Marmara Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı

Marmara Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
Yayınlama: 27.06.2015
Düzenleme: 05.03.2021 22:11
475
A+
A-

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İşletme Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Tekonoloji Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İşletme Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Tekonoloji Fakültesi, Tıp Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’na aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dallarına 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent alınacaktır.

Profesör kadrosu Daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 6 takım başvuru dosyasını ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Doçent kadrosu Daimi statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, noter tasdikli Doçentlik Belgelerini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 4 takım başvuru dosyasını dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, noter tasdikli Doktora belgelerini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 4 takım başvuru dosyasını dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili Birime bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Yabancı Dille Eğitim yapan Birimlere müracaatlarda Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uygulanmaktadır. Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İlan olunur.

BİRİM ADIBÖLÜMÜANABİLİM DALIKADRO UNVANIA

D

E

D

İ

ARANAN ŞARTLAR
Diş Hekimliği FakültesiDiş Hekimliği Klinik BilimleriOrtodontiYardımcı Doçent1
Diş Hekimliği FakültesiDiş Hekimliği Klinik BilimleriProtetik Diş TedavisiYardımcı Doçent1
Diş Hekimliği FakültesiDiş Hekimliği Klinik BilimleriRestoratif Diş TedavisiYardımcı Doçent1
Fen-Edebiyat FakültesiKimyaAnorganik KimyaProfesör1Geçiş metal komplekslerinin sentezi ve oksidatif dehidrojenasyonu konularında yayınları olmak ve alanında ders vermiş olmak.
Fen-Edebiyat FakültesiMatematikUygulamalı MatematikYardımcı Doçent1Kısmi Diferansiyel denklemlerde geçişler ve çatallanmalar konusunda yayınları olmak.
Fen-Edebiyat FakültesiSosyolojiGenel Sosyoloji ve MetodolojiYardımcı Doçent1Siyasetbilim alanında yüksek lisans ve doktora derecelerine sahip olmak ve bu alanda dersler vermiş olmak.
Güzel Sanatlar FakültesiTekstilTekstilYardımcı Doçent1Lisans ve Lisansüstü Eğitimini Tekstil Giyim Tasarımı Alanında yapmış olmak.
Güzel Sanatlar FakültesiFilm TasarımıSinema ve TVYardımcı Doçent1Sinema ve Televizyon Bölümü’nde Lisans, Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlilik çalışmasını bitirmiş olmak.
Deneysel sinema alanında uzman olmak, deneysel sinema dersi vermiş olmak.
Hukuk FakültesiKamu HukukuCeza ve Ceza Usul HukukuYardımcı Doçent1Alanında Doktora yapmış olmak.
Hukuk FakültesiKamu HukukuHukuk Felsefesi ve SosyolojisiYardımcı Doçent1Alanında Doktora yapmış olmak.
Hukuk FakültesiKamu HukukuMilletlerarası HukukYardımcı Doçent1Alanında Doktora yapmış olmak.
İşletme FakültesiİşletmeMuhasebe ve FinansmanDoçent1Muhasebe Bilim Alanında Doçent unvanı almış olmak, Denetim konusunda yayın yapmış olmak.
İşletme Fakültesiİşletmeİnsan KaynaklarıDoçent1Farklılıkların yönetimi konusunda tez çalışması yapmış olmak, liderlik alanında çalışmalar yapmış olmak.
Mühendislik FakültesiBiyomühendislikBiyomühendislikDoçent1Biyomühendislik Bilim alanında Doçent ünvanı almış olmak; sistem biyolojisi ve metabolizma mühendisliği konularında çalışmaları olmak.
Mühendislik FakültesiKimya MühendisliğiTemel İşlemler ve TermodinamikDoçent1Kimya Mühendisliği Bilim alanında Doçent ünvanı almış olmak; yaşam döngüsü değerlendirmesi ve fotopolimerizasyon konularında çalışmaları olmak.
