KOSGEB 59 KOBİ Uzman Yardımcısı Alım İlanı

KOSGEB 59 KOBİ Uzman Yardımcısı Alım İlanı
Yayınlama: 04.06.2015
Düzenleme: 05.03.2021 22:11
451
A+
A-

KOSGEB 59 KOBİ uzman yardımcısı alacak.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından:

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından, Merkez ve Taşra Birimlerind KOSGEB 59 KOBİ uzman yardımcısı alacak.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından:

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından, Merkez ve Taşra Birimlerinde Görevlendirilmek Üzere 59 KOBİ Uzman Yardımcısı Alınacaktır.

TümMemur Alım Gurubu İçin Tıklayın

Aranan Şartlar

1) T.C. Vatandaşı olmak,

2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3) 18 yaşını bitirmiş ve Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

4) Askerlikle ilgisi bulunmamak; askerlik çağına gelmemiş, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş, yedek sınıfa geçirilmiş veya muaf olmak,

5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

7) Diğer kuruluşlarda mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak, mecburi hizmet borcunu ödemeyi kabul etmiş olduğunu tevsik etmek veya diğer kuruluşun ve KOSGEB’in muvafakatı ile mecburi hizmet süresini KOSGEB’de tamamlamayı taahhüt etmiş bulunmak,

8) KPSS sınavında aşağıda belirtilen puan türlerinde, 2013 veya 2014 yıllarında asgari 70 (yetmiş) puan almak,

9) Üniversitelerin en az dört yıllık lisans düzeyinde eğitim veren;

a. KUY01 Referans kodu için Mühendislik Fakültelerinin Endüstri, İşletme, Makine, Kimya, Matematik, Mekatronik, Metalürji veya Malzeme Mühendisliği ile diğer fakültelerin Matematik veya İstatistik bölümlerinin birinden yada bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtiçi ve/veya yurtdışı yabancı fakültelerin bölümlerinden mezun olmak ve KPSSP8 puan türünden asgari puanı almış olmak,

b. KUY02 Referans Kodu için Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat veya İşletme Fakültelerinin İktisat, İşletme, Maliye veya Kamu Yönetimi bölümlerinin birinden yada bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtiçi ve/veya yurtdışı yabancı fakültelerden mezun olmak ve KPSSP57 puan türünden asgari puanı almış olmak,

c. KUY03 Referans kodu için Mühendislik Fakültelerinin İnşaat Mühendisliği bölümünden yada bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtiçi ve/veya yurtdışı yabancı fakültelerin bölümlerinden mezun olmak ve KPSSP8 puan türünden asgari puanı almış olmak,

d. KUY04 Referans Kodu için İletişim Fakültelerinden yada bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtiçi ve/veya yurtdışı yabancı fakültelerden mezun olmak ve KPSSP8 puan türünden asgari puanı almış olmak,

e. KUY05 Referans Kodu için Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat veya İşletme Fakültelerinin Kamu Yönetimi bölümünden yada bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtiçi ve/veya yurtdışı yabancı fakültelerden mezun olmak ve KPSSP47 puan türünden asgari puanı almış olmak,

f. KUY06 Referans kodu için Mühendislik Fakültelerinin Makine Mühendisliği bölümünden yada bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtiçi ve/veya yurtdışı yabancı fakültelerin bölümünden mezun olmak ve KPSSP8 puan türünden asgari puanı almış olmak,

g. KUY07 Referans kodu için Mimarlık Fakültelerinin Mimarlık bölümünden yada bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtiçi ve/veya yurtdışı yabancı fakültelerin bölümlerinden mezun olmak ve KPSSP8 puan türünden asgari puanı almış olmak,

h. KUY08 Referans Kodu için Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat veya İşletme Fakültelerinin Uluslararası İlişkiler bölümünden yada bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtiçi ve/veya yurtdışı yabancı fakültelerden mezun olmak ve KPSSP88 puan türünden asgari puanı almış olmak,

Ön Başvuru

Yukarıdaki şartları haiz olan adaylar;

10) Başvurusunu 15 Haziran 2015 tarihinde saat 09:00’dan 26 Haziran 2015 günü saat 17:00’e kadar http://www.kosgeb.gov.tr internet adresinden, elektronik ortamda yapacaktır. Adayların doğrulattıkları elektronik posta adreslerine başvuru yaptıklarına dair bir bilgilendirme postası atılacaktır.

