SON DAKİKA

KPSS 60 Puan ile Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Alınacak

Bu haber 27 Ağustos 2017 - 13:21 'de eklendi.

2017 Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Alımı başladı, Başvuru Şartları ilanın detaylarında..

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ DIŞ KAYNAKTAN MUVAZZAF ASTSUBAY ALIMI 2017 YILI BAŞVURU KILAVUZU

Son Başvuru Tarihi  :   11 Eylül 2017 (Saat 17.00)

Sınav Yeri            :   MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Mamak/ANKARA

 1. Muvazzaf Astsubaylığa Kimler Başvurabilir?

 

Türk Silahlı Kuvvetlerine muvazzaf subay olarak istihdam edilmek üzere, TABLO-1’de gösterilen kontenjan ve kaynak okullarına göre ( Kaynak okullar listesinde yer alan programlar ile aynı müfredata sahip olan ve YÖK tarafından denkliği onaylanan diğer Fakülte/Yüksekokul bölümleri mezunları da ilgili sınıf kontenjanı için başvurabileceklerdir.) mevcut kanun, yönetmelik  ve yönerge esasları kapsamında personel alınacaktır. Bu başvuru kılavuzunda belirtilen genel ve özel şartları taşıyan erkek adaylardan;

 

 • Geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavından “KPSSP93 Ön Lisans/ Geçerli KPSSP3 Lisans Puanı (son iki yılın en yüksek notu baz alınacaktır)” asgari 60 olanlar,

 

 • En az iki yıl ve daha fazla süreli yüksekokul/fakülte bitirenlerden kanuni sebeplerle (öğrenim, tecil vb.) henüz askerlik yükümlülüğünü yerine getirmemiş olanlar,

 

 • Askerlik hizmetini yapmakta olan yedek subay, kısa dönem erbaş ve erler veya askerlik hizmetinden terhis olanlar (Hakkında “yedek subay olamaz” kararı olanlar başvuramazlar.),

 

 • Erbaş ve erlerden askerlik hizmeti esnasında veya terhislerini müteakip en az iki yıl ve daha fazla süreli yüksekokul/fakülte bitirenler başvurabileceklerdir.

 

 1. Adaylarda Aranacak Nitelikler Nelerdir?

 

 • Genel Başvuru Şartları:

 

 • Muvazzaf astsubay adayları için 926 sayılı TSK Personel Kanunu’nun 68’inci maddesi ile Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Temin Yönetmeliği’nin 6’ncı maddesinde düzenlenmiş olan nitelikleri taşımak. Bunlar:

 

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zamanaşımına uğramış, yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,
 • Sivil okullardan herhangi bir nedenle çıkarılmamış, askerî okullardan herhangi bir nedenle çıkmış veya çıkarılmamış olmak,
 • Her ne sebeple olursa  olsun Türk  Silahlı Kuvvetlerinden   çıkarılmamış

 

olmak, almak,

 

 • Yapılacak arşiv araştırması ve güvenlik soruşturmasında olumlu   sonuç

 

 • Tutum ve davranışları ile yasadışı siyasî, yıkıcı,  irticaî, bölücü ideolojik

 

görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış olmak,

 • Herhangi bir bayan veya erkekle nikâhsız yaşamamak,
 • Daha önce çalıştığı kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik ve ahlakî nedenlerle çıkarılmamış olmak,
 • Adlî sicil müdürlüğü, ilgili Cumhuriyet savcılığı ve kayıtlı olduğu yerli askerlik şubelerinden temin edilecek belgelerde; bakaya veya yoklama kaçağı olarak aranmamak veya bu suçlardan soruşturma altında olmamak veya para cezasına çevrilse dahi bu suçlardan ceza almamak,
 • Yapılacak sınavlarda başarılı olmak,
 • Hakkında yedek subay olamaz kararı
 • Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış
 • Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, irtibatı veya iltisakı

 

 • Öğrenim ile İlgili Şartlar:
  • En az 2 yıl süreli yüksekokul/fakülte bölümlerinden mezun olmuş olmak,

 

 • Öğrenimlerini yurt dışında bitirenlerden diplomalarının yurt içinde denkliği veya yurt içi en az 2 yıl süreli yüksekokul/fakülte programları ile aynı müfredata sahip olduğu, Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanmış belge sahibi olmak,

 

 • Herhangi bir bakanlık veya kuruluşa karşı mecburi hizmeti olmamak ve kazandığı mesleki sıfatı nedeni ile ileride sınıf değişikliği isteminde bulunmayacağını taahhüt

 

 • Yaş ile İlgili Şartlar:

 

01 Ocak 2017 tarihi itibarıyla 2 yıl süreli yüksek öğretimi bitirenler için 25 yaşını bitirmemiş (01 Ocak 1992 ve daha sonraki doğumlular) olmak, 4 yıl ve daha fazla süreli yüksek öğretimi bitirenler için 27 yaşını bitirmemiş (01 Ocak 1990 ve daha sonraki doğumlular) olmak.

