KPSS Vatandaşlık Bilgi Notları

KPSS Vatandaşlık Bilgi Notları
Yayınlama: 02.08.2015
Düzenleme: 09.03.2021 16:07
2.915
A+
A-

KPSS Vatandaşlık Dersi ile ilgili bazı önemli bilgi notlarını Kariyermemur.Com olarak siz değerli takipçilerimizle paylaşıyoruz.

• 2005 yılında 1982 Anayasası’nda yapılan değişikliklerle RTÜK üyelerini TBMM’nin seçmesi, bütçenin Merkezi Yönetim Bütçesi KPSS Vatandaşlık Dersi ile ilgili bazı önemli bilgi notlarını Kariyermemur.Com olarak siz değerli takipçilerimizle paylaşıyoruz.

• 2005 yılında 1982 Anayasası’nda yapılan değişikliklerle RTÜK üyelerini TBMM’nin seçmesi, bütçenin Merkezi Yönetim Bütçesi olarak adlandırılması hükme bağlanmıştır.

• Cumhurbaşkanının siyasi ve hukuki sorumluluğu yoktur. Sadece vatana ihanetten dolayı suçlanabilir.

• Cumhurbaşkanının tek başına yapacağı işlemler için yargıya başvurulamaz.

• Cumhurbaşkanının, Bakanlar Kurulu ile birlikte yaptığı işlemlerden dolayı başbakan ve ilgili bakanın sorumlu olmasına karşı imza kuralı denir.

• TBMM dışından başbakan atanamaz.

• TBMM dışından bakanlar atanabilir.

• TBMM içinden veya dışından cumhurbaşkanı seçilebilir.

• Para basılmasına ancak TBMM karar verir.

• Kanunların uygulanmasını göstermek ve emrettiği işleri belirlemek amacıyla tüzük çıkarılır.

• Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere yönetmelik çıkarırlar.

• Seçim dönemi dolmadan ancak TBMM seçimlerin yenilenmesine karar verebilir.

• Seçim dönemi dolmadan cumhurbaşkanı seçimlerin yenilenmesine karar veremez.

• Yenilenmesine karar verilen meclisin yetkileri yeni meclis seçilmesine kadar sürer.

• Anayasa’daki başlangıç hükümleri, Anayasa metninden sayılır.

• Anayasa’da 2004 yılında yapılan değişiklikle, kadın – erkek eşitliği hüküm altına alınmıştır.

• Anayasa’da 2001 yapılan değişiklikler temel hak ve hürriyetlere ilişkindir.

• Anayasa’ya göre yakalanan veya tutuklanan kişi, 48 saat içinde mahkemeye çıkarılır, mahkeme 24 saat içinde karar verir.

• Yerleşme hürriyeti ancak suç işlenmesini önlemek, sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak, sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek, kamu mallarını korumak amacıyla sınırlandırılabilir.

• Seyahat hürriyeti ancak suç soruşturma ve kovuşturması sebebiyle ve suç işlenmesini önlemek amacıyla sınırlandırılabilir.

• Vatandaşın yurt dışına çıkma hürriyeti ancak vatandaşlık ödevi ya da ceza soruşturması veya kovuşturması sebebiyle sınırlandırılabilir.

• Basımevi kurmak, izin alma ve mali teminat yatırma şartına bağlanamaz.

• Süreli veya süresiz yayın önceden izin alma ve mali teminat yatırma şartına bağlanamaz.

• Basımevi ve eklentileri ile basın araçları, suç aleti olduğu gerekçesiyle zapt ve müsadere edilemez veya işletilmekten alınamaz.

• 18 yaşında ve fiil ehliyete sahip her vatandaş derneklere üye olabilir.

• 2001 Anayasa değişikliği ile herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahip kılınmıştır.

• 2001 Anayasa değişikliği ile kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulgular delil olarak kabul edilemez.

• 2001 Anayasa değişikliği ile hiç kimse, yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirmemesinden dolayı özgürlüğünden alıkonulamaz.

• 2001 Anayasa değişikliği ile ölüm cezası ve genel müsadere cezası verilemez.

• 2004 Anayasa değişikliği ile Uluslararası Ceza Divanı’na taraf olmanın gerektirdiği yükümlülükler hariç olmak üzere vatandaş, suç sebebiyle yabancı bir ülkeye verilemez.