11) Her aday, yalnızca bir pozisyon için başvuru yapabilecektir.

12) Başvurular T.C. Kimlik Numarası ile yapılacak olup kimlik ve adres bilgileri, Kimlik Paylaşım Sisteminden alınacaktır.

13) Adaylar için başvuru sonrası gerekli her türlü duyuru elektronik ortamda yapılacaktır.

14) Müracaatlar aşağıda belirtilen pozisyonlara yapılacaktır;

Referans KoduBirimPozisyon Sayısı
KUY01Ağrı Hizmet Merkezi Müdürlüğü1
Antalya Hizmet Merkezi Müdürlüğü1
Balıkesir Hizmet Merkezi Müdürlüğü1
Gaziantep Hizmet Merkezi Müdürlüğü1
İstanbul Anadolu Yakası Hizmet Merkezi Müdürlüğü4
İstanbul Boğaziçi Hizmet Merkezi Müdürlüğü2
İstanbul Haliç Hizmet Merkezi Müdürlüğü2
İstanbul İkitelli Hizmet Merkezi Müdürlüğü3
Kastamonu Hizmet Merkezi Müdürlüğü1
Kırıkkale Hizmet Merkezi Müdürlüğü1
Konya Hizmet Merkezi Müdürlüğü1
Sivas Hizmet Merkezi Müdürlüğü1
Şanlıurfa Hizmet Merkezi Müdürlüğü1
Van Hizmet Merkezi Müdürlüğü1
KUY02Adana Hizmet Merkezi Müdürlüğü1
Afyonkarahisar Hizmet Merkezi Müdürlüğü2
Antalya Hizmet Merkezi Müdürlüğü2
Aydın Hizmet Merkezi Müdürlüğü1
Balıkesir Hizmet Merkezi Müdürlüğü1
Bolu Hizmet Merkezi Müdürlüğü1
Çankırı Hizmet Merkezi Müdürlüğü1
Düzce Hizmet Merkezi Müdürlüğü1
Gaziantep Hizmet Merkezi Müdürlüğü1
Giresun Hizmet Merkezi Müdürlüğü1
Gümüşhane Hizmet Merkezi Müdürlüğü1
Hatay Hizmet Merkezi Müdürlüğü1
Isparta Hizmet Merkezi Müdürlüğü1
İstanbul Anadolu Yakası Hizmet Merkezi Müdürlüğü3
İstanbul Haliç Hizmet Merkezi Müdürlüğü1
İstanbul İkitelli Hizmet Merkezi Müdürlüğü2
İzmir Güney Hizmet Merkezi Müdürlüğü1
Kars Hizmet Merkezi Müdürlüğü1
Kırklareli Hizmet Merkezi Müdürlüğü1
Manisa Hizmet Merkezi Müdürlüğü1
Muğla Hizmet Merkezi Müdürlüğü1
Nevşehir Hizmet Merkezi Müdürlüğü1
Tekirdağ Hizmet Merkezi Müdürlüğü1
Van Hizmet Merkezi Müdürlüğü1
Yalova Hizmet Merkezi Müdürlüğü1
KUY03Ankara/Başkanlık1
KUY04Ankara/Başkanlık2
KUY05Ankara/Başkanlık1
KUY06Ankara/Başkanlık1
KUY07Ankara/Başkanlık1
KUY08Ankara/Başkanlık2

Sözlü Sınava Katılma Şartları

Başvurusunu Yapan Adaylardan;

1) Başvurunun yapıldığı pozisyona göre, KPSS puanı en yüksek olandan başlanarak atama yapılacak pozisyon sayısının en fazla dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Çağrılmaya hak kazanan en düşük puana sahip adayla aynı puanı alan adayların tamamı sözlü sınava çağrılacaktır.

2) Sözlü sınavda adaylar, alan bilgisi, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirileceği pozisyona yatkınlığı, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığı kriterleri de göz önüne alınarak değerlendirilecektir.

3) Sözlü sınava hak kazanan adaylar, sözlü sınav öncesi http://www.kosgeb.gov.tr internet adresinden temin edecekleri KOBİ Uzman Yardımcılığı Bilgi ve Başvuru Formu’nu el yazısı ile okunaklı şekilde doldurup yanlarında bulunduracaktır. Formu eksik olan adaylar, sözlü sınava alınmayacaktır.

Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.