SON DAKİKA

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak

Bu haber 20 Haziran 2016 - 8:19 'de eklendi.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, çeşitli birimlerine, 2547 Sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yö

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, çeşitli birimlerine, 2547 Sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönergesine göre aşağıda belirtilen bölüm ve anabilim dallarına öğretim üyesi alacaktır.

Doçent kadrosu için, başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişleri, Doçentlik Belgesi örneği ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) adet dosyayı veya CD formatında oluşturulan yayın dosyalarını ekleyerek, Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına;

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuranların başvurdukları anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçelerine, Özgeçmiş, Doktora, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, 3 adet fotoğraf, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan, 4 (dört) nüsha dosyayı veya CD formatında oluşturulan yayın dosyalarını ekleyerek ilgili birime;

İlanın yayınlandığı tarihi takip eden 15 gün içerisinde başvuracaklardır.

4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ SERTİFİKA PROGRAMI HAKKINDA DETAYLI BİLGİ VE BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ!

GENEL AÇIKLAMALAR

-Yardımcı Doçent kadrosuna başvuran adaylar YDS-100 üzerinden en az 60 puan almak veya ulusal ya da uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından (KPDS,TOEFL vb.) denk puanın muadili bir puan aldığını gösterir belge,

– Meslek Yüksekokulu Yardımcı Doçent kadrosuna atamalar YDS -60 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen muadili sınavların puanından muaftır.

– Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştığı kurumundan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

– Posta ile müracaat edecek adaylar için; postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

-Adaylar sadece durumuna uygun bir (1) birime müracaatta bulunabileceklerdir.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönergesi, Yayın dosyası tanzim listesi ve özgeçmiş formatı, Üniversitemizin http://pdb.mehmetakif.edu.tr/ internet adresinden temin edilebilir.

 

BİRİMİ/BÖLÜMÜPROGRAMI/ANABİLİM

DALI

UNVANITAHSİS EDİLEN KADRO
DERECESİADEDİNİTELİKLERİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Eğitim BilimleriRehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkDoçent11Doçentliğini Rehberlik ve Psikolojik Danışma alanında almış ve davranış sorunları ile aile işlevleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Güzel Sanatlar EğitimiMüzik EğitimiDoçent11Doçentliğini Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme alanında yapmış, Piyano Eğitimi ve Müzik Teorisi alanında çalışmalar yapmış olmak.
Güzel Sanatlar EğitimiMüzik EğitimiDoçent11Doçentliğini Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme alanında yapmış ve flüt eğitimi, müzik eğitimi, etüt analizi, çalgı çalmaya bağlı bedensel sorunlar ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
İlköğretimFen Bilgisi EğitimiDoçent11Batı Akdeniz ve Güney Ege Bölgelerinde yetişen Lathyrus bitkisi üzerine sistamatik ve sitotaksonomik çalışmalar yapmış olmak.
Yabancı Diller Eğitimiİngiliz Dili EğitimiDoçent11İngiliz Dili Eğitimi/öğretimi alanında doçentliğini yapmış ve Çocuklara Yabancı Dili Öğretimi alanında çalışmalar yapmış olmak.
Türkçe EğitimiTürkçe EğitimiDoçent11Türkçe Eğitiminde doçentliğini almış, Türkçe Öğretimi ve Çocuk Edebiyatı alanında çalışmalar yapmış olmak.
İlköğretimSınıf EğitimiYrd.Doç.31Sınıf öğretmenliği alanında doktora yapmış ve kavram odaklı okuma öğretimi konusunda çalışmış olmak.
Türkçe EğitimiTürkçe EğitimiYrd.Doç.41Türkçe Eğitiminde doktora yapmış ve Çocuk Romanlarının demokratik kültür bilinci edinimine etkisi alanında çalışmalar yapmış olmak.
Bilgisayar ve Öğr. Tek Eğt.Bilgisayar ve Öğr. Tek Eğt.Yrd.Doç.31Bilgisayar Mühendisliği alanında doktora yapmış ve büyük veri analiz yöntemleri ile sosyal medya temelli tavsiye motoru geliştirme konusunda çalışmış olmak.
Eğitim BilimleriEğitim Yönetimi.Tef. Plan. ve EkonmYrd.Doç.41Doktorasını Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi alanında yapmış, Duygusal zeka ve motivasyon konularında çalışmış olmak.