 

 • Sağlık ile İlgili Şartlar:

 

 • Fiziki Yeterlilik Testi ve Mülakat Sınavlarında başarılı olan adaylar, 11 Kasım 2016 tarihli ve 29885 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve  Sahil  Güvenlik  Komutanlığı  Sağlık  Yeteneği  Yönetmeliğinde”  belirtilen,  Sağlık

 

Bakanlığınca belirlenmiş olan Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşlarından

“Muvazzaf Astsubay Olur” kararlı sağlık raporunu almak üzere hastaneye yönlendirilecektir.

 

 • 2’nci seçim aşamasında başarılı olan Özel Kuvvetler Komutanlığı astsubay adaylarının sevk edilecekleri hastanelerden “Komando Olur. Paraşütle Atlar” kararlı sağlık raporu almaları; Deniz piyade sınıfı astsubay adaylarının ise sevk edilecekleri hastanelerden “SAT/SAS/1’inci Sınıf Dalgıç Olur” kararlı sağlık raporu almaları ve basınç odası testinde başarılı olmaları

 

NOT: Deniz Piyade adayları, Temel Askerlik ve Astsubaylık Nosyonu Kazandırılması Eğitimi’nden sonra askeri eğitim kapsamında, SAT (Sualtı Taarruz), SAS (Sualtı Savunma) ve 1’inci Sınıf Dalgıç Özel İhtisas Kurslarından birisine gönderilecektir. Bu nedenle adayların çok iyi derecede yüzme biliyor olması gerekmektedir.

 

 • Sağlık raporu için başvuran adaylar; sevk edildikleri hastanede bulunan sağlık bilgi sonuçlarının sınav merkezince görülebileceğini kabul etmiş sayılırlar. İstenen raporu alamayan adaylar seçim aşamalarından elenmiş sayılacaktır.

 

 • Özel Şartlar:

 

 • Geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavından “KPSSP93 Ön Lisans/ Geçerli KPSSP3 Lisans Puanı (son iki yılın en yüksek notu baz alınacaktır)” asgari 60 olanlar,

 

 • TABLO-3’de belirtilen branşlarda fiziki kabiliyet testi ile mülakatta başarılı olmak,

 

 • Daha önce Türk Silahlı Kuvvetlerinde subay, astsubay, askeri öğrenci, uzman jandarma, uzman erbaş ve sözleşmeli er olarak görevliyken ilişiği kesilmemiş veya çıkarılmamış olmak,

 

(ç) Yedek subaylar için görevli bulunduğu birlik ve kurumlardaki üç sicil amirinden, örneği TABLO-4’de bulunan “Muvazzaf Astsubay Olur” nitelik belgesini almış olmak; askerlik hizmetini 1111 sayılı Askerlik Kanunu/1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamında erbaş ve er olarak yapanlar için görevli bulunduğu birlik ve kurumlardaki üç sicil amirinden, örneği TABLO-5’de bulunan “Muvazzaf Astsubay Olur” nitelik belgesini almış olmak,

 

 • Silahlı Kuvvetlerde sivil memur ve işçi olarak görev yaparken başvuran adaylar için üç sicil amirinden TABLO-6’da bulunan uygun onaylı nitelik belgesi almak,

 

 • Yedek subay olarak askerlik hizmetini yapanlar veya yapmakta olanların bu görevlerinde aldıkları sicilin, sicil tam notunun % 85 veya daha üstünde olması

 

 • 11 Kasım 2016 tarihli ve 29885 sayılı “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde” belirtilen boy ve kilo sınırlarında olmak (Adaylar için boy ve kilo oranlarını gösteren nomogram TABLO-2’dedir.)

 

 1. Başvuru Nasıl ve Ne Zaman Yapılır?

 

 • Alım faaliyeti Ekim – Aralık 2017 arasındaki dönemde yapılacaktır. Adaylar başvurularını 11 Eylül 2017 (saat 17.00’a kadar) tarihine kadar, Milli Savunma Bakanlığının msb.gov.tr internet adresindeki başvuru formunu doldurarak çevrimiçi (online) olarak yapacaklardır. Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

 

 • Adayların çevrimiçi (online) başvuru formunu doldurmalarını müteakip başvuru bilgileri başvuru merkezinde kayda girecektir. Adayların TC Kimlik Numaraları Aday Numarası olarak kullanılacaktır. Başvurunun tamamlanmasını müteakip bütün işlemlerde TC Kimlik Numarası (aday numarası) kullanılacaktır

 

 • Çevrimiçi (online) Başvuru Formu, C. KİMLİK NUMARASI ve ADI, SOYADI bilgileri girilmek suretiyle son müracaat tarihine kadar güncellenebilecektir.

