KPSS A Grubu Sonrası Kurumların Test Sınavlarında Nelere Dikkat Edilmeli?

KPSS A Grubu Sonrası Kurumların Test Sınavlarında Nelere Dikkat Edilmeli?
Yayınlama: 29.08.2015
Düzenleme: 05.03.2021 22:26
624
A+
A-

Kpss A gurubu bilindiği  kariyer meslekler olarak geçiyor, son yıllarda kariyer mesleklere olan ilgi artmaya başladı, kariyer mesleklere ilgi artıran şeylerin başında, kariyer mesleklere alımların çok olması ve kariyer mesleklerin daha çok tanınması etkil Kpss A gurubu bilindiği  kariyer meslekler olarak geçiyor, son yıllarda kariyer mesleklere olan ilgi artmaya başladı, kariyer mesleklere ilgi artıran şeylerin başında, kariyer mesleklere alımların çok olması ve kariyer mesleklerin daha çok tanınması etkili oldu.

Kariyermemur.com olarak Kariyer mesleklerin ikinci adımı sayılacak Kurumların Tes sınavlarında nelere dikkat edilmesi gerektiğini sizlere aktaracağız.

 

KPSS puanlarının açıklanmasından sonra a grubu kurum sınavlarına girme ihtimali ve şansı olan adaylarımızın tereddüt ettikleri konuları gidermeye devam ediyoruz. Bu yazımızda kurumların test sınavlarını değerlendireceğiz.

A Grubu hakkında kısa bilgi

657 sayılı DMK’ye tabi memurlar üçe ayrılmaktadır. Bunlar bildiğimiz anlamdaki b grubu memurlar, öğretmenler ve a grubu memurlardır. A grubu memurlar uzman, müfettiş, kaymakam, denetmen gibi unvanlardır. Yüksek maaş, yurtdışı imkanı, yükselme olanakları geniş olduğu için de bunlara kariyer meslekler de denilmektedir.

A grubu mesleklere girebilmek için üç aşamadan geçilmesi gerekir. KPSS, kurum yazılı sınavı ve mülakat. Ancak bazı a grubu meslekler için kurum sınavı yapılmadan doğrudan mülakat yapılabilmektedir. Bazı a grubu meslekler için ise KPSS puanına da ihtiyaç yoktur. Bunlar kaymakamlık, hakimlik ve Sayıştay denetçiliğidir.

Bu yazımızda kurumların test sınavlarını değerlendireceğiz. Sonraki yazımızda ise klasik kurum sınavlarını ele alacağız.

Çoktan Seçmeli (Test) Sınavı nedir?

Bir soruya ilişkin olarak verilen birden fazla seçenek arasından doğru cevabın bulunması şeklinde uygulanan sınavlardır. KPSS sınavı test usulünde yapılmaktadır ve 4 yanlış 1 doğruyu götürmektedir.

Test sınavları, değerlendirmesi objektif olan sınavlardır. Adaya düşen tek şey şıkları işaretlemektir. Klasik sınavlarda olduğu gibi sınav kağıdını okuyan ve değerlendiren kişinin bilgisine, algısına, siyasi görüşüne ve keyfine göre sonucun ve puanın değiştiği sınavlar değildirler.

Bir konuyu objektif şekilde netleştirmek gerekirse birkaç kurum ve meslek haricinde test sınavları genel olarak pek de rağbet görmeyen, girildikten sonra başka kurumlara geçme çabasına girilen, maaşın çok da yüksek olmadığı belli mesleklerde uygulanan bir sınav türüdür. Bu konuda meslek ismi belirtmek istemiyoruz, yazımızı okuyan adaylar zaten bunları az çok bilmektedirler. Tahminimizce bu yazımızın altındaki yorumlarda bunlara yer verilecektir.

Kurum test sınavlarının yapısı

Test sınavı yapan kurum sınavlarının süresi genel olarak 1-3 saat arasında değişmektedir. Kimi kurumlar sadece 50 soru sormakta iken kimi kurum sınavlarında ise 100 soru sorulmaktadır. Farklı sayıda soru gelen sınavlar da mevcuttur.

Kimi kurum sınavları 4 şıklı iken kimilerinde 5 şıklı olarak test sınavı uygulanmaktadır. Bazı sınavlarda yanlışlar doğruları götürmekte iken kimisinde ise sadece doğrular dikkate alınmaktadır. Yanlışların doğruları götürdüğü sınavlarda bilmediğiniz konularda rastgele işaretlemek bir risk oluşturacaktır. Yanlışların doğruları götürmediği sınavlarda ise herhangi bir risk olmadığı için atış serbesttir ve bu bir avantaj olacaktır. Çünkü tutturulan her soru puan getirecektir.

