Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı 15 Personel Alacak

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı 15 Personel Alacak
Yayınlama: 26.06.2015
Düzenleme: 05.03.2021 22:11
328
A+
A-

KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı [KUZKA], TR82 Düzey 2 Bölgesi’nde [Çankırı, Kastamonu, Sinop İlleri] kurulan bir bölgesel kalkınma ajansı olup; ajansın merkezi Kastamonu’dadır. Ajansımıza “5449 Sayıl KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı [KUZKA], TR82 Düzey 2 Bölgesi’nde [Çankırı, Kastamonu, Sinop İlleri] kurulan bir bölgesel kalkınma ajansı olup; ajansın merkezi Kastamonu’dadır. Ajansımıza “5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun” ve 25.07.2006 tarihli ve 26239 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği” hükümleri uyarınca; TR82 Düzey 2 Bölgesi’nde çalışmak isteyen, dinamik, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendine güvenen, iletişime açık, pozitif düşünen, üretken, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, her üç ilde de görev yapabilecek, seyahat engeli bulunmayan 14 (Ondört) Uzman Personel, 1 (Bir) Destek Personelialımı yapılacaktır.

KUZKA’nın merkezi Kastamonu’da olup; Ajans faaliyet alanlarını Çankırı, Kastamonu ve Sinop illeri oluşturmaktadır. Sınavda başarılı olanlar, bu illerden Ajansın uygun göreceği herhangi birinde istihdam edilecektir.

Başvuru Tarihi : 22 Temmuz 2015 Çarşamba – 03 Ağustos 2015 Pazartesi

Başvuru Yeri : T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı, Cebrail Mah. Saray Sokak No: 1, Kastamonu

Sınav Tarihi : 18 Ağustos 2015 Salı – 20 Ağustos 2015 Perşembe

Sınav Yeri : T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı, Cebrail Mah. Saray Sokak No: 1, Kastamonu

ADAYLAR İÇİN ARANAN ŞARTLAR

  1. GENEL ŞARTLAR

ü Türk vatandaşı olmak,

ü Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

ü Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

ü Erkek adaylar için tercihen askerlik görevini yapmış, ertelettirmiş [en az 1 yıl] veya muaf olduğunu belgelemek.

ü Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli bulunmamak.

ü Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmamak.

2. UZMAN PERSONEL [14 KİŞİ] İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI

2.1 Sınava Kamu Personeli Seçme Sınavı [KPSS] puanı ile başvuracak adaylar için;

ü Aşağıdaki tabloda belirtilen mezuniyet dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

ü Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nda [YDS] ya da Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya geçerlilik süresi dolmamış buna denk kabul edilen [ÖSYM Yabancı Dil Sınavı Eşdeğerliği tablosunda yer alan] uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak,

ü KPSS puanı ile başvuracak adaylar için, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi [ÖSYM] tarafından; son iki yıl içerisinde (05-06 Temmuz 2014, 04-05 Temmuz 2015) yapılan geçerli KPSS’den mezun oldukları öğrenim dalları itibariyle aşağıdaki tabloda gösterilen ilgili puan türlerinden en az 80 puan almış olmak.

AlanKamu Personeli Seçme Sınavı [KPSS]Alınacak Kişi Sayısı
Puan TürüTaban Puanı
İşletme19,23,27,29,998014
İktisat9,18,22,28,98
Maliye24,35
Kamu Yönetimi30,37
Uluslararası İlişkiler33,112
İstatistik25,75,111
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri46,48
Mühendislik, Şehir ve Bölge Planlama, Sosyoloji, Mimarlık1,2,3

2.2. Sınava Kamu Personeli Seçme Sınavı’na Girme Şartı Aranmaksızın İş Tecrübesi ile Başvuracak Adaylar İçin;

ü Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nda [YDS] ya da Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya geçerlilik süresi dolmamış buna denk kabul edilen [ÖSYM Yabancı Dil Sınavı Eşdeğerliği tablosunda yer alan] uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak,