 

 • Başvurusu kabul edilen adaylara MEBS.Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında (MEBS.Ok.ve Eğt.Mrk.K.lığında (Mamak/ANKARA)) uygulanacak fiziki yeterlilik testi ve mülakat tarihleri msb.gov.tr internet adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Adaylara posta ile tebligat yapılmayacaktır.

 

 • Asıl başvurular; başvurusu kabul edilerek adayların kayıt kabul aşamasına gelmeleri ile yapılmış sayılacaktır.

 

ç.    Başvurunuz Hangi Durumlarda Geçersiz Sayılır?

 

Yanlış beyanda bulunanlar ile yukarıda sahip olunması gereken nitelikleri taşımadığı tespit edilenlerin (başarılı olup kursa katılsalar dahi) işlemleri durdurulacak ve iptal edilecektir.

 

 1. Birlik Komutanlıkları Tarafından Yapılacak İşlemler Nelerdir? (Halen askerlik yapanlar için)

 

 • Başvurusu kabul edilen halen silahaltındaki adayların askerlik hizmetine başlamadan önce bakaya veya yoklama kaçağı olarak aranıp aranmadığı veya adli para cezasına çevrilse dahi bu suçlardan ceza alıp almadığı, kısa dönem erbaş olarak askerlik hizmetini yapan aday hakkında “yedek subay olamaz” kararının bulunup bulunmadığı adayın sevk evrakından kontrol edilecek ve nitelik belgesinin TABLO–4 ve TABLO–5) ilgili bölümüne yazılacaktır.

 

 • TSK’da istihdam edilenler ile yedek subay olarak askerlik hizmetini yapanların bu görevlerinde aldıkları sicilin, sicil tam notunun % 85 veya daha üstünde olup olmadığı kontrol edilecek ve nitelik belgesinin ilgili bölümüne yazılacaktır.

 

 • Bu nitelik belgeleri kapalı ve mühürlü zarf içerisinde adaylara teslim edilecek, adaylar bu belgeyi ikinci seçim aşaması sınavlarına (fiziki kabiliyet yeterlilik testi ve mülakat) gelirken beraberinde getireceklerdir. Nitelik belgesinin her maddesi doldurulacaktır.

 

 • Askerlik hizmeti devam eden adaylara nüfus cüzdanları verilecek, adayların nüfus cüzdanı ve askerî kimlik belgeleri ile seçim aşaması sınavlarına katılmaları sağlanacaktır.

 

NOT: Birlik K.lıklarınca; hakkında “astsubay olmaya layıktır” nitelik belgesi düzenlenmeyenler ve/veya sicil ortalaması “sicil tam notunun % 85’in altında olanlara”, başvuru şartlarını taşımadıkları tebliğ edilecek ve bu adaylar sınavlara gönderilmeyecektir.

 

 1. ADAYLARIN TABİ TUTULACAKLARI SEÇİM AŞAMALARI NELERDİR?

 

 1. Seçim Aşaması Faaliyetleri Nelerdir?

 

 • Kayıt Kabul,

 

 • Fiziki Kontrol,

 

 • Fiziki Yeterlilik Testi (Spor),

 

 • Kişilik Değerlendirme Testi,

 

 • Mülakat,

 

 • Genel Sağlık Muayenesi,

 

 • Arşiv Araştırması ve Güvenlik Soruşturması.

 

 1. Seçim Aşaması Faaliyetlerine Kimler Çağrılacaktır?

 

 • Seçim aşamalarına  çağrı yapılacak  adayların  azami  yüzde  20’si  KPSSP3 lisans

puanına, yüzde 80’i KPSSP93 ön lisans puanına göre çağrılacaktır.

 

 • Adayların KPSS puanlarına göre sınavlara çağrılması Birinci Seçim Aşamasıdır. Başvuru yapan adaylar görev yapmak istedikleri kuvvet komutanlıklarını veya Özel Kuvvetler Komutanlığını (aday üç kuvvet komutanlığı ve Özel Kuvvetler K.lığını da tercih edebilir.) tercih edecekler. Daha sonra tercih ettiği kuvvet komutanlığının sınıflarından istediklerini tercih sırası belirterek tercih

 

