SON DAKİKA

Marmara Üniversitesi 39 Akademik Personel Alacak

Bu haber 04 Aralık 2015 - 9:34 'de eklendi.

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Eczacılık Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi, İşletme Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Siy Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Eczacılık Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi, İşletme Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Teknoloji Fakültesi, Tıp Fakültesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’ne aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dallarına 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Doçent ve Yardımcı Doçent alınacaktır.

Doçent kadrosu Daimi statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, noter tasdikli Doçentlik Belgelerini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 4 takım başvuru dosyasını dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, noter tasdikli Doktora belgelerini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 4 takım başvuru dosyasını dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili Birime bizzat başvurmaları gerekmektedir.

” Yabancı Dille Eğitim yapan Birimlere müracaatlarda Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uygulanmaktadır. Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İlan olunur.

BİRİM ADIBÖLÜMÜANABİLİM DALI/ANASANAT DALIKADRO UNVANIADEDİARANAN ŞARTLAR
Eczacılık FakültesiEczacılık Meslek BilimleriEzcacılık İşletmeciğiYardımcı Doçent1Toplam Kalite Yönetimi konusunda deneyimli olmak.
Eczacılık FakültesiEczacılık TeknolojisiFarmasötik TeknolojiYardımcı Doçent1Farmasötik Teknoloji alanında Doktora yapmış olmak. Blok kopolimer sistemler ile AFM alanında deneyimli olmak.
Eczacılık FakültesiTemel Eczacılık BilimleriFarmasötik BotanikYardımcı Doçent1Farmasötik Botanik alanında Doktora yapmış olmak.
Fen-Edebiyat FakültesiBiyolojiBotanikDoçent1Likenlerin Sistematiği ve Ekolojisi üzerinde yayınları olmak.
Fen-Edebiyat FakültesiFizikKatıhal FiziğiDoçent1Hidrojen Gazı ve Uçucu Organik Bileşiklerin Buharlarını Algılayan Sensörler ile Kompozitlerin ve Organik Moleküllerin Elektriksel Özellikleri Üzerine SCI Makaleleri olmak, Güneş Pili ve Biyosensör konularında lisansüstü tez yaptırmış olmak.
Fen-Edebiyat FakültesiMatematikAnaliz ve Fonksiyonlar TeorisiDoçent1q-Analiz ve İntegral Dönüşümleri ile ilgili yayınları olmak.
Fen-Edebiyat FakültesiMatematikUygulamalı MatematikDoçent1Akustik Saçılma Problemleri, Non Selfadjoint Sturm-Liouville Operatörü alanlarında çalışmaları olmak.
Fen-Edebiyat FakültesiSosyolojiUygulamalı SosyolojiDoçent1Sosyoloji alanında Doktora derecesine sahip; Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi, Kültürel Çalışmalar ve İletişim Sosyolojisi alanında yayın yapmış olmak.
Fen-Edebiyat FakültesiTarihYeniçağ TarihiDoçent1Yeniçağ Tarihi alanında Doktora yapmış olmak ve Kent Tarihi üzerine çalışmaları bulunmak.
Fen-Edebiyat FakültesiBilgi ve Belge YönetimiMüessese ArşivleriYardımcı Doçent1Belge Yönetimi ve Arşivcilik alanında uluslararası deneyime sahip olmak.
Fen-Edebiyat FakültesiCoğrafyaFizik CoğrafyaYardımcı Doçent1Jeomorfoloji ve Hidrografya alanlarında çalışma yapmış olmak.
Fen-Edebiyat FakültesiİstatistikYardımcı Doçent1İstatistik, Matematik veya Endüstri Mühendisliği Lisans Programından mezun olup, İstatistik konuları ile ilgili SCI (ya da SCIE) kapsamında taranan dergilerde en az bir yayını olmak.
Fen-Edebiyat FakültesiMatematikCebir ve Sayılar TeorisiYardımcı Doçent1Cebirsel Goppa Kodlarının minumum mesafeleri üzerinde yayınları olmak.
Fen-Edebiyat FakültesiSosyolojiUygulamalı SosyolojiYardımcı Doçent1İnsan Hakları alanında Yüksek Lisans, Eğitim Sosyolojisi alanında Doktora yapmış olmak ve bu alanlarda yayınları olmak.
Güzel Sanatlar FakültesiGrafikGrafikDoçent1Grafik Tasarım alanında, Sanatta Yeterlik düzeyinde, Postmodern Alıntı üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Güzel Sanatlar FakültesiHeykelHeykelDoçent1Heykel Alanında ekolojik sanat araştırmaları ve sanatsal çalışmalarının bulunması.
