Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
Yayınlama: 18.05.2015
Düzenleme: 05.03.2021 22:10
606
A+
A-

T.C.

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi T.C.

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.

  1. 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; özgeçmişlerini, yayın listelerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Bilimsel Yayınlarını, Kongre ve Konferans Tebliğleri ile bunlara yapılan Atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten Doktora ve Yüksek Lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalarharicinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta YeterlilikBelgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamukurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).
  2. 2547 Sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Yayın Listesi ile Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricindedilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi,Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamukurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).
  3. 2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardımcı Doçent adaylarının; anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların Hizmet Belgelerini, Bilimsel Çalışma Yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek ilgili birimlerine başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, UzmanlıkBelgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarıbelgesi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmaktaolanların hizmet belgeleri eklenecektir).

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca ilgili birimlerin Yönetim Kurulunca belirlenecek jüri tarafından başvuru dilekçesinde belirtmiş oldukları yabancı dilden dil sınavı yapılacaktır. (Yardımcı Doçentlik yabancı dil sınav tarihi, sınav yeri ve saati ilgili birimlerin web sayfasından duyurulacaktır.) Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

  1. Profesör ve Doçent unvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt unvanlı kadrolara başvuru yapamazlar.
  2. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
  3. İlan edilen Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat eden adaylardan, ilan edilen kadronun anabilim dalı ile Doçentlik, Doktora, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlik alanları farklı

olan adayların başvurulan Üniversite Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra nihai karar verilecek olup, uygun görülmeyenlerin başvurulan geçersiz sayılacaktır.

  1. İlan edilen kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, Yardımcı Doçent adaylarının ise ilgili birimlerine

şahsen başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan veya posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri, telefon numaraları ile e-posta adreslerini bildirmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

A D R E S :

Necmettin Erbakan Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Yenişehir Mah. Dr. Hulusi Baybal Caddesi Bera İş Merkezi No:12 Kat:22 Selçuklu/KONYA Telefon: 0.332.280 80 73-74

SIRANOBİRİMBÖLÜMANABİLİMDALI/PROGRAMK.UNVANIDERECEADETİÖZEL ŞARTLAR
1Fen FakültesiMatematik-BilgisayarBilimleriGeometriProfesör11Kontakt ve çatılı manifoldların geometrisi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
2Fen FakültesiBiyoteknolojiProfesör11Bitki sitogenetiği konusunda çalışmaları olmak.
3Ahmet Keleşoğlu Eğitim FakültesiÖzel EğitimZihin Engelliler EğitimiProfesör11Özel eğitimde provizyon, öğrenme güçlüğü, işitme engelliler eğitimi üzerine çalışmaları olmak.
4Ahmet Keleşoğlu Eğitim FakültesiEğitimBilimleriEğitim Programları ve ÖğretimProfesör11Teknolojik-pedagojik alan bilgisi üzerine çalışmaları olmak.
5Ahmet Keleşoğlu Eğitim FakültesiOrtaöğretim Fen ve Matematik Alanları EğitimiBiyoloji EğitimiProfesör11Balık biyo-ekolojisi, parazitleri ve biyoloji eğitimi üzerine çalışmaları olmak.
6Ahmet Keleşoğlu Eğitim FakültesiEğitimBilimleriRehberlik vePsikolojikDanışmanlıkProfesör11Demokratik sınıf inşa etme, demokratik öğretmen inançları, psikolojik ihtiyaçlar ve insani değerler ile ilgili çalışmaları olmak.
7Meram Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve HastalıklarıProfesör11Doku doppler yöntemleriyle ilgili ve obezlerde IMA epikardiyal yağ dokusu konularında çalışmaları olmak.
8Meram Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve HastalıklarıProfesör11İntestinal vasküler anomalilerde yeni tedavi yöntemleri ile ilgili çalışmaları bulunmak.
9Meram Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriRadyolojiProfesör11Nöroradyoloji konusunda deneyimli olmak, nöroanotomi ile ilgili çalışmaları olmak.
10Meram Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriAdli TıpProfesör11Ramazan ayı ölümleriyle ilgili çalışmaları olmak.