 • Sınavlara çağrılacak adaylar; başvuruda bulunan adayların kuvvet tercihleri, kuvvet kontenjanları, ihtiyaç duyulan aday sayısı ve belirlenecek “Seçim Aşamaları Çağrı Puanına” göre ikinci seçim aşamalarına davet edilecektir. Başvurusu kabul edilen adaylar seçim aşaması faaliyetlerine çağrılacaktır. İkinci seçim aşamaları Ankara’da icra

 

 • İkinci seçim aşamasına (Kayıt Kabul, Fiziki Kontrol, FYT, Kişilik Değerlendirme Testi, Mülakat) çağrılacak aday sayısı, kontenjanın en fazla 20 katına kadar olacaktır. İkinci seçim aşamalarına çağrılan adaylar; internette ilân edilen tarih ve saatte, sınav merkezinde (ANKARA) hazır bulunacaklardır. Seçim aşaması sağlık raporu bölümü hariç olmak üzere iki gün olacak şekilde icra edilecektir. Birinci gün Kayıt Kabul, Fiziki Kontrol, Kişilik Değerlendirme Testi ve Fiziki Yeterlilik Testi (FYT), ikinci gün mülakat sınavları yapılacaktır. Yapılacak sınavlarda kontenjanın karşılanamaması durumunda ise ilave çağrı yapılabilecektir. Başvurusu kabul edilenlerin; kayıt- kabul, ön fiziki kontrol, kişilik değerlendirme testi, fiziki yeterlilik testi (FYT) ve mülakat faaliyetlerinin icra edileceği tarihler ile isim listeleri msb.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır.

 

 • Deniz Piyade sınıfına başvuruda bulunan adaylar ilk gün yapılan FYT ve ikinci gün yapılan mülakat sınavında başarılı olmaları durumunda üçüncü gün Deniz Piyade (150 m. suüstü yüzmesi, su altı yüzmesi, serbest düşme (5m), serbest dalış (4m), satıhta durma (1 dakika)) testlerine tabi tutulacaktır. Bu nedenle Deniz Piyade sınıfına başvuracak adayların çok iyi derecede yüzme biliyor olmaları

 

NOT: Çağrıldığı halde herhangi bir nedenle seçim aşaması faaliyetlerine katılmayan adaylara ek hak tanınmayacaktır.

 

 1. Seçim Aşaması Faaliyetleri Nerede İcra Edilecektir?

 

Başvuruları kabul edilen adayların, seçim aşaması faaliyetleri MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında (Mamak/ANKARA) yapılacaktır.

 

ç.    İkinci Seçim Aşaması Faaliyetleri ile İlgili Açıklamalar

 

 • Başvurusu kabul edilen adayların seçim faaliyetleri (kayıt-kabul, ön fiziki kontrol, kişilik değerlendirme testi, FYT ve mülakat) duyurulacak tarihler arasında MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında (Mamak/ANKARA) icra edilecektir. İdarece gerekli görüldüğü takdirde, planlanan tarihlerde (faaliyet takviminde) veya sınav merkezinde değişiklik yapılabilecektir. Olası değişiklikler ile ilgili duyurular msb.gov.tr internet adresinden yapılacaktır.

 

 • İkinci Seçim aşamasında adayların tabi olacakları aşamalar ve sınavlar:

 

 • Kayıt Kabul Faaliyeti:

 

Başvurusu kabul edilen adayların kayıt kabul aşaması için getirecekleri belgeler, Kayıt Kabul Komisyonunca teslim alınacak ve başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları mevzuat esaslarına göre kontrol edilecektir. Kontrol sonucunda eksik belgesi olan ve başvuru şartlarını taşımayan adaylar sınavın müteakip aşamalarına alınmayacaktır.

 

 • Fiziki Kontrol:

 

Adayların TABLO-2’de yer alan boy ve kilo sınırları içerisinde olup olmadıkları ölçülecektir. Ölçümler mutlaka ayakkabısız ve eşofmanlı/spor kıyafetli yapılacaktır. Tabloda yer  alan boy uzunluğu ile boy uzunluğuna uygun vücut ağırlığına sahip olmayan adaylar başvuru şartlarını taşımadığından ikinci seçim aşamalarına katılamayacaklardır. Bu aşamada elenen  adayın itirazı kabul edilecek ve farklı tartı, ölçüm veya kontrol cihazları ile tekrar değerlendirilecektir. Aday aynı gün içerisinde sınav merkezinden ayrılmadan itirazını yapacaktır. İkinci değerlendirmede belirlenen sonuçlara itiraz edilemeyecektir.

