SON DAKİKA

KPSS Çıkabilecek Önemli Bilgiler

2018 yılı için KPSS sınavında Çıkabilecek Önemli Bilgiler..

Bu haber 17 Ekim 2017 - 21:29 'de eklendi.

İsmail GASPIRALI: Kırım Tatarı eğitimci, yayıncı ve politikacı. Gaspıralı, Rus İmparatorluğu’nda Türk ve İslam toplumlarının eğitim, kültür reformu ve modernleşmeye ihtiyacı olduğunu fark eden ilk ve tek entelektüeldir. Soyadı, Kırım’daki Gaspra şehrinden gelmektedir.

Yusuf AKÇURA: Türkçülük akımının önde gelen temsilcilerinden olan Tatar yazar ve siyaset adamı. Türk Tarih Kurumu’nun kurucu üyelerindendir. TBMM’de 2, 3 ve 4. dönem İstanbul milletvekili, 5. dönemde 1935’te Kars milletvekili olarak mecliste yer almıştır. 1904 yılında yayımladığı Üç Tarzı Siyaset adlı makalesi Türkçülük akımının manifestosu kabul edilir.

Zeki Velidi TOGAN: (10 Aralık 1890 – 26 Temmuz 1970), tarihçi, Türkolog, Başkurt devrimi ve bağımsızlık hareketi önderi. Türkistan Millî Özerk Hükûmeti’nin bastırılmasından sonraki Basmacı Hareketi’nin içinde bulundu. 1920-23 yıllarında Türkistan’da amansız bir mücadeleye girişti ise de başarılı olamadı. Türkistan Millî Birliği’nin kurucusu ve ilk başkanıdır.

BASMACI HAREKETİ: Sovyet yönetimine karşı Orta Asya’da 1917’de başlayan ve aralıklı olarak 1931’e değin süren ayaklanma hareketi.

KARA PERŞEMBE: ABD borsasında hızlı düşüşün yaşanması sonucu ortaya çıkan 1929 dünya ekonomik bunalımıdır.

YERLİ MALI YEMİNİ: Türkiye Cumhuriyetinde dünya ekonomik bunalımından sonra yeri malı yemini edilmiş, o yıldan günümüze kadar kutlanmıştır. 1929

FAŞİZM: İtalya – Irkçı – Saldırgan – 1922 Musolini

NAZİZM: Almanya – Irkçı – Saldırgan – 1933 Hitler

GAZAP ÜZÜMLERİ: JOHN STEİNBECK’in  iki savaş arası dönemi anlatan edebi eseridir. 1929 dünya ekonomik bunalımının etkilerinden bahsedilmiştir.

BCG AŞISI: Tüberküloz hastalığına karşı 1921’de bulundu.

1920 ABD’de ilk radyo yayınının yapılması

1924 Dondurulmuş yiyeceklerin üretilmesi

1925 Elektrikli ses kayıt aygıtlarının icadı

1926 İlk başarılı roket denemesi

1927 İlk sesli sinema filminin yapılması

1928 C vitamininin keşfedilmesi

1929 Penisilinin bulunması

1938 Çekirdek bölünmesi (fizyon)

SÜRREALİZM (GERÇEKÜSTÜCÜLÜK): I.Dünya Savaşının yol açtığı yıkım karşısında dehşete kapılmış, akılcı tutuma karşı tavır alarak bilinç dünyasının düşsel dünyasına yönelmeye başlamış sanatçıların ortaya koyduğu sanat akımıdır. (Salvador Dali)

MEJİ İDARESİ: Japonya’nın modernleşme sürecini anlatan kavram.

HAYAT SAHASI: I. Dünya Savaşı sonrasında Almanya’nın

üzerinde bulunduğu toprakların Alman ırkına yeterli gelmeyeceğine ilişkin

mevcut olan fikrin, Hitler tarafından Almanya’nın Avrupa’da yayılma politikasının

bir gerekçesi olarak kabul edilmesi sonucunda ortaya çıkan kavramdır.