ü Yukarıdaki tabloda belirtilen mezuniyet dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

ü Başvuru tarihi itibariyle 50 [elli] yaşını doldurmamış olmak şartıyla; kamu kesimi, özel kesim veya yurtdışındaki bir kurum ya da kuruluşta aşağıdaki konularda belgelendirilebilecek şekilde en az 5 [beş] yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak;

a) Planlama, Programlama,

b) Proje Üretimi, Tasarımı ve Yönetimi,

c) Strateji Geliştirme, Strateji Yönetimi,

d) İzleme ve Değerlendirme,

e) Tanıtım, Danışmanlık,

f) Şehircilik ve Çevre,

g) Araştırma-Geliştirme,

h) Bilgi ve İletişim Teknolojileri,

i) Finansman,

j) İnsan Kaynakları Yönetimi,

k) Uluslararası Ticaret.

2.3. Uzman Personel İçin Tercih Nedenleri

Aşağıda sayılan alanların birinde veya bir kaçında bilgi ve deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek tercih sebebi olacaktır;

ü Hibe veya Mali Destek Yönetimi,

ü Proje Döngüsü Yönetimi [PDY],

ü Avrupa Birliği Destek Mekanizmaları ve Uygulamaları,

ü Fizibilite Çalışmaları, Proje Hazırlama, Satın Alma Usulleri, İzleme Değerlendirme, Raporlama, Kayıt Tutma, İhale Dosyalarının Hazırlanması ve İzleme Bilgi Sistemlerinin Kullanılması,

ü Kalkınma Kuramları, Bölgesel ve Yerel Kalkınma,

ü Kent Sosyolojisi ve Sosyal Kalkınma,

ü Kırsal Kalkınma, Tarım Politikaları ve Tarım Ekonomisi,

ü Bölgesel Yatırım Olanakları ve Bölgesel Program Tanıtımı,

ü Kentsel Altyapı ve Çevre Altyapısı, Atık ve Arıtma Sistemleri Uygulamaları,

ü Hibe ve Proje Yönetimi konularında Denetim ve Usulsüzlük İncelemelerinde deneyim sahibi olmak.

Bunların yanında;

ü 5449 sayılı Kanunda uzmanlar için belirtilmiş eğitim dallarından birinde lisansüstü eğitim belgesine sahip olmak,

ü İkinci yabancı dil bilmek ve bunu belgelemek,

ü MS Office programlarını iyi düzeyde kullanabilmek,

ü Sürücü ehliyetine sahip olmak ve aktif olarak araç kullanabilmek.

3. Uzman Personel İçin Başvuruda İstenecek Belgeler:

ü İş Talep Formu (Ek-1),

ü Diploma ya da mezuniyet belgesinin aslı, noter onaylı sureti veya kurumca onaylı sureti,

ü 3 (Üç) adet vesikalık fotoğraf (Son 3 ay içinde çekilmiş, bir tanesi İş Talep Formuna yapıştırılmış),

ü KPSS puanı ile başvuracak adaylar için yukarıda belirtilen alanlarda ilgili puan türlerinden 80 ve üzeri puan aldıklarını gösterir KPSS sonuç belgesinin aslı, noter onaylı sureti veya bilgisayar çıktısı ya da kurumca onaylı sureti,

ü Yabancı dil sınavı İngilizce dilinden en az 70 puan almış olduğunu gösterir sonuç belgesinin aslı, noter onaylı sureti veya bilgisayar çıktısı ya da kurumca onaylı sureti,

ü T.C. kimlik no yazılı nüfus cüzdan fotokopisi,

ü Özgeçmiş,

ü Cumhuriyet Savcılığından veya e-Devlet üzerinden (borkodlu) alınacak adli sicil belgesi (son 3 ay içinde alınmış),