 

 • Fiziki Yeterlik Testi (FYT):

 

 • Kara, Deniz, Hava Kuvvetlerini tercih eden adaylar mekik, şınav ve 1500m koşu branşlarında, Özel Kuvvetler Komutanlığını tercih eden adaylara bu testlere ilave olarak barfiks branşında değerlendirilecektir. Deniz Piyade adayları ise ilave olarak barfiks ve yüzme testlerine (150 m. su üstü yüzmesi, su altı yüzmesi, serbest düşme (5m), serbest dalış (4m), satıhta durma (1 dakika)) alınacaklardır. Yapılacak değerlendirmeye esas FYT standartları TABLO-3’tedir. Deniz Piyade başvurusu bulunan adaylar FYT ve mülakat sınavlarında başarılı olmaları durumunda Kara Harp Okulu Komutanlığında ilave FYT testlerine tabi tutulacaktır. İlave yapılacak FYT testlerine ilişkin puan tablosu TABLO-3’te belirtilmiş olup değerlendirme ve itirazları aşağıdaki esaslara göre yapılacaktır.

 

 • Adaylar her branştan en az bir puan almak (Deniz Piyade adayları, Özel Kuvvetler Komutanlığı adayları ve Beden Eğitimi Öğretmeni adayları için puan limitleri farklı olup TABLO-3’te olduğu gibidir.) zorundadır. Bir branştan istenen puanı alamayan aday bir sonraki branşa giremeyecek; istediği takdirde başarısız olduğu branş veya branşlardan itiraz sınavına girebilecektir. İtiraz sınavından da yeterli puanı alamaz ise adayın işlemleri sonlandırılacaktır. FYT sonuçları adaylara sözlü olarak bildirilecektir. Aday başarısız olduğu her branş için itiraz hakkına sahiptir. İtiraz etmek isteyenler, taleplerini aynı gün içerisinde, seçim aşamalarının icra edildiği bölgeyi terk etmeden sonuç tebliğ komisyonuna iletecektir. İtiraz eden aday ilgili branştan tekrar teste tabi tutulmak üzere ilgili istasyona gönderilecektir. İtiraz sonucu sözlü olarak bildirilecektir. Komisyonun değerlendirmesi nihai karar olup, adayın ikinci bir itiraz hakkı söz konusu değildir.

 

 • Deniz Piyade başvurusu olan adayların, her bir branştan en az 20 puan almak ve serbest düşme (5m), serbest dalış (4m), satıhta durma (1 dakika) testlerinin tümünden başarılı olmak zorunluluğu olacaktır.

 

 • Özel Kuvvetler Komutanlığı başvurusu olan adayların, her bir branştan en az 20 puan alma, FYT puan ortalamasının en az 40 puan olma zorunluluğu olacaktır.

 

 • Tüm branşlardan     başarılı      olan     adaylar     mülakata     girmeye     hak

kazanacaklardır.

 

 • Adayların FYT notu, sınava girdiği branşlardan elde edilen puanların toplamının sınava girdiği branş sayısına bölünmesiyle elde

 

 • Adayların FYT için yanlarında spor malzemeleri (eşofman, spor şortu, spor ayakkabısı, spor çorabı, mayo, havlu vs.) getirmeleri gerekmektedir. FYT’ye katılan adaylar, kendileri için herhangi bir sağlık sorunu olmadığını kabul ve beyan etmiş sayılır. Sınavlar süresince meydana gelebilecek herhangi bir sağlık sorununda sorumluluk adaylara aittir. FYT’nin yapılacağı günde sağlık durumu itibarıyla testlere katılamayacak durumda bulunan adaylar (ameliyatlı, kırık, burkulma vb.) sınavlara kabul edilmezler. Bu durumda haklarını kaybetmiş sayılırlar.

 

(ç)   Kişilik Değerlendirme Testi:

 

Tüm adaylara Kişilik Değerlendirme Testi uygulanacaktır. Kişilik Değerlendirme Testi nota tahvil edilmeyecek, mülakatta kanaat oluşturmaya yardımcı olacaktır.

 

 • Mülakat:

 

 • Fiziki Yeterlilik Testinde başarılı olan adaylar mülakat komisyonlarına  sevk

edilir.

 

 • Adayların test ve sınavlar ile tespit edilemeyen bireysel özelliklerini tanımak amacıyla, yüz yüze görüşme yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen seçim aşamasıdır.

 

 • Mülakat komisyonu tarafından, görüşme yoluyla adayın; gelişime açıklığı, bireysel zenginlik ve kültürü, söylenenleri doğru anlama, konuşma ve ifade becerisi, düşünceleri arasındaki tutarlılığı, ikna gücü, çok yönlü düşünme yeteneği, kendine güveni, heyecan durumu, davranışlarındaki denge, mesleğe yönelik istekliliği, psikolojik yapısı, Türkçe’yi kusursuz konuşması, dilinde kekemelik, pelteklik ve tutukluk olmaması değerlendirilmektedir.