 

11Meram Tıp FakültesiDahili Tıp Bilimleriİç HastalıklarıProfesör11Yurtdışında faz 1 departmanında bulunmak.
12Meram Tıp FakültesiDahili Tıp Bilimleriİç HastalıklarıProfesör11ERCP, EUS ve karaciğer nakli konusunda deneyimli olmak.
13Meram Tıp FakültesiDahili Tıp Bilimleriİç HastalıklarıProfesör11Polikistik over sendromu konusunda çalışmaları bulunmak.
14Meram Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriKardiyolojiProfesör11Elektrofizyoloji ve aritmi konusunda deneyimli olmak.
15Meram Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriNörolojiProfesör11Migren ve vasküler sistem arasındaki bağlantı ile ilgili çalışmaları olmak.
16Meram Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriGenel CerrahiProfesör11Karaciğer, pankreas ve böbrek nakilleri konusunda deneyimli olmak.
17Meram Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriKadın Hastalıkları ve DoğumProfesör11Perinatoloji yandal uzmanı olmak ve tüp bebek sertifikasına sahip olmak.
18Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelikDoğum Kadın Sağlığı ve Hastalıkları HemşireliğiProfesör11Hemşirelik lisans mezunu olup, Doğum Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında doktora çalışması yapmış olmak.
19İlahiyatFakültesiTemel İslam BilimleriHadisProfesör11Öğretmen Adaylarının İmam- Hatip Lisesi Hadis Dersi Kazanımları Hakkında Özyeterlilik ile ilgili çalışma yapmış olmak.
20Mühendislik veMimarlıkFakültesiGıdaMühendisliğiGıda TeknolojisiProfesör11Tahıl ürünleri ve Fitik asit konularında çalışmaları olmak.
21Mühendislik veMimarlıkFakültesiEndüstriMühendisliğiEndüstriMühendisliğiProfesör11Finans Mühendisliği ve yapay sinir ağları konularında çalışmaları olmak.
22Mühendislik veMimarlıkFakültesiMimarlıkBina BilgisiProfesör11Hastane mimarisi üzerine çalışmaları olmak.
23Sosyal ve Beşeri Bilimler FakültesiTürk Dili ve EdebiyatıYeni Türk DiliProfesör11Osmanlı Türkçesi dönemiyle ilgili çalışmaları olmak.
24Sosyal ve Beşeri Bilimler FakültesiTürk Dili ve EdebiyatıYeni Türk DiliDoçent31İran’daki Türk ağızları üzerine çalışmaları olmak.
25Sosyal ve Beşeri Bilimler FakültesiTürk Dili ve EdebiyatıYeni Türk EdebiyatıDoçent11Hüseyin Rahmi GÜRPINAR Öyküleri ve Modern Türk Şiirinin Dil Sapmaları konularında çalışmaları olmak.
26Güzel Sanatlar Fakültesiİç Mimari ve Çevre TasarımıDoçent31Ağaçlandırma, süs bitkileri, üniversite kampüslerinde peyzaj tasarımı konularında çalışmaları olmak.
27Meram Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriAnesteziyoloji ve ReanimasyonDoçent11Dış anestezi konusunda deneyimli olmak.
28Meram Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriNörolojiDoçent21Serebral venöz tromboz üzerine çalışmaları bulunmak ve en az 5 yıl üniversite hastanesinde yoğun bakım yürütücülüğü yapmış olmak.

 

29Ahmet Keleşoğlu Eğitim FakültesiOrtaöğretim Fen ve Matematik Alanları EğitimiKimya EğitimiDoçent11Supramoleküler bileşikler, heterosiklik bileşikler ve Kimya Eğitimi alanında çalışmaları olmak.
30Ahmet Keleşoğlu Eğitim FakültesiOrtaöğretim Fen ve Matematik Alanları EğitimiKimya EğitimiDoçent11Supramoleküler kimya, asimetrik organokataliz, orgonobor Lewis asitleri ve Si-H bağ aktivasyonu üzerine çalışmaları olmak.
31Ahmet Keleşoğlu Eğitim FakültesiEğitimBilimleriEğitim Programları ve ÖğretimDoçent11Öğrenme stratejilerinin öğretimi, yürütücü biliş, akademik başarı ve duyuşsal giriş özellikleri konularında çalışmaları olmak.
32Ahmet Keleşoğlu Eğitim FakültesiBilgisayar ve Öğretim Teknolojileri EğitimiBilgisayar ve Öğretim Teknolojileri EğitimiDoçent31“Okullarda Teknoloji Planlaması” hakkında çalışmaları olmak.
33Ahmet Keleşoğlu Eğitim FakültesiİlköğretimFen Bilgisi EğitimiDoçent21Bilimin doğası hakkında ölçek geliştirme, aşamalı modelleme, öğretmen görüşleri ve sınıf içi uygulamalar hakkında çalışmaları olmak.
34Sosyal ve Beşeri Bilimler FakültesiUluslararasıİlişkilerUluslararasıİlişkilerDoçent21Kafkasya ve Orta Asya güvenliği konusunda çalışmaları olmak.
35İlahiyatFakültesiTemel İslam Bilimleriİslam HukukuDoçent11Hanefilik Tarihi ve Usulü üzerine çalışma yapmış olmak.
36Fen FakültesiMoleküler Biyoloji ve GenetikMoleküler Biyoloji ve GenetikYardımcıDoçent51Kanser genetiği, kanserde metastaz ve epitelyal mezenkimal geçiş mekanizmaları konusunda çalışmaları olmak.

 

 

Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.