SON DAKİKA

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı Yapacak

Bu haber 15 Temmuz 2016 - 9:40 'de eklendi.

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı Yapacak
 

İşte detaylar;

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Atatürk Eğitim Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İktisat Fakültesi, İlahiyat Fakültes

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı Yapacak

 

İşte detaylar;

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Atatürk Eğitim Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İktisat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi, İşletme Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Tıp Fakültesi ve Gastroenteroloji Enstitüsü’ne aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dallarına 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör ve Doçent alınacaktır.

Profesör kadrosu Daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 6 takım başvuru dosyasını ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Doçent kadrosu Daimi statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, noter tasdikli Doçentlik Belgelerini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 4 takım başvuru dosyasını dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Yabancı Dille Eğitim yapan Birimlere müracaatlarda Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uygulanmaktadır. Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İlan olunur.”

BİRİM ADIBÖLÜMÜANABİLİM DALI/

ANASANAT DALI

KADRO

UNVANI

ADEDİARANAN ŞARTLAR
Atatürk Eğitim FakültesiEğitim BilimleriEğitim Programları ve ÖğretimProfesör1Eğitim Programları ve Öğretim alanında Doçent unvanı almış olmak. Düşünme Becerileri ve Öğretim ile ilgili akademik yayınları olmak.
Atatürk Eğitim FakültesiEğitim BilimleriRehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkProfesör1Doktora ve Doçentliğini Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında almış olmak. Psikolojik Danışma ve Psikolojik Danışma Becerileri konusunda araştırmalar yapmış olmak.
Atatürk Eğitim FakültesiİlköğretimOkulöncesi EğitimiProfesör1Bilişsel gelişim, düşünme becerileri ve eğitimi ile özel öğrenme güçlükleri alanlarında çalışma ve yayınlarının olması.
Atatürk Eğitim FakültesiOrtaöğretim Sosyal Alanlar EğitimiTarih EğitimiDoçent1Doçentliğini Sosyoloji alanında almış olmak. Tarih Sosyolojisi, Kültür Sosyolojisi, Uygulamalı Sosyoloji alanında çalışmaları bulunmak.
Atatürk Eğitim FakültesiYabancı DillerFransız Dili EğitimiDoçent1Eğitim Fakültesi Fransızca öğretmenliği Lisans mezunu olmak. Doktora çalışmasını yurtdışında Türkiye’de yabancı dil öğretmeni yetiştirme programı konusunda yapmış olmak. Curriculum Fransızca öğretmen eğitimi ve değerlendirme konularında yayın yapmış olmak.
Dişhekimliği FakültesiDişhekimliği Klinik BilimleriProtetik Diş TedavisiDoçent1
Fen-Edebiyat FakültesiKimyaOrganik KimyaProfesör1Fosfin oksit içeren poliimid nanohibrit polimerler ve izosiyanat içermeyen poliiüretan hibrit kaplamalar konularında uluslararası dergilerde yayınları olmak.
Fen-Edebiyat FakültesiSosyolojiUygulamalı SosyolojiProfesör1Avrupa ve Amerikada ırkçılık, ayrımcılık, yerli ve göçmen müslüman topluluklar, İslamofobi, yeni sosyal ve dini akımlar ile medya ve din üzerinde çalışmaları olmak.
Fen-Edebiyat FakültesiTarihOrtaçağ TarihiProfesör1Ortaçağ Mısırı ve Suriye Tarihi alanında çalışmaları olmak.
Fen-Edebiyat FakültesiTürk Dili ve EdebiyatıTürk Halk EdebiyatıProfesör1Türk Destanları üzerine çalışmaları olmak.
Fen-Edebiyat FakültesiTürk Dili ve EdebiyatıYeni Türk DiliProfesör1Türkiye Türkçesi ve Karşılaştırmalı Türk Dili Bilgisi alanlarında çalışmaları olmak.
Fen-Edebiyat FakültesiKimyaBiyokimyaDoçent1Epileptik beyin proteom analizi konusunda uluslararası dergilerde yayınları olmak ve İngilizce ders verme kriterine ve tecrübesine sahip olmak.
Fen-Edebiyat FakültesiTarihYakınçağ TarihiDoçent1Yakınçağ Tarihinde doktora yapmış olmak, Eğitim ve Kadın Tarihi üzerine araştırmaları olmak.
Hukuk FakültesiKamu HukukuAnayasa HukukuDoçent1Alanında Doçent olmak.
Hukuk FakültesiÖzel HukukTicaret HukukuDoçent1Alanında Doçent olmak.
İktisat Fakültesiİktisatİktisat TarihiProfesör1İktisat Tarihi alanında Doçent unvanı almış olmak teknoloji, iktisat ve çevre alanında çalışmaları olmak.
İktisat FakültesiMaliyeMali HukukProfesör1Maliye alanında Doçent unvanı almış olmak, sermaye piyasasında ve vakıflarda vergilendirme konularında çalışmaları olmak.
İktisat FakültesiEkonometriİstatistikDoçent1Nicel Karar Yöntemleri Bilim alanında Doçent unvanı almış olmak, çok değişkenli istatistik alanında çalışmaları olmak.
İlahiyat Fakültesiİslam Tarihi ve Sanatlarıİslam TarihiDoçent1İslam Tarihi alanında Doçent olmak.