 

 • Komisyon üyeleri, adayları birbirlerinden bağımsız olarak ve yüz tam puan üzerinden değerlendirmektedir. Belirlenen baraj puanının altında puan alan adaylar müteakip sürece devam ettirilmez. Mülakat komisyonu kararları kesindir. Mülakat aşamasına idari itiraz hakkı bulunmamaktadır. Mülakat, 100 puan üzerinden değerlendirilecek, 70 ve üstü alan adaylar başarılı kabul

 

 • Sağlık Muayenesi:

 

Seçim aşamalarında başarılı olan adaylar, başvuruda bulundukları statüye ilişkin sağlık kurulu raporunu almak amacıyla, yetkili sağlık kuruluşlarına sevk edilmektedir.

 

 • Arşiv Araştırması ve Güvenlik Soruşturması:

 

 • Hastaneye sevk edilen adaylar, seçim aşamaları bölgesini terk etmeden yanında getirdikleri iki adet güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına esas formunu elden görevli personele teslim

 

 • Daha önceki seçim aşamalarını başarı ile tamamlayan adaylar hakkında ilgili kamu kurum ve kuruluşları aracığı ile arşiv araştırması ve resmi güvenlik soruşturması yapılacaktır.

 

 • Arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunan adaylar kabul

 

 • Adaylar kabul edilmiş, öğrenime başlamış olsalar dahi arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunanların ilişiği

 

 • Arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması için adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adres bilgileri kullanılacaktır. Bu nedenle; adayların halen ikamet ettiği güncel adres bilgileri, il/ilçe nüfus müdürlüklerince kullanılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olması

 

 1. Seçim Aşaması Sınavlarına Gelirken Yanınızda Neler Getireceksiniz?

 

 • İki adet güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına esas form,

 

Güvenlik   Soruşturması    ve    Arşiv    Araştırması    Formu    ve   Doldurma    Talimatı

TABLO-7’tedir. (Bilgisayar ortamında ve doldurma talimatına uygun olarak doldurulacaktır.)

 

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,

 

Aday kendisine ait nüfus cüzdanının bir adet fotokopisini beraberinde getirecektir.

Nüfus cüzdanın aslı seçim aşamalarında adayın üzerinde bulunacaktır.

 

 • Askerî kimlik fotokopisi,

 

Hâlen askerlik yapan/askerde olan aday, kendisine ait askerî kimlik kartının bir adet fotokopisini beraberinde getirecektir. Askeri kimlik kartının aslı seçim aşamalarında adayın üzerinde bulunacaktır.

 

 • Ön Lisans/Lisans Diploması,

 

Aday; mezun olduğu en az iki yıl süreli yüksekokul/fakülteye ait diplomasının veya mezuniyet belgesinin aslını beraberinde getirecektir. Bu belgenin bir adet fotokopisini veya mezun olunan yüksekokul/fakültenin yetkili makamlarınca onaylı örneğini beraberinde ayrıca getirecektir.

 

 • Denklik belgesi,

 

Öğrenimlerini yurt dışında bitirenler için Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış denklik belgesinin aslı (Adayın yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisini getireceklerdir.

 

 • Not Durum Belgesi (Transkript),

 

Bitirdiği en az 2 yıl süreli yüksekokul/fakülteye ait okuduğu süre ve dersleri gösteren  not durum belgesinin aslı ve fotokopisi (Adayın ismi, okul ve mezun olunan bölüm ismi bulunmayanların belgesi kabul edilmeyecektir.).

 

 • Terhis Belgesi (Askerlik hizmetini bitirenler için),

 

 • Terhis belgesinin aslı (Adayın yanında olacaktır) ve bir adet fotokopisi veya,

 

 • Terhis belgesinin önlü ve arkalı olmak üzere fotokopisi [Askerlik Şubelerinden onaylı suretini (Onaysız fotokopi kabul )].

 

 • Askerlik Durum Belgesi,

 

Askerlik hizmetini yapmayan erkek adaylar için, son bir ay içerisinde alınmış askerlik durum belgesinin aslı (Adayın yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisi.

 

 • Şehit/gazi eş ve çocuklarına ait ilgili kurumdan (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından) alınmış onaylı belgenin aslı (adayın yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisi,

 

Şehit/gazi yakını adayın anne/baba veya eşi TSK’ya mensup ise bağlı olduğu Kuvvet Komutanlıklarının Personel Başkanlığından, diğer kamu kurumlarına mensup ise mensup oldukları Bakanlık ve Sosyal Güvenlik Kurumunun her ikisinden de belge alacaklardır.