Soru çözerken dikkat edilmesi gerekenler

1- Sorular dikkatli okunmalıdır. Soruda ne istenildiği iyi anlaşılmalıdır. Yanlış anlaşılan soru, tüm şıkların da yanlış değerlendirilmesi ve beynin boşuna yorulması sonucunu doğuracaktır.

2- Soruların son kelimelerinin çizilmesi sizin faydanıza olacaktır. Soru sonunda yer alan “değildir”, “yanlıştır” “doğrudur”, “doğru değildir”, “doğru olduğu söylenemez”, “yanlış olduğu iddia edilemez” gibi ifadelerin altının çizilmesi dikkatinizi toplamanıza yardımcı olacaktır.

3- Her kurum sınavının bir ruhu ve soru tarzı vardır. Çünkü söz konusu kurumun sınavını hazırlayan yetkililer genelde hep aynı kişilerdir. Ya da kişiler değişse bile önceki formattan ciddi bir sapma olmaz. Bu yüzden kurumun geçmiş yıllarda yaptığı sınav sorularını mutlaka inceleyiniz. Hangi konulara ağırlık verdikleri önemlidir. Bu sorulara memurlar.net forumlarından ulaşabilirsiniz. Şunu unutmayın ki çıkmış soru çıkacak sorunun teminatıdır

4- Kurum test sınavlarında genel olarak çıkmış KPSS ve ÖSYM sınavlarından sorular yer alır. Çıkmış sorunun aynısını da sorabilir, şıkların yerlerini de değiştirebilir veya bir şıkkını çıkarıp da sorabilir. Ya da soru aynen yazılır ancak şıkları kendileri türetebilir. Bu açıdan bakıldığında çıkmış KPSS ve ÖSYM sorularının iyi analiz edilmesi gereklidir.

5- Hangi kurum sınavına girecek iseniz o kurumun teşkilat ve görevlerini belirten kuruluş kanununu mutlaka okuyunuz. Bu kanundan teşkilat, görevler, birimler, birimlerin görevlerini iyi bilmeniz gereklidir. Çünkü kurum sınavında bunlardan soru gelme ihtimali vardır.

6- Kurum sınavlarında, kurumların kabul ettiği doğrular sizlerin çalıştığınız veya ÖSYM-KPSS’nin kabul ettiği doğrulardan farklı olabilir. Şıkların, soruyu karşılamadığı bir durumda karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu durumda doğru olan bilgiye en yakın cevabı işaretlemeniz size avantaj sağlayacaktır. Sonuçta soruları hazırlayan kişiler genelde profesyonel anlamda bu işi yapan kişiler değillerdir. Bu soruları o kurumun eğitim-personel biriminde görevli uzman veya müfettişler hazırlamaktadır. En son 10-15 yıl önce bu konulara çalışmış kişilerin böyle hatalara düşmesi doğal bir sonuç olacaktır. Hatta daha eski olanların ise hiç KPSS’ye girmediğini düşünürseniz zaten bazı konularda şevkiniz bile kaçabilir.

7- Test sınavlarında çeldirici durumlar olabilir. Size çok kolay gibi görünen bir soru aslında pür dikkat isteyen bir soru olabilir. Sonuçta a grubu meslekler geleceğin yöneticilerinin meslekleridir. Bu kişilerin de dikkatli olmaları gerekir. Aksi takdirde görev sırasında küçük bir dikkatsizlik bile ciddi hukuksal sorunlara veya önemli zararlara sebep olabilir. Bunun için de bu tarz sorulara yer verilebilir.

Test sınavlarına hazırlık

Test sınavlarına hazırlanma hususunda kaynaklar büyük önem taşımaktadır. KPSS sürecindeki kaynaklar mutlaka değiştirilmeli mi? Hayır. Bunun net bir cevabı olamaz. KPSS’ye hazırlandığınız kaynağa göre bunun cevabı değişecektir.

Ancak aslolan şudur ki, test sınavları konuları, salt KPSS formatlı ve adaylara şirin gelen renkli resimli cicili bicili kitapları biraz aşmaktadır. Konunun güzel ve gösterişli anlatılması, illa ki tüm sınavları kapsayan bir kitap olduğunun göstergesi değildir. Bu yüzden, genel kabul gören bazı kaynakların alınması şarttır. Bunlara sahipseniz zaten sıkıntı yoktur.

Sınavına gireceğiniz kurumun kuruluş mevzuatına mutlaka bakınız ve bununla ilgili not çıkarınız. Bu mevzuattan soru gelme ihtimali yüksektir.