YATIŞTIRMA POLİTİKASI: II. Dünya Savaşı’na giden dönemde

ingiltere Başbakanı Chamberlain’la özdeşleşen politikadır.

ATLANTİK BİLDİRİSİ: II. Dünya savaşı devan ederken İngiltere ile ABD arasında kabul edilen ve Birleşmiş Milletler Antlaşmasına dahil edilen bildiridir.

UNICEF: BM Çocuk Fonu

UNEP: BM  Çevre Sorunları Programı

HABITAT: BM insan Yerleşimleri Merkezi

ILO: Uluslararası Çalışma Örgütü

FAO: Gıda ve Tarım Örgütü

UNESCO: BM Eğitim Bilim ve Kültür Teşkilatı

WHO: Dünya Sağlık Örgütü

IMF: Uluslararası Para Fonu

IBRD: Uluslararası Bayındırlık ve Kalkınma Bankası

IAEA: Uluslar arası Atom Enerjisi Ajansı

SAVAŞ YILLARINDA TÜRKİYE

Türkiye 23 Şubat 1945’te savaş sonrası düzenin oluşturulacağı San Francisco Konferansı’na katılabilmek ve Yalta Konferansı kararları uyarınca Birleşmiş Milletler Teşkilatının asil üyeleri arasında yer alabilmek için Almanya’ya savaş açtı. Ancak savaş ilanı yalnızca simgesel bir hareket olarak kaldı.

18 Ocak 1940’ta çıkan ve 1942’de değişikliğe uğrayan “Millî Korunma

Kanunu” alınan tedbirlerin dayanak noktası oldu

Millî Korunma Kanunu’nun 6. maddesine dayanarak Petrol Ofisi, Et ve Balık Kurumu gibi bazı kurumlar oluşturuldu.

1942’de büyük kentlerde karne uygulamasına geçildi.

Varlık Vergisi Kanunu, 11 Kasım 1942’de kabul edildi. Verginin amacı savaşı fırsata dönüştüren işletmelerin haksız kazançlarının önüne geçmekti.

Varlık vergisi alınmayan çiftçilerden de 1944’te ayni olarak alınan Toprak Mahsulleri Vergisi 1946’da kaldırıldı.

Türkiye’de yaşanan ekonomik sıkıntılar sonucunda 1940 ve 1945 yıllarında nüfus artışında azalma görüldü. 2. “Beş Yıllık Sanayi Planı” uygulanamadı.

1940’ta çıkarılan bir kanunla köylülerin kendi yörelerinde ve pratik bilgilerle eğitilmesini öngören Köy Enstitüleri kuruldu.

Şiirde serbest nazımı savunan Orhan Veli Kanık, Oktay Rıfat Horozcu, Melih Cevdet Anday’ın öncülüğünü yaptığı “Garip Akımı” bu dönemde ortaya çıktı. Peyami Safa, Ahmet Hamdi Tanpınar, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Behçet Necatigil ve Sait Faik Abasıyanık bu dönemin önemli şair ve yazarlarındandır

1947 Eylül ayında Sovyet Rusya, Yugoslavya, Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Polonya, Çekoslovakya, Fransa ve İtalya komünist partilerinin liderleri Polonya’da toplandı. Yayınladıkları bildiride 5 Ekim de “Cominform”un (Kominform) kurulduğunu ilan ettiler.

25 Ocak 1949’da komünist ülkeler arasında ekonomik iş birliği ve dayanışma amacıyla “Comecon” kuruldu

Kollektif savunma ve iş birliği amacıyla 14 Mayıs 1955’te Varşova Paktı imza atan ülkeler Arnavutluk, Romanya, SSCB, Demokratik Almanya, Bulgaristan, Polonya, Çekoslovakya ve Macaristan’dı.