 

 • Adli sicil kaydı,

 

Başvuru formunda ADLİ SİCİL KAYDI’nı “EVET” olarak işaretleyenler, konu hakkındaki adli evraklarının aslı (Adayın yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisini (Mahkeme kararı, iddianame vb.) ikinci aşama sınavlarına gelirken getireceklerdir.

 

 • Fotoğraf,

 

Adayın en son halini gösterir 4,5×6 cm. ebadında 8 adet (cepheden çekilmiş arkası beyaz fon) fotoğraf (Dört tanesi dosyaya takılacaktır. Diğerleri zarf içerisinde adayın yanına bulunacaktır. Fotoğrafların arka tarafına adayın adı-soyadı, aday numarası tükenmez kalemle yazılacaktır) getirilecektir.

 

 • Nitelik Belgesi (TABLO-4, 5, 6),

 

 • Halen silahaltında olan 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamındaki yedek subaylar, kısa dönem erbaşlar ile 1111 sayılı Askerlik Kanunu kapsamında askerlik hizmetini yaparken en az iki yıl ve daha fazla süreli yüksekokul/fakülte bitirenler hakkında birlik komutanlıklarınca bu kılavuzda belirtilen nitelik belgeleri tanzim edilecektir.

 

 • Nitelik belgesi kontrol formu ile birlikte kapalı, mühürlü zarf içerisinde olacaktır. Açık olarak getirilen nitelik belgeleri kabul edilmeyecektir. İkinci seçim aşaması sınav tarihleri, dağıtım iznine denk gelen adaylar ile halen eğitim birliğinde olan adaylar, nitelik belgelerini eğitim birliğinden alacaklardır.
 • KPSSP93/KPSSP3 Puanı Belgesi,

Kamu Personeli Seçme Sınavından “KPSSP93 Ön Lisans/ KPSSP3 Lisans Puanı” asgari 60 olan sınav belgesi getirilecektir.

 

 • Ayrıca yanlarında tükenmez kalem (Mürekkepli kalem olmayacak), kurşun kalem, silgi, fiziki yeterlilik değerlendirme testi için eşofman, şort ve spor ayakkabısı

NOT 1: Adayların kayıt-kabul aşamasında teslim ettiği belgeler iade edilmeyecek, saklama süresi sonunda imha edilecektir. Bu nedenle adayların diploma, sertifika vb. belgelerinin asıllarını yanlarında getirmeleri ancak teslim etmemeleri önem arz etmektedir.

 

NOT 2: Adaylar fiziki yeterlilik testi ile mülakata gelirken getirecekleri belgeleri aşağıdaki belirtilen sıra ile [(1) maddesi üstte olacak şekilde] yarım kapaklı pembe karton dosyaya takılı olarak getireceklerdir. Belgeler şeffaf poşetlere (Naylon föye) konulmayacaktır. Dosyanın kapağına büyük harflerle adayın “aday numarası, adı, soyadı, T.C. kimlik numarası ve tercih ettiği sınıf” yazılacaktır.

 

NOT 3: İstenen belgeleri getirmeyen adaylar, belge eksikliğinden dolayı sınava alınmayacak ve işlemleri iptal edilecektir.

 1. Asil/Yedek Adayların Belirlenmesi ve Sınıflandırma Nasıl Yapılacaktır?
  • Değerlendirme:
   • Adaylar; KPSS, Fiziki Yeterlilik Testi ve Mülakat puanlarına göre değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Değerlendirme  Kara,  Deniz ve  Hava  Kuvvetleri başvuruları için  KPSS puanının

%50’si, Fiziki Yeterlilik Testinin %10’u ve mülakatın %40’ının toplanmasıyla elde edilecek sonuç puanına göre; Özel Kuvvetler Komutanlığı başvuruları için KPSS puanının %30’u, Fiziki Yeterlilik Testinin %40’ı ve mülakatın %30’nun toplanmasıyla elde edilecek sonuç puanına göre yapılacaktır.

 

 • Giriş koşullarını taşıyan şehit, malul gazi ile muharip gazi eş ve çocukları, başvuru kılavuzunda belirtilen merkezi sınav/yazılı sınav baraj puanını geçmek şartıyla şehit, malul gazi ile muharip gazi eş ve çocukları kontenjanı dâhilinde diğer seçim aşamalarında değerlendirilecek, bu adaylar arasında yapılan başarı sıralamasına göre toplam kontenjanın yüzde beşine kadarı temin edilecektir.
 • Kuvvet Tercihi ve Kuvvet K.lıklarında Sınıflandırma:
  • Başarılı olan adaylar;

 

 • Mezun olduğu lisans/önlisans programına göre ve önceliksiz (sıralama olmadan) olarak tercih ettiği her Kuvvet K.lığının sıralama listesinde sonuç puanına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanacaktır.