ü Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış, erteletmiş [en az bir yıl] veya muaf olduğunu gösteren belgenin aslı veya noter onaylı sureti ya da kurumca onaylı sureti,

ü Tercih sebebi niteliklerini ispatlayıcı diğer bilgi ve belgelerin asılları, tasdikli suretleri ya da fotokopileri (Ajans asıllarını talep edebilecektir),

ü İş tecrübesi ile başvuracak adaylar için; iş tecrübelerini (5 (beş) yıl) gösterir belgenin aslı veya noter onaylı sureti ya da kurumca onaylı sureti ayrıca kayıtlı olunan sosyal güvenlik kurumundan çalışma süresini gösterir belgenin aslının getirilmesi zorunludur.

4. Destek Personel İçin Sınava Giriş Şartları

4.1 Finansman, Muhasebe, İdari İşler Görevlisi :

4 yıllık fakülte veya yüksekokulların İktisat, İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi bölümlerinden ya da bunlara denkliği yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilmiş yurt içi veya dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden lisans düzeyinde mezun olmak,

Adayların, MS Office programlarını kullanması, finansal raporlama, Kamu Muhasebe Sistemi veya idari işler hakkında tecrübe sahibi olması tercih sebebi sayılacaktır.

4.2. Destek Personeli İçin Başvuruda İstenecek Belgeler

ü İş Talep Formu (Ek-1),

ü Diploma ya da mezuniyet belgesinin aslı, noter onaylı sureti veya kurumca onaylı sureti,

ü 3 (üç) adet vesikalık fotoğraf (Son 3 ay içinde çekilmiş, bir tanesi İş Talep Formuna yapıştırılmış),

ü KPSS puanı ile başvuracak adaylar için yukarıda belirtilen alanlarda ilgili puan türlerinden 70 ve üzeri puan aldıklarını gösterir KPSS sonuç belgesinin aslı, noter onaylı sureti veya bilgisayar çıktısı ya da kurumca onaylı sureti,

ü T.C. kimlik no yazılı nüfus cüzdan fotokopisi,

ü Özgeçmiş,

ü Cumhuriyet Savcılığından veya e-Devlet üzerinden (borkodlu) alınacak adli sicil belgesi (son 3 ay içinde alınmış),

ü Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış, erteletmiş [en az bir yıl] veya muaf olduğunu gösteren belgenin aslı, noter onaylı sureti veya tasdikli sureti ya da kurumca onaylı sureti,

ü Tercih sebebi niteliklerini ispatlayıcı diğer bilgi ve belgelerin asılları, tasdikli suretleri ya da fotokopileri (Ajans asıllarını talep edebilecektir),

ü İş tecrübesi ile başvuracak adaylar için; iş tecrübelerini (3 (Üç) yıl) gösterir belgenin aslı veya noter onaylı sureti ya da kurumca onaylı sureti ayrıca kayıtlı olunan sosyal güvenlik kurumundan çalışma süresini gösterir belgenin aslının getirilmesi zorunludur.

5. Yarışma Sınavının Yapılış Şekli:

Yarışma sınavı “sözlü” olarak yapılacaktır. Sınav kurulu üyeleri, yarışma sınavında KPSS başarı durumu, adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verecektir.

6. Başvuru:

Adayların, sınava katılabilmek için yukarıda sayılan başvuru belgelerini 03 Ağustos 2015 saat 18:00’a kadar “T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı, Cebrail Mahallesi Saray Sokak, No: 1 KASTAMONU” adresine elden teslim etmiş olmaları veya son başvuru tarih ve saatine kadar ulaşmak kaydıyla posta yolu ile göndermeleri gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Ayrıca faksla veya elektronik posta yoluyla yapılan başvurular ile eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvurular resmi çalışma günlerinde mesai saatleri içinde kabul edilecektir.

