SON DAKİKA

MEB, Bilim Merkezleri Öğretmen Atama kılavuzu’nu Yayınladı

Bu haber 27 Ağustos 2015 - 15:01 'de eklendi.

Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu Yayımlandı
 

Bakanlığımıza bağlı Bilim ve Sanat Merkezlerinin öğretmen ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak öğretmen alımı yapılacaktır. Atamalara ilişkin başvurular 1 -7 Eylül 2015 tar

Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu Yayımlandı

 

Bakanlığımıza bağlı Bilim ve Sanat Merkezlerinin öğretmen ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak öğretmen alımı yapılacaktır. Atamalara ilişkin başvurular 1 -7 Eylül 2015 tarihleri arasında bakanlığımızın mebbis.meb.gov.tr adresinden alınacaktır. Belirlenen atama ölçütleri ve mevzuat hükümleri atama kılavuzunda bulunmaktadır. Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğretmen Seçme ve Atama e-Kılavuzu’nda belirtilen hususlarda yer alan açıklamalar doğrultusunda iş ve işlemlerin 7 Eylül 2015 Pazartesi günü mesai bitimine kadar yapılması gerekmektedir.

Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu’nu indirmek için tıklayınız.

1. İLGİLİ MEVZUAT

1) 30/05/1997 tarihli ve 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname.

2) Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik.

3) Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme

Yönetmeliği.

4) Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği.

5) Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesi.

6) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı

kararı.

2. İLKELER

Bilim ve sanat merkezlerine başvuru ve atama işlemlerinde;

a) Atama yapılacak alanlarda başvuru yaptığı ilin bilim ve sanat

merkezinde norm kadro açığının bulunması,

b) Bilim ve sanat merkezlerine öğretmen seçimi için yapılan

değerlendirmede, alanlar bazında puan üstünlüğü,

c) Atamalarda, tercihler ve puan üstünlüğüne göre işlem yapılması

esas alınır.

3. GENEL AÇIKLAMALAR

3.1. Bu kılavuz; Bakanlığımıza bağlı resmi eğitim kurumlarında, halen kadrolu öğretmen olarak çalışanlardan bilim ve sanat merkezlerine öğretmen seçimi için yapılan değerlendirmede alanlar bazında puan üstünlüğü olan öğretmenlerin bilim ve sanat merkezlerine tekrar atanmak için başvuru ve atama işlemlerini kapsar.

3.2. Atamalar, başvuruda bulunan öğretmenlerin “en son Bakanlık atama alanı”na göre yapılacaktır.

3.3. Atanamayanların bilim ve sanat merkezlerine atanmak üzere başvuru hakları, ATAMA PUANLARININaçıklandığı tarihten itibaren yeniden yapılacak değerlendirmeye kadar geçerli olacaktır.

3.4. Bu atama döneminde, bilim ve sanat merkezlerine atama yapmak üzere EK-1 Tablodaki alanlarda başvuru alınacaktır.

3.5. Aylıksız izinli olan öğretmenlerin başvuruları kabul edilecektir. Ancak atamalarının yapıldığı tarihten itibaren en geç 2 ay içerisinde göreve başlamamaları halinde atamaları iptal edilecektir.

3.6. Bakanlık merkez, taşra veya diğer kurumlarda geçici görevli olanlar ve yurt dışı görevinde bulunanlardan, başvuru tarihleri arasında göreve başlayanların başvuruları kabul edilecektir.

3.7. Bilim ve sanat merkezlerinde yönetici (müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı) konumunda olanlar ile diğer eğitim kurumlarında yönetici konumunda olanların bilim ve sanat merkezlerine öğretmen olarak atanmaları halinde yöneticilik görevleri sona erecektir.

3.8. Öğretmenler Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin “Hizmetin Gereği Olarak Yapılacak Yer Değiştirmeler” başlıklı 50’inci maddesinde belirtilen hususlar göz önüne alınarak başvuruda bulunulacaktır.

Ataması gerçekleştirilenler, eski görev yerinden ayrılmamış olmak şartıyla atama tarihinden sonra oluşan ve öğretmenlerin atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde belirtilen mazeret durumlarına bağlı olarak istemeleri halinde atamaları iptal edilebilecektir.

3.9. Atama koşullarını taşımadıkları halde atanan veya göreve başlayanların bu atamaları iptal edilerek sorumlular hakkında gerekli işlem yapılacaktır.

4. KOMİSYONLARIN OLUŞUMU

Bilim ve sanat merkezlerine atanacak adaylar için duyuru, başvuru ve değerlendirme amacıyla BakanlıkçaBölge Sözlü Sınav Komisyonu ve Valiliklerce İl Öğretmen Değerlendirme Komisyonu oluşturulur.