Fransa, Federal Almanya, Belçika, İtalya, Lüksemburg ve Hollanda’nın

katılımıyla Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu kurulmuştur (18 Nisan 1951). Bu başarılı girişim, Avrupa’da daha geniş kapsamlı bir ekonomik birleşmenin gerçekleştirilmesine yönelik yeni görüşlerin doğmasına yol açmış ve 1957’de Roma Antlaşması ile Avrupa Ekonomik Topluluğu kurulmuştur.

SEATO’nun Kuruluşu (8 Eylül 1954) : Bu Teşkilat ABD, İngiltere, Fransa, Yeni Zelanda, Avustralya, Filipinler, Tayland, Pakistan’dan oluşmuştu. Böylece ABD, kurmuş olduğu SEATO ve diğer teşkilatlarla SSCB’yi ve Çin’i Batı Avrupa kıyılarından Pasifik’e kadar uzanan bir çember içine almıştı.

MAHATMA GANDHi: Hindistan Bağımsızlık Hareketi’nin

siyasi ve ruhani lideri

ASEAN: Güneydoğu Asya Milletleri Birliği (8 Ağustos 1967).

25 Mayıs 1963’te Afrika Birliği Teşkilatı (OAU), 32 bağımsız Afrika ülkesi tarafından kurulmuştur

DÖRTLÜ TAKRİR:  1945 – Celal BAYAR, Adnan MENDERES, Fuat KÖPRÜLÜ, Refik KORALTAN

1958’de DP hükümetin dış borca duyduğu gereksinim sonucu IMF’den ilk borç alındı.

Müzik alanında Amerikan hayat tarzını sorgulayan “Rock and Roll” müziği ortaya çıktı. 1956-58 arasında bu müzik türünde Elvis Presley büyük bir çıkış yakaladı.

Savaş yıllarında Amerikalı bilim adamları tarafından ENIAC adlı ilk bilgisayar yapıldı. 1943

Füze teknolojisinde sağlanan ilerleme sonucunda ilk uydu Sputnik SSCB tarafından uzaya gönderildi (1957).

Sporda Akdeniz’e kıyısı olan ülkelerin katıldığı bir organizasyon olan Akdeniz Oyunları, Ekim 1951’de ilk kez Mısır’ın İskenderiye kentinde düzenlendi. Ayrıca Avrupa’da UEFA şampiyon Kulüpler Kupası 1955-1956 sezonunda ilk kez düzenlendi ve kupanın ilk sahibi İspanya’nın Real Madrid takımı oldu.

1942 İlk nükleer reaktörün kurulması ABD

1945 İlk atom bombasının yapılması ve kullanılması ABD

1953 DNA yapısının çözülmesi ve Renkli televizyon yayınının başlaması

1954 Çocuk felci aşısının geliştirilmesi

1956 İlk video kayıt aygıtının geliştirilmesi

1958 Kalp pilinin icat edilmesi

1960 Lazerin icat edilmesi

PİNG-PONG DİPLOMASİSİ: Amerika’nın Çin’e karşı yaklaşma Siyasetidir. ABD ile ÇİN’in karşılıklı görüşmeleridir.

Nükleer Silahların Sınırlandırılması Görüşmeleri: ABD – SSCB   SALT (1969) 1 VE SALT II (1979) 1969 yılı yumuşama döneminin başlangıcı kabul edilir.

HELSİNKİ NİHAİ SENEDİ (1 Ağustos 1975): Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Konferansı (AGİK) Helsinki’de toplandı.