“Test sınavına hazırlanırken bol bol test çözülmelidir” mantığı çok da doğru değildir. Zaten aday, KPSS sürecinde bir çok test çözmüş bulunmaktadır. Hatta testlere ayrılan bu sürenin bir kısmı konu çalışmaya ayrılmış olsaydı, belki de aday klasik sınavlara girecek puan alacaktı ve test sınavına girmeye gerek bile duymayacaktı.

Soru çözmek adaylar yeni bir şey öğretmez. Sadece soruda yer alan belli konuların tekrarını yaptırır. Testler de zaten çıkmış sorulara göre hazırlanan sorulardır. Ancak her yeni sınavda 3-5 soru sapması olmakta yani hiç sorulmamış bir konudan veya detaydan soru gelmektedir. İşte testler, hep eski sorulara göre hazırlandığı için adaylar hep aynı şeyleri tekrar eder hale gelmektedir. Bu yüzden, sürpriz soruları da yakalayabilmek için testten ziyade konu anlatımına çalışmak ve bol bol tekrar etmek mantıklı olacaktır.

Son birkaç yıldır, kurum sınavlarında insan hakları, hak arama yöntemleri ve bunlara ilişkin yapılanmalara yönelik sorular gelmektedir. Bu konuda da bir kaynak edinilmesi faydanıza olacaktır.

Sınavına girdiğiniz kurumun görev alanına ilişkin olarak Avrupa Birliği kapsamında imzalanan antlaşma veya protokoller varsa bunlara da bir göz atmalısınız.

Sınavına girdiğiniz kurumun görev alanına ilişkin olarak, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda tanımlanan özel bir suç türü varsa, kanunun özel hükümler bölümünden bunları incelemeniz ve suç türlerini listelemeniz işinize yarayabilir.

En önemlisi ise test sınavına yönelik olarak farklı bir çalışma yöntemi yoktur. KPSS’ye yazarak çalıştıysanız kurum sınavına da öyle çalışın. KPSS’ye takla atarak çalıştıysanız buna da öyle çalışın. Yaklaşık 25 yaşına gelmiş ve kaç yıldır yüzlere sınava girmiş bireyler olarak artık kendinizi tanımış olmanız ve nasıl çalışınca verim aldığınızı biliyor olmanız gerekir. Başkasının metotlarını ve sistemini uygulamak zorunda değilsiniz. Yani kendinizi tanımanız ve tanımlamanız aslolandır. Sonuçta sizlere bu görevler emanet edilecekse, taşımanız gereken vasıflardan birisi de budur.

Kutay Seymen ARIKAN
[email protected]

KPSS A Grubu Sonrası Kurumların Test Sınavlarında Nelere Dikkat Edilmeli?
Kpss A gurubu bilindiği  kariyer meslekler olarak geçiyor, son yıllarda kariyer mesleklere olan ilgi artmaya…
Toplu Sözleşmede Maaşları Artan KPSS A Grubu Kadroları
Vergi İstihbarat Uzmanları, Gelir Uzmanları, Mali Hizmetler Uzmanları, İl İstihdam Uzmanları, Gümrük ve Ticaret Denetmenleri,…
KPSS A Grubuna Nasıl Çalışılmalı ?
KPSS A Grubu genellikle İİBF mezunlarının Gelir Uzman yardımcılığı, Vergi Müfettiş yardımcılığı ve denetmenlik gibi…
KPSS A Grubu Nedir ? KPSS A Grubu Hakkında Bilinmesi Gerekenler
KPSS A Grubu KPSS hazırlanan birçok adayın merak ettiği konuların başında gelmektedir. Tarafımıza da sık…
KPSS Adayları, Atamaların Adil Olması İçin Merkezi Atama İstiyor
KPSS‘ye girmiş adayları, merkezi atama sayısının artırılması için bir metin hazırladı.   O metni yayınlıyoruz……
2015 KPSS A Grubu Puanları İçin Adaylara Yol haritası
2015 KPSS sonuçları açıklandı. Üyelerimizden gelen ‘bundan sonra ne yapacağız?’ gibi sorularına cevap vererek A…
ÖSYM Başkanından KPSS Açıklaması “Minik Hatalar’
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ömer Demir’den KPSS sonuçlarıyla ilgili tartışma yaratacak açıklamalar geldi. Demir KPSS…
2015 KPSS A ve Öğretmenlik Puan Türleri Nerelerde Kullanılır?
2015 KPSS Lisans sonuçlarında 124 farklı puan türü yer alıyor. Peki hangi puan nerede kullanılacak?…
KPSS A ve Öğretmenlik Cevap Kağıtları Erişime Açıldı
(29 Temmuz 2015)  2015 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik ile

Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.