 

 • Birden fazla Kuvvet K.lığı tercihi yapması durumunda tercihlerinin önceliksiz

 olacağını bilmelidir. Birden fazla Kuvvet K.lığı tercihi yapması durumunda birden fazla Kuvvet K.lığı sıralama listesinde (asil veya yedek olarak) bulunabilir. Birden fazla Kuvvet K.lığı sıralama listesinde (asil veya yedek) bulunduğunda nihai tercihini kendisine yapılacak çağrı sonrasında kayıt işlemleri için istenen merkeze geldiğinde yapacaktır.

 

 • Nihai Kuvvet    lığı    tercihini    yaptığında     Kuvvet    K.lıkları    tarafından sınıflandırılacaktır. Sınıflandırma aşağıdaki şekilde yapılacaktır.

 

(ab) Başvuru aşamasında önceliksiz tercih ettiği her Kuvvet K.lığı için mezun olduğu lisans/önlisans programına göre öncelikli (sıralama şeklinde) olarak “Sınıf” (Piyade, Deniz Piyade, Seyir, Hava İstihkam, Tank vb.) tercihi yapacaktır.

 

(ac) Nihai  Kuvvet  K.lığı  tercihi  yapıldığında,  başvuru  aşamasında yapılan

 öncelikli     “Sınıf”  tercihlerine  göre  ve  tercih  ettiği  sınıflara  ait  kontenjanlar    dikkate  alınarak oluşturulacak asil/yedek listedeki sırasına göre sınıflandırılacaktır.

 • Nihai Kuvvet K.lığı tercihini yapan aday diğer Kuvvet K.lıkları listesinde de olması durumunda tercih etmediği Kuvvet K.lığı listesinden çıkarılacaktır.
 • Kuvvet tercihi ve sınıflandırma işlemleri sona erdiğinde Kuvvet lıkları tarafından eğitim faaliyetleri başlatılacaktır.
 1. Sınav Sonuçlarının İlanı Nasıl Olacaktır?

İcra edilen sınavlar sonucunda başarılı olan adayların listesi, www.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır.

 1. Aday Bilgilendirme Nasıl Yapılacaktır?
  • Tüm bilgilendirmeler ve duyurular msb.gov.tr internet adresinden yapılacaktır.
  • Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanan adayların eğitim tebligatları internet ile yapılacaktır. Ayrıca beyan edilen cep telefonuna kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılacaktır.

 

 • 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu hükümleri gereğince adayların internet adresinde yayımlanan bilgiler hakkındaki bilgi edinme başvurularına işlem yapılmayacaktır.

 

ğ.    Adayların Bilmesi Gereken Diğer Hususlar:

Seçim aşamalarında başarılı olmuş ve sağlık raporu ile güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmış adaylar öncelikli ve önceliksiz tercihleri ve kontenjanlara göre yerleştirildikleri eğitimlere planlanacaklardır.

 1. UYARILAR
 2. Adaylar başvuru şartlarında belirtilen koşulların tamamına uygun olmak zorundadırlar.
 3. Çevrimiçi (Online) Başvuru Formunda doldurulması gereken bütün bölümler tam ve doğru olarak doldurulacaktır.
 4. Adayların yazışma adresleri (E-posta dâhil) ile telefon numaralarını tam ve eksiksiz olarak doldurmaları gerekmektedir. İkamet edilen adresler yazılırken, ikamet edilen yerlerdeki postanelerden posta kodu öğrenilerek doğru şekilde girilmelidir. Temin sürecindeki bazı bilgilendirme ve tebliğler adayların cep telefonlarına kısa mesaj (SMS) göndermek suretiyle yapılacaktır. Bu nedenle adayların bildirdikleri cep telefonu numaralarının doğru ve adaylar tarafından kullanımda olması önem arz
 5. Verilen bilgilerin eksik ve hatalı olduğunun tespit edilmesi hâlinde aday elenmiş kabul edilecek ve işlemleri iptal
 6. Bu kılavuzda belirtilen nitelikleri taşımayan başvuru tespit edildiğinde, online başvuru formunu doldurularak kayıt numarası alınsa dahi, başvuru geçersiz kabul
 7. Temin faaliyet takvimi gerekli görüldüğünde idarece değiştirilebilecektir.

TÜM SINAV AŞAMALARINDA BAŞARILAR DİLERİZ!

ONLINE BAŞVURU FORMUNA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 

Bir önceki yazımız olan 2017 Dış Kaynaktan Muvazzaf Subay Alımı Şartları Açıklandı başlıklı makalemizde Dış Kaynaktan Subay Alımı, Muvazzaf Subay Alımı ve Subay alımı hakkında bilgiler verilmektedir.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.