İlahiyat Fakültesiİslam Tarihi ve SanatlarıTürk-İslam EdebiyatıDoçent1Türk-İslam Edebiyatı alanında Doçent olmak.
İlahiyat FakültesiTemel İslam BilimleriTasavvufDoçent1Tasavvuf alanında Doçent olmak.
İletişim FakültesiRadyo, Televizyon ve Sinemaİletişim BilimleriProfesör1Sözlü tarih ve toplumsal hareketler konusunda bilimsel çalışma yapmış olmak.
İşletme Fakültesiİngilizce İşletmeÜretim Yönetimi ve PazarlamaProfesör1Sosyal ve hizmet inovasyonu konularında çalışmış olmak. Üretim Yönetimi ve Pazarlama lisansüstü programlarında ders vermiş ve tez yönetmiş olmak.
İşletme FakültesiİşletmeYönetim ve OrganizasyonDoçent1Yönetim ve Organizasyon alanında Doktorasını tamamlamış olmak. Yönetim ve Strateji alanında Doçentlik unvanına sahip olmak. Çalışma ve Endüstri İlişkileri ve Yönetim Bilimi ve Teknikleri alanında ders vermek. Dijital İşletmeler ve İtibar Yönetimi alanında akademik çalışmaları bulunmak.
Mühendislik FakültesiBiyomühendislikBiyomühendislikProfesör1Doçentliğini Kimya Mühendisliği Bilim alanında almış olmak. Enzim Teknolojileri, Omik Teknolojiler ve Antimikrobiyal Direnç Sahaları üzerine yayınları olmak.
Mühendislik FakültesiElektrik ve Elektronik MühendisliğiDevreler ve Sistemler TeorisiProfesör1Doçentliğini Elektirk ve Elektronik Mühendisliği Bilim alanında almış olmak. Uydu Görüntü İşleme üzerine yayınları olmak.
Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelikHalk Sağlığı HemşireliğiDoçent1Halk Sağlığı Hemşireliği alanında Doçent unvanını almış olmak. Okul Sağlığı ve Yaşlı Sağlığı Hemşireliği alanında çalışmasının olması.
Siyasal Bilgiler FakültesiKamu Yönetimi (Fransızca)Yönetim BilimleriProfesör1İktisat Tarihi ve İktisadi Düşünce Tarihi Bilim alanında Doçent unvanı almış olmak. İktisat Felsefesi, Ekonomi Politik üzerine yayımlanmış bilimsel çalışmaları olmak.
Siyasal Bilgiler FakültesiSiyaset Bilimi ve Kamu YönetimiKamu PolitikasıDoçent1Vergi teşvikleri, doğrudan yabancı sermaye yatırımları ve yoksulluk konularında yayımlanmış bilimsel çalışmaları olmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriAnesteziyoloji ve ReanimasyonProfesör1Yoğun Bakım yan dal uzmanı olmak. Endoskopik girişimlerde sedoanaljezi deneyimi ve yayınları olmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriKadın Hastalıkları ve DoğumProfesör1Tüp Bebek klinik sertifikası olup, Üniversite Hastanesinde infertilite alanında uzman olarak çalışıyor olmak. Anatomi doktorası olup, anatomi doktora dersi veriyor olmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriOrtopedi ve TravmatolojiProfesör1Kıkırdak yaralanmalarının konservativ ve cerrahi tedavisi konusunda deneyim ve yayın sahibi olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve HastalıklarıProfesör1Pediatrik Hematoloji ve Onkoloji Uzmanı olmak. Pediatrik kemik iliği transplantasyonu alanında en az 2 yıl tecrübesi olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriFiziksel Tıp ve RehabilitasyonProfesör1Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzmanı olmak, EMG ve kas-iskelet sistemi ultrasonografisi konusunda uluslararası çalışmaları ve deneyimi olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriFiziksel Tıp ve RehabilitasyonProfesör1Tıp Doktoru olmak. Biyomedikal uzmanı olmak, protez-ortez ve engelliler sporu konusunda akademik çalışmaları olmak.
Tıp FakültesiTemel Tıp BilimleriTıbbi BiyokimyaProfesör1Klinik laboratuvarlarda kalite kontrol, altı sigma ve biyolojik varyasyon konusunda uluslararası tecrübesi olmak, bu konularda uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış birden çok makalesi olmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriAnesteziyoloji ve ReanimasyonDoçent1ERC (Avrupa Resusitasyon Cemiyeti) İleri Yasam Desteği (ALS) Eğitmen Sertifikası sahibi olmak.

Kardiyovasküler anestezi konusunda deneyimli olmak. Rejiyonel anestezi üzerine özellikle USG ile periferik bloklar ve TAP ~Blok üzerine yayınları bulunmak. Kalite iç denetimi konusunda eğitimli olmak.

Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriOrtopedi ve TravmatolojiDoçent1Ekstremite rekonstruksiyonu ve deformite cerrahisi konularında eğitici düzeyinde tecrübe sahibi olmak. Travmatik pelvis ve asetabulum yaralanmalarının tedavisinde tecrübe sahibi olmak.
Gastroentereoloji EnstitüsüDoçent1Laparoskopik Torakoskopik özofagus cerrahisi deneyimi olmak. Uluslararası hakemli dergilerde birinci isim yayınlamış laparoskopik cerrahi konusunda makaleleri olmak. Üst ve alt gastrintestinal sistem endoskopisi eğitimi almış ve deneyimi olmak.

Bir önceki yazımız olan Çankırı İl Özel İdaresi Geçici İşçi Alımı Yapacak başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.