SON DAKİKA

Marmara Üniversitesi 37 Akademik Personel Alım İlanı

Bu haber 13 Kasım 2015 - 8:06 'de eklendi.

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Atatürk Eğitim Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İktisat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi, İşletme Fakültesi, Teknoloji Fakültesi, T Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Atatürk Eğitim Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İktisat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi, İşletme Fakültesi, Teknoloji Fakültesi, Tıp Fakültesi, Avrupa Birliği Enstitüsü, Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’na aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dallarına 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör ve Doçent alınacaktır.

Profesör kadrosu Daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 6 takım başvuru dosyasını ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Doçent kadrosu Daimi statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, noter tasdikli Doçentlik Belgelerini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 4 takım başvuru dosyasını dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Yabancı Dille Eğitim yapan Birimlere müracaatlarda Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uygulanmaktadır. Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İlan olunur.

BİRİM ADIBÖLÜMÜANABİLİM DALI/ ANASANAT DALIKADRO UNVANIADEDİARANAN ŞARTLAR
Atatürk Eğitim FakültesiGüzel SanatlarMüzik EğitimiProfesör1Müzik Eğitimi ve Öğretmen Yetiştirme alanında çalışmalarının olması, Uluslararası İndeksli Dergide yayının bulunması.
Atatürk Eğitim FakültesiİlköğretimSosyal Bilgiler EğitimiProfesör1Tarih Eğitimi alanında Doçentlik unvanı almış olmak.
Atatürk Eğitim FakültesiOrtaöğretim Fen ve Matematik AlanlarıKimya EğitimiProfesör1Doçentliğini Kimya Eğitimi alanında almış ve süreç aşamalı resimler ile kavram karikatürleriyle ilgili yayın yapmış olmak.
Atatürk Eğitim FakültesiTürkçe EğitimiTürkçe EğitimiDoçent2Türkçe Eğitimi alanında Doçent unvanı almış olmak.
Diş Hekimliği FakültesiDişhekimliği Klinik BilimleriAğız, Diş ve Çene RadyolojisiProfesör1
Diş Hekimliği FakültesiDişhekimliği Temel BilimlerDişhekimliği Temel Tıp BilimleriProfesör1Oral Biokimya konusunda deneyimli olmak.
Diş Hekimliği FakültesiDişhekimliği Klinik BilimleriDişhekimliği Temel Tıp BilimleriDoçent1Oral Biyoloji ve Genetik konusunda deneyimli olmak.
Diş Hekimliği FakültesiDişhekimliği Klinik BilimleriProtetik Diş TedavisiDoçent1
Fen-Edebiyat FakültesiBiyolojiHidrobiyolojiProfesör1Balık patojen genom ve proteomu, akuatik toksikoloji ve biyouyum alanında yayınları olmak.
Fen-Edebiyat FakültesiBilgi ve Belge YönetimiMüessese ArşivleriDoçent1Bilgi ve Belge Yönetiminde Doçent unvanı almış olmak.
Güzel Sanatlar FakültesiHeykelHeykelProfesör1Heykel Sanatı ve Güncel Takı Tasarımları alanında çalışmalarının bulunması ve ders vermiş olmak.
Güzel Sanatlar FakültesiTekstilTekstilProfesör1Lisans ve Lisansüstü eğitimlerini Güzel Sanatlar Fakültelerinin Tekstil Bölümlerinde tamamlamış olmak. Baskı tasarımı alanında ders veriyor olmak.
İktisat Fakültesiİktisatİktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisatProfesör1Uluslararası İktisat ve Gelişme İktisadı alanında Doçent unvanı almış olmak, ödemeler dengesi ve küresel politik iktisat alanında çalışmaları bulunmak.
İlahiyat FakültesiTemel İslam BilimleriHadisDoçent1Hadis alanında Doçent unvanı almış olmak.
İletişim FakültesiRadyo, Televizyon ve Sinemaİletişim BilimleriProfesör1Görsel kültür ve yeni medya alanlarında çalışmaları bulunmak.
İletişim FakültesiRadyo, Televizyon ve SinemaSinemaDoçent1Türk sinemasında göç, bilimkurgu sineması ve küreselleşme alanlarında çalışma yapmış olmak.
İşletme Fakültesiİngilizce İşletmeÖrgütsel DavrannışProfesör1İş yerinde Psikolojik Danışmanlık konusunda yayın yapmış olmak.
Teknoloji FakültesiElektrik Elektronik MühendisliğiProfesör1Elektrik akımları ve darbeli elektrik alanları ile farklı mikroorganizmaların sterilizasyonları konularında bilimsel araştırmalar ile deneyimlere sahip olmak.
Teknoloji FakültesiMakine MühendisliğiProfesör1Gaz yakıtlar ile faz değiştiren malzemelerin motorlara uygulanması ve motor çevrimlerinin termodinamik analizleri konularında uzman olmak ve bu konularda teorik ve uygulamalı ders vermiş olmak.
Teknoloji FakültesiMetalurji ve Malzeme MühendisliğiProfesör1Titanyum alaşımları, süper alaşımlar ve metalik biyomalzemelerin toz metalurjisi ile üretimi konusunda uzman olmak ve bu konularda teorik ve uygulamalı ders vermiş olmak.
Teknoloji FakültesiTekstil MühendisliğiProfesör1TOPSİS metodolojisi, güç tutuşur tekstiller, SF elektrospun nano lifler konusunda uzman olmak ve bu konularda teorik ve uygulamalı ders vermiş olmak,
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriKulak, Burun ve Boğaz HastalıklarıProfesör1Endoskopik kafa tabanı cerrahisi, endoskopik hipofiz cerrahisi, beyin sapı implantı, koklear implant konularında cerrahi tecrübesi olmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriOrtopedi ve TravmatolojiProfesör1Tümör cerrahisinde deneyimli olmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriTıbbi GenetikProfesör1Genetik Konusunda yurtdışı tecrübesi bulunmak.