Güzel Sanatlar FakültesiHeykelHeykelYardımcı Doçent1Heykelde çeşitli malzeme uygulamaları ve biçimlendirme yöntemleri üzerine çalışmalarda bulunmak ve ders vermiş olmak.
Hukuk FakültesiÖzel HukukTicaret HukukuDoçent1Alanında Doçent olmak.
İlahiyat FakültesiTemel İslam BilimleriHadisDoçent1Hadis alanında Doçent olmak
İlahiyat FakültesiTemel İslam BilimleriKur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmiDoçent1Kur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi alanında Doçent olmak.
İlahiyat FakültesiTemel İslam BilimleriTefsirDoçent1Tefsir alanında Doçent olmak.
İletişim FakültesiGazetecilikMedya Ekonomisi ve İşletmeciliğiDoçent1Medya, Siyaset ve Avrupa Birliği Hukuku konularında akademik çalışma yapmış olmak.
İletişim FakültesiGazetecilikMedya Ekonomisi ve İşletmeciliğiDoçent1
İletişim Fakültesiİletişim EnformatiğiBilişimDoçent1Sistem Kuramı, Avrupa Birliği ve İletişim konularında akademik çalışmalar yapmış olmak.
İşletme FakültesiİşletmeMuhasebe ve FinansmanDoçent1Muhasebe Bilim Alanında Doçent ünvanı almış olmak. Muhasebe Denetimi ve ve Hileli Finansal Raporlama konularında yayın yapmış olmak.
İşletme FakültesiİşletmeYönetim ve OrganizasyonDoçent1Yönetim ve Organizasyon Doktorasına sahip olmak. Sivil Toplum Kuruluşlarının Yönetimi konusunda uluslararası yayınlar yapmış olmak.
Mühendislik FakültesiÇevre MühendisliğiÇevre TeknolojisiDoçent1Çevre Bilimleri ve Mühendisliği alanında Doçent ünvanı almış olmak. Kimyasal ve İleri Oksidasyon Teknikleri konusunda çalışmaları olmak.
Mühendislik FakültesiElektrik ve Elektronik MühendisliğiDevreler ve Sistemler TeorisiDoçent1Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bilim Alanında Doçent ünvanı almış olmak. İşaret işleme ve optik konularında çalışmaları olmak.
Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelikCerrahi Hastalıkları HemşireliğiDoçent1Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Doçenti olmak.
Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelikHalk Sağlığı HemşireliğiDoçent1Halk Sağlığı Hemşireliği Doçenti olmak.
Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelikPsikiyatri HemşireliğiDoçent1Psikiyatri Hemşireliği Doçenti olmak.
Siyasal Bilgiler FakültesiYerel YönetimlerYerel YönetimlerDoçent1Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikası Bilim Alanında Doçent ünvanı almış olmak. Kent Kültürü, Kent Estetiği, Kentleşme ve Yerel Yönetimler Konularında Yayımlanmış Bilimsel Çalışmaları olmak.
Teknoloji FakültesiMekatronik MühendisliğiDoçent1Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanından Doçenlik belgesine sahip, model öngörülü kontrol ve biyomekatronik konularında uzman olmak ve bu alanlarda ders vermiş olmak.
Teknoloji FakültesiTekstil MühendisliğiDoçent1Tekstil Malzemelerinin elektromanyetik kalkanlama özellikleri, tekstil malzemesi takviyeli kompozit malzemeler, nanolif tabanlı biyomalzemeler konularında uzman olmak ve Örme Teknolojisi alanında ders vermiş olmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriTıbbi PatolojiDoçent1Pankreas ve Endokrin Patolojisi alanlarında deneyim sahibi olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve HastalıklarıDoçent1Pediatrik Gastroenteroloji Uzmanı olmak, terapötik ve tanısal çocuk endoskopi deneyimi olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve HastalıklarıDoçent1Pediatrik Allerji ve İmmünoloji Uzmanı olmak ve alerjen spesifik immünoterapi ve primer immün yetmezlikler konusunda yayın ve araştırmaları olması
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriDeri ve Zührevi HastalıklarDoçent1İntrauterin dermatolojik deneysel çalışma modellerinde deneyimli olmak.
Türkiyat Araştırmaları EnstitüsüTürk Dili ve EdebiyatıDoçent1Türk Dil Bilimi, Türkiye Türkçesi Teorik Dil Bilgisi konularında ihtisas ve yayın sahibi olmak, bu alanlardaki çalışmaları yürütecek seviyede Rusça ve Çağdaş Türk Lehçelerini biliyor olmak.

Bir önceki yazımız olan Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Akademik Personel Alımı başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.