Bu komisyonlardan;

7) İl Öğretmen Değerlendirme Komisyonu:

İllerde İnsan Kaynaklarından sorumlu İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı/Şube Müdürü başkanlığında, Özel Eğitim Hizmetlerinden sorumlu İl Milli Eğitim Müdür yardımcısı/Şube Müdürü, ilde bulunan Bilim ve Sanat Merkezleri Müdürleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce seçilen bir Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü, bir İlkokul Müdürü, bir Ortaokul Müdürü ve bir Lise Müdüründen oluşur.

İl Öğretmen Değerlendirme Komisyonu sekreterya işlemleri illerdeki öğretmen atamadan sorumlu birimlerce yürütülür.

8) Bölge Sözlü Sınav Komisyonu:

Bakanlığa ulaştırılan değerlendirme sonuçlarından, sözlü sınavına alınacak aday sayısına göre Bakanlıkça ihtiyaç kadar bölge sözlü sınav komisyonları oluşturulur.

9) Bölge Sözlü Sınav Komisyonu:

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünden Daire Başkanı, İl Milli Eğitim Müdürü, İl Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetlerinden sorumlu Şube Müdürü, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünden Milli Eğitim Uzmanı veya Eğitim Uzmanı arasından görevlendirilecek bir personelden oluşur.

Bölge Sözlü Sınav Komisyonunun sekretarya işlemleri, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yürütülür.

d) Komisyonların görevleri

10) İl Öğretmen Değerlendirme Komisyonu:

Bu komisyon; kılavuzda belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adayların, başvuru belgelerini EK-2 öğretmen değerlendirme kriterleri üzerinden inceler. Yapılan değerlendirme sonucu, alanlar bazında en yüksek puan alan öğretmenden başlamak üzere başarı durumu listesi (son sıradaki adaya eşit puan alanlar dahil) oluşturur. Alanlar bazında merkezlerin norm ihtiyacının 3 (üç) katı, bölge sözlü sınavına (son sıradaki adaya eşit puan alanlar dahil) alınması için sonuçları Bakanlığa bildirir.

11) Bölge Sözlü Sınav Komisyonu:

Bölge Sözlü Sınav Komisyonu’nun görevleri şunlardır:

a) Sözlü sınav sorularını hazırlamak veya hazırlatmak,

b) İl Öğretmen Değerlendirme Komisyonunca bildirilen adaylara sözlü sınavı yapmak, değerlendirmek,

c) Sözlü sınavına katılan adayların sınav sonuçlarını duyurmak,

ç) Sözlü sınava ilişkin itirazları sonuçlandırmak,

d) Sözlü sınava ilişkin diğer iş ve işlemleri yürütmek.

Sözlü sınavına katılan adayların başarı sıralamasını EK-2 Değerlendirme kriterleri üzerinden belirlenen puanın %60’ı ile sözlü sınavından alınan notun %40’mm toplamına göre en yüksek puan alandan başlamak üzere belirlemek.

5. BAŞVURU

5.1. Başvuru

Bilim ve sanat merkezine öğretmen olarak atanabilmek için başvuru yapacak adaylarda aranacak şartlar şunlardır:

12) Talim ve Terbiye Kurulunun öğretmenliğe atanacakların belirlenmesine ilişkin kararlarına göre alanı atanacağı eğitim kurumuna atanmaya uygun olmak,

13) Öğretmen olarak görev yapmakta olduğu ilin bilim ve sanat merkezlerinde alanı itibariyle boş normun bulunması,

14) Alanında en az 3 yıl (stajyerlik dahil) öğretmenlik yapmış olmak şartıyla başvuru tarihi itibarıyla Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak ya da diğer hizmet sınıflarında görev yapıyor olmak.

5.2. Başvuru Yerleri ve Süresi

Başvurular; 01Eylül -07 Eylül 2015 tarihleri arasında, Bakanlığımızın http://mebbis.meb.gov.tr internet adresindeki Elektronik Başvuru Formu ile alınacaktır. Başvuruda bulunacak öğretmenler, Elektronik Başvuru Formu’ nu doldurduktan sonra, EK-2 değerlendirme formundaki belgeleri de ekleyerek görevli oldukları eğitim kurumu müdürlüklerine onaylatacaklardır. Onaylatılmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.Kurum müdürlüklerince onaylanan başvurular, daha sonra sistem üzerinden, ilçe/il milli eğitim müdürlüklerince onaylanacaktır.

6- YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER

e) Başvuruda Yapılacak İşlemler

e) Elektronik Başvuru Formu’na, http://mebbis.meb.gov.tr adresinden sırasıyla “Başvuru İşlemleri”ne sonrasında “Bilim Sanat Başvuru İşlemleri”

linkine tıklayarak “kullanıcı adı ve şifre” ile girilebilecektir.

f) Elektronik Başvuru Formu doldurulacaktır.

g) Elektronik Başvuru Formu’nun çıktısı alınacak, EK-2 değerlendirme formundaki belgeleri de ekleyerek onay işlemleri için eğitim kurumu müdürlüğüne gidilecektir.

ç)Eğitim Kurumu müdürlüğü, başvuruyu inceleyip Kılavuzdaki şartlara uygun olanları onaylayacaktır. Onaylama işlemi sonuçlandıktan sonra Başvuru Formu’nun iki adet çıktısı alınarak nüshalarıyla birlikte öğretmene imzalatılacaktır. Onaylanan Başvuru Formu’nun bir nüshası öğretmene geri verilecek, diğer nüshası ekleriyle birlikte İl Öğretmen Değerlendirme Komisyonuna teslim edilecektir.

h) Onay birimlerinin onay işlemini süresi içinde tamamlamalarından sonra, başvurular değerlendirmeye alınacaktır. Onaylanmış Başvuru Formu’nu yanlış doldurduğunu beyan ederek yanlışlığın düzeltilmesini,başvuru süresi içinde ve yazılı olarak isteyen öğretmenlerin başvuruları, isteğinin uygunluğu halinde; yapmış olduğu başvuru reddedilerek yeniden başvuruda bulunmaları sağlanacaktır.

i) Başvuru ve onay işlemleri, internet aracılığıyla öğretmenler tarafından takip edilebilecektir.

j) Değerlendirme sonuçları, http://orgm.meb.gov.tr/adresinde yayımlanacaktır.

6. ATAMALAR

6.1. Tercihler

Öğretmenler, Bilim ve Sanat Merkezleri Elektronik Başvuru Formuna yansıtılan kurumlar arasından birden fazla bilim ve sanat merkezi bulunan illerde il içi tercihte bulunabileceklerdir. Bir tane bilim ve sanat merkezi bulunan illerle sadece il değerlendirme komisyonuna başvuru yaptığı ildeki bilim ve sanat merkezini tercih edebileceklerdir.

6.2. Atamaların Yapılması

15) Atamalar görevlendirme şeklinde, merkezlerin norm ihtiyaçlarına göre

yapılır.

16) Atamalar, Bölge Sözlü Sınav Komisyonun değerlendirmeleri sonucunda alanlar bazında atama puanı üstünlüğü esas alınarak adayların tercihleri doğrultusunda, Başvuru ve Atama Takvimi‘nde belirtilen tarihler arasında Bakanlıkça yapılacaktır.

17) Adayların atama puanlarının eşitliği halinde, öğretmen seçim kriteri üzerinden yapılan değerlendirmeye göre puanı fazla olan adaya öncelik verilir. Eşitliğin bozulmaması durumunda ise hizmet süresi az olan adayın ataması yapılır. Eşitliğin devamı halinde atanacak aday kura ile belirlenir.

6.3. Atama Sonuçlarının Duyurulması

Atama sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları resmi internet sitesinden ilan edilecektir.

6.4. Tebligat, Görevden Ayrılma ve Başlama İşlemleri

Öğretmenlere atama kararnameleri, en kısa zamanda tebliğ edilerek görevden ayrılma ve başlama işlemleri tamamlanacaktır. Öğretmenlerin ayrılma ve başlama işlemleri MEBBİS Atama Modülü’ne işlenecektir.

ATAMA TAKVİMİ
Sıra NoYAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER
1Başvuruların Kabul Edilmesi ve Onay Süreci01 Eylül-07 Eylül 2015
2İl Değerlendirme Komisyonlarınca Değerlendirmelerin Yapılması8 Eylül- 15 Eylül 2015
3İl Değerlendirme Komisyonları Sonuçlarının İnternet Yoluyla Duyurulması16 Eylül 2015
4İl Değerlendirme Komisyonlarınca Yapılan Değerlendirme Sonuçlarına İtiraz Duyurulması17 Eylül – 23 Eylül 2015
5Bölge Sözlü Sınav Komisyonlarınca Sözlü Sınavların Yapılması28 Eylül – 23 Ekim 2015
6Bölge Sözlü Sınav Komisyonlarınca yapılan değerlendirme sonuçlarının İnternet Yoluyla Duyurulması28 Ekim 2015
7Bölge Sözlü Sınav Komisyonlarınca yapılan değerlendirme sonuçlarına İtiraz30 Ekim – 5 Kasım 2015
8Atamaya esas puana göre sonuçların duyurulması13 Kasım 2015
9Tebliğ ve İlişik Kesme İşlemlerinin Tamamlanması16 Kasım – 20 Kasım 2015
ve…
MEB, Eylül Öğretmen Tercihlerin Alınması Ne Zaman?
MEB, Öğretmen Tercihleri ile ilgili açıklama yaptı, açıklamada tercihlerin alınma tarihi ile atamaların tarihi yer aldı….