BAĞLANTISIZLAR HAREKETİ: Sömürgeciliğe karşı halkların kendi kaderlerini belirleme haklarını benimseyen Asya ve Afrika’dan yirmi dört ülke, ilk kez Endonezya’nın, Bandung kentinde bir araya gelmişlerdir (1955). Konferansın amacı, bağımsızlığına yeni kavuşan Afrika ve Asya ülkelerinin ABD ve SSCB gibi iki büyük nükleer güç karşısında varlıklarını korumak için birlik ve dayanışmalarını sağlamaktı. Bağlantısızlık hareketinin ilk teşkilatlı toplantısı Yugoslavya lideri Tito ile Mısır lideri

Nasır’ın öncülüğünde 1961’de Belgrat’ta 25 bağlantısız ülkenin katılımıyla yapıldı.

JAWAHARLAL NEHRU: 15 Ağustos 1947’de kurulan Hindistan’ın ilk başbakanı oldu ve ölümüne kadar bu görevde kaldı.

Camp David Antlaşmaları: 1974 – 1978’de ABD, bölgedeki gücünü kullanarak İsrail ve Mısır’ı Camp David’te bir araya getirdi. 17 Eylül’de İsrail ile Mısır, Filistin meselesi ve iki ülke arasındaki barış esaslarını içeren antlaşmaları imzaladı.

İslam Konferansı Örgütü: 1969’da İsrail’in Mescid-i Aksa’yı bombalaması üzerine Müslüman ülkelerin bir araya gelerek kurdukları tek örgüttür. 1975’te İslam Kalkınma Bankası kurulmuştur. Başkanı Ekmeleddin ihsanoğlu’dur.

OPEC: 9-14 Eylül 1960 tarihleri arasında Bağdat’ta toplanan bir konferans sonucunda petrol ihraç eden ülkeler teşkilatı anlamında “OPEC” kuruldu. Kurucu üyeleri: Suudi Arabistan, İran, Kuveyt, Irak ve Venezüela’dır. Kuruluşa sonradan Katar, Libya, Endonezya, Ekvador, Birleşik Arap Emirlikleri katılmıştır. Arap Devletlerin oluşturdukları petrol teşkilatına OAPEC denilmiştir.

BAAS HAREKETİ: Baas Partisi, 1940’ta Şam’da kuruldu. “Yeniden doğuş” anlamına gelen Baas, Arap sosyalizminin yöntemleriyle Arap dünyasında bir yeniden doğuşu gerçekleştirmeye çalışan siyasi anlayış ve partilere verilen isimdir.

İRAN DEVRİMİ: 1979’da sürgündeki lider Ayetullah Humeyni’nin ülkeye dönmesiyle İran İslam Cumhuriyeti kuruldu.

İRAN-IRAK SAVAŞI (1980-1988) İRANGATE OLAYI: ABD’nin çıkarlarını koruyabilmek için İran’a bile silah satabileceğini, İran’ın ise siyasi ilişkide bulunmadığı ABD’den silah alabileceğini gösteren olaydır. Bu olay

İlk kez “1964 Tokyo Olimpiyatları” canlı televizyon yayını ile tüm dünyaya ulaştırıldı.

1961’de Rus kozmonot Yuri Gagarin, Vostok-1 uzay aracı ile ilk kez uzaya giden insan oldu.

1991’de ABD’de İnternetin, ticari amaçla kullanılmasını engelleyen tüm kısıtlamalar kaldırıldı.

1962 İlk haberleşme uydusu (Telstar1) – İlk sınaî robot

1963 Yer eksenli haberleşme uydusu

1965 İlk uzay yürüyüşü (Alexy Leonev) – Hawker Harrier (dik havalanabilen ilk uçak) – İlk kalp nakli (Chirstian Barnard tarafından)

1968 Ay etrafında ilk pilotlu uçuş

1969 İnsanoğlu aya indi (Neil Armstrong-Edwin Aldrin)

1971 Mikro işlemci (İntel Firması)

1972 Video kaset İlk video disk

1973 Mini bilgisayar

1974 Hafıza kartı

1975 Hepatit B aşısı

1976 Cray1 işlemci (250 milyon/sn)

1977 Nötron bombası

1978 Nükleer manyetik rezonans (İlk tıbbi görüntüleme [MR])

1979 Compact disk (CD) – PC ev bilgisayarı

ENOSİS: Enosis, Megola İdea hedefi çerçevesinde Kıbrıs’ın Yunanistan’a bağlanmasını ifade etmektedir.

