğrenci şifresi gerekmektedir).

 1. Nüfus cüzdanı fotokopisi.
 1. 1 adet fotoğraf.

YATAY GEÇİŞ İÇİN BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER

 1. Başvuru dilekçesi (18-20 Ocak 2016 tarihlerinde Enstitü web sayfasından temin edilecektir).
 1. Öğrencisi olduğu Enstitüden alınmış güncel öğrenci belgesi.
 1. Yüksek lisans programlarına başvuranlar için yüksek lisans; Doktora programlarına başvuranlar için doktora öğrenimleri sırasında aldığı dersleri ve bu derslerden alınan notları gösterir transkript fotokopisi.
 1. Başarılı olduğu derslerin ders içeriklerini gösteren belge.
 1. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), GMAT (ALES eşdeğer taban puanı 450) veya GRE (ALES eşdeğer taban puanı 610) Sınav Sonuç Belgesi (Öğrenci şifresi gerekmektedir).
 1. Doktora programlarına başvuru için yabancı dil(YDS) merkezi sınavlardan en az 50 ya da YÖK tarafından kabul edilen sınavlardan bu puanlara eşdeğer bir puan alındığını gösteren belge (Öğrenci şifresi gerekmektedir).

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN İSTENECEK BELGELER

 1. Diploma veya mezuniyet belgesi (Tercüme edilmiş)
 1. Not Döküm belgesi (Tercüme edilmiş)
 1. Pasaport (Başvuruda) Öğrenim meşruhatlı giriş vizeli pasaport örneği (kesin kayıtta)
 1. Doktora öğrencileri için yabancı dil belgesi
 1. Türkçe yeterlik belgesi
 1. 1 adet fotoğraf

* Noter onaylı sureti istenen belgelerin aslı ve birer fotokopisi getirildiğinde; fotokopiler, enstitümüzce -aslını görmek kaydıyla- onaylanmakta ve bu haliyle ön başvurularda ‘onaylı suret’ olarak kabul edilmektedir.

* Birden fazla programa başvuru mümkün olup, her bir program için ayrı ayrı belge hazırlanması gerekmektedir.

ÖN BAŞVURU TARİH VE YERLERİ

Ø Tüm ön başvurular 18-20 Ocak 2016 tarihleri arasında 09.00-17.00 saatleri arasında Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne şahsen yapılacaktır.

Ø Eksik belge ile başvuru kabul edilmeyecektir.

SINAV TARİHLERİ

Bilim (Mülakat) Sınavı: 25-26 Ocak 2016 Saat 10.00 (Bu tarihler arasında her bir Anabilim Dalı’nın sınav günü, Enstitü web sayfasında daha sonra yayınlanacaktır.)

Sınav Sonuçlarının ilanı: 27 Ocak 2016

Kayıt Tarihleri:28-29 Ocak 2016

İletişim:

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Umuttepe/Kocaeli

Tel: 0262 3031767-3031768

Web: www.sbe/kocaeli.edu.tr

ANABİLİM DALLARINA GÖRE ALES PUAN TÜRLERİ

İşletme, İktisat, Çalışma Ekonomisi, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Özel Hukuk, Kamu Hukuku, Felsefe, Eğitim Bilimleri, Arkeoloji, , Sınıf Öğretmenliği ve Sosyal Hizmet

EA (Eşit Ağırlık)

İletişim, Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Radyo-Televizyon ve Sinema, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı ve Sahne Sanatları , Batı Dilleri ve Edebiyatları

SÖZ (Sözel)


FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü Başvuru Koşulları ve Kontenjanları Genel Başvuru Koşulları

Başvuru şartları ve kontenjanlar için TIKLAYINIZ


Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru şartları ve kontenjanları için TIKLAYINIZ

Bir önceki yazımız olan Kilis 7 Aralık Üniv. Fen Bil. Ens. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.