Ek Ders Ücretleri, 2016 Ocak ve Temmuz’da Ne Kadar Olacak?
Ek ders ücretleri, 657’nin 176. maddesine göre ödenmektedir. Bu madde şu şekildedir: “Madde 176 –…


MEB, Eylül Öğretmen Atama Tarihini Bir Hafta Erteledi
Milli Eğitim Bakanlığı’nın daha önce 7 Eylül olarak belirttiği öğretmen atama tarihinin ertelendiği öğrenildi.  …


2005’ten İtibaren Memur Olanlara Ek 1 Derece verildi
Toplu sözleşme görüşmelerinde 2005 yılından sonra göreve başlayan çalışanlara ilave bir derece verildi.   Çalışma…


Öğretmenlere Nöbet İçin Verilecek Ücret Belli Oldu
2015-2016 eğitim öğretim yılının başlamasından önce Okullar, Dersler, Öğretmenler ve Öğrenciler hakkında yeni düzenlemeler, yeni…


MEB 2015 – 2016 Eğitim Öğretim Takvimi Açıklandı
Bakanlığımıza bağlı her derece ve türdeki eğitim ve öğretim kurumlarında 2015 – 2016 Eğitim Öğretim…


MEB, Özür Nakli Tercihleri İçin Okulların Listesini Açıkladı
Milli Eğitim Bakanlığı özür nakillerinde tercih edilebilecek okul listelerini internet üzerinden açıkladı   MEB İnsan…


MEB, 2. Aşama Özür Başvuruları Nasıl Yapılacak?
Bugün başlaması gereken 2. aşama özür başvuruları hala başlayamadı   MEB 11 ila 17 Ağustos…


İstanbul Sultanbeyli Belediyesi Tarih Öğretmeni Alımı
Bu işgücü istemi, İŞKUR‘un SANCAKTEPE HİZMET MERKEZİ biriminden ilan edilmiştir.SULTANBEYLİ BELEDİYESİ Son Başvuru Tarihi :…


Faruk Çelik: 5+4 Zam Son Teklifimiz Değil
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, toplu görüşmelerde verdiğimiz teklif son teklif değil dedi….


Asli Öğretmenliğe Geçiş Sınavı Ücreti Ne Kadar?
Aday öğretmenlikten asli öğretmenliğe geçiş kılavuzu açıklandı. Sınava girecek olan aday öğretmenler 50 TL sınav…


Aday Öğretmenlikten Asli Öğretmenliğe Geçiş Sınav Kılavuzu Yayımlandı
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) “Asli Öğretmenliğe Geçiş Yazılı Sınav Kılavuzu’nu yayımladı. ASLİ ÖĞRETMENLİĞE GEÇİŞ YAZILI…


Öğretmenlerde Eş Durumları Olanlar İçin Tayinler Başladı
Eş durumu atamasına ‘2 yıl sigorta’ müjdesi.Milli Eğtim Bakanlığı’nda bir ay içinde deyim yerindeyse adeta…


Eğitim-Bir-SEN’in Öğretmen Ek Dersleri İçin Talep Ettiği Zam Oranı
Yetkili Sendika Eğitim Bir Sen’in Ek Ders talepleri incelendiğinde bir sınıf öğretmenine yüzde 400 zam…


37 Bin Öğretmen Alımı İçin Başvuru Tarihi Belli Oldu
37 bin kadroya başvurular 31 Ağustos’ta alınacak. MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürü Hamza Aydoğdu, 2….


Meb’ten Öğretmen Ve Öğrenci İçin e-Kurs Açıklaması
BİLGİ NOTU TARİH 30.07.2015 KİME KİMDEN Muhterem KURT Müsteşar Yardımcısı KONU Destekleme ve Yetistirme Kursları…


Milli Eğitim Bakanı Avcıdan Rotasyon Açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Avcı: Öğretmen için rotasyon uygulanmayacak ROTASYONLAR UYGULANMAYACAK Yapılan müracaatları değerlendirdik. Başvuruda bulunan…


Diğer Ülkeler Öğretmenlerini Nasıl Seçiyorlar?
Hangi ülke öğretmenini nasıl seçiyor? Her ülke öğretmenlerini farklı yöntemlerle seçiyor. 2 yıla kadar stajyer…


KPSS Netleri Hesaplanırken Hata mı Yapıldı?
2015 KPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından birçok


Bir önceki yazımız olan 2016 POMEM Alımı Ne Zaman? PÖH PMYO Alımı Ne Zaman? başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.