EOKA (Kıbrıs Mücadelesi Rum Örgütü): EOKA örgütü Kıbrıs Rumlarının Enosis amacını gerçekleştirmeyi hızlandırmak için İngiliz sömürge idaresine karşı olarak kurulmuştur.

FAZIL KÜÇÜK: Kıbrıs Cumhuriyeti’nde cumhurbaşkanı yardımcısı oldu (1960)

AKRİTAS PLANI: 21 Nisan 1966 tarihli Patris Gazetesi’nde yayınlanan bu plana göre Türk halkı ani bir saldırı ile yok edilecek ve Ada Yunanistan’a bağlanacaktı.

ASALA: Büyük Ermenistan’ı kurmak için Ermeniler tarafından kurulan terör örgütüdür. (1973)

Türkiye 1959’da Avrupa Topluluğu Konseyine üye olmak için başvuruda bulunmuş, 1963’te Ankara Anlaşması imzalanmıştır. Anlaşmanın amacı; Türk halkı ile Avrupa Ekonomik Topluluğu halkları arasında sıkı ilişkiler kurmak

ve Türk ekonomisi ile topluluk ülkeleri ekonomileri arasındaki farkı kapatmaktır.

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 17 Temmuz 1962’de kabul edilen bir yasayla kuruldu. Kuruluşun amacı ise “Kalkınma planları doğrultusunda bilimsel araştırmalar yapmak ve yaptırmak, bu araştırmalar

arasında eş güdüm sağlamak.” olarak belirlendi.

68 HAREKETİ: 1968, dünya gençliğinin demokrasi adına başkaldırı yılıydı. Gençlik hareketleri, Batı Avrupa’yı, Kuzey Amerika’yı, Orta Doğu’yu, bazı Asya ülkelerini ve hatta Doğu Bloku ülkesi olan Çekoslovakya’yı etkiledi. Dünya ölçeğindeki bu hareketlilik Türkiye’de daha önceki yıllarda başlamış olan gençlik hareketlerine ivme kazandırdı. Özellikle üniversite gençliğinin eylemleri hızla tırmanışa geçti.

1963’te Metin Erksan’ın “Susuz Yaz” filmi, Berlin Film Festivali nde “Altın Ayı” ödülünü kazanarak uluslararası alanda önemli bir ödülün sahibi oldu. Türk sinemasının gelişme göstermesiyle ilk kez 1964’te Antalya Film Festivali düzenlenmeye başlandı. Ömer Lütfi Akad, Metin Erksan ve Halit Refiğ dönemin önemli yönetmenlerindendir.

1970’te “ileri teknikle zengin folklor öğelerini birleştirmek” amacıyla Anadolu-rock adı altında yeni bir müzik tarzından ilk kez bahsedildi. Bu tarzın önemli isimlerinden biri de Barış Manço oldu.

1968’de TRT ilk yayınına başladı.

GLASTNOST VE PERESTROİKA: Açıklık ve Yeniden Yapılanma  (SSCB) Mihael Gorbaçov

SOVYET RUSYA’NIN DAĞILMASI İLE KURULAN DEVLETLER

1 Gürcistan 28.04.1991

2 Estonya 20.08.1991

3 Letonya 21.08.1991

4 Ukrayna 24.08.1991

5 Beyaz Rusya 25.08.1991

6 Moldova 27.08.1991

7 Azerbaycan 30.08.1991 – Ebulfez ELÇİBEY – “1993 Hocalı Katliamı”

8 Kırgızistan 31.08.1991 – Asker AKAYEV

9 Özbekistan 31.08.1991 – İslam KERİMOV

10 Litvanya 06.09.1991

11 Tacikistan 09.09.1991

12 Ermenistan 21.09.1991

13 Türkmenistan 27.10.1991 – NİYAZOV

14 Kazakistan 16.12.1991 – Nursultan NAZARBAYEV

15 Rusya Federasyonu 26.12.1991

TİKA (Türk iş Birliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı)