Mühendislik FakültesiMetalurji ve Malzeme MühendisliğiÜretim MetalurjisiDoçent1Malzeme ve Metalurji Mühendisliği Bilim alanında Doçent ünvanı almış olmak; değerli metallerin geri kazanımı konusunda çalışmaları olmak.
Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelikDoğum ve Kadın Hastalıkları HemşireliğiDoçent1Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Doçenti olmak.
Sağlık Bilimleri FakültesiSağlık YönetimiSağlık PolitikalarıDoçent1Yönetim ve Strateji Doçenti olmak.
Sağlık Bilimleri FakültesiSağlık YönetimiSağlık PolitikalarıDoçent1Tıp Tarihi ve Etiği Doçenti olmak.
Siyasal Bilgiler FakültesiKamu Yönetimi (Fransızca)Kamu PolitikasıDoçent1Mali tevzin, idareler arası mali ilişkiler, mali kurallar ve yerel yönetim maliyesi konusunda yayımlanmış bilimsel çalışmaları olmak.
Siyasal Bilgiler FakültesiKamu Yönetimi (Türkçe)Yönetim BilimleriDoçent1Finansal performans değerleme ve muhasebe-finans alanlarında yayımlanmış bilimsel çalışmaları olmak.
Siyasal Bilgiler FakültesiSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)Uluslararası İlişkilerDoçent1Doğu Asya’da uluslararası ilişkiler, Çin siyaseti ve dış politikası üzerine yayımlanmış bilimsel çalışmaları olmak.
Siyasal Bilgiler FakültesiUluslararası İlişkilerUluslararası İlişkilerDoçent1Türk dış politikası, Türkiye-Orta Doğu ilişkileri konusunda yayımlanmış bilimsel çalışmaları olmak.
Teknoloji FakültesiTekstil MühendisliğiDoçent1Manyeto reolojik sıvıların ve ultrasonik enerjinin tekstilde kullanımı ve bor lifi takviyeli kompozitlerin üretilmesi konusunda uzman olmak.
Teknoloji FakültesiTekstil MühendisliğiDoçent1Enzimatik ön işlemlerin boyamaya etkisi, selülozik materyallerin tek banyoda kambine boyanması ve protein esaslı liflerin doğal boyar maddelerle boyanması konularında uzman olmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriGöğüs CerrahisiDoçent1Endobronşiyal Hacim Küçültücü Tedaviler ve Torasik Outlet Cerrahisi konusunda deneyimli olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriAcil TıpDoçent1Uluslararası Acil Tıp Eğitimi Programı ile Araştırıcı Eğitim Programında sertifikalı olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriAile HekimliğiDoçent1Mezuniyet öncesi tıp eğitiminde, klinik beceri eğitiminde deneyimli ve adolesan sağlığı konusunda çalışmaları olan Aile Hekimliği uzmanı olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp Bilimleriİç HastalıklarıDoçent1İç Hastalıkları Uzmanı ve Nefroloji Uzmanı olmak.
Tıp FakültesiTemel Tıp BilimleriFizyolojiDoçent1Tıp Fakültesi mezunu olup, Egzersiz Fizyolojisi alanında deneysel ve klinik araştırmaları bulunan, bireye özel egzersiz planlamada klinik deneyimi olan fizyoloji Doçenti olmak.
Tıp FakültesiTemel Tıp BilimleriTıbbi BiyokimyaDoçent1Protein yıkımı ve Proteozom konusunda uluslararası dergilerde yayın yapmış, kitap yazmış olmak.
Beden Eğitimi ve Spor YüksekokuluBeden Eğitimi ve Spor ÖğretmenliğiSporda Psikososyal AlanlarYardımcı Doçent1Doktora tezini Futbolda Yaratıcılık alanında yapmış olmak. Futbol alanında Uluslararası Antrenörlük Belgesine sahip olmak.
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluTıbbi Hizmetler ve TekniklerTıbbi Laboratuvar TeknikleriDoçent1Biyokimya Doçenti olmak. Serbest radikaller ve antioksidanlar konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Sosyal Bilimler Meslek YüksekokuluMuhasebe ve VergiMuhasebe ve Vergi UygulamalarıDoçent1Finans alanında Doçent ünvanı almış olmak. Etkin Piyasa Teorisi alanında çalışma yapmış olmak.

Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.