Büyüme Hormonu Eksikliği, Laron, Piknodizostozis ve İnflamasyon konularında çalışmış olmak.
Moleküler Genetik ve Hücre kültüründe tecrübesi olmak.

Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriAile HekimliğiProfesör1Klinik Beceri Laboratuvarı uygulamalarında ve tıp eğitiminde müfredat geliştirme alanlarında deneyimli olmak; epidemiyolojik, klinik ve niteliksel araştırma alanlarında deneyimli bir Aile Hekimliği Uzmanı olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriDeri ve Zührevi HastalıklarProfesör1Fototerapi alanında yurtdışında sertifikalı eğitim almış olması ve bu alanda ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış arştırmalarının olması.
Psoriasis alanında deneyimli olması, bu alanda ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış araştırmalarının olması.
Tıp FakültesiDahili Tıp Bilimleriİç HastalıklarıProfesör1Nefroloji Uzmanı olmak. Nefroloji-Epidemiyolojisi konusunda çalışmış olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriNörolojiProfesör1Elektrodiagnostik Nöroloji konusunda yüksek lisans yapmış Klinik Nörofizyoloji yandal uzmanı olmak. Klinik Nörofizyoloji, Nöromusküler Hastalıklar, İntraepidermal Sinir Lif Analizi ve Nöropatik ağrı konularında çalışmış olmak. Mezuniyet sonrası Tıp Eğitiminde deneyimli olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriNörolojiProfesör1Elektrofizyoloji ve epileptoloji konusunda yüksek lisans yapmış olmak, epilepsi ve epilepsi cerrrahisi konusunda çalışıyor olmak, Avrupa Nöroloji Board sınavını almış olmak, uyku tıbbi hekimliği sertifikası bulunmak, Klinik Nörofizyoloji Yan Dal uzmanlığı bulunmak, Multiple skleroz konusunda çalışıyor olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriNükleer TıpProfesör1Nükleer onkoloji ve radyasyon güvenliği konularında tecrübeli olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve HastalıklarıDoçent1Pediatrik Nefroloji; Diyaliz ve Böbrek Transplantasyonu konusunda deneyimli olmak.
Avrupa Birliği EnstitüsüAvrupa Birliği Siyaseti ve Uluslararası İlişkilerDoçent1Türkiye-AB Siyasi İlişkileri, Türkiye’nin Demokratikleşmesi, Türkiye-AB Ekonomik İlişkileri ve Gümrük Birliği, AB’nin Genişleme Politikası, AB’nin Dış Ekonomik İlişkileri, Uluslararası Siyasal İktisat alanlarını kapsayacak çalışmalarının olması.
Bankacılık ve Sigortacılık YüksekokuluSermaye PiyasasıDoçent1Finans Doçenti olmak ve bu alanda çalışmaları olmak.
Beden Eğitimi ve Spor YüksekokuluSpor YöneticiliğiSpor Yönetim BilimleriProfesör1Spor Pazarlama, Spor İletişimi Pazarlaması, Spor Yönetimi ve/veya Sporda Sporsorluk alanlarında çalışmaları bulunmak.
Beden Eğitimi ve Spor YüksekokuluAntrenörlük EğitimiHareket ve Antrenman BilimleriDoçent1Sualtında solunum ile ilgili çalışmaları bulunmak
Beden Eğitimi ve Spor YüksekokuluAntrenörlük EğitimiSpor Sağlık BilimleriDoçent1Engelliler sporu, kas yorgunluğu ve elektromiyografik değerlendirme ile ilgili çalışmaları bulunmak.

Bir önceki yazımız olan Toplum Yararına Programlar (TYP) İçin 4050 Kişi Alınacak başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.