TİKA, 24 Ocak 1992’de başta Türk dilinin konuşulduğu ülkeler ve Türkiye’ye komşu ülkeler olmak üzere; gelişmekte olan ülkelerin kalkınmalarına yardımcı olmak, bu ülkelerle ekonomik, teknik, sosyokültürel ve eğitim alanlarında iş birliğini geliştirmek amacıyla kurulan bir teşkilattır.

Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT), SSCB’nin dağılmasının ardından Zirvesi” sonucu 11 cumhuriyetin (Azerbaycan, Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Moldova, Kırgızistan, Rusya, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan, Ukrayna) katılımı ile kurulmuştur.

BİLGE LİDER ALİYA İZZETBEGOVİÇ: BOSNA HERSEKDEVLETİNİN  KURUCUSU MAVİ KELEBEĞİN İZİNDE: SIRPLARIN BOSNA KATLIAMINI ANLATAN BELGESEL

1990 yılında Berlin Duvarı yıkılmaya başlandı ve iki Almanya birleşti.

1957 Roma Antlaşmasıyla kurulan Avrupa Topluluğu 1993 yılında yürürlüğe giren Maastricht Antlaşması ile Avrupa Birliği adını aldı.

Türkiye Avrupa Birliğine üye olmak için ilk müracaatını 1959’da yaptı, 1 Ocak 1996’da Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği Antlaşmasını yürürlüğe soktu. 1999’da aday ülke statüsüne kavuştu, 2005’ten itibaren de tam üyelik süreci başladı.

FKÖ: Filistin Kurtuluş Örgütü (Yaser ARAFAT)

11 Eylül 2001 ABD’deki Dünya Ticaret Merkezi (ikiz kuleler) El-Kaide terör örgütünün saldırısı sonucu yıkıldı.

TÜRKİYE’DEKİ BORU HATLARI VE PROJELERİ

Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Petrol Boru Hattı, boru hattı projeleri içinde ilk defa gündeme gelmiş ve yapımına 2002’de başlanmıştır. 2005’te tamamlanan hat, faaliyete geçerek Azeri petrolünü taşımaktadır.

BTC ile paralel olarak geliştirilen Güney Kafkasya Boru hattı (GKB) ile Azerbaycan doğal gazının Şah Deniz projesiyle Gürcistan ve Türkiye üzerinden dünyaya pazarlanması hedeflenmektedir.  Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Boru Hattı, 1.768 km uzunluğunda[1], Azerbaycan Bakü yakınlarındaki Sangaçal terminalinden gelen petrolü, Türkiye Akdeniz kıyısında Ceyhan deniz terminaline; Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye üzerinden geçerek taşıyan petrol boru hattı.

Türkmenistan doğal gazını Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşıyacak olan Trans-Hazar Boru hattı (THB) projesi için de Aşkabat ile müzakerelerin sonuna gelinmiştir.

Arap Boru Hattı, Mısır doğalgazını Avrupa’ya taşımak amacıyla kurulması planlanan boru hattıdır. Lübnan, Ürdün, Suriye ve Türkiye’yi de kapsayacak hattın 2007 veya en geç 2008’de Türkiye’ye Mısır doğalgazını getirmesi beklenmektedir.

Mavi Akım Rusya’dan Türkiye’ye doğal gaz nakletmek için Karadeniz geçişli büyük boru hattıdır. Mavi Akım hattının uzunluğu 1200 kilometre olup, 17 kasım 2005 tarihinde açıldı. Açılış törenine, Recep Tayyip Erdoğan’la birlikte, Vladimir Putin ile Silvio Berlusconi katılmıştır.