7. Sınava Giriş:

Ajansa yapılan başvurular, Genel Sekreterlikçe dosya üzerinde değerlendirilmesinin akabinde yarışma sınavına katılabilecek adayların isimleri ile sınava ilişkin tarih ve yer bilgileri 11 Ağustos 2015 tarihine kadar Ajansın web sitesi olan www.kuzka.gov.tr internet sayfasında ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

KPSS ve dil yeterlilik belgesi puanları, iş deneyimi, ilanın ilgili bölümlerinde yer alan tercih nedenleri, 5449 Sayılı Kanunun ve ilgili personel yönetmeliğinin istihdam önceliğine ilişkin hükümleri dikkate alınarak yapılacak sıralama sonucunda toplam 60 (Altmış) aday sözlü sınava çağırılabilecektir. Yarışma sınavı daveti, Ajansın internet sitesinden yapılacağından, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Ajans, bölümler itibariyle istihdam edilecek personeller başvuru yapan adaylar ile Ajans insan kaynakları yapısı göz önünde bulundurularak belirlenecektir, Ajans gelen başvuru sayılarına ve niteliğine göre gerekli gördüğü durumlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

8. Sınav Yeri ve Tarihi:

Uzman Personel ve Destek Personeli adayları için yarışma sınavı 18-20 Ağustos 2015 tarihleri arasında aşağıda belirtilen yerde yapılacaktır. Ajans, herhangi bir sebep ile Ajansın web sitesinde yayınlamak sureti ile son başvuru tarihinin süresini uzatmaya, mülakata çağrılacakların açıklanma tarihini değiştirmeye, sınav tarihini ve yerini değiştirmeye ve yeniden belirlemeye yetkilidir.

Cebrail Mahallesi, Saray Sokak No: 1, Kastamonu.

Yarışma sınavına girmeye hak kazanan adaylar 18-20 Ağustos 2015 tarihleri arasında yukarıda belirtilen adreste, kimlik no içerir nüfus cüzdanı ile hazır bulunacaklardır.

9. Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve İlanı:

Sınav kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu 100 (yüz) puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puandır. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilecektir. Yarışma sınavında 70 (yetmiş) üzerinde puan almış olmak, bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Sınav kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayısı kadar yedek aday belirleme yetkisine sahiptir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asil adaylardan göreve başlamayanların yerine, yedek adaylar sırasına göre istihdam edilir. Bunlar hakkında Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri aynen uygulanır. Sınav Kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde boş pozisyon sayısından daha az sayıda personel alma, yeterli niteliğe sahip adayın bulunamadığı durumlarda da personel istihdam etmeme hakkına sahiptir.

Kazananlar Genel Sekreterlikçe, sınav kurulu tarafından sonuçların kendisine intikal ettirildiği tarihten itibaren en geç 3 (üç) gün içinde Ajansın web sitesi olan www.kuzka.gov.tr adresinde ilan edilir ve ayrıca sınav sonucu, göreve başlama çağrısı ile birlikte, kazanan adaylara yazılı olarak bildirilir. Sınavda başarılı olanlar ile sözleşme yapılmadan önce sınava başvuranların iş talep formlarında yer alan adli sicil beyanlarının doğruluğu, Ajans tarafından adli sicil bilgilerini verebilecek mercilerden teyit edilebilecektir. Bu nedenle, başvuru sahipleri ekte yer alan iş talep formundaki adli sicil beyanı alanını gerçeğe uygun şekilde doldurmakla yükümlüdürler.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılacak ve bunlarla sözleşme yapılmayacaktır. Bu gibi durumları tespit edilen adaylarla sözleşme yapılmış olsa dahi, sözleşmeleri feshedilecektir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemeyecekleri gibi, bunlar haklarında Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulacaktır.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

İŞ TALEP FORMU; Ajansın web sitesi olan www.kuzka.gov.tr adreslerinden temin edilebilir.

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI

Cebrail Mahallesi

Saray Sokak No: 1, Kastamonu.

Tel: 0 366 212 58 52

Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.