VETERİNER FAKÜLTESİ

Klinik Öncesi BilimlerFarmakoloji-ToksikolojiDoçent11Veteriner Farmakoloji alanında doçentlik ünvanını almış, sağlıklı ve koksidiyozlu etlik piliçlerde sülfakinoksalinin farmakokinetiği üzerine çalışmış olmak.
Zootekni ve Hayvan BeslemeZootekniDoçent11Veteriner Genetik anabilim dalında doktora yapmış ve yerli keçilerde genetik polimorfizm konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Klinik Öncesi BilimlerMikrobiyolojiYrd.Doç.31Kanatlı Hayvan Hastalıkları ve Salmonella Enfeksiyonlarının Moleküler Teşhisi Konusunda Çalışmış Olmak.
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
TarihY akınçağ T arihiDoçent11Yakınçağ Tarihi alanında doçentliğini almış ve Balkan Tarihi üzerine çalışmaları olmak.
SosyolojiUygulamalı SosyolojiDoçent11Kentsel dönüşüm ve kentsel sorunlar konularında çalışmalar yapmış olmak.
ArkeolojiKlasik ArkeolojiDoçent11Doçentliğini Klasik Arkeoloji alanında almış olmak ve Troas- İonia-Pisidya bölgelerindeki yerleşimler üzerine çalışmaları bulunmak.
BiyolojiHidrobiyolojiDoçent11Su akarları taksonomisi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
TarihOrtaçağ T arihiYrd.Doç.51Memlükler tarihi üzerine doktora ve Ortaçağ Müslüman Türk Devletleri tarihi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
AntropolojiPaleoantropolojiYrd.Doç.31Hominoid fosilleri üzerinde morfometrik çalışmalar yapmış olmak.
Moleküler Biyoloji ve GenetikMoleküler Hücre BiyolojisiYrd.Doç.31Meme Kanseri hücrelerinde ATM TRIM29 ifadesinin kontrolü konusunda doktora yapmış olmak.
Moleküler Biyoloji ve GenetikMoleküler Hücre BiyolojisiYrd.Doç.51Brachypodium’un moleküler ve morfolojik karakterizasyon üzerine doktora yapmış ve meşelerde transkriptom sekanslama ile kuraklık genlerine ait SNP markerların geliştirilmesi ile ilgili çalışmaları olmak.
FelsefeBilim TarihiYrd.Doç.51Bilim Tarihi ve Bilim Felsefesi alanında doktorasını yapmış ve açıklama konusunda çalışmış olmak.
MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ
Elektrik MühendisliğiElektrik TesisleriYrd.Doç.31Yenilenebilir enerji kaynakları ve ışık boruları ile aydınlatma konularında çalışmaları olmak.
Polimer MühendisliğiPolimer MühendisliğiYrd.Doç.11Kimya Mühendisliğinde doktora yapmış, Kömür ve biyokütlenin kabarcıklı akışkan yataklı yakıcılarda birlikte yakılması üzerine çalışmaları olmak.
Makine MühendisliğiKonstrüksiyon ve İmalatYrd.Doç.11Süper alaşım malzemelerin işlenmesi ve minimum miktarda soğutma sistemleri konusunda çalışmaları olmak.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Kamu YönetimiYönetim BilimleriDoçent11Kamu yönetimi alanında doçentlik unvanını almış ve yeni kamu yönetimi, stratejik planlama, karar verme konularında çalışmaları olmak.
İşletmeMuhasebe ve FinansmanYrd.Doç.11İşletme alanında doktora yapmış, finansal sermaye akımlarının makro ekonomik göstergelerle ilişkisi üzerine çalışmış olmak.
İşletmeSayısal YöntemlerYrd.Doç.11İstatistik alanında doktora yapmış ve dairesel veriler için Bayesci modelleme konusunda çalışmış olmak
Sosyal HizmetlerBirey ve Toplum Sorunları Anabilim DalıYrd.Doç.11Yaşlı Sağlığı Programında doktora yapmış, 65 yaş ve üzeri bireylerin süt ve süt ürünleri tüketim alışkanlıkları, obezite ve halk sağlığı konularında çalışmış olmak.
BUCAK ZELİHA TOLUNAY UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU
Yönetim Bilişim SistemleriYönetim Bilişim SistemleriYrd.Doç.31Bilgisayar Mühendisliği alanında doktora yapmış ve oyunlarda durum uzayının sezgisel modellemesi konusunda çalışmış olmak.
Konaklama İşletmeciliğiKonaklama İşletmeciliğiYrd.Doç.31İşletme alanında doktora, muhasebede bulanık mantık uygulaması üzerine çalışma ve turizm işletmelerinde vergilendirme üzerine çalışma yapmış olmak.
Gastronomi ve Mutfak SanatlarıYrd.Doç.31Turizm alanında doktora yapmış ve otel işletmelerinde şikayet yönetimi-yetkilendirme ilişkisi konusunda çalışma yapmış olmak.
Gastronomi ve Mutfak SanatlarıYrd.Doç.41Turizm alanında doktora yapmış ve yiyecek-içecek işletmelerinde hizmet garantisi konusunda çalışma yapmış olmak.

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

Spor YöneticiliğiSpor Yönetimi BilimleriDoçent11Yaşlılarda egzersiz reçetesi ve düşmeler konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Spor YöneticiliğiSpor Yönetimi BilimleriDoçent11Çoklu zeka alanında çalışma yapmış olmak.
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
Y önetim ve Organizasyon BölümüSağlık Kurumları İşletmeciliği ProgramıYrd.Doç.11Süleymanname ve Eski Anadolu Türkçesi konularında çalışmış olmak.

BURDUR SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümüİlk ve Acil Y ardımYrd.Doç.51Malakoloji konusunda doktora yapmış ve alanında en az 3 yeni tür tanımlamış olmak.
BURDUR MESLEK YÜKSEKOKULU
Veterinerlik BölümüLaborant ve Veteriner Sağlık ProgramıYrd. Doç.51Probiyotiklerin kuzu besisinde in vivo ve in vitro etkilerinin araştırılması konusunda çalışmış olmak.
TEFENNİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Bitkisel ve Hayvansal ÜretimBitki KorumaYrd.Doç.41Lathyrus türleri üzerinde karyolojik, Yağ Gülü (Rosa damascena) üzerinde karakterizasyon çeşitlilik ve verim analizi konularında çalışmalar yapmış olmak.
Bitkisel ve Hayvansal ÜretimBitki KorumaYrd.Doç.51Tatlısu alglerinin sistematiği konusunda doktora yapmış olmak, mikroalglerin izolasyonu kültürü ve biyokimyasal özellikleri üzerine çalışmaları bulunmak.

Bir önceki yazımız olan Afyon Kocatepe Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alacak başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.