Nabucco boru hattı Ankara’da 13 Temmuz 2009 Pazartesi günü hükümetler arasında imzalanan anlaşmayla başlamıştır, Türkiye’den AB ülkelerine doğal gaz taşımak amacıyla yapılması düşünülen uzun geçişli bir boru hattı taşımacılığı projesidir. Avrupa’nın en büyük doğal gaz tedarikçisi konumundaki Rusya’dan yapılan sevkiyata alternatif olması amacıyla daha çok ABD ve AB tarafından desteklenmektedir.

Kerkük – (Ceyhan) Yumurtalık Petrol Boru Hattı (resmi adı: Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı), Irak’taki Kerkük ve çevresindeki petrol sahasından başlayıp Türkiye’nin güneyindeki Adana iline bağlı Yumurtalık ilçesinde Akdeniz’e ulaşan ham petrol boru hattı. I. Hat (986 km) ve II. Hat (890 km) olarak adlandırılan iki ayrı hattan oluşur.

Ünye-Ceyhan Boru Hattı, Ünye ile Ceyhan arasında oluşturulmak istenen petrol boru hattı. Kazakistan ve Azerbaycan’dan gelecek petrolü Boğazlar’dan geçirmeden Akdeniz’e indirmeyi hedefliyor. Halihazırda Samsun ile Rusya arasında Karadeniz’in altından bir doğalgaz boru hattı (Mavi Akım) geçiyor

GENEL KÜLTÜR BİLGİLERİ

KEİ: Karadeniz Ekonomik İş birliği Teşkilatı, Türkiye kurucusudur.

17 Şubat 2008’de bağımsızlığını ilan eden Kosova’yı ilk tanıyan ülkelerden birisi Türkiye’dir.

Annan Planı: Birleşmiş Milletlerin Kıbrıs için hazırladığı özel plandır. (Kofi Annan)

Türk Ordusu Somali, Bosna Hersek, Lübnan, Arnavutluk, Kosova, Afganistan’da barış gücü olarak yer almıştır.

Türkiye’de renkli televizyon 1984’te ilk yayına başlamıştır.

Nuri Bilge Ceylan “Üç Maymun” adlı filmiyle Cannes Film Festivali’nde en iyi yönetmen ödülünü aldığı gibi film Oscar ödüllerine de aday gösterilmiştir.

Orhan Pamuk’un Nobel Edebiyat Ödülü’nü alması edebiyat alanında en önemli uluslararası başarı olmuştur.

1981’de çıkarılan Yükseköğretim Kanunu ile ülkemizdeki tüm yükseköğretim kurumları Yükseköğretim Kurulu (YÖK) çatısı altında toplanmıştır.

1993 yılında ODTÜ’den ilk internet bağlantısı gerçekleşmiştir.

1994 Dünya Serbest Güreş Şampiyonası’nda Türkiye 28 yıl aradan sonra takım halinde Dünya şampiyonu olmuştur. Ayrıca Judo, tekvando ve boks başta olmak üzere bir çok branşta olimpiyatlarda ve dünya şampiyonalarında çok sayıda madalya kazanan sporcumuz yetişti. Türk Millî Futbol Takımının 2002 Dünya Şampiyonası’nda ve 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda 3. olması millî takım düzeyinde en önemli başarılardır.

CEP HERKÜLÜ (NAİM SÜLEYMANOĞLU): Türkiye’ye olimpiyatlar tarihinde Güreş dışında ilk altın madalya kazandıran sporcu.

Kyoto Protokolü: Küresel ısınma bir veya birkaç devletin çabası ile çözülebilecek bir sorun olmaktan çok bütün devletlerin iş birliği ile çözülebilecek bir sorundur. Bunun için “BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi”ne (BMÝDÇS) bir ek niteliğindeki “Kyoto Protokolü” hazırlanmıştır. Aralık 1997’de Japonya’nın Kyoto şehrinde görüşülmeye başlayan Protokol, Şubat 2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Türkiye 30 Mayıs 2008’de Protokolü imzalayacağını açıklamış ve 13.05.2009’da imzalamıştır.

Şanghay İşbirliği Örgütü adını örgütün ilk toplandığı yerden –Şanghay– almaktadır. Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan’ın 1996’da yılında oluşturdukları yapılanma Şanghay Beşlisi olarak anılıyordu. Bu örgüt 2001’de Özbekistan’ın katılımıyla üye sayısını altıya çıkarttı. Türkiye 2013 yılının Nisan’ında örgüte üye olmuştur.

SALGIN HASTALIKLAR

Dünyada son 25 yılda ortaya çıkan salgın hastalıklardan bazıları şunlardır:

AIDS: 1981’de ABD’de keşfedilen AIDS için hâlen kesin olarak bilinen bir tedavi yöntemi yoktur. AIDS’ten korunmak için hastalığa sebep olan HIV adlı ölümcül virüsün yayılmasını önlemek tek yoldur.

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı: Kenelerden bulaşan Nairovirüs adı verilen bu virüsün sebep olduğu hastalık 2002’den itibaren Türkiye’de de görülmeye başlandı. Sadece 2008’de 55 vatandaşımız bu hastalık nedeniyle hayatını kaybetti.

Kuş Gribi: Kanatlı hayvanlarda toplu ölümlere yol açan ve H5N1 virüsünün insanlarda meydana getirdiği hastalığa “kuş gribi” adı verilmiştir. 1997’de Çin’deki kuş gribi salgını sırasında hastalığın insanlarda ölüme sebep olduğu tespit edilmiştir.

SARS (Akut Solunum Yolu Yetmezliği Sendromu): İlk defa 2003’te Asya, Kuzey Amerika ve Avrupa’da saptanan SARS’ın nedeni henüz bilinmemektedir. Kuluçka dönemi 2 ile 7 gün arasında olan hastalığın belirtileri (öksürük, ateş, titreme, baş ağrısı vb.) bulaşıcılığın da başladığı gösterir.

Hepatit: Karaciğerde meydana gelen iltihabi reaksiyon Türkiye’de yaygın olarak sarılık olarak tanımlanır. Ancak ülkemizde de hepatit denilince yaygın olarak hepatit B anlaşılır. Virüsler (hepatit B, hepatit C …), bakteriler, çeşitli ilaçlar, uzun süreli alkol kullanımı ve çeşitli endüstriyel maddelere (karbon tetraklorür gibi) uzun süre maruz kalmak hepatite yol açabilir.

Sıtma: Hastalığa sebep olan parazitin dişi anofel sivrisinekleriyle insanlara bulaşmasıyla yayılan ateşli bir hastalıktır. Teşhisi kolay, tedavisi ve korunması mümkün olan sıtma hastalığı çok eski zamanlardan beri bilinmektedir. Yeryüzünde belirli bölgelerde yaygındır. Orta ve Güney Amerika, Afrika ülkeleri, Orta Doğu, Afganistan, Pakistan ve Hindistan, Japonya dışındaki Uzak Doğu ülkelerinde sıtmaya yaygın biçimde rastlanmaktadır.

A(H1N1) Virüsü (Domuz Gribi): A(H1N1) adı verilen virüsün neden olduğu hastalık domuz gribi olarak adlandırılmaktadır. Bu şekilde adlandırılmasının sebebi, hastalığa sebep olan virüsün domuzlarda görülen grip virüslerine çok benzemesidir.

Bir önceki yazımız olan 2018 KPSS Tarih Özet Güzel Ders Notları başlıklı makalemizde 2018 kpss, 2018 kpss güzel tarih ders notları ve 2018 kpss tarih hakkında bilgiler verilmektedir.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.