• 2001 Anayasa değişikliği ile aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır.

• 2001 Anayasa değişikliği ile asgari ücretin tespitinde çalışanların geçim şartları ile ülkenin ekonomik durumu da göz önünde bulundurulur.

• 2001 Anayasa değişikliği ile Türk babanın veya Türk annenin çocuğu Türk’tür.

• 1987 Anayasa değişikliği ile 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halk oylamasına katılma hakkına sahiptir.

• Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanmaz.

• Parti üyesi olabilmek için 18 yaşını doldurmak gerekmektedir.

• Yükseköğretim öğrencileri siyasi partilere üye olabilirler.

• Siyasi partilerin mali denetimlerini Anayasa Mahkemesi yapar. Anayasa Mahkemesi bu denetimi yaparken Sayıştay’dan yardım sağlar.

• Siyasi partilerin kapatılma davasını Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı açar.

• 2001 Anayasa değişikliği ile parti kapatma zorlaştırılmıştır.

• 2001 Anayasa değişikliği ile cumhurbaşkanı, yayımlanmasını kısmen veya tamamen uygun bulmadığı kanunları, bir daha görüşülmek üzere bu hususta gösterdiği gerekçe ile birlikte 15 gün içerisinde TBMM’ye gönderir.

• 2001 Anayasa değişikliği ile parti kapatma davalarında Anayasa Mahkemesi, temelli kapatma yerine, dava konusu fiillerin ağırlığına göre ilgili siyasi partinin devlet yardımından kısmen veya tamamen yoksun bırakılmasına karar verebilir.

• Bakanlar Kurulu’nun istifası, düşürülmesi veya yasama döneminin bitmesi, belli süre için verilmiş olan yetkinin sona ermesine sebep olmaz.

• 5 yıl yasağı, bir siyasi partinin kapatılmasına sebep olanların siyaset yapamayacakları süreyi gösterir.

• 5 yıl yasağı, Anayasa Mahkemesi’nin temelli kapatmaya ilişkin kesin kararının Resmi Gazete’de gerekçeli olarak yayımlanmasıyla başlar.

• Yasama dokunulmazlığı, milletvekillerini gereksiz soruşturma ve kovuşturmalardan korur.

• Yasama dokunulmazlığının istisnası, suçüstü hali, ağır cezalık hal ve Anayasa’nın 14. maddesindeki durumlardır.

• İstifa eden milletvekilinin düşmesi, Genel Kurul’un vereceği karara göredir.

• Kesin hüküm giyme ve kısıtlanma halinde milletvekilliğinin düşmesi, mahkeme kararının Genel Kurul’da okunmasına bağlıdır.

• Üyelikle bağdaşmayan bir görev veya hizmeti sürdürmekte ısrar eden milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesine, yetkili komisyonun bu durumu tespit eden raporu üzerine Genel Kurul gizli oyla karar verir.

• Milletlerarası antlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak TBMM’nin yetkisindedir.

• Milletlerarası antlaşmaları onaylamak cumhurbaşkanının yetkisindedir.

• Sıkıyönetim ve olağanüstü hallerde Bakanlar Kurulu cumhurbaşkanı başkanlığında toplanır.

• Olağan hallerde Bakanlar Kurulu başbakan başkanlığında toplanır.

• TBMM Başkanlık Divanı, meclis başkanı, başkan vekilleri, katip üyeler ve idare amirlerinden oluşur.

• Siyasi parti grupları, meclis başkanlığı için aday gösteremez.

• TBMM Başkanlık Divanı için, bir yasama dönemi için 2 seçim yapılır. İlk seçilenlerin görev süresi 2, ikinci devre seçilenlerin görev süresi 3 yıldır.

• Siyasi parti grupları 20 üyeden meydana gelir.

• Meclis soruşturması sonucunda, Yüce Divan’a sevk kararı, ancak üye tam sayısının salt çoğunluğunun gizli oyuyla alınır.

• Siyasi parti gruplarında, meclis soruşturması ile ilgili görüşme yapılamaz ve karar alınamaz.

• Bir bakan kendi oyu ile birlikte en çok 2 oy kullanabilir.

• TBMM’deki İhtisas Komisyonları şu an itibariyle